MÝTY A SKUTOČNOSŤ

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Naši Predkovia žili ináč ako my dnes. Nikdy nestavali veľké mestá, pretože pri veľkej koncentrácii národa sa vytvára unifikované pole, ktoré zväčšuje aktívnosť vzájomných pôsobení ľudských polí, k tomu treba pripočítať účinky Mesiaca – poslednej Luny a kataklizmy. Toto rodí choroby, paniku, efekt svorky. Luny účinkovali na obyvateľov Sodomy aj Gomory, luny silne vplývajú na Sivých. Treba povedať, že luny, nie iba posledná, ktorá ostala a ktorú voláme Mesiac. Hoci dve ďalšie luny – Leľa a Fatta – boli dávno zničené, ich energetické telá ostali na svojich obežných dráhach. Astrológovia napríklad dokonca dodnes vypočítavajú v horoskopoch polohu Čiernej Luny a určujú jej vplyv. Z miest pochádzajú dnešní gayovia a lesbičky – odkiaľ sa vlastne berú? No ak si prečítame čo ak len „klasika“ Thomasa Malthusa tak zistíme, načo sú potrební – teda v žiadnom prípade nejde o náhodu, a teda žiadny prirodzený jav. Veď ak by to boli ľudia našej rasy a nie tvari, tak ľudstvo by predsa dávno vymrelo. Nehovoriac o tom, že začali používať bežné slová na označenie niečoho, čo má bežného významu ďaleko. Napríklad aj v USA ešte nájdete prípady, že meno Gay sa dáva dievčatám – ako obyčajné krstné meno, bez akéhokoľvek „moderného“, t.j. zmeneného významu. Ak sa dokonca pozriete do dobrého anglického slovníka zistíte, že toto slovo má aj iný, pôvodný význam: veselý, radostný, pestrý, jasný, živý a pod. Ale opýtajte sa dnešnej mládeže na význam tohto slova – a tu uvidíme v „priamom prenose“, ako sa obyčajnému slovu dá dať úplne zvrátený význam a ako ho dostať do používania…

Aká taktika bola použitá na zachvátenie cudzieho majetku a vlády nad nami? Nuž, stačí nazrieť do „Knihy kníh“. Veď to tam ani nie je ukryté, hovorí sa priamo, aj keď je to iba „demo verzia“ Tóry pre naivných kresťanov, teda presnejšie židokresťanov. Čítajme:

„Pán, tvoj boh, ťa privedie do krajiny, ktorú sľúbil… dať tebe s krásnymi, veľkými mestami, ktoré si nestaval, s domami naplnenými všakovakým dobrom, ktoré si nezhromažďoval, so studňami, ktoré si nekopal, s vinohradmi a olivovými hájmi, ktoré si nesadil, v ktorých budeš jesť a užívať si…“[Deuteronomy; 6: 10-11]

Je tu aj informácia o zavedení svetového panstva vyvoleného národa nad inými národmi skrz peniaze a finančné úvery: „a budeš požičiavať iným národom, ale sám si požičiavať nebudeš od nikoho; a budeš ty vládnuť naD inými národmi a nikto nebude vládnuť nad tebou“. [Deuteronomy; 15: 6]

Teda ľsťou a klamom sa dá docieliť veľa – hoci je to aj názov zaujímavej knihy, ktorú sa oplatí prečítať. A čo o tom hovoria naše Védy?

10 (74) NO PRÍDU ZO SVETA TMY CUDZOZEMSKÍ NEPRIATELIA,
A ZAČNÚ HOVORIŤ DEŤOM ČLOVEČÍM
SLOVÁ ĽSTIVÉ, LŽOU OBALENÉ.
A ZAČNÚ ODVRACAŤ STARÝCH I MALÝCH
AJ DCÉRY ČLOVEČIE SI BUDÚ BRAŤ ZA ŽENY…

Santie Védy Perúna

Hoci to dnes znie veľmi nepravdepodobne, v časoch ich príchodu na Midgard-Zem ľudia nevedeli, čo to je lesť a klam. Siví teda konali cieľavedome, úporne a neúnavne. Kto s nimi nebol ochotný rozvíjať kontakty, toho považovali za nepriateľa, proti ktorému používali informačné zbrane: lož, vierolomnosť, podplácanie, klamstvo a pod. Postupne poštvávali jedny národy voči druhým a upevňovali svoj technokratický svetonázor – rozdeľ a panuj. Ak ani to nepomohlo, tak konali otvorene, o čom sa dá tiež dočítať v Biblii. Kedykoľvek však čítate ich texty zistíte, že oni sú tí najlepší, prví, vyvolení (samozrejme ich) Bohom, ktorý si vybral práve ich. Pred ich príchodom konflikty vedúce k násiliu v podstate neexistovali. Všetko sa riešilo rokovaním.

Nuž pozrime sa na iné zdroje opisujúce ich konanie, ktorých spojitosť si ľudia dnes vôbec neuvedomujú. Vo veľkom indickom epose Ramayana sa hovorí o príchode sivých démonov, Rakšasov, ktorých viedol Ravan a pristáli na ostrove Lanka:

PRÍBYTKY TITANOV – DIAMANTY NÁDHERNEJ KRÁSY
ŽIARILI A LESK PRIDÁVALI NEPREDSTAVITEĽNEJ LANKE
NA KRÁĽOVSKEJ CESTE OPICA UZRELA ZÁSTUP
VOLAJÚCI DESAŤHLAVÉMU RAVANOVI NA SLÁVU
BRODILI SA V ZDRAPOCH OBLUDY ROZLIČNÉHO DRUHU:
MEDZI VELIKÁNOV SA TLAČILI TRPASLÍCI – MRZÁCI
DIVIL SA HANUMAN LIETAJÚCEMU VOZIDLU
A VIŠMAKARMANOVEJ BOŽSKEJ PRAVICI
AKOU BELOBOU LABUTIOU ŽIARILO OBYDLIE,
KDE ŽIL ŽRÚTOV MÄSA JEDINÝ VLÁDCA!

Vari iba dve poznámky k textu:

Na obrázku z eposu Ramajana vidíme démona-kráľa Ravana v boji s Ramom, ktorý sedí na ramenách Hanumana. V epose používaný výraz „Ravan“ znamená to isté, na čo dnešná ruština stále používa výraz „равин“ a my „rabín“.

VIŠMAKARMAN je preklad zo sanskritu, čo znamená „Tvorca všetkého“, božský majster, Tvorca Vesmíru.

Ramajana hovorí aj o tom, kedy Siví prišli na Lanku. Ich vodca sa volal Ravan, t.j. rabín. Ravanovi sa zapáčila Sita, žena Ramchata, ktorého Indovia nazývajú Rama. Ravan teda uniesol Situ a Ramchat (Rama) ho začal prenasledovať. Pretože však Ravanova armáda bola v presile, tak Ramchat požiadal o pomoc chána Umana, vládcu lesných ľudí. S jeho vojenskou podporou – pomáhať mu začalo všetko miestne obyvateľstvo aj armáda s nebeskými vozidlami (Vimanami) a prileteli na Lanku. Porazili vojsko prišelcov, zajali Ravana a Situ vrátili Ramchatovi.

Tu však nastala situácia, že z humánnych dôvodov neboli všetci prišelci zničení – naši Predkovia si mysleli, že v Prírode je všetko vzájomne previazané, a teda nikdy neničili celý druh. Mnohí žreci boli presvedčení, že takéto niečo musí existovať, aby ľudia inak videli, že takí, ako sú Siví nemajú byť. Urobili dobre?

Niečo podobné poznáme aj zo starého Ríma. Aby neprekvitalo pijanstvo, tak zamestnali človeka, ktorého jedinou povinnosťou bolo sa ožrierať do nemoty a v takom stave chodiť po uliciach. A on chodil špinavý, pozvracaný ale tak, aby ho ľudia dobre videli a vedeli prečo je taký ako je a aby sa nespúšťali do takého stavu.

V Santiách Védy Perúna sa hovorí, že všetkých Sivých deportovali do krajiny Rukotvorných hôr (t.j. Egypta) na prevýchovu, ktorej podstatou boli ich naučiť poľnohospodárstvo, aby viac nežili na účet druhých ľudí.

ĽSŤOU A LŽOU NESPRAVODLIVOU
ZMOCNILI SA ONI MNOHÝCH KRAJÍN MIDGARD-ZEME,
TAK, AKO ONI UŽ UROBILI NA MNOHÝCH INÝCH ZEMIACH,
V MNOHÝCH SVETOCH V ČASOCH MINULEJ VEĽKEJ ASSY,
ALE PORAZENÍ BUDÚ ONI,
A POSLANÍ DO KRAJINY HÔR RUKOTVORNÝCH,
KDE ŽIŤ BUDÚ ĽUDIA S KOŽOU FARBY TEMNOTY
AJ POTOMKOVIA RODU NEBESKÉHO
KTORÍ PRIŠLI ZO ZEME BOHA NIJA.
A DETI ČLOVEKA ICH ZAČNÚ UČIŤ PRACOVAŤ,
ABY MOHLI ONI SAMI VYPESTOVAŤ OBILNINY
A ZELENINU, ABY NACHOVALI DETI SVOJE…

Bieli umiestnili tento národ do Egypta, bývalej Ta-Kemi, Kimmérie, „aby sa naučili vypestovať obilie“. Siví chceli zatajiť svoju zlobu na bielych, nuž žili oddelene – v getách. Pokračovali v experimentoch s krvou, pretože spektrum nášho Slnka neobsahuje pre nich potrebné spektrum psychickej energie, ktorú musia preto nahradzovať zlatom a kryštálmi.

Siví potrebujú predovšetkým zlato, pretože ono je akumulátorom psychickej energie, t.j. akumulátorom Duševnej sily. „PSÍ“ odpradávna znamená „Duša“. Ako sme povedali, slnečné spektrum Jarily-Slnka neobsahuje ani jedinú „čiaročku“, predstavujúcu druh energie, ktorá by napájala životný systém ich organizmu. Prišli z iného slnečného systému, od Slnka, ktoré malo úplne iné spektrum vyžarovania. Pretože tento druh energie nevyhnutne potrebujú, aby sa ich telo nerozpadalo, tak začali používať zlato. Zlato uchováva psychickú energiu, ktorú oni dokážu z neho používať. Keď sa pozorne rozhliadnete vôkol seba zistíte, že tento jav je celkom dobre viditeľný v bežnom živote. Napríklad mladé dievčatá Sivých sú často krásne. Keď sa však lepšie pozriete na podstatu zistíte, že rodičia sa o ne dobre starajú – nosia na sebe zlaté šperky. Pokiaľ ich nosia, potiaľ majú pekné postavy. Ale ak – nie všetci tvari sú rovnako znalí – v nejakom čase prestanú nosiť na tele zlaté šperky, postupne načína nastupovať nedostatok duševnej, psychickej sily, t.j. psychickej energie. Toto privedie k tomu, že sa začnú narúšať ich éterické telá, alebo ako hovoríme my, začne sa rozpadať energetická kostra človeka a takýto človek sa začne postupne „rozplývať“. Ako príklad sa pozrime na typické americké ženy v strednom veku. Kým je zlato sú príťažlivé, ale ak ho prestanú nosiť, začínajú akosi „plnieť“.

Bieli ľudia môžu tiež nadobúdať nadváhu, ale v úplne inom rozmere ako tvari alebo hybridi. Naša kultúra vychádza z poznatku, že nič dokonalejšie ako vytvorila Matka Príroda nemôže existovať. A v Prírode neexistuje tepelne spracovaná strava. Čo do prijímania stravy nie sme ani mäsožravce ani bylinožravce, ak by sme sa už mali nejako charakterizovať, tak sme „plodožravci“ či „plodojedi“. Našou prirodzenou stravou sú plody Prírody a Zeme. Ďalej sa vo Védach hovorí, že len dve zvieratá môžu kŕmiť človeka: krava a včela. O vlastnostiach medu a vôbec včelích produktoch netreba veľa hovoriť, neznáma ostáva pozícia kravy. Kravské mlieko – podľa podania Véd – obsahuje látky, ktoré sú pre človeka nevyhnutné, aby mohol dosahovať stav hlbokej meditácie, pretože sa z neho tvoria jemné tkanivá mozgu. Teda inými slovami, ak nebudeme piť kravské mlieko, tak môžeme síce byť silní, ale ostaneme sprostí. Mnohí hneď namietnu, že kravské mlieko nie je vhodné, lebo obsahuje kazeíny, obsahuje to či ono. Pravda je tak blízko, až ju nevidno. Podstata je v tom, ako sa chováme k svojmu telu. Už vieme, že naše „JA“ je vedúca živatma, ktorá na seba naviazala ostatné živatmy a vytvorila naše telo. Hlavnú, evolučne najvyspelejšiu živatmu – naše JA – nazývame ŽIVA. Ostatné živatmy sú však tiež rozumné, čo znamená, že každá naša bunka má svoj rozum. Ak sa chováme v súlade s prirodzenými pravidlami evolúcie, tak sa môžeme považovať za akéhosi vládcu, ktorí vládne nad svojimi poddanými, pretože poddaní vykonávajú pre nás všetky životne dôležité funkcie. Za to, že na mňa moji „poddaní“ robia som povinný sa o nich starať, t.j. minimálne ich dostatočne kŕmiť. Ak im dodávam tepelne neupravenú stravu, tak každá bunka takejto stravy má vlastné bioenergetické pole, ktoré obsahuje kompletnú informáciu o látkach, ktoré strava obsahuje. Túto informáciu každá živatma – bunka vie čítať, a podľa nej sa zariadi. Ak napríklad potrebujeme kazeín, tak ho bunky použijú, ak nie, tak ho jednoducho zamietnu. Tepelným spracovaním sa v prvom rade ničí bioenergetické telo buniek, a teda naše vlastné bunky nie sú viac schopné čítať informáciu o tom, čo strava obsahuje resp. neobsahuje. Keďže táto informácia je zničená, tak prijímajú všetko ako dobré – ale z pohľadu našej prirodzenej potreby to už ani zďaleka nemusí byť dobrá strava. A tu sa začína proces ukladania stravy „do zásoby“, keďže bunkám nie je jasné, čo vlastne jeme. Je pravda, že na rozdiel od zvierat máme práve na elimináciu tohto nepriaznivého stavu slepé črevo, ale ani ono nevydrží riešiť problém „naveky“. Varená strava je jeden z faktorov, ktoré zabezpečujú, že zomierame oveľa skorej ako sme schopní žiť… aj keď Siví používajú aj ďalšie „nástroje“.

A ako sa však chováme ku krave? Celý život nás s láskou kŕmi, za čo ju vtedy, keď už zostarne zabijeme a zožerieme. Skutočne prístup „hodný civilizácie“. Krava je bytosť veľmi podobná človeku – miluje svoje deti a snaží sa ich s láskou vychovávať. Práve spomedzi kráv je najväčší „evolučný prestup“ do ríše ľudí, pretože najviac ako druh prichádzajú do styku s človekom. Každá živá bytosť – za normálnych, nie extrémnych podmienok – má právo na prežitie plnohodnotného života a zážitok prirodzenej smrti. Zabíjanie zvierat je násilné narušenie evolučného vývoja iných bytostí – za čo, samozrejme, jedného „dňa“ každý z nás predloží „zúčtovanie“.

Pred príchodom Sivých v Egypte vládli štyri Rody Veľkej Rasy, navzájom sa vo vláde striedajúcich a učiacich Prastarej Múdrosti nových Žrecov Egypta. Dnes už je dokázané, že prvé štyri dynastie faraónov v Starom Egypte boli belosi. Každý Rod, na ktorý vyšla vláda mal niekoľko vládcov. Ich poznanie bolo také veľké, že v krátkom čase zorganizovali mocnú kultúru, čo sa odohralo niekedy pred 12 až 13 tisíc rokmi.

Títo belosi prišli do Takémie zo zeme Boha Nija, boli to Anti. Zem Boha Nija je dnes známejšia pod názvom Atlantída, aj keď pôvodne sa – práve podľa Antov – volala Antlania. Takto „potomkovia Rodu Nebeského, Ktorí prišli zo zeme Boha Nija“ naučili kultúre miestne obyvateľstvo a potom odišli na Sever, do oblasti dnešnej Ukrajiny.

A tak v Egypte síce ostali Žreci, ktorí boli vyučení belochmi, ale z centrálnej Afriky prišli aj uctievači Seta. Bol to iný druh Sivých, ktorých naši Predkovia nazývali „vajcohlaví“. Títo však nenarúšali hranice Bielych.

Vajcohlaví sa rýchlo zmocnili vlády na čele s faraónom Amenhotepom IV (1389 – 1358 pred n.l.), ktorý zmenil svoje meno na Achnaton, t.j. ten, ktorý sa páči bohovi Atonovi. Ako všetci „profesionálni revolucionári“, aj Achnaton mal všetky znaky fyzickej degradácie, najmä postavu hermafrodita, t.j. veľmi široké, ženské boky a vystupujúcu hruď. Na veľmi tenkom a slabom krku mal nepravidelnú, skosenú a predĺženú vajcovitú formu hlavy, ktorú spolu so svojou sestrou a ženou Nefertiti ukrývali pod špeciálne vyhotovenými klobúkmi. Aj všetky ich dcéry mali rovnaké príznaky. Samozrejme, že podľa propagandy sa Nefertiti stala symbolom ženskej krásy…

Achnaton

Nefertiti a Achnaton a jeho sestra-žena Nefertiti

Všetko, čo miestne obyvateľstvo naučili Bieli sa títo prišelci veľmi pozorne učili. Systém ozdravovania Duše však už začali používať ako zbraň proti ľuďom. Za pomoci špeciálnych kryštálov vedeli vyžarovať zvláštnu vlnovú dĺžku, ktorá menila vedomie ľudí. Potom pomenili Kulty všetkých Prastarých Bohov a vytvorili účelový Kult Jedinobožia, ktorého základom sa stal Set, t.j. Satanail. Ale aby ľudia na to neprišli, tak Siví zakázali vyslovovať meno Boha a zaviedli iné slová namiesto mena Satanaila, napr. Ten, ktorý je, Všemocný, Všemohúci, Všadeprítomný. Propaganda bola najviac zacielená na Sivých, teda radových členov vlastného národa.

Siví mali od počiatku svoje vlastné polyteistické (mnohobožstvo) učenie Sefir (cefir, cechir), v ktorom je desať bohov a každý má svoj vlastný cefir (sefir). Je to učenie o desiatich cefiroch, o desiatich bohoch, ktorí majú svoje mená. Uctievajú si desať Šimotov, t.j. desať mien božích a volajú ich Šimotníci. Odtiaľto pochádza aj dnešný názov desiatková sústava či cifry, hoci my sme vždy mali vlastnú, šestnástkovú sústavu.

Vajcohlaví použili poznanie zmiznutej Antlanie a poznanie zanechané bielymi Bohmi, spoznali hnutie Osirisa – oni čítajú opačne, t.j. „Siriso“, čo je starý názov Síriusa prečítali odzadu ako Osiris. Naučili sa, ako sa zbaviť chorôb, ako vplývať na Dušu, t.j. ovplyvňovať psychiku, používať psychológiu, hypnózu a podobné veci. Skonštruovali systém a prístroje na psychologické pôsobenie na obyvateľstvo, čo dnes poznáme ako prístroje na ovplyvňovanie psychiky, torzné psí generátory a podobné zariadenia.

Po vajcovhlavých nám ostali dokonca pozostatky, ktoré môžeme kde tu vidieť aj v múzeách:

Lebky, ktoré v porovnaní s bežným človekom dvakrát prevyšujú objem

Lebka vajcohlavého

Nefertiti

Ruský televízny kanál NTV, ktorý je charakteristický produkciou zaujímavých dokumentárnych filmov pred nedávnom priniesol dokument, ktorý sa nazýva MIMOZEMŠŤANIA V ROSTOVE NA DONE. Je to veľmi zaujímavý dokument, a čitateľom našej stránky by už nebolo potrebné vysvetľovať mnohé prezentované nálezy. Ak chcete vidieť takéto exponáty, môžete navštíviť Múzeum v Rostove na Done. Bez ohľadu na to, aký výklad podávajú pracovníci múzea, môžete visieť pozostatky vajcohlavých.

Po spracovaní údajov pomocou moderných technológií je možno dobre vidieť, koho pozostatky majú v múzeu.

Lokalita, v ktorej našli takéto nálezy je poblíž. Ide vlastne o celé mesto, ktoré bolo v minulosti obývané takýmito tvormi. Mesto bolo zničené za použitia zbrane, ktorá vytvorila oveľa vyššiu teplotu, ako dokáže bežný oheň. Túto lokalitu ukázali televíznemu štábu pracovníci múzea:

Po zmene kultov prastarých Bohov založili kult jedinobožia (monoteizmus), v ktorom sa už všadeprítomným základom stal Set, t.j. Samael (Jahve).

Biblia však hovorí, že aj medzi Židmi boli takí, ktorí uctievali Slnko. V našej reči to znamená, že neprinášali krvavé obete vrátane ľudských a neslúžili Jahvemu: „a vaše obetníky budú spustošené, oltáre vaše na počesť slnka budú rozbité a pohodím mŕtvych vašich pred idolmi vašimi; a položím telá synov Izraelových pred idolmi ich, a rozhádžem kosti vaše okolo obetníkov vašich“ [Ez 6: 4-5]. Toto však zjavne nezodpovedalo plánom biblického boha Samaela-Jahveho. O ničení oltárov na kadidlové obete hovorí aj Izaiáš 27:9. Uctievači Slnka boli rozhodne rozšírení, pretože napríklad za judského kráľa Aza (913-873 pred n.l.) bolo nutné po všetkých judských mestách rúbať „slnečné obrazy“ a Joziáš (640-609 pred n.l.) je chválený za to, že zosadil žrecov, ktorí pálili kadidlo na počesť Slnka [2Kr 23,5; 2Kron 34, 4:7] a obrazy Slnka zničil spolu s koňmi, ktoré postavili judskí králi Slnku [2Kr 23,11]. Kôň je odpradávna v slovanskom ponímaní symbolom slobody. Len pre úplnosť pripomeňme už známy fakt, že nie všetky verzie Starého zákona prinášajú rovnaké znenia. Citáty tu použité sú z ruskej verzie, americká Biblia je už v znení „demokratickejšia“…?

Ak to celé zhrnieme, jeden z kňazov Seta (Exodus 19) menom Moše (Mojša, biblický Mojžiš) za pomoci ďalších kňazov vyviedol z Ta-Kemi (Egypta) nazombiovanú časť národa, ale nie celý národ. Boli aj takí, ktorí ostali v Egypte a ďalej navštevovali svoje chrámy, nepodrobili sa vymývaniu mozgov, uctievali si svojich Šimotov božích. Existujú dodnes. V dnešnom Izraeli žijú Safardi – síce nepatria medzi zvlášť „prosperujúcu“ komunitu – a sú to práve títo Šimotníci.

Po púšti, ktorú možno prejsť za dva týždne, chodili Židia 42 rokov. Dôvod je prostý – musela prebehnúť kultivácia, výmena pokolení a svetonázoru, namiesto starej viery sa im vnútila a upevnila nová. V Biblii sa môžeme dočítať „a nebudeš mať iných Bohov okrem mňa“, t.j. namiesto desiatich bohov im podsunuli jedného boha a desať prikázaní, pretože číslo desať je pre nich sväté.

Táto nová „elita“, ktorá odišla z Egypta sa nazýva Leviti. Sú to kňazi novej, monoteistickej viery, ktorú nanucujú iným národom. Ovládali poznatky svojho sveta aj poznanie Egypta, čo ich vyvýšilo nad ostatné národy, ale tieto poznatky začali používať už len na svoje ciele.

V súlade so Starým zákonom aj Tórou, iba priami potomkovia prvovysvätenca Árona, Mošeho (Mojžišovho) brata, majú právo vykonávať bohoslužby medzi Židmi [Exodus 29,44; 29,28; 28,43]. Toto sa dôsledne dodržiava už tisícročia, takže judskými rabínmi sa môžu stať výlučne „synovia Áronovi“. Tento fakt dokázala aj skupina vedcov z USA, Izraela, Británie a Kanady vykonaním rozsiahlych genetických výskumov mužských Y chromozómov. Ako na Blízkom Východe a v Južnej Európe, tak aj u Aškenazov v Strednej a Východnej Európe majú všetci rabíni prekvapivo zhodné Y chromozómy, ktoré sa jasne odlišujú od Y chromozómov bežného obyvateľstva. Nazvali to zvláštnym „levitským génom“, ktorý majú všetci rabíni – vykladači Talmudu.

14 (78) ALE NEPRÍTOMNOSŤ SNAHY PRACOVAŤ,
ZJEDNOTÍ CUDZOZEMCOV,
A OPUSTIA ONI KRAJINU HÔR RUKOTVORNÝCH,
A ROZÍDU SA PO VŠETKÝCH KRAJOCH MIDGARD-ZEME.
A VYTVORIA ONI VIERU SVOJU,
A VYHLÁSIA SA ZA SYNOV BOHA JEDINÉHO,
A ZAČNÚ KRV SVOJU A DETÍ SVOJICH
PRINÁŠAŤ NA OBETU BOHU SVOJMU,
ABY EXISTOVALO POKRVNÉ SPOJENIE
MEDZI NIMI A BOHOM ICH…

Santie Védy Perúna

 Vráťme sa späť k žrecovi Seta – Mošemu a jeho pomocníkom, ďalším žrecom Seta na ich ceste z Egypta. Set im sľúbil zem zasľúbenú – t.j. tam, kde „páli stan“ – Palestínu (je to pôvodom slovanský názov a príkladov je viac: tam, kde bol stan KAZakov/ Kozákov je dodnes Kazachstan a pod.). Ale len tak jednoducho do cudzej zeme vstúpiť nemohli. Leviti teda vyslali na územia zasľúbenej svojich provokatérov, ale kým pristúpili k otvorenej vojenskej anexii, museli najskôr eliminovať sily tých, ktorí by určite reagovali na výzvu na pomoc – Grékov a Trójanov.

Počas 13 rokov obliehania Tróje pomáhali Judejci obom stranám – predávali im zbrane, výstroj, potraviny a podobne. V čase, keď bojujúce strany zabíjali jeden druhého oni na nich bohatli. Následne aj ich potomkovia konali rovnako vo všetkých ďalších vojnách medzi národmi, čím si nahromadili nesmierne bohatstvá.

Ak by skôr či už Moše (Mojžiš) alebo Josua vtrhli s vojskom do „ich Zeme zasľúbenej“, tak vojská Grékov aj Trójanov by sa vrátili a zničili ich. Preto bolo potrebné trpezlivo čakať na púšti. Cieľ  bol dosiahnutý keď padla Trója. Po jej páde dobyvatelia odišli, ale holú Tróju obsadili Judejci pod velením Josueho. Priviedol armádu a všetkých, ktorí prežili pozabíjal – okrem prostitútiek. Môžeme sa o tom dočítať v Biblii:

„KEĎ ŤA PRIVEDIE BOH, TVOJ PÁN DO ZEME, KTORÚ TI DAL, ABY SI JU OVLÁDOL A VYŽENIE PRED TEBOU VEĽKÉ NÁRODY… POČETNEJŠIE A SILNEJŠIE NEŽ TY – A KEĎ PÁN, TVOJ BOH TI ICH VYDÁ A TY ICH PORAZÍŠ, MUSÍŠ ICH ODOVZDAŤ PREKLIATIU. NEUZAVRIEŠ S NIMI NIJAKÉ ZMLUVY A NEPREUKÁŽEŠ IM NIJAKÉ MILOSRDENSTVO… A ZNIČÍŠ VŠETKY NÁRODY, KTORÉ PÁN, TVOJ BOH, DÁ TEBE“ [Deuteronomy 7,1:2; 16]

„POČÚVAJ, IZRAEL! TERAZ PREKROČÍŠ JORDÁN, ABY SI VSTÚPIL A PODMANIL SI NÁRODY, KTORÉ SÚ VÄČŠIE A SILNEJŠIE AKO TY… VEDZ, ŽE DNES JE TO PÁN, TVOJ BOH, KTO IDE PRED TEBOU AKO POŽIERAJÚCI OHEŇ; ON ICH BUDE PRED TEBOU NIČIŤ A TY ICH VYŽENIEŠ A POZABÍJAŠ RÝCHLO, AKO TI PRISĽÚBIL PÁN.“ [Deuteronomy 9,1-4]
CHOĎTE ZA NÍM PO MESTE A ZABÍJAJTE! NEPOZRITE NA NICH S MILOSRDENSTVOM A NEMAJTE ZĽUTOVANIE! STARCOV, MLÁDENCOV A DIEVČATÁ – BITE ICH NA SMRŤ!“ [Ezechiel 9,5:6]

„ZABILI VŠETKÝCH MUŽOV MEDZI NIMI… ALE IZRAELČANIA VZALI MIDIATSKÉ ŽENY S ICH DEŤMI DO ZAJATIA… MOJŽIŠ SA ROZZÚRIL NA DÔSTOJNÍKOV ARMÁDY, NA TISÍCNIKOV A STOTNÍKOV, KTORÍ SA VRÁTILI Z BOJA. UŠETRILI STE VŠETKY ŽENY! …TAKŽE ZABITE VŠETKÝCH CHLAPCOV A VŠETKY ŽENY, KTORÉ UŽ LEŽALI NA LÔŽKU S MUŽOM. ALE MÔŽETE UŠETRIŤ A NECHAŤ SI VŠETKY DIEVČATÁ, KTORÉ EŠTE NESPALI S MUŽOM… A ŽIEN, KTORÉ EŠTE NESPALI S MUŽOM BOLO TRIDSAŤDVATISÍC“ [Numeri 31 7:9; 31 14:17; 35]

„JOZUE DOBIL CELÚ KRAJINU; HORSKÉ OBLASTI, NEGEB, PODHORIA AJ HORSKÉ SVAHY, SO VŠETKÝMI ICH KRÁĽMI. NENECHAL NIKOHO NAŽIVE, ALE POZABÍJAL VŠETKÝCH KTORÍ TAM ŽILI, PRESNE AKO PÁN, BOH IZRAELA NARIADIL. [Jozue 10 40; 11 14:15]

V súvislosti na horeuvedené opisy „humánneho“ zaobchádzania s inými národmi si pripomeňme, že podľa údajov Biblie bola neľútostným nepriateľom vyvoleného národa Asýrska ríša. Aj keď asýriológia je samostatnou, a dosť rozsiahlou oblasťou, pozrime sa iba na jedinú súvislosť. Hlavné mesto Asýrskej ríše bolo jeden čas (podľa „oficiálnych“ údajov) Assur. Ak berieme do úvahy, že mnohé dnešné názvy „vstúpili do hisTÓRie“ tak, že sa pôvodný názov čítal odzadu, tak čo dostaneme po opačnom prečítaní názvu Assur? Kto sa im z času na čas „odmenil“ za „božie požehnania“, ktoré prinášali bielym národom? A tu možno začať chápať skutočné spojitosti dejín aj to, čo hovoria Tibeťania – pravda je tak blízko, až ju nevidno.

Stúpenci Mojžiša postupne nanucovali jedinobožníctvo iným národom. Národy prijímali a oni sa stávali Levitmi. V prvom rade zničili duchovné hlavné mesto – mesto Rusov alebo Rusolim, ktorý nosil meno na počesť tých, ktorí mesto postavili, t.j. Rusov, pretože RUS sa v starom jazyku prekladá ako „BIELY“ (dnes úmyselne prehliadaný význam). Dobyvatelia názov zmenili a dnes ho poznáme ako Jeruzalem. Miesta, kde sa uchovávala prastará kultúry boli Sivými vždy prioritne ničené.

Po víťazstve Asuru (As – Boh žijúci na Zemi; Ur – oživená, obrobená, požehnaná, úrodná Zem) nad Arimanom (vládcom Arimie, dnešnej Číny) pred 7519 rokmi bola podpísaná mierová zmluva. Prvá zvesť, t.j. AZVESTA bola napísaná na 12 000 volských kožiach. Bol to opis udalostí o priebehu vojny a vojenských operácií, ako sa vojna skončila a zaviedol sa nový letopočet.

Neskôr, s cieľom vyvrátiť informáciu o skutočne sa odohrajúcich informáciách napísal Zaratuša Zend-Avestu, v ktorej preniesol udalosti zo Sveta Javi do iného Sveta, kde ako keby sa odohrala vojna medzi Bohmi.

Ďalším „prínosom“ k hisTÓRii bol Aristoteles, ktorý tiež patril k Sivým. Na jeho popud prikázal Alexander Macedónsky páliť skutočnú Avestu, aby ostala iba Zend-Avesta. Keď sa Alexander Macedónsky pokúsil dobiť Sogdianu – s hlavným mestom Asgard Sogdianský – a tamojším obyvateľom sa už dostala informácia o tom, že Alexander ničí Avestu, tak sa postavili na taký odpor, že Alexander ešte dlho nevedel prísť k sebe a Sogdianu nedokázal pokoriť.

Oblasť Sogdiany, okolo 300 pred n.l.

V tejto súvislosti sa stáva jasným, prečo museli ľahnúť popolom všetky zdroje poznania minulosti – staré knižnice a chrámy. Spomeňme babylonskú vežu, Babylon – v starom jazyku Babelon – sa prekladá ako „Brána Boha“. Cez brány Boha sme v minulosti dostávali Múdrosť. Zoznam pokračuje chrámom Artemidy, ktorý podpálil Herostratos – ako obyčajne, meno lotra vieme, ostatné upadlo do zabudnutia. Padla Alexandrijská knižnica v Egypte, bola zničení knižnica v Carihrade. Zmizla knižnica Ivana Hrozného, Jaroslava Múdreho a mnoho ďalších. V prvom rade sa vždy ničili žrecovské knihy.

Plán sa podaril, úloha bola úspešne naplnená. Nositelia aj zdroje Starej Múdrosti boli zničené, v mnohých miestach nadobro. Inými slovami, „vypli nám svetlo“. A akú za to dostali odmenu? Píše o tom napríklad Izaiáš:

„TMA POKRYJE ZEM A HUSTÉ MRAČNÁ ZAHALIA NÁRODY; ALE NAD TEBOU BUDE ŽIARIŤ PÁN, A JEHO SLÁVA OBJAVÍ SA PRED TEBOU. NÁRODY BUDÚ KRÁČAŤ V TVOJOM SVETLE… VŠETCI PRÍDU K TEBE… BOHATSTVO NÁRODOV BUDE TEBE PRINESENÉ… VŠETCI PRINESÚ ZLATO… CUDZINCI TI ZNOVU VYBUDUJÚ MÚRY, A ICH KRÁLI BUDÚ K TEBE PRICHÁDZAŤ; A TVOJE BRÁNY BUDÚ VŽDY OTVORENÉ, DEŇ A NOC SA NEZAVRÚ, ALE BUDÚ PRIJÍMAŤ BOHATSTVÁ NÁRODOV… [Iz 60 1:11]

„VY SAMI SA BUDETE NAZÝVAŤ KŇAZMI PÁNA, BOHOSLUŽOBNÍKMI VÁŠHO BOHA VÁS BUDÚ VOLAŤ. OVLÁDNETE VŠETKO BOHATSTVO NÁRODOV A VYCHVAĽOVAŤ SA BUDETE ICH SLÁVOU.“ [Iz 61 6]

Nuž, neostáva povedať ani nič iné – kto chce vidieť vidí, že proroctvo sa naplnilo. Ale dokončime Izaiáša, pretože v skutočnosti je veľmi poučný:
„HĽA, MENO PÁNA PRICHÁDZA Z DIAĽKY V HORIACOM HNEVE… ABY VYČISTILO NÁRODY DO ZNIČENIA… A BUDE V ČEĽUSTIACH NÁRODOV UZDA, VEDÚCA ICH DO ZABLÚDENIA… BUDETE SPIEVAŤ AKO V NOC SVÄTÉHO SVIATKU, A BUDETE MAŤ VESELÉ SRDCIA“[Iz 30 27:29]

Nuž a čo vlastne je tá spomínaná „uzda“? Jednoduchá odpoveď, predsa náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus, islam – a uzda vedie na scestie, t.j. k zablúdeniu či zídeniu z pravej cesty. Samozrejme že í, ktorí túto uzdu navliekli sa môžu radovať a oslavovať, proste mať veselé srdcia počas celej noci. Keď naplnia svoju misiu zničenia védickej slnečnej kultúry, tak:

„v ten deň pán… vezme zvyšok svojho národa, ktorí ostal z Asýrie, Egypta… a bude široká cesta pre zvyšky jeho ľudí…“ [Iz 11 11, 16]

O čom hovorí táto správa? Kde sa to chcú odobrať ich zvyšky po tom ako všetko zničia? Nuž ostáva iba jediné vysvetlenie, preč z Midgard-Zeme spolu s prírodnými bohatstvami, ktoré z nej vydrancovali…

NAŠI PARTNERI: