NA MNOŽSTVO NEHĽAĎTE

14. júna 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Vari každý počul o indickom epose Mahabharata, ktorého pravdepodobne najznámejšia časť je známa Bhagavad Gita (v Samskrite भगवद् गीता). Jedným z koreňov názvu je lexéma „Bhaga“. Píše sa s „Bh“ preto, lebo je to prepis podľa pravidiel angličtiny. V skutočnosti toto slovo vyslovujeme ako „Baga“. Ak by v angličtine nasledovala hneď po „b“ samohláska „a“, tak výslovnosť by bola úplne iná.

Slovo „Baga“ dnes lingvisti prekladajú ako „Boh“, čo však nie je zodpovedajúci preklad. „Baga“ v skutočnosti znamená „Milosrdný“. Treba nám vedieť, že tento preklad je jedno z mnohých „vylepšení“ Krišnaitov. Ale tu sa niet ani čo diviť, veď ich založil Cigán. Rozumný človek už vie, že to, čo šíria Krišnaiti nemá s pôvodným indickým Védizmom spoločné skoro nič…

Mimochodom, práve Krišnaiti do svojich Ašramov poznášali mnohé staré kamene – Alatyry – ktoré naši Predkovia používali pri práci s energiami v Kapištiach a Svätilištiach. Krišnaiti používajú čiernu mágiu, pomocou ktorej všetky pôvodne naše Alatyry v ich moci preprogramovali. Kým predtým slúžili pre dobro človeka, dnes – tie kamene, ktoré majú oni – pôsobia proti nám. Na základe ich programov.

Hoci názov „Bhagavad Gita“ populárne prekladajú ako „Pieseň Boha“ či „Božia pieseň“, v skutočnosti je správne ju prekladať ako „Pieseň milosrdenstva“. V tomto bode si pripomeňme, že práve z výrazu „Baga“, t.j. „Milosrdný“, vyrobili názov „Boh“ („Бог“), teda niečo úplne inej podstaty.

V ponímaní našej tradičnej Kultúry výraz „Milosrdný“ označuje toho, kto vykoreňuje Zlo. Nuž tak, Milosrdný je ten, kto bojuje proti Zlu, kto ho vykoreňuje. Už len okrajom dodajme, že jezuiti po zavedení kresťanstva dali aj názvu „milosrdný“ pri vytváraní egregoru iný význam. Veď práve pre nich sú milosrdní hrozbou.

Vo Védach sa opisuje príklad, že ak na bojové pole na jednej strane nastúpi jeden bojovník a proti nemu stojí 1 000 bojovníkov, tak ak je Vôľou Prozreteľnosti, že boj má vyhrať onen jeden bojovník, tak 1 000 nepriateľov určite boj prehrá.

Pri doslovnom ponímaní ide očividne o fantazmagóriu, ale pri pochopení Obrazu sa vec má úplne inak. Dôležitejší ako fyzický boj je boj v Jemnohmotnom Svete. Kto dokáže zostaviť program na svoje víťazstvo v Astrále – vo Svete príčin – ten skutočne následný, t.j. fyzický boj vyhrá. Svet Javi je totiž vždy iba odrazom Jemnohmotného Sveta. Čo sa udeje v Javi sa muselo najskôr odohrať v Jemnohmotnom Svete. Inak to nejde.

Ale ako také niečo dosiahnuť? Nuž, je čas, aby sme aj my vstúpili na toto bojové pole. O to skôr, že posledné dve storočia sa po ňom pohybujú IBA naši nepriatelia, my ani nevieme, že existuje. A tak sladko spinkáme, prípadne sedíme v kostole, alebo na pive a rozoberáme dôležité politické otázky…

Ak tieto civilizačné návyky nezmeníme, tak prehráme. Teraz však nadobro.

Ako „priateľsky“ sa voči nám chovajú kučeraví si môžeme priblížiť na skutočnej udalosti zo seminára Vedmy Nadeždy v Nitre. Okrem nej tam vtedy prišli aj ďalšie tri begerine z Moskvy, pretože sme našli a odstraňovali Metodovu KLIATBU na Slovienov. V Nitre totiž kresťania vytvárali egregor kresťanstva, aj egregoriálnu štruktúru známu ako „Panna Mária“. Ako také niečo robia sme už opísali.

Kliatbu na Slovienov naše beregine zničili. Už sa nedá obnoviť, a to aj napriek hojným krvavým obetám dnes.

Počas seminára tieto tri ďalšie beregine sedeli – z pohľadu od javiska – na konci strednej rady stolov. A kučeraví (Siví) nestrácali ani chvíľu – čo bolo možné v astrálnej rovine vidieť. Hneď vybehli na stôl a odtiaľ mečom rúbali beregine… V Jemnohmotnom Svete sa to totiž robí presne tak – útočník pošle svojho energetického dvojníka proti nepriateľovi. Drží meč, ktorým odtne nepriateľovi hlavu, prípadne rúbe viac a dlhšie. Podľa schopnosti mysle vytvoriť takýto Obraz a miery koncentrácie, t.j. schopnosti udržať ho, prichádzajú aj výsledky. Konkrétne „odsekávanie hlavy“ máva – po čase a systematickom opakovaní – najčastejšie za následok infarkt myokardu. A nikto nič nedokáže. Zákon na niečo takéto nemá paragrafy. Veď ho robili oni.

Na tomto príklade možno vidieť, že kučeraví využívajú každú príležitosť aby nás ničili, ale pritom sa nám usmievajú do tváre. Okrem iného, keď účastníci seminára vstupovali pod vedením vedmy Nadeždy do meditácie, tak jeden kučeravý hneď vybehol na chodbu a telefonoval ďalšej skupine kučeravých, ktorí boli kvôli tejto príležitosti zhromaždení v synagóge a pripravovali ďalšie akcie. To, že nemali účinok je iná vec.

A presne títo istí nitrianski kučeraví sa skámošili s jaksom.sk, ktorý vedie svoju stránku pod ich taktovkou. U koho niet hlbinného poznania, tomu stačí ako znak „staroverectva“ brada, dlhé vlasy, či ľanové oblečenie. Veď práve brady a dlhé vlasy sú tradičným komponentom kučeravých. Poznáme smutný prípad jednej rodiny zo Žiliny tesne po skončení Prvej svetovej vojny. Otec rodiny sa po rozpustení rakúsko-uhorskej armády vracal domov z frontu. Ako väčšina ostatných v tých časoch, putoval ako sa dalo, väčšinou však pešo. Na holenie a strihanie neboli možnosti, preto mu narástla dlhá brada a vlasy. Domov však nikdy nedošiel. Rodine oznámili smutnú zvesť úrady. Našli ho zarezaného a na ňom pripnutú tabličku: „Takto skončia všetci Židia“. Strašná tragédia. Dotyčný však bol Slovák, nie Žid. Iba mu počas dlhého putovania domov pešo narástla brada a vlasy, hoci inak ich nenosil. Tu vidno, že v našich krajoch sa oddávna dlhé vlasy a brady spájali s cudzou, nie našou kultúrou. Môžete si všimnúť aj vyobrazenia kniežaťa Sviatoslava – nikdy bradu nenosil, iba fúzy.

Netreba však zachádzať do extrémov, nie každý s bradou je nepriateľ. Používajme Zdravomyslie.

Čitateľom odporúčame upriamiť pozornosť konkrétnym smerom. Naša stránka – ako sme už neraz zdôrazňovali – prináša informácie druhu, ktoré sú dnes označované ako „channelling“. Ide teda o výstupy priamo z kanála Jemnohmotného Sveta, nie odpisované z iných stránok. Mnohí dnes na takýto druh informácií reagujú typicky spotrebiteľsky, t.j. následne preskakujú na iné stránky takejto oblasti a porovnávajú „iné ponuky“. Nuž strojové porovnávanie jednej informácie s druhou je iba porovnávanie informácií, čo je zachovávanie spotrebiteľského princípu, nie samostatné myslenie. Odporúčame namiesto takého rešeršovania radšej vstupovať do meditácie a hľadať odpovede tam a samostatne. Štýl počítačového porovnávania rôznych zdrojov je informovanosť, t.j. zhromažďovanie informácií prvého druhu, overovanie meditáciou vlastným mentálnym kanálom vedie k Múdrosti, t.j. informácii druhého druhu.

Na všetkých slovanských akciách sú dnes prítomní aj kučeraví (alebo ich vedie priamo napr. Cigán Kurovský) a prebieha tam veľa iných procesov, o ktorých naivní účastníci nemajú ani potuchy. Tento stav naivnej „blaženosti“ našincov treba ukončiť. Teda mali by zreálnieť tí, ktorí nesúhlasia s našou porobou a chcú vstúpiť do Zlatého Veku. Ostatní môžu naďalej ježiškovať, ďalej sledovať médiá, či pacificky nepreklínať.

Neodporúčame študovať stránky so vzájomne protichodnými informáciami. Treba si uvedomiť, že nie sme prihliadajúci štatisti, ale už účastníci aktuálne prebiehajúcej premeny. Komu sa naše informácie nepozdávajú, aj tak najlepšie ak urobí to, čo dôrazne odporúčame – v takom prípade nečítať viac našu stránku. Môže mu byť ľahšie, následky budú jasné až keď príde kombajn… aj keď už bude neskoro.

Ostatní pokračujeme v aktuálnej realite. Tú istú metódu môžeme používať aj my. Treba bojovať v Astrále a rúbať tam hlavy nepriateľom. Dôrazne však opakujeme, že iba v Astrále. Nedajte sa zlákať do žiadnych fyzických akcií násilia, revolúcií a podobne.

Presne takto má právo bojovať každý z nás. Ale treba dodržať bezpečnostné opatrenia. Vari ani netreba zdôrazniť, že takýto čin vždy podlieha odvete – pokiaľ útočíte neoprávnene. Platí zásada, že kto na nás už zaútočil je nepriateľ. Priateľ, človek, nikdy neútočí, nikdy vás nepodvedie, nikdy neokradne, nepodrazí, a vôbec nevykoná nič z toho, čo dnes máme na dennodennom poriadku. A nedajte sa pomýliť ani tým, že veľmi často na vás útočia príbuzní. Zmeskovia v rodinách je dnes bežný jav, ale zmesok má vždy zvieraciu štruktúru mysle. Nech vyzerá aj ako najbelší beloch. Situácie musíme zásadne vyhodnocovať podľa činov, teda platí ono „strom poznáš po ovocí“.

Tu však platí aj ďalší Kon Všehomíra: Kto nepotrestá Zlo je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie. Teda – našim starým jazykom – kto nie je milosrdný, ten bojuje na strane Zla. Inými slovami – je to náš nepriateľ. Vedomý výber aj menšieho Zla je vždy vedomým výberom Zla.

Teda vstupujme do Jemnohmotného Sveta, prejavujme sa v Ňom, chopme sa mečov a rúbme tam hlavy nepriateľom. Čím viac a častejšie, tým efektívnejší bude náš boj za oslobodenie sa od parazitov. Vstupujte však s afirmáciou „Víťaz Jesm“ (alebo podobnou), predtým prejdite meditáciou a odstráňte svoj negatív. Mágovia a šamani pôsobia proti nám najčastejšie zo šiestej rozmernosti (čakry), Bohovia z deviatej. My po odstránení negatívu sme minimálne v Zlatom Veku, v oblasti 10.-12. rozmernosti, t.j. na úrovni týchto čakier. As má vedomie v šestnástej rozmernosti, teda žiaden Boh nemá právo ani len pomyslieť na akciu proti Asovi, ak nechce (a on určite nechce) aby bol zničený Konom Všehomíra. Ten hovorí jasne: každý má právo si podriadiť všetky bytosti umiestnené v Jemnohmotnom Svete o tri (3) rovinnosti nižšie. Je to univerzálne Pravidlo, Kon Jediného Stvoriteľa. Prax ukazuje, že najefektívnejšia je čistka negatívu skrz afirmáciu „Svarga Jesm“. Svarga – Nebesia – začína na 256. rozmernostnej aj čakrálnej štrukturálnej úrovni.

Tí, ktorí nechcú preklínať, či vôbec bojovať proti parazitom v Jemnohmotnom Svete, sú pod riadením egregoriálnych štruktúr. Ale či už niekto je priamo pod kontrolou „pôvodného“ Ježiša (9. rozmernosť), alebo všakovakých ponukových Radomírov, je to v princípe to isté. Ostáva na úrovni kresťanstva, t.j. na 3. čakre. Veď od čoho nás mohol „oslobodiť“? Akýsi „dedičný hriech“ vymysleli paraziti na našu porobu. Tam a v ňom ich chcú vidieť všetci šamani či mágovia. Na ich kontrolu im potom stačí ich „domáca“ šestka… A tí z trojky NEMAJÚ právo útočiť na vyššie rozmernosti, útok vždy spôsobí oprávnenú odvetu – na ktorú má vyššia rozmernosť právo dané Konom. A pretože je porušený Kon, tak reakcia príde aj od Neho. Zvyčajne to teda schytávajú dvojnásobne. Príčina je nevedomosť.

Uznajte, nie je to geniálne vymyslené? Židia – ako svedčí Nový Zákon – ukrižovali Ježiša, ale zodpovednosť prevzali na seba dobrovoľne kresťania. Toto je typická ukážka presunu karmy (prelievanie negatívu na iných) – takto to funguje. Problém nie je v predložení ponuky štýlu „prijmite našu karmu“, problém je v jej dobrovoľnom prijatí, t.j. prevzatí cudzej viny na seba. Kto súhlasí s prijatím cudzej viny, ten súhlasí s odrábaním cudzej karmy, pričom táto dobrovoľná zmluva vyradzuje pôsobenie Konu. A pôvodca negatívu pokračuje v stváraní svojich temných činoch ďalej. Na účet nevedomcov.

Je síce pravda, že každodenné starosti spojené so zabezpečením života (dane, poplatky, potreba materiálneho zabezpečenia…) nás „vsúvajú“ do úrovne 3. rozmernosti (čakry), ale čím častejšie sa budeme mimo týchto okamihov prejavovať do vysokých rozmerností s afirmáciou napríklad „Víťaz Jesm“, tým silnejšie naše spoločné emanácie upevňujú priestor Víťazov. A to je náš priestor. V ňom paraziti žiť nedokážu.

Po nástupe Zlatého Veku bude každý národ na takom stupni, na aký mu stačí jeho potenciál. Reč však je nie iba o genetickej úrovni, ale najmä o osvojení si mentálneho (Rodového) kanálu. Paraziti viac nebudú mať právo využívať náš potenciál. Platí to však iba pre tých, ktorí to jasne a nedvojzmyselne prejavia (ako žiadosť, t.j. program) v Jemnohmotnom Svete. Samosato sa konať nebude. Pripomeňme si ešte, že Kresťania sú iný národ.

Ženy a muži majú v oblasti Javi rozdielne energetické a fyzické vlastnosti a úlohy. Vo Svete Slavi (Zlatý Vek) však rozdiely zanikajú. Zatiaľ však pôsobíme v Javi, teda je potrebné reálne reagovať na aktuálny priestor.

Štruktúra energetických tiel žien slúži na zostavovanie programov zo Slavi (10.-12. čakra) a vyššie. Tým vytvárajú energetický priestor. Muži konajú práve v takto nimi vytvorenom energeticko-informačnom priestore. Teda na boj v Jemnohmotnom Svete sú lepšie vybavené ženy, na boj v materiálnom Svet Javi sú lepšie spôsobilí muži. Momentálne prebieha boj v Jemnohmotnom Svete, dôrazne varujeme všetkých, aby v žiadnom prípade neplánovali žiadne formy ozbrojeného boja proti parazitom. Veď dejiny ukazujú, že všetky revolúcie riadili kučeraví. Oni viedli na barikády, na ktorých sa človekovia vzájomne zabíjali. Oni mali vždy kdesi blízko nachystaný únikový východ, ktorý si bojujúci v zápale boja ani nevšimli. Použili ho a vždy prežili, aby mohli obsadiť riadiace funkcie po dosiahnutí cieľa.

Ale už nie sú výnimkou ani vysokorozmerní muži, aj keď to nie je zatiaľ pravidlom.

Treba nám vedieť, že celonárodné preklínanie je našou najsilnejšou zbraňou. Ak začneme preklínať a bojovať proti parazitom na úrovni Národa, tak nastane koniec parazitov. V spoločných meditáciách sa stretávame z rôznych častí našej krajiny. Podľa toho z akých miest či dedín sa stretávame, také právo programovať (teritoriálne) máme. Ale vždy to najdôležitejšie je právo prístupu do Jemnohmotného Sveta.

V tomto aspekte treba spomenúť typické (dnes rozšírené) „indické“ praktiky. Vedú ich k tvorbe programov z takej výšky, na akú zvyčajne účastníci nemajú oprávnenia na prístup. Ak ktokoľvek tvorí programy z výšky, na akú nemá oprávnenie prístupu, tak neodvratne príde trest. Je to porušenie Konu. Preto sa treba vždy pred takýmto programovaním očistiť od negatívu.

Teda si to môžeme zhrnúť. V Jemnohmotnom Svete musíme bojovať, vhodnou zbraňou je meč. Spravidla dochádza k infarktu myokardu. Doteraz to používali proti nám a z ich nízkych rozmerností; teraz je čas, aby sme sa stali milosrdnými.

Musíme však vedieť, že princíp Martinka Klingáča v Astrále platí. Ak chceme dosiahnuť menovité výsledky, musíme zadávať menovité objednávky. Presne, jasne a hlavne konkrétne.

Ak začneme konať ako Národ tak vedzme, že naše – národné – prekliatie parazitov je najsilnejšia zbraň! A Zlatého veku sa dožijeme ešte za nášho života.

Nie sme spokojní s vládou a parlamentom? Prejavme ich Slnku Ra! Konkrétne požiadavky prinesú konkrétne výsledky.

Je čas, aby sme boli milosrdní. Je čas sa zbaviť parazitov. Je čas vstúpiť do priestoru Víťazov. Spievajme pieseň Milosrdenstva. Aby sme mali kde žiť.

Nateraz toľko.

14.06.2020

NAŠI PARTNERI: