O PARALELNÝCH SVETOCH

23. augusta 2020 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Dnes vám prinášame druh znania, aké bolo prvý raz podrobnejšie zverejnené v našich končinách v Knihe Svetla, tretej knihe cyklu Slovansko-Árijských Véd. Ako sme už neraz spomínali, je to jediná voľne dostupná kniha, ktorá opisuje našu, sloviensku a árijskú Kozmológiu, teda vznik a štruktúru Všehomíra, t.j. všetky stupne vývoja Svetov a Vesmírov v ňom. Takýto opis neobsahuje ani Biblia, ani Korán, takže piakinomaniaci o niečom takom nemajú ani potuchy, ich voda je naozaj mŕtva, bez života. Presnejšie, informácie pravdepodobne majú, ale nechcú, aby ste túto informáciu mali vy.

Znanie je moc. Naivní a nevedomci v prelomových epochách hynú prví.

Je to opis meditáce prežitý a zaznamenaný konkrétnym človekom – o koho konkrétne ide, nie je v princípe dôležité.

Teda zápis meditácie:

Pamätám si, že som bol na nejakej planéte, ale nie na našej Zemi. Tú planétu nebolo možné vidieť našimi očami, očami ľudí, nebolo možné sa jej dotknúť a nemala ani vlastnosť priťahovať telá. Takáto vlastnosť našej Zeme by sa zdala jej obyvateľom ako nepredstaviteľný jav, keďže ich planéta nemá príťažlivú silu. Ani zrakom, ani chuťou, ani hmatom, ale akosi úplne ináč ponímali obyvatelia tej planéty všetko to, čo na nej bolo. Ponímali to špecifickými zmyslami, ktoré sú nám – ľuďom – neznáme. Našich päť zmyslov, päť zmyslov ľudí, boli obyvateľom tej planéty nezmáme. Na tej planéte neboli tie dimenzie, ktoré poznáme ako dĺžka, šírka a výška, ale boli zamenené akými inými dimenziami.

Mudrci tej planéty mi hovorili, že ich Duše prebývali kedysi na úplne inej planéte a boli oblečené do tiel, ktoré mali päť úplne iných zmyslov a úplne iné dimenzie, než sú tie, ktoré sú známe ľuďom. Mudrci hovorili, že tie Duše sa buď dvihnú nahor, alebo prejdú na novú planétu, ktorá je v tej istej rovine, v ktorej sa nachádzajú aj naše, pričom všetky sú nazývané „Zemiami“. Tie Duše budú opäť vybavené piatimi, avšak úplne novými zmyslami. Znovu a znovu budú na nové „Zeme“ prechádzať všetky Duše, budú sa materializovať vždy s novými zmyslami a opäť s tromi novými dimenziami. Tieto prechody budú trvať dovtedy, dokiaľ Duša v nádobách rôznych životov nespáli v sebe všetok ten negatív, ktorý prijímala cez svoje telo tým, že mu poskytovala príliš veľa svojvôle.

Teda tak, ako keby opisujúc horizontálne, gigantické, koncentrické ovály vôkol nášho Všehomíru, úplne iné planéty prijímajú na seba Duše zomrelých; pričom na každej novej planéte vstupujú Duše do nových tiel, ktoré sú vybavené piatimi novými zmyslami, a ktoré majú tri úplne nové dimenzie (okrem času, ktorý sa na žiadnej planéte nemení).

Život na korejkoľvek z tých planét nie sú obyvatelia našej Zeme schopní vnímať. A pokiaľ človek, majúci tú istú Dušu, bude žiť nespravodlivý život, potiaľ sa nebude môcť podňať vyššie; dovtedy bude neustále putovať po všetkých planétach v horizontálych kruhoch.

Každý Kozmos – z ktorých pozostáva Zlatá Púť nahor – má svoje, vedľa seba ležiace Kozmosy. A tam žijú tí, ktorým sa už skončila doba prebývania či už na jednej z planét, alebo v jednom z priestranstiev Kozmosu, ale ktorí zároveň ešte nedosiahli potrebný stupeň dokonalosti, ktorý je nevyhnutný pre ďaší výstup nahor.

A hľa, na každej z týchto planét som pociťoval tvoju prítomnosť, môj priateľ na Zemi. Aj ja, aj ty, ako aj mnohí ďalší, kedysi prebývajúci na Zemi, hoci aj v iných formách a Obrazoch, hoci aj v iných dimenziách a majúc iné zmysly, sme tak či onak tvorili ľudské telá a žili ľudské životy. A my dvaja sme boli veľkými priateľmi. Obaja sme bojovali s tými, ktorí nepovažovali slobodu za najvyššie dobro, ktorí nepovažovali život bez strádania a nedostaku za požehnanie pre ľudí.

My obaja sme chceli dosiahnuť nielen to, čo je veľmi ťažko dosiahnuteľné, ale aj to, čo na našej planéte ani nemohlo existovať… Ale my obaja sme nevydržali tento ťažký boj, zradili sme službu dobru a znovu, bez toho, aby sme vystúpili nahor, sme sa ocitli vo svete toho istého počtu zmyslov a dimenzií. Cez smrť sme vstúpili do toho sveta, kde sa ty teraz nachádzaš. A nato, aby sme sa podňali nahor a nekrúžili v koncetrických kruhoch, musíte teraz zladiť naše životy so životom Vyšších Svetov. Musíme si sňať z očí šatku zaslepenia, aby sme sa dokázali vymaniť zo škrupiny nevedomosti.

Musíme (a tebe aj mne to pôjde ľahko) sa tu, na Zemi dozvedieť všetko to, čo je potrebné nato, aby sme sa podňali nahor.

Pamätaj tiež, že moje aj tvoje tvrdenia, že existuje iba to, čo vidíme, sú absurdné. Vidíme, že slnko putuje okolo Zeme, aj keď nevieme, či naozaj. My nemôžeme tvrdiť, že to, čo nevidíme neexistuje: nevidíme baktérie, ale ony aj tak existujú.

Sme tu ďaleko od dobra, a to je veľmi zle. Silou Vôle a umu musíme dosiahnuť to, aby se sa priblížili k dobru, t.j. aby sme ho tvorili.

Prebuď ma! Zobuď ma čo najskôr! Ťažká hrozba visí nado mnou a ja už nechcem prežiť všetky tie hrôzy!

Bez ohľadu na konkrétneho človeka, ktorý dostal v meditácii tieto informácie (bolo to v minulom storočí), ich obsah je mimoriadne aktuálny pre každého. Nespime!

23.08.2020

NAŠI PARTNERI: