ČO SA ZMENÍ PO ROKU 2012?

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Dnes nájdete na internete – a nielen na ňom – množstvo materiálu o fenoméne roku 2012. Od rôznych vedeckých analýz cez všakovaké populárne príspevky až po vyložene škodlivé materiály. Opisy, ktoré podávajú tieto materiály sú veľmi širokého spektra. Od tých, ktoré tvrdia, že o nič nejde a že nikto si vlastne nič ani nevšimne až po tie, ktoré hovoria o reťazi prírodných katakliziem. Mnohé z týchto obrazov budúcnosti si niektorí mimoriadne prebudení ľudia nie iba predstavujú, oni si ich pre seba chytajú, „maľujú“. V takýchto prípadoch totiž všetko závisí od stupňa vytvoreného obrazu.

Ak berieme do úvahy informácie z Véd, tak už dobre vieme, že nie všetko sa dá plne vysvetliť iba na základe fonetického, t.j. povrchového čítania prastarých textov. Dokonca – a toto sme už v minulých článkoch citovali – máme aj jasné varovanie, aby sme neverili tomu, čo nám o nadchádzajúcich udalostiach servírujú tvari, pretože nikomu nie je známe, čo v skutočnosti naši Bohovia chystajú. Nesmieme nikdy zabúdať na princíp zdravomyslia. Môžeme teda povedať, že síce na mnohých informáciách, ktoré nám podávajú, je aj časť pravdy, ale zároveň musíme brať do úvahy, že väčšina informácií s tematikou megakatastrof a apokalypsy je jednoducho dielo Temných Síl. O týchto hrôzach už natočili nejeden film a napísali nejednu knižku. Aspoň je jasné, že vedia, čo ich čaká. Ale to sa im máli, nechcú len tak odísť zo scény, hoci veľmi dobre vedia, že ich čas prešiel. Ešte chcú pred svojim odchodom zarobiť veľké peniaze aj na tomto. Obyčajní ľudia však z toho nebudú mať nič, oni totiž budú musieť žiť ďalej. Ale ako budú žiť? A tu je tá otázka.

Na našej Zemi sa za posledné storočia vytvoril a upevnil antičlovečenský a antiprírodný parazitický systém. Tento systém nepadne len tak, lebo ho „odbijú“ hodiny. Svetadiel, na ktorom je dnes krajina, ktorú všetci vo svete najviac nenávidia tiež nepôjde pod morskú hladinu celý naraz, hoci tento variant by asi mnohých potešil najviac. Už z hodín fyziky v školách si pamätáme, že energia sa v skutočnosti nemení z ničoho nič skokom, ale že ide o spojité, prechodové javy, plavné premeny. Otázka je, kde a koľko už je energie nahromadenej. Vtedy, keď dochádza k naozaj „kvantovej“ zmene skokom, tak dochádza k veľmi závažným a ničivým zmenám prostredia.

Z dlhodobej perspektívy tí, ktorí naozaj budú meniť tento Svet sú naše deti. Už nielen odborníci, ale aj mnohí bežní ľudia vidia, že deti, ktoré sa postupne rodia po 80-tych rokoch minulého storočia sú už iné, sú oveľa lepšie. Príroda si už pripravuje „nových ľudí“, aby vymenili tých starých a zmenili Svet. Aj keď tu môžeme pridať mnoho rôznych argumentov, tento logický uzáver môžeme aj bez dlhých úvah urobiť.

Pozrime sa na dnešné deti a spomeňme si na svoje detstvo. Z nás, väčšinou detí päťdesiatych, šesťdesiatych či sedemdesiatych rokov sa mnohí už týchto dní ani nedožili. Väčšina z nás to dobré, čo v nás bolo stratila v strastiplných deväťdesiatych rokoch „zamatovej revolúcie a nástupu demokracie“, kde tí, čo to prežili už stratili všetky ilúzie, ba nejeden sa zahubil drogami či alkoholom. Nejedna mladá Duša vtedy nevydržala rýchlu a surovú zmenu politického systému a spoločenského zriadenia, zmenu hierarchie hodnôt a nevydržali prevažne tí, u ktorých takého hodnoty vnútri neboli. Na dobu v ktorej žijeme pripadlo veľa premien, ale tá najhlavnejšia už v podstate prišla…

A čo bude s tými, ktorí sa na základe svojich genetických, sociálnych, náboženských, alebo iných príčin ocitli medzi parazitmi? A týchto je dnes veľmi veľa, viac, ako si vieme predstaviť. Títo ľudia budú musieť urobiť vari najťažšie a najvážnejšie rozhodnutie svojho života, za ktorým je obrovská zodpovednosť. Musia sa definitívne rozhodnúť, za kým vlastne stoja. Ale nemôžu tak urobiť až zajtra, ale – ako sa často hovorí – už včera bolo neskoro. Takže dnes – ale aj to je už krajný termín.

Ak si takýto človek-parazit zvykol žiť v starých kategóriách, čo v skutočnosti znamená „žiť pohodlne pre seba a svoju rodinu“ a „na účet druhých“ a myslieť si, že to je normálne, že práve „jemu všetci dlhujú“ a že „slnko sa točí vôkol neho“, a že takto funguje svet, a že vlastne ani nič na ňom netreba meniť, vtedy je odpoveď veľmi jednoduchá: budúcnosť u takýchto ľudí jednoducho nebude. Aspoň nie najbližších 10 000 rokov. Ak vám je ťažko sa zorientovať kde ste, tak si pripomeňme, aké v našom, Rodovom zriadení tradične existujú kasty. Všetci, ktorí tvorivo, vlastnými rukami budujú tu patria, ale dnes existujú „kasty“, v ktorých je život presne ako v budhistickej „ríši Bohov“, ale ktorých podstata existencie je na parazitovaní. V Rodovom zriadení sa majetok nemeria peniazmi, my sa odpradávna riadime Konmi a Zápoveďami Bohov a Predkov nie zákonmi. Človek vychovaný na parazitických hodnotách nedokáže jestvovať v novej spoločnosti, medzi ľuďmi, ktorých základnými hodnotami sú tvorivé budovanie (t.j. vlastnými rukami, nie za peniaze), ľúbosť a láska a služba spoločnej veci – a nie nekonečné plnenie vlastných vreciek a parazitovanie na okolitom svete. Ľudia so zhubnou filozofiou jednoducho nebudú môcť pokračovať so svojim Rodom v novom Veku. No v prípade, ak si takáto motajúca sa Duša zvolí púť skutočného ČLOVEKA a zo svojho života vytlačí parazitickú zložku, tak môže žiť ďalej, vyvíjať sa a evolučne stúpať v novom čase a podľa nových zákonitostí. U týchto ľudí sa otvorí budúcnosť – a táto budúcnosť je v ich deťoch.

Už neraz sme písali v našich článkoch, že 21. december 2012 je dátum začiatku nového Veku, Veku Vlka pod vládou Boha Velesa. Jeden z atribútov tohto Veku je, že podľa – možno povedať, že galaktických dohôd – budú mať naši Bohovia opäť právo lietať na Midgard-Zem. Tieto pravidlá stanovili naši Bohovia po vyhratej Galaktickej vojne – a preto ich práve my dodržiavame. Niektorí naši čitatelia sa pýtajú, či všetci odtiaľto naozaj odišli. Nuž, zopakujme si. Naši Bohovia sú viacerých podstát – rovnako ako máme trojjediný Vesmír, ktorý pozostáva zo Svetov Javi, Navi a Pravi. Existujú teda Bohovia Javi, Bohovia Navi – presnejšie ide o Bohov Svetlej Navi, t.j. Slavi a Bohovia Pravi. Bohovia Pravi sú Prvopočiatoční, Najvyšší Bohovia, keďže existujú od prvopočiatkov existencie našej Galaxie. Ako my žijeme v štvorrozmernom Svete Javi a máme 9 základných energetických centier – čakier, a tomu zodpovedá aj existencia 9 tiel, hoci iba jedno je viditeľné ako materiálne, t.j. Javné – tak aj Vyššie bytosti nad nami majú zodpovedajúco vyššie množstvo tiel, ktoré zodpovedajú vyšším formám harmonických Vesmírov. Bohovia Pravi sú Dokonalí, t.j. už nepodliehajú evolučnému vývoju. Okrem toho sú prítomní v celej Galaxii – nikdy zo Zeme neodišli. Ich prejavy sú nami badateľné napríklad ako tlak atmosféry, chemické zloženie vzduchu či vody, zemská príťažlivosť a podobne. Ako my z Véd vieme, že najsilnejším živlom je naša myseľ, tak aj živly Zeme sú prejavom mysle Bohov Pravi. Prítomnosť Bohov Pravi je doslovne všadeprítomná – napríklad Boh Perún je v nás prítomný ako imunitný systém, nielen ako vládca búrok či bleskov. Prečo tvari zaviedli očkovania a všakovaké narúšania prirodzeného vývoja imunitného systému už od útleho detstva? Lebo bojujú proti našim Bohom. Bojujú tam, kde majú možnosť, lebo v priamom boji nikdy neobstoja. Ich sila sa prejavuje v časoch Noci Svaroga, pretože ľudia spia – nevedia kto sú a komu vlastne patrí Zem. Dovoľujú ju ničiť – ba vlastne sami otrocky „prikladajú ruku k dielu“. Ale problém nie je v tom, že tvari sú silní, problém je v tom, že my sme dnes SLABÍ! Slabosť spočíva v našej nevedomosti, a preto je podľa našich pravidiel nevedomosť najväčšie zlo. A ak sa nezobudíme, tak zomrieme v spánku.

Bohovia Pravi tu teda sú stále s nami. Problém je v nás – nevieme, ako s nimi komunikovať. Je to podobné ako s cestovaním. Po zemi môžeme pohodlne chodiť peši, na koni či voziť sa na aute. Ak potrebujeme cestovať na vode použijeme loď. Vo vzduchu letíme lietadlom a vo vesmíre kozmickým korábom. Ak teda potrebujem letieť do Vesmíru, tak mi nestačí sadnúť do auta, na koňa či hoci aj do najlepšej lode, akú kedy vytvorili. Musím použiť zodpovedajúci prostriedok. A presne takto to je aj s komunikáciou. Musíme nájsť ten správny spôsob. Nedivme sa teda, že komunikácia, ktorá inak v Javnom svete stačí, je málo na Bohov Pravi – a to ešte ničíme ich súčasť, Prírodu. Cesta nahor je ľahká a ťažká zároveň – prastaré obrady a rituály. Skutočné, naše. Nie tie, ktoré nám pripravili tvari skrz rôznych moderných žrecov či volchvov.

Takže prilietať k nám budú – uvidia ich tí, ktorí prežijú – Bohovia Javi a Slavi. Oni budú viesť operácie konečného dočistenia Midgard Zeme, aj keď už spadáme do časového rámca proroctva, ktoré hovorí o štvrtom príchode Boha Perúna. Ale čo tu nájde, keď príde?

Pred nami je čas premeny Sveta. Védy hovoria o 14. februári 2013 ako o dni, keď sa zastaví rotácia Zeme. Nuž – a to sme už neraz hovorili – je to pravda, je to tak napísané. Ale treba použiť zdravomyslie, kto ho nepoužíva či nesnaží sa ho „nájsť“, ten sotva patrí k nám. Prastaré texty rovnako dávajú začiatok zmien na 21. 12. 2012. Ale my vieme, že formou zmien v Riekach času nastala doba premien v skutočnosti už na jeseň r. 2008. Na jeseň r. 2009 už vydesený Jahve opustil svoju základňu na Zemi – už tu viac nie je preň bezpečne. Dnes tí ľudia, ktorí vidia toky Riek času – inými slovami toky energií väčšinou hovoria, že na kataklizmu si „počkáme“ nejakých 3 až 5 rokov. Určite príde, ale inokedy, ako je foneticky napísané – a hĺbkové čítanie starých textov zvládnu len žreci vnútorného Kruhu, ktorí nie sú podriadení nijakej organizácii vonkajšieho Kruhu. Ale – a už sme to zažili – vychádzajú z premien Riek času. Ak Bohovia Pravi už raz zmenili ich tok – a oni sú všemocní – tak vôbec nie je vylúčené, že to neurobia znovu. Tento druh zmien sa takto stáva „neviditeľný“ pre tých, ktorí inak vidia to, čo si nikto z nás nevie ani predstaviť. Ale energie vidia aj tvari. Zmena, ktorá príde takýmto spôsobom nie je teda pre nikoho predvídateľná – teda určite nie pre nás, keďže nemáme potrebné poznanie. A to ešte nesmieme zabúdať na paralelné Vesmíry – ktoré nevieme ani porátať…

Určite najhoršie urobia tí, ktorí hľadajú odpovede – bez zdravomyslia – iba po rôznych internetových stránkach takým spôsobom, že sa nechávajú zavliecť do rôznych, ale najmä nekonečných, „overených“ ťahaníc. Včera boli „in“ Védy, dnes nejaký iný zdroj, ale zajtra a napozajtra prídu ďalšie zaručené „zdroje vlastných názorov“. Nevedia, že je to iba tvár projektu Démon Slovanstva. Ten, kto bude donekonečna čakať na rôzne názory a vyjadrovať svoje, poznaním obmedzené názory stráca to najdôležitejšie – čas. A práve o to na takýchto „slovanských“ fórach ide. Keď príde okamih zmien, bude veľmi neskoro. Najsmutnejšia však bude tá posledná myšlienka – „veď som to aj čítal predtým“…

Ak hovoríme o tvaroch, mnohí sa nás pýtajú, ako ich vlastne rozpoznať? Nuž, spôsobov je niekoľko. Začnime s tým, že vôkol nás neexistuje nič náhodne, aj keď to nie vždy vidíme. Vieme, že náš prastarý názov je Slovieni a vieme aj to, že to pochádza zo slov „Slav“ a „veny“, t.j. žily. Sme teda tí, ktorým záleží na čistote krvi, naši Predkovia si na to vždy dávali pozor. Slováci sú už pokresťančení Slovieni a nectia si dedičstvo Predkov. Vybrali si otroctvo u cudzích Pánov. V skutočnosti existujú štyri základné krvné skupiny. Krvná skupina je príznakom špecifického genotypu národa. Dokiaľ sa naša krajina nestala obeťou krvavých nájazdov kresťanov – volali sme sa Maličká Rus – tak väčšina našich obyvateľov bola nositeľmi krvnej skupiny I, pričom ďalšie krvné skupiny tu boli zastúpené veľmi zriedkavo a boli to vyložene následky zlyhania evolučného procesu. Toto bolo rovnaké aj vo Veľkej Tartarii. Na západ od nás prevládala krvná skupina II a u obyvateľov Východu skupina III. Skupina IV bola vo vtedajšom svete iba u černochov a Židov. Tí, ktorí majú prvú krvnú skupinu sú vždy vodcovia, sebaistí, silní a rozhodní, dokážu oddať všetko na dosiahnutie svojho cieľa. Negatívnou stránkou býva samoľúbosť a namyslenosť. Ľudia, ktorí majú druhú skupinu krvi sa práve naopak veľmi dobre zžívajú s podriadenými úlohami; hlavné pre nich je iba to, aby okolo nich boli všetci rovnakého názoru. Obľubujú duševný a životný komfort, nenávidia konflikty; hlboko v Duši sú romantici, hoci niekedy môžu byť tvrdohlaví a podráždení. Tí, ktorí majú tretiu skupinu krvi dávajú prednosť tomu, aby žili pre seba, ich krédo je nezávislosť. S ľuďmi štvrtej skupiny krvi sa žije ľahko, sú žičliví a spokojní. V tejto krvnej skupine však existuje nedostatok – prefíkanosť, zbabelosť, extrémna lživosť, bojazlivosť, nerozhodnosť a neraz chorobnosť.

Potomkom sa spolu so skupinou krvi odovzdáva nielen charakter, ale aj náklonnosť ku chorobám, ba neraz aj priamo choroby. Genetické choroby sa podriaďujú princípu „lievika“: čím dlhšie sa z pokolenia na pokolenie odovzdávajú, tým sú ťažšie a neliečiteľnejšie. Choré deti dostávajú od rodičov „zhnitú“ krv, rastú a majú svoje neduživé potomstvo. Tvari a ich potomkovia v zásade mávajú IV skupinu krvi, t.j. tú „najslabšiu“. Veľmi dobre však poznajú cenu I. krvnej skupiny, a preto sa snažia všemožne skryť pravdu o význame krvi, aby prenášali životodarnú krv na seba – veď koľko naivných ľudí im ju chodí dávať? Tvari sa s rovnakým úsilím snažia ukryť aj to, že u človeka, ktorý porušuje Zákony Všehomíru (RITA), sa krvná skupina mení od skupiny I po skupinu IV, ale u človeka, ktorý vedie správny život – samozrejme od slova PRAV – sa naopak, krv mení od skupiny IV po skupinu I.

Tvari sa dajú odlíšiť od ľudí aj aurou – tí, ktorí ju vidia vedia o čom je reč. Pravdou však je, že veľa z tých ľudí, ktorí ju vidia nevie, čo farby v nej znamenajú. Na vlastný „nácvik“ štúdia aury si môžete urobiť jednoduchú pomôcku – okuliare:

Treba to chápať tak, že na videnie aury jestvuje množstvo metodík a toto je len jedna z nich. Zhotovíte si ich tak, že do úplne nepriehľadných skiel – treba si ich tak upraviť – navŕtate 2 mm dierky – podľa obrázku. Videnie aury je v podstate prirodzená schopnosť človeka, ktorú sme však – poväčšine – vďaka civilizácii stratili. Takto upravené okuliare v podstate spôsobia rozostrenie zraku – a o to práve ide.

V začiatkoch dodržiavajte bezpečnostné zásady – nepoužívajte ich viac ako 15 minút denne, aby ste si nepoškodili zrak. Po čase budete môcť zotrvávať v sledovaní aury dlhšie. Dôležité je, aby dierky boli priamo oproti zreničkám. Ak sa vám to nepodarí na prvý raz, tak vyvŕtajte novú dierku a starú potom zatmeľte.

Po približne mesiaci cvičenia s týmito okuliarmi začnete pozorovať bielu obálku okolo pozorovaného objektu a modrastého dvojníka fyzického tela.

Všetko ostatné dosiahnete vytrvalým tréningom.

Pokiaľ by vás zaujímalo hlbšie, ako rozpoznávať tvarov, tak vám odporúčame si stiahnuť na štúdium učebnice, ktoré sa používali v Rusku pri príprave cárskych dôstojníkov. Učebnice, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť vydali v Rusku r. 1895, autor je I. A. Karyšev a vydalo ich vydavateľstvo Надежда. Sú to vo svojej podstate unikátne knihy. Hoci ich vydali už v kresťanskom prostredí, ostalo v nich množstvo informácií z predkresťanských, védických čias. Dôstojníci cárskej armády boli veľmi dobre – na rozdiel od dnešných – informovaní o tom, ako rozpoznať tvarov. A práve preto ich tak nemilosrdne v revolúcii boľševici vyhladili. Majú dnes napríklad naši dôstojníci informáciu o tom ako rozpoznať nepriateľov človečenstva? Sotva, zato však vedia ako rozpoznávať peniaze za službu cudzozemcom…

Knihy si môže prečítať každý sám, ale pre úplnosť uvedieme obsah všetkých troch kníh:

 1. Kniha: BOH NEODVRHNUTEĽNÝ VEDOU
  Obsah:
  Hlava 1: Hlavný rozpor
  Hlava 2: Svetonázor vedcov
  Hlava 3: Cieľ a účel vedy
  Hlava 4: Pozitivizmus
  Hlava 5: Svetonázor materialistov
  Hlava 6: Ateizmus
  Hlava 7: Materializmus a spiritualizmus
  Hlava 8: Prehľad histórie vývoja mysle
  Hlava 9: Východzie body myslenia materialistov
  Hlava 10: Obecný charakter materialistickej vedy
  Hlava 11: Boh a nekonečnosť jeho tvorenia
 2. Kniha: STAVBA ĽUDSKEJ BYTOSTI
  Obsah:
  Hlava 1: Abstraktný element človeka
  Hlava 2: Javy zo záhrobného života
  Hlava 3: Duša materialistov a pozitivistov
  Hlava 4: Duša spiritualistov
  Hlava 5: Tri elementy ľudskej bytosti
  Hlava 6: Hľadanie štvrtého elementu
  Hlava 7: Učenie fyziky o hmote
  Hlava 8: Polomateriálna obálka
  Hlava 9: Život človeka
  Hlava 10: Smrť človeka
 3. Kniha: PODSTATA ŽIVOTA
  Obsah:
  Hlava 1: Počiatok stavby sveta
  Hlava 2: Svet Duchovný
  Hlava 3: Svet Ľudí
  Hlava 4: Svet Zla
  Hlava 5: Starostlivosť Boha o ľudí
  Hlava 6: Život ľudí všeobecne
  Hlava 7: Život na Venuši
  Hlava 8: Život na Zemi
  Hlava 9: Peklo
  Hlava 10: Život na Marse
  Hlava 11: Život na Jupiteri
  Hlava 12: Život na Saturne, Uráne a Neptúne

Už z názvov kapitol je zrejmé, že z týchto učebníc sa je čo zaujímavé dozvedieť…

Neraz sme už hovorili o živatme. V tejto súvislosti si ešte krátko spomeňme to, s čím všetci prichádzame do kontaktu aj keď si to neuvedomujeme. Voláme to „Vajcechore“. Je to možno zvláštne slovo, ale pochádza z Véd a má veľký význam pre pochopenie našej vlastnej podstaty. Vajcechore je živatmou oplodnená agga – častica prachu. Nazýva sa aj „semeno diabla“ a je prítomná v každej bytosti. Je zdrojom sebazničenia a strádania. Vajcechore, ktoré je oplodnené Živou sa mení na Svetie telo Živy. Vtedy sa Živa stáva Paramatmou (všetko prenikajúci Duch, prítomnosť Prarodiča v každej živej bytosti – pochádza od slov „para“, t.j. vrcholná a „atma“, t.j. Duch). Ak k tomuto nedôjde, tak vajcechore sa mení na „karroch“ – démonickú materializáciu, t.j. takto sa zväčšuje prach (vajce – sférický objekt; „chore“ – centrum, základ).

Vo Vesmíre prebiehajú v podstate dva základné „pohyby“. Bohovia Vesmír rozširujú, Démoni sa ho snažia – opačne – stláčať. Vieme, že Galaxia sa rozširuje, ale viem aj to, že existujú čierne diery. Práve čierne diery sú Démoni vyššej formy existencie, ktorí sa snažia všetko vtiahnuť do seba. Takto vzniká koncentrovaná hmota – vajcechore – z ktorej sme po zrodení „urobení“ aj my. Znamená to, že každý z nás má v sebe túto koncentrovanú formu energie, ktorú – ak sa má stať Bohom – musí postupne „dekompresovať“, t.j. „rozbaliť“ do takej podoby, aby mohol z nej „čítať“ a začať tvorivo budovať. Rovnako však môže začať pracovať ako Démon, t.j. všetko „skompresovať“ a „vziať“ z dosahu tých, ktorí by chceli budovať. „Dekompresovať“ vajcechore nie je také jednoduché, závisí na stupni evolučného vývoja jednotlivca. Je to celoživotné dielo tvorivého budovania alebo aj ničenia – podľa povahy použitia tejto energie. Môžeme ju prirovnať napríklad k dnešnému USB kľúču, ktorý sa používa na ukladanie informácií. Ak ho dáte malému dieťatku, tak nebude vedieť, ako ho správne použiť. Namiesto do PC ho vloží pravdepodobne do úst.. Prítomnosť vajcechore – ktorá je súčasťou nás všetkých – veľmi dobre poznali a rátali s ňou aj Kazaci. Títo keď volia veliteľa, tak urobia dohodu. Ak veliteľ zradí a vďaka zrade zahynú iní bojovníci, tak veliteľa zašijú do vreca a utopia vo vode. Hoci to vyzerá kruto, je to jednoduché „zakomponovanie“ poznatku o podstate vajcechore do reálneho života. Je v každom z nás, ale na nás záleží, či začneme informácie „vyberať“, alebo „kompresovať“.

Ako sa trvalo udržať na strane Svetla? Na to nám naši Múdri Predkovia dali mnoho „nástrojov“. Ich podstatou je vždy vláda nad svojou energiou. Nemožno ňou plytvať a očakávať, že všetko bude dobre. Naši slovanskí Predkovia nám zanechali Zdravu. Z jej pohľadu uvažujeme veľmi jednoducho. Čo je v človeku hlavné? Telo, zmysly a myšlienky. Najskôr musíme zistiť, čo najviac vyhovuje tomu či onému telu, t.j. telesnej konštitúcii, tomu ktorému temperamentu, t.j. emocionálnej sfére a ako si človek potrebuje prestaviť myslenie, aby mu myšlienky nebránili byť zdravým, radostným, šťastným a by dôveroval sám sebe a svojim schopnostiam.

Pri starostlivosti o telo rozoznávali niečo ako „telesnú ambru“, pod ktorou sú tri biologické tekutiny života, ktoré sa nachádzajú v trvalej zmene, pričom si medzi sebou udržiavajú dynamickú rovnováhu.

V Zdrave ich nazývame „Boreja“, „Peryňa“ a „Velesnica“. Sú to tri bázové energie, ktoré sú zodpovedné za všetky fyziologické a biologické procesy, ktoré prebiehajú v tele.

BOREJA je sila pozostávajúca z elementov éteru a vzduchu. Aktívnosť tejto sily závisí od proporcií oboch elementov. Objemom éteru, t.j. priestoru sa určuje schopnosť vzduchu naberať silu Boreja. Je to princíp pohybu, princíp dynamického vzájomného pôsobenia éteru a vzduchu. V ľudskom organizme sa prejavuje ako pohybom nervových impulzov, vzduchu, krvi, výlučkov a myšlienok.

Boreji prináleží sedem kategórií – chlad, ľahkosť, premenlivosť, pohyblivosť, suchota, rozriedenosť a drsnosť. Tieto kategórie určujú vplyv danej telesnej ambry na telo človeka.

Nadbytok Boreji môže vyvolať nervovú podráždenosť, zvýšený artériálny tlak, hromadenie plynov v črevách a aj zmätok v myšlienkach. Je to preto, lebo Boreja je zhodná so vzduchom. A ak sa pohyb vzduchu neblokuje nijakými prekážkami – ako napríklad nad hladinou oceánu – tak vietor naberá takú silu, že poľahky vzniknú ničivé uragány.

Nedostatok Boreji spôsobuje hynutie buniek, záporné a nepohyblivé javy, ale rodí aj nebezpečnosť a neopatrnosť. V uzavretom priestore sa vzduch nemôže pohybovať a preto zatuchne.

PERYŇA je tá sila či energia, ktorá vzniká vďaka dynamickému vzájomnému pôsobeniu vody a ohňa. Voda aj oheň symbolizujú transformáciu, premenu, v čom je zároveň na prvý pohľad uložená aj zhoda medzi týmito dvomi silami. Ale inak sú si protichodné, voda a oheň sa jeden na druhého meniť nemôžu. Zato sú však schopné vzájomne meniť jeden druhého a jeden bez druhého sa nemôžu zaobísť v žiadnom biologickom procese.

Na fyzickej úrovni sa Peryňa prejavuje vo forme fermentov, ktoré zabezpečujú varenie stravy a hormónov, ktoré regulujú proces metabolizmu. Na psychickej úrovni táto sily transformuje elektrochemické impulzy na konkrétne myšlienky. Prebytok Perine môže vyvolať pálčivú bolesť a hormonálne rozladenia a podráždenie či búrlivé emócie. Nedostatok Peryne vedie j zlému tráveniu, sťažuje procesy myslenia a spomaľuje metabolizmus. Toto všetko je obsiahnuté v ôsmych kategóriách tejto sily, ktoré pôsobia na organizmus: Peryňa horúca, ľahká, tekutá, jemná, rýchla, nepríjemne páchnuca, mäkká a priezračná.

VELESNICA – je rovnováha vody a zeme. Na jednej úrovni Velesnica sú bunky, ktoré tvoria tkanivo nášho tela a na druhej strane to sú kvapaliny, ktoré zabezpečujú výživu a celistvosť týchto klietok. Podľa zákonov Zdravy je prebytok Velesnice vedie k nahromaďovaniu hlienu. Ak postavíme variť vodu na veľmi silný oheň, tak vyvrie a hrniec zhorí. A ak nalejeme do hrnca veľmi veľa vody, tak vyprskne a zahasí oheň.

Ak do hrnca s vodou vložíme jemný riečny piesok, tak tieto dve látky sa nezmiešajú jedna s druhou, piesok si sadne na dno hrnca. Ak by sme chceli dosiahnuť rovnomerné rozloženie piesku a vody, tak to môžeme dosiahnuť jedine za trvalého miešania. Velesnica je podobná presne takémuto procesu. Zabezpečuje rovnováhu v nosových dutinách a priestore nosa, v pľúcach a hrubom čreve. V psychickej sfére sa táto telesná ambra môže prejavovať tvrdohlavosť či neústupčivosť. Nedostatok Velesnice vyvoláva suchotu v dýchacích cestách, pálenie záhy sprevádzané nedostatkom slizu, ktorý ochraňuje steny žalúdočno-črevného traktu spôsobeného škodlivým pôsobením kyseliny žalúdočnej šťavy a neschopnosť sústrediť sa.

Ak sú tri telesné ambry vyvážené a nachádzajú sa v stave harmonickej rovnováhy, tak s naším zdravím je všetko v najlepšom poriadku. Slovanská Zdrava hovorí, že Boreja je charakterizovaná týmito vlastnosťami: žírnosť, chladnosť, ťažkosť, stabilnosť, hustota, hladkosť; Peryňa a Velesnica podporujú celistvosť živého ľudského organizmu v jeho normálnom stave a spájajú sa jedna s druhou takým spôsobom, aby podporovali v človeku celistvosť jeho bytosti aj silu jeho zmyslových orgánov, čo sa prejavuje zdravým výrazom tváre a dlhovekosťou. Choroba vzniká iba vtedy, keď nastane nerovnováha medzi týmito tromi silami. Spravidla tá telesná ambra, ktorá je v tele najsilnejšia má zvyčajne najväčšiu tendenciu sa zväčšovať, tak človek má najväčšiu náklonnosť k tým chorobám, ktoré sú priamo spojené s najsilnejšou telesnou ambrou.

Aby sa človek stal naozaj zdravým je potrebné sa naučiť kontrolovať všetky elementy prastarých živlov, lebo tieto určujú základ individuálnej telesnej ambry: Vzduch, Voda a Oheň.

Opis cvičení na nastavenie vyváženosti Boreji, Peryne a Velesnice prinesieme nabudúce. Zatiaľ nám postačí vedieť, že hoci svet je plný rozličných názorov, jedine Zdravomyslie a odporúčania našich Predkov sú zárukou toho, že ideme správnou cestou.

Niečo však predsa. Dnes sme odklopení množstvo plastov. Ako vieme, plasty sú vyrobené z ropy, ktorá je základom civilizačného „pokroku“, pokroku ničenia Prírody vrátane nášho zdravia. V pohľadu Véd je ropa hnojom Zeme. Veď každá živá bytosť má vylučovací systém. Hlavné je zamerať sa na životodarný pulz – a to sú žily Zeme, v ktorých prúdi krv Zeme – VODA. Voda bývala v našej kultúre vždy živá, dnes predávaná voda v plastových fľaškách je sotva taká. Je to vlastne krv zabalená v hnoji… môže to byť zdravá kombinácia? Okrem toho, videli ste niekedy, žeby voda čakajúca na predaj v plastových fľaškách v hypermarketoch sa nejako „zakaľovala“ čo by mohlo byť svedectvom prítomnosti živých organizmov v jej vnútri? Sotva, veď predtým, ako sa táto „tiežvoda“ dostane k spotrebiteľovi je ošetrená rádioaktívnym žiarením, aby naozaj všetko v nej bolo zahubené – a naši zdravie hľadajúci fanatici ju pijú dnes na každom rohu – ale reklama robí zázraky…

Vieme, že voda je jedno z najlepšie programovateľných médií – hoci toto v nedávnych rokoch spopularizoval Japonec Masaru Emoto, nie je to japonský vynález, je to prastará múdrosť našich Predkov. Čo je však dôležitejšie, takúto vodu si môžete – aspoň v základnej podobe – pripravovať aj sami. Samozrejme, neukladajte ju do „hnoja“, ale – ako vidno na obrázku do sklenenej alebo hlinenej nádoby. A na väčšine Slovenska stačí voda z vodovodu, aj keď najlepšie bude si nosiť vodu z prírodných prameňov. Je oveľa kvalitnejšia ako sterilná rádioaktivita zo supermarketov. Porozmýšľajte a prídete na veľa vecí sami.

Nikto to dnes nemá ľahké ani ťažké zároveň. Dnes si mnohí povedia, že čítanie o našich Predkoch, učenie sa prastarej tradície je veľmi zaujímavé, ale… nemôžu sa vlastnej tradícii naplno venovať. Veď musia zabezpečovať rodinu peniazmi, veď u nás sa nedá pripravovať na veci, ktoré prídu… možno iba niekde v Rusku a podobne. Nuž, prežitie nie je povinné. Ukončime tieto úvahy na dnes citovaním Bruce Leeho: Či myslíš, že sa dá, alebo si myslíš, že sa nedá – vždy máš pravdu.

NAŠI PARTNERI: