OBČINA – Ϊ

30. mája 2022 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

OBČINA – Ϊ – Je základnou zložkou organizácie spoločnosti v Dŕžave. Život v Občine je však organizovaný podľa presných pravidiel, ktoré vychádzajú aj z omylov a požiadaviek minulosti. V minulosti sme totiž až priveľmi často čelili pokusom o vyhladenie, pričom neraz všetko viselo na vlásku. Jedným z problémov dneška je aj to, čo nás už v minulosti stálo už až príliš veľa krvi – naivná dôverčivosť. Aj dnes mnohí predpokladajú, že každý kto si osvojí slovanskú rétoriku a oblečie sa do nášho tradičného odevu už je „náš“. A práve to, že sme mnohých posudzovali podľa seba a nie nezaujato, sme v minulosti dopadli veľmi zle, čoho následky dodnes „žneme“.

Voči  tradíciám a národným krojom nemáme vôbec nič, ale treba mať na pamäti, že je to iba spôsob, akým sa ten-ktorý človek oblieka. Samé osebe vám nezaručujú nič. Každá doba má svoje požiadavky a dnešná nie je žiadnou výnimkou. Špecifikom dneška – a to už aj v Európe – je hybridná vojna. Ak by sa – hypoteticky – vojenské operácie preniesli na naše územie, tak musíme vopred mnohých varovať: ľanová či konopná košeľa – nech je s akýmkoľvek slovanským vyšívaným symbolom – nie je nepriestrelná. Preto neverte naivným vodcom. Ak vás lanária do občín dnes, treba sa vždy zamyslieť, čo vám vlastne „ponúkajú“. My zatiaľ nepoznáme iné ponuky, ako tie, ktoré odvádzajú od reality. A život odtrhnutý od reality je životom v emotívnom stave psychického času. Rozhodnutie je však na vás.

Len a jedine stav mysle v Tu a Teraz (TaT) zabezpečí podporu Občiny. V Staroslovienskej Bukvici Slovienorusov-Rusínov je Obrazom toku Životodarnej Energie bukvica „I“. Čo má „zásobovanie“ životnou Energiou, to žije (vysvetlenie súvislostí poskytuje sakrálna grafika Bukvice). Prítomnosť tejto fonémy (zvuku) pri vyslovovaní napája (je to mantra) prísun životodarnej Energie z Jemnohmotného Sveta. Preto – hoci je to „stará téma“ – sme SlovIeni. Veď bukvica menom „Jať“ (ѣ) je práve zvuk (fonéma) „IE“. Dnes nasilu zavádzaní „sloveni“ by sa v staroslovienčine (našej, nie cirkevnej) písali ako „Slovѥni“. Jedine bukvica menom „Edo“ má fonému „e“, čo sa v dnešnej ruštine musí zapísať ako „э“. Všetky iné „e“ sa vždy čítajú ako „ie“, čo sa aj v medzinárodnej lingvistickej transkripcii označuje ako „ě“. Ě teda nie je „čechizmus“ – hoci čeština túto grafému má – ale je to medzinárodne dohodnutý systém výslovnosti.

Pripomíname, že v našej tradícii platí, že každá bukvica systému Staroslovienskej Bukvice predstavuje jednu štyridsaťdevätinu všetkej životodarnej Energie, ktorá na nás zostupuje zo Všehomíru. Preto kombinovanie bukvíc znamená kombinovanie Energií a Síl, ktoré ich riadia. Teda v žiadnom prípade nemožno zamieňať čo i len jedno písmenom druhým, pretože výsledok je potom už niečo iné. Každá bukvica napája na „podprahovú“ štruktúru vzťahov, ktoré nie sú samostatne na symbole viditeľné. Bukvica je totiž tiež symbol. Toto je dnes už samostatná vedná disciplína a nazýva sa štrukturálna lingvistika. Existuje iba tá vec, ktorá má meno, ale každé meno je zapísané bukvicami (písmenami), pričom všetky nesú svoje energeticko-informačné, silové vektory.

Na margo tých, ktorí túto starú tradíciu očierňujú ako náš výmysel – iba jeden dodatok. Presne TENTO ISTÝ PRINCÍP je používaný aj v Kabbale, ktorá používa hebrejskú abecedu. Teda takéto tvrdenia sú iba demagógiou – nič viac. A vždy a všade predstavujú energiu Živlu Nevedomosti.

Ak sa vrátime k Občine, tak správna – ladiaca s Tradíciou – Občina je vyjadrená bukvicou „Iniť“ s grafémou „Ϊ“. Áno, sakrálna grafika hovorí jasne. Správne zriadená Občina znásobuje prísun životodarnej Energie (preto sú nad bukvicou DVE bodky).

Ale to v žiadnom prípade neplatí pre pseudoobčiny (ak použijeme výraz Nikolaja Rericha).

Sú takí, ktorí kritizujú – dnes v Ráne Svaroga – napríklad používanie čiernej farby. Pre otvorenú myseľ je čierna farba iba farba, rozhodujúci je stav mysle a atribút, ktorý akémukoľvek javu dodáva človek sám. Oni sami asi pravdepodobne vôbec nechodia na aute, lebo to má predsa čierne pneumatiky, nenosia gumené čižmy, lebo veď aj tie sú čierne, očividne ani nič nečítajú – veď knihy majú tiež čierne písmená. A okrem iného asi ani nevedia ako vyzerá úrodná zem – tá najlepšia je tiež čierna…

Je to prejav odtrhnutia od reality.

A nám ostatným treba vedieť, že používanie akéhokoľvek „hodnotiaceho“ systému na iných je jasným znakom uchytenia daného „hodnotiaceho“ v Matrixe. Myseľ v TaT porovnáva buď s informáciou Druhého druhu, alebo s Tradíciou Prѣdkov. Hodnotenie štýlu JPP je používanie informácie Prvého druhu.

Vinenie kohokoľvek iného za vlastné neúspechy je znakom nezrelosti danej osoby. Závislosť na cudzom názore („nutnosť“ pozerať a porovnávať správy) je rovnako znakom nezrelosti.

Sme vo Svete slobodného výberu. Ak však učiníme výber na základe klamstva či nevedomosti, výber aj tak platí. Po realizácii výberu však myseľ prechádza do módu, ktorý v Bukvici nazývame „riadenie Obrazov“. Na základe osobného rozhodnutia myseľ nastaví filter, a potom už vpúšťa iba tie vnemy, ktoré zodpovedajú nastavenému filtru. Preto je krajne nebezpečné činiť uzávery predtým, ako sa oboznámime so všetkou informáciou, nie iba s tou, ktorú vám „ponúkajú“.

Tento proces poznajú účastníci našich seminárov ako sekvenciu Obrazov bukvíc Ѩ-Ѭ.

A organizovanie „občín“ bez oboznámenia sa so všetkými jej komponentmi je klamanie zúčastnených. Síce ambiciózne, ale klamstvo.

Nech je vaše rozhodnutie akékoľvek – hoci aj vykonané pod vplyvom KLAMSTVA – je to vaše rozhodnutie a Jemnohmotný Svet vás berie a bude brať výlučne zaň na plnú a neprenosnú zodpovednosť. Pretože dnes sú už všetky informácie k dispozícii, pri konečnom zúčtovaní nebude uznaná žiadna „poľahčujúca“ okolnosť.

Preto myslite, myslite, myslite. Sme zodpovední za to, či prevedieme naše Rody do Zlatého Veku.

30.05.2022

NAŠI PARTNERI: