OBRAD MENOREČENIA

10. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Môžeme povedať, že tohto roku je pred nami udalosť, aká nebola v našich krajoch za posledných 1 000 rokov. Tí, ktorí chcú aktívne nastúpiť na cestu Viery, majú možnosť prijať skutočný obrad Menorečenia, a to dokonca „doma“.

 Hoci sme ešte nestihli reagovať článkom na otázky, ktoré sme začali dostávať po článku o kresťanskom krste, môžeme si pri tejto príležitosti trochu zhrnúť niekoľko informácií.

Obrad Menorečenia môže vykonávať buď hlava Rodu, alebo Páter Dij, t.j. hlavný Žrec Slovanov Starovercov. O to, aby sme nemali hlavy Rodov, resp. aby oni nevedeli kto sú a aké sú ich povinnosti v systéme Rodového zriadenia sa postarali kresťania-križiaci pri pokresťančovaní našich zemí pred 1 000 rokmi. Ak teda chceme mať istotou, že ide o skutočný obrad a nie šarlatánstvo, tak ostáva jediné – Páter Dij.

Otázky na možnosť zúčastniť sa obradu nám dávate už dávnejšie. Okrem mailov – na ktoré sme bohužiaľ dlho nemali čas odpovedať v „reálnom čase“ – táto otázka zaznela už na besedách s Pátrom Dijom Alexandrom v Ostrave a Poprade minulého roku, ale aj na spoločných oslavách Sviatkov a seminároch na Védické témy, ktoré sme postupne začali organizovať na Zemplíne. Najmä na základe stretnutí na Zemplíne sa začala tvoriť skupina, ktorej členovia nemajú problém precestovať aj celé Slovensko, aby sa mohli zúčastniť spoločných akcií.

 Na základe mnohých podnetov – ktoré už vyjadrujú skutočné želania a vôľu viacerých ľudí – sme oslovili v tejto veci Pátra Dija Alexandra, ktorý súhlasil s tým, že by k nám v tejto veci na Slovensko či Moravu pricestoval.

 Môžeme teda s plnou zodpovednosťou dať na známosť, že tí Slovania z našich zemí, ktorí majú skutočný záujem prejsť obradom Menorečenia sa môžu naň prihlásiť a nemusia cestovať na Sibír. Prihlasovať sa môžete mailom na našej adrese pre Slovensko a u hoxa za Moravu či Čechy. Prosíme uviesť meno a priezvisko, nijaké ďalšie informácie nie sú potrebné.

Do určitej miery otvorenou ostáva zatiaľ iba otázka, kde budeme túto akciu realizovať, pretože na jej priebeh musia byť splnené určité podmienky a budeme zvažovať aj záujem z Moravy. V každom prípade ide už iba o „technický detail“.

Ako ste si už niektorí všimli, na vaše maily začína systematicky reagovať Ladomíra. Od budúceho týždňa bude už trvalo monitorovať a odpovedať na vaše maily, takže v tomto smere sa situácia dostáva pomaly pod kontrolu.

Čo sa týka vplyvu kresťanských obradov a rituálov – krstom to všetko začína. Účinok tohto magického obradu však – ak človek nie je opakovane a najmä pravidelne účastný ich obradov – zaniká do 7 rokov. Práve preto, aby bola stála a trvalá kontrola nad všetkými „ovečkami“ majú kresťania povinnosť navštevovať kostoly a prijímať „sviatosti“. Dospelý človek sa teda pomerne jednoducho môže odtrhnúť od ich egregoru aktívnym „nevykonávaním“ obradov ich mágie, problém nastáva u detí, ktoré ešte nie sú schopné sa samé o seba postarať a prejaviť svoju vôľu.

Napojenie na kresťanský egregor definitívne pretína obrad Menorečenia, ktorý nastoľuje spojenie s Rodovým egregorom Svetov Svetla. Každý dostáva spojenie formou energetických kanálov na svoj Rod, t.j. na ten slnečný systém v Galaxii, odkiaľ jeho Rod pochádza. Treba povedať, že nejde o „zapnutie vypínača“ po ktorom hneď a každý začne všetko chápať – obradom sa však definitívne nastoľuje spojenie a pri praxi, ktorú vyžaduje slovanský životný štýl tak, ako je napríklad Svedomie či „špecifikácie“ v Zápovediach našich Bohov sa postupne viac a viac vnárame do hlbín našej Rodnej Viery.

Okrem obradu Menorečenia existuje napríklad aj obrad Odkrstenia, ktorý by mohol mať význam u detí do 12 rokov, pretože obradom Menorečenia možno prechádzať až pri dovŕšení veku 108 mesiacov – ale našich mesiacov. No a v dnešných podmienkach a najmä v našich končinách dospelí.

Celkovo treba povedať, že naša cesta je cesta Slovanov. Veľký Triglav Sveta Javi pozostáva zo Svaroga, Perúna a Sventovíta. Svarog je personifikáciou Svedomia, Perún Slobody a Sventovít Vzájomnej Pomoci. Každý by si mal všimnúť, že Triglav neobsahuje zložku „ja sám a o ostatných sa nestarám“. Dnes musíme hľadať to, čo nás všetkých spája a nie to, ako sa jeden na úkor druhého „zviditeľniť“.

NAŠI PARTNERI: