OHEŇ ODPLATY

1. decembra 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Všetko ničiaci Oheň Odplaty Síl Svetla spáli

sluhov Sveta Temnoty a všetkých potomkov

Cudzozemských nepriateľov,

ktorí bezduchovnou pustotou napĺňali celý

Svet Človečenský… nesúc na vlajkách svojich

lož a zvrátenosť, lenivosť a krutosť,

túžbu po cudzom a žiadostivosť,

strach a nedôveru vo vlastné sily…

a to bude Veľký Koniec Svetla pre

Cudzozemských nepriateľov,

ktorí prišli zo Sveta Temnoty…

A nastúpi Koniec Časov Tmy

pre všetky Rody Rasy Veľkej,

a potomkov Roda Nebeského…

Santie Vѣdy Perúna

Kruh Prvý [13 (109)]

Dnešné video sa pod mottom z Knihy Múdrosti Perúna venuje niektorým pravdepodobným detailom prechodu Zeme pod Priestor Zlatého Vѣku.

01.12.2021

NAŠI PARTNERI: