PÔVODNÁ KULTÚRA SLOVANOV

7. júla 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, PREDNÁŠKY, SPOLOČNÉ AKCIE

Dňa 22. apríla 2016 sa v študentskom dome Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila medzinárodná popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov. Pre tých, ktorí by si chceli pripomenúť ducha tejto akcie prinášame našu prednášku.

NAŠI PARTNERI: