Prednáška Alekšince

17. júla 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame záznam prednášky z Alekšínc.

Vzhľadom na vyvinuvšiu sa situáciu sme sa rozhodli prejsť na inú platformu sprístupňovania našich videí. Preto aj toto video je takto umiestnené.

Je potrebné si osvojiť jeden princíp, ktorým sa riadili naši Prѣdkovia v minulosti. Skutočná komunikácia od Človeka k Človeku môže byť iba komunikácia „od Duše k Duši“. Je to komunikácia osobného stretnutia, priameho prenášania informácií.

Ale takáto komunikácia dnes už mnohým robí problémy.

O čo ide?

Pri osobnom stretnutí Človeka a Človeka je informačná výmena priama, bez akejkoľvek straty významu či skreslenia. Ale ak prebieha sprostredkovaná akýmkoľvek médiom, duševný aspekt sa v rozličnej miere vytráca. Až to nakoniec dovedie k tomu, čo vidíme dnes. Niektorí už nedokážu komunikovať zoči-voči, ale zato cez všakovaké technologické výdobytky telefonujú, či dokonca iba píšu písomné správy. Z takejto komunikácie sa postupne vytratila Duša. A čo je bez Duše, to už nie je človečie.

Naša činnosť je postavená najmä na snahe o komunikáciu Duševnú. Preto vedieme semináre, píšeme knihy a organizujeme osobné stretnutia. Kniha je jediný fenomén, ktorý aj keď nepriamo, predsa však podporuje Duševnú komunikáciu, ba dokonca posilňuje vývoj Obrazotvornosti.

Sčasti používame aj písomnú komunikáciu formou našej stránky – tá ale tak či onak ide cez navné kanály (kybernetický priestor) – a časť svojej priamosti už neodvratne stráca. Od počiatku však bola určená iba ako doplnok k osobnej komunikácii. A tak to chceme aj ponechať.

Dnes sa mnohí nevedia otvorene, priamo, zoči-voči vyjadriť. Ale keď prídu domov, tak zrazu vám začnú posielať množstvo písomných správ. Ba dokonca – ak im neulahodíte – tak prechádzajú aj k zákerným praktikám. Od ohovárania poza chrbát až k podávaniu trestných oznámení. Pritom do očí nie sú schopní povedať nič.

Ak niekto chce robiť Občinu a pritom nepohodlných „odpratáva“ ohováraním či podávaním trestných oznámení – akú Energiu vnáša do takej „občiny“? Nuž takú, akou táto osoba naozaj je. Preto pozor na pseudoobčiny. Väčšinou sú za tým ambície, teda hľadanie osobného prospechu a parazitovanie.

Hoci tieto prvé dve videá sú skúšobné, principiálne nebudeme na ne dávať možnosť „vyjadrovať sa“. Ak sa aj ak niekto – v tejto prechodovej verzii – rozhodne „vyjadriť sa“, nebude nasledovať žiadna odpoveď.

Pravdou sa nestáva to, čo má najviac hlasov v lajkovaní či akomkoľvek vzájomnom odsúhlasovaní si svojich názorov. Názory sú síce pekná vec, ale budúcnosť tvoria činy, nie názory. V zmysle zvykov našich Prѣdkov je každý najskôr povinný sám na sebe popracovať, oboznámiť sa so všetkými dostupnými informáciami či uhlami pohľadu, a až potom vykonať uzáver. To je Ѩ-Ѭ, za ktorou až prichádza Duchovný vývoj Ѯ, ktorý je realizovaný skrz Dušu Ѱ. Kto koná inak, ten nejde Púťou Pravi, Púťou našich Prѣdkov. Vyberá si každý sám. Len vždy treba mať na pamäti, že aj zodpovednosť nesie každý sám. Bez ohľadu na to, či sa snaží konať na triko iného, čo dnes najčastejšie realizujú skrývaním sa za pseudonymy. A aj duchovia sú rôzni.

Komentárovanie videí, vyjadrovanie sa na facebooku a podobné „výdobytky“ sú komunikáciou bez Duše. Majú len malú časť pravdivosti a sú ľahko manipulovateľné. Najčastejšie niekto šikovne podhodí kosť a masa ju iba bez znalosti podstaty v naivnej eufórii podporí.

Preto tento priestor veľmi zriedka umožňuje priame poznávanie pravdy, zato však masívne podporuje jej manipuláciu.

Naše články sú určené najmä tým ktorí si už informácie overili, spustili proces myslenia a neochvejne kráčajú po Púti Prѣdkov. Lebo podporujeme Kultúru Prѣdkov, nie manipuláciu más a zákerné ťahy.

Naďalej ostáva naše ťažisko pôsobenia najmä pri seminároch, kurzoch a občasných stretnutiach-prednáškach. Dušu nemôže nič nahradiť.

17.07.2022

NAŠI PARTNERI: