PREPOSIELAČI

13. júla 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Už je čas priniesť aktualizáciu informácie o seminároch vedmy Nadeždy, ale najskôr je potrebné si priblížiť niekoľko detailov nášho života. Teraz máme na mysli stav existencie, ktorý niektorí považujú za aktívne konanie, ale v skutočnosti je to iba cyklické, bezduché preposielanie neoverených informácií v bludnom kruhu bez ohľadu na to, aká téma je preposielaná.

Stav „preposielania“ je taký stav, t.j. mód chovania sa humanoida, v ktorom jedinec vo vysoko aktívnom móde skenuje všetko, čo mu príde pod ruku s cieľom nájsť – najlepšie prvý – zaujímavú tému. Hneď po nájdení ju prepošle všetkým, ktorých má v zozname s tým, aby si to prečítali či prípadne prezreli video a preposlali ďalej. Do preposielacieho cyklu najčastejšie priberajú opozičné materiály, t.j. materiály s politickým obsahom. Šíria informácie o zneužívaní moci vládnou koalíciou či EÚ, čím nadobúdajú dojem, že konajú správnu a verejne prospešnú vec. Ak sa lepšie a nezaujato prizriete celému tomuto procesu uvidíte, že koalície a opozície sa v toku času menia, výsledky sú vždy rovnaké, no preposielači svoju aktivitu nikdy neznižujú.

Človek však vidí, že bez ohľadu na to, koho sme vo voľbách „zvolili“ či „nezvolili, aj tak sa nič principiálne nemení. Teda okrem kozmetických úprav. Systém zvaný „Demokracia“ je principiálne neopraviteľný a založený najmä na korupcii. Veď už Platón pred 2 500 rokmi v knihe Ústava opísal celý cyklus vývoja spoločnosti. Pre zopakovanie ide o 5 cyklov: Aristokracia (spravodlivá vláda menšiny); Timokracia (nespravodlivá vláda menšiny); Oligarchia (nepotrebuje vysvetlenie); Demokracia a Tyrania. Po ukončení Tyranie nastupuje znovu Zlatý Vek – Aristokracia. Dnes žijeme vo fáze nástupu Tyranie, po ktorej skončení príde reset a znovu Aristokracia. Tá – podľa našej Tradície – znamená „Árijec sto krát“, teda „Aristokrat“ nie je „šľachtic“. Sú to dve úplne odlišné entity.

Preposielač – spravidla v dobrej viere – nájde zaujímavosť a prepošle ju ďalej. Ale kto ju dostane? Ďalší preposielač. Ak preposielač nešíri konkrétny návod ako postupovať, t.j. opis, ako meniť názory na činy meniace veci k lepšiemu, tak iba upadol do uzavretého kruhu informačnej pasce. Preposielanie „noviniek“ úplne zahatí schopnosť myslenia človeka (myseľ, t.j. pamäť má vždy obmedzenú kapacitu, preto veľmi záleží na tom čo ju obsadzuje), ktorý nadobudne vedomie, že „koná“, v skutočnosti však iba upadá do ilúzií. A je to ten istý princíp, ktorým nás riadia v Biblickom projekte – podľa kresťanskej vierouky treba konať dobré činy. Ale čo to sú tie „dobré činy“? Apoštol Jakub hovorí, že „viera bez skutkov je mŕtva“. A tak kresťan „koná činy viery“, t.j. chodí do kostola a prijíma sviatosti. To je všetko, pretože ostatné „vymaže“ spoveďou.

Ak sa pousmejete nad takýmto „aktívnym konaním“, tak vedzte, že cyklus preposielania informácií bez analýzy ich podstaty; t.j. zámena aktívneho a cieľavedomého konania za názoromániu je presne tá istá biblická pasca.

Sloboda prejavenia vlastného názoru je zdôrazňovaným prvkom Demokracie, ale budúcnosť tvoríme činmi, nie názormi. Tu nemáme na mysli, že mať vlastný názor je zlá vec, ale „sme vo vojne krásavci“ (Puškin). Armáda v ktorej má každý „vlastný názor“ (t.j. každý je generál) prehrá každú vojnu. Kto sa nepostaví do šíku pod jednotné velenie a cieľ, ten nemá disciplínu, a to je prvá podmienka organizovaného, hoci aj informačného, boja. Boj názoromanov proti ťažkým tankom nepriateľa je vopred odsúdený na porážku.

Vychádzame z princípu Triglava: Znanie-Uvedomenie-Činy. My Slovieni máme svoje Znanie, ktoré sa nám vracia. Keď ho absorbujeme, tak už niet viac dôvod pokračovať v hľadaní cudzieho znania, lebo druhov znania je nesmierny počet.

Nejde o to, koľko názorov nájdete, ale či už máte svoj názor a viete si ho obhájiť, alebo iba odkazovať na iné názory. Presnejšie, ovládate názor Národa, ktorého ste členom, alebo máte iba ambiciózny, separátny názor jednotlivca?

Politika nenahrádza konanie, lebo každý odohrávajúci sa dej je iba výsledkom toho, čo už bolo naprogramované predtým v Jemnohmotnom Svete. Programujete budúcnosť svoju a svojho národa, alebo názorujete?

Názoromani si najčastejšie ani neuvedomujú podstatu svojho konania. Na toto navádzajú všakovaké jaksové.sk stránky – ak jedna niekde ubudne, dve ďalšie inde pribudnú. Častým príznakom tejto mánie je robenie jednej práce, cez slúchadlá sledovanie niečoho iného, pričom okrem iného ide aj televízor…

Už vieme, že paraziti dodržiavajú Kony Všehomíra. Ak niečo chcú presadiť proti nám a nechcú pritom sami zdochnúť, tak nám musia najskôr predložiť ponuku. Ak ju neodmietneme, tak nadobudne právo na realizáciu. Problém je ten, že práve toto posledné dve storočia robíme – a tak sme ich potravou.

Dnes predkladajú ponuky už v zrýchlenom režime, pričom ani neskrývajú, že sú zamerané na našu likvidáciu. Najčastejšie ide táto ponuka formou mainstreamových médií. Ak ju zachytíme a jej obsah nás uvedie do stavu nepokoja znamená to, že sme sa prepli do stavu emócií a cez tento kanál im začali dávať našu životnú energiu. Z tejto NAŠEJ životnej energie oni vystavajú svoju konštrukciu – veď ponuku sme schválili, teda majú na to právo. A takto my realizujeme ich plány proti nám, našou energiou. Preto namiesto emócií postupujme konštruktívne, vecne do protiútoku, ich ponuku odmietnime a nastoľme našu. Po čistke a meditácii, aby sme boli minimálne 3 rozmernostné (čakrové) stupne nad nimi. Nezabúdajme, že akonáhle vstupujeme do emócií budujeme ich projekt, nech sú naše emócie zamerané aj proti nim. Sú to emócie, a teda ich frekvenčné pásmo. Ak sme v pásme emócií, sme v rozmedzí 1-3 čakry. Teda ich mágovia/šamani nás hravo odrovnajú.

Ale ak nahradzujeme ich ponuku našou, tak musíme mať Znanie, aby naša ponuka bola založená na realite, nie dojmoch. Znamená to, že ak chceme demokraciu a štát nahradiť Dŕžavou, tak musíme presne vedieť, ako Dŕžava funguje. Nie dojmy, snívanie a pluralita názoromanov, ale presné fakty z našej minulosti. A práve preto, aby sme si toto znanie znovu neosvojili, pre nás organizujú všakovaké jaksovanie.

Konajú tí, ktorí sa schádzajú, chodia na miesta Sily, robia čistky, meditácie, preklínaním ničia negatív a tvoria svetlé programy pre našu budúcnosť. Kto iba názoruje – hoci to môže znieť nepríjemne – nerobí nič.

Každá práca v Jemnohmotnom Svete pre Národ Slovienov je veľká vec.

Máme aj jednu zaujímavú novinku. V poslednej dobe sa zase „nenápadne“ šíria informácie o novom druhu „strašnej“ prasačej chrípky, moru, či všakovakej podobnej hávedi. A veru to je aj opodstatnená obava. Problémom je iba to, ako k tomu naozaj dochádza.

Problém si priblížime na príklade, ktorého neplánovanou súčasťou sa stalo aj niekoľko poľovníkov z rajónov pod Vysokými Tatrami, ktorých osobne poznáme. Niektorí poľovníci sa pri obchôdzkach svojich rajónov stretli so zaujímavým úkazom – našli diviaky v korunách stromov..? Hoci to znie ako vtip, je to realita. Všetky takéto „nálezy“ neznamenajú, že diviaky sa adaptovali na lozenie po stromoch – toho nie sú „technicky“ schopné. Keď to však spojíme s faktom, že z vrtuľníkovej leteckej základne v Prešove v druhej polovici júna lietali vrtuľníky celé noci, tak už netreba veľa na domyslenie si o čo ide. Diviaky umelo infikované nákazou jednoducho armáda (tzv. ASR) zhadzovala po nociach po Slovensku. Veď predsa slúžia ľudu… len ktorému.

Prečo to robia? Možno aby zdôraznili potrebu povinnej vakcinácie obyvateľstva Slovenska, teda aby sme postupne podochli podľa ich želania. Podľa možnosti dlho a bolestivo, aby mali dostatok gavachu.

Čo robiť? Preklínať, preklínať, preklínať a preklínať. Čím viac a častejšie, tým lepšie. Inak nezmeníme nič, zlo samo neodíde. A my máme povinnosť preukazovať milosrdenstvo.

Rozhodnutie je však na každom samostatne. Ale – a na toto nezabúdajme – aj zodpovednosť za našu vlasť a potomstvo. Kto sa nepostaví zlu, ten porušuje Kon Všehomíra. Veď to jasne vyjadruje aj nám dobre známa Zápoveď Odina.

Ak neodmietneme chystanú vakcináciu znamená to, že s ňou súhlasíme. A tým – samozrejme – aj s konaním parazitov. Vrátane diviakov na stromoch. A za všetkým stojí naša elita v Bratislave – vláda, parlament, prezidentka.

Záverom si pripomeňme s kým máme dočinenia. Naši Predkovia nazývali štruktúru nepriateľa Helada. V škandinávskej tradícii začiatok slova – „Hel(l)“ – znamená Peklo; v staroslovienčine (aj ruštine) Peklo nazývane „Ad“. Ide o Ádovskú štruktúru Infernálneho Sveta, niekedy Slovienmi (t.j. Západnými Slovanmi) označovanú aj „Hádovská“. Je to jedna z oblastí Infernálneho Sveta. K infernálnym svetom patria (H)ád, Najspodnejšia oblasť, kráľovstvo Kašteja, pričom všetky tieto Svety majú svoje vymedzené lokality. Ádovské štruktúry mali od prvopočiatku za úlohu oslobodzovať Človeka od negatívu formou premeny a materializácie tohto negatívu preto, aby Človeku bola poskytnutá možnosť v nasledovných inkarnáciách naprávať svoje omyly, t.j. aby sa mohol naučiť stúpať po Púti Duchovného Osvietenia. Časom sa štruktúry Áda dostali pod pôsobenie predstaviteľov Pekelných Svetov (čertov, besov, atď.), prešli na komerčný základ a prestali pomáhať Človeku. Namiesto toho začali Človeka používať na svoje ziskuchtivé ciele: začali ho oslobodzovať od hriechov za konkrétny poplatok. Naša 12-rozmerná Hra bola od prvopočiatku zostavená veľmi racionálne: pre Človeka bola vytvorená stredná Púť Duchovného Osvietenia a bola to široká cesta. Temná a Svetlá Jav a Nav mali podnecovať Človeka k tomu, aby vystupoval po svojej Púti Duchovného Osvietenia. No cez nízkorozmerné štruktúry došlo akýmsi spôsobom k prieniku nejakej škodlivej zložky, ktorá sa prejavila ako nákaza. Následne cez nízkorozmerné Hry táto škodlivá prímes postupne nakazila celú Hru. Následkom toho Temná aj Svetlá Jav aj Nav začali každá preťahovať Človeka na svoju stranu, čím sa Púť Duchovného Osvietenia postupne zúžila do maličkej štrbinky. Ádovské štruktúry spočiatku tiež pracovali ako Očistec pre Človeka, ich funkciou bolo amnestovať Človeka, Duše a štruktúry Ducha, aby dostal možnosť znovu prejsť Hrou, aby prepad Človeka nadol nemal fatálne dôsledky. Potom však všetko nadobudlo fatálny charakter, a keď sa Človek dostal do Ádovských štruktúr, tak na ňom už zostala značka. Na seminári v Novosibirsku boli dňa 9. mája 2020 vstupy do infernálneho Sveta uzavreté a zapečatené.

Myslime na to, že fatálne dôsledky môžu pri nečinnosti kedykoľvek nastúpiť.

13.07.2020

NAŠI PARTNERI: