ZÁPOVEDE SVAROGA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

 1. Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade.
 2. Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná.
 3. Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského.
 4. Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky.Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni.  Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom.
 1. Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním.
 2. Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďboh náš, čím vyvolal Potopu.
 3. Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo  nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďboh náš od pribitia do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky!
 4. Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zviera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija.
 5. Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu!
 6. Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského.
 7. Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volcha Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola.
 8. Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiarivej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky.
 9. Ctite si deň Tarcha Dažďboha, pripomínajte si jeho sobáš.
 10. Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého.
 11. Uctievajte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia vaši.
 12. S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc.
 13. Nežeľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej.
 14. Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka.
 15. Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou.
 16. Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého.
 17. Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích.
 18. Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätiništia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti.
 19. Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním.
 20. Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte.
 21. Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov.
 22. Nechváľte sa svojou silou pred slabými, aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom.
 23. Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním.
 24. Tvorte činy dobré, nech sú na slávu Rodu Nebeského a veľkých Predkov vašich a Svätej zeme vašej.
 25. Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou.
 26. Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu.
 27. Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti.
 28. Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli.
 29. Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho.

NAŠI PARTNERI: