PRIVOLEBŇOVANIE 2

19. septembra 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Toto video dopĺňa informácie o procese volenia zástupcov na riadenie krajiny z pohľadu našej prastarej Kultúry.

Ako príklad pre porovnanie sme vybrali niekoľko kandidátiek politických strán tak, ako boli doručované každému domov. Zamerali sme sa na zastupiteľský princíp – veď dokonca platí aj ústavný zákon presadený ešte Alexandrom Dubčekom. Naša krajina má 79 okresov, t.j. za každý okres musí byť jeden kandidát v parlamente bez ohľadu na to z akej je politickej strany. Vek je rovnako zásadný, keďže logika rozumových schopností a zodpovednosti voči ostatným – čo chápeme ako plne vyvinuté telo celostnosti (komponent Tela Národa) – priamo závisí od veku.

VIDEO

 19.09.2023

NAŠI PARTNERI: