PROGRAM NA POZADÍ

24. februára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Civilizácia nás sústavne núti sa pozerať na veci povrchne, ale nástojčivo. Tým sa dostávame do situácie, o ktorej hovorí L. N. Tolstoj, t.j. že vývoju samotnému prikladáme väčší význam ako harmónii vývoja. Už však vieme dosť na to, aby sme sa mohli v takejto situácii zorientovať. Tým myslíme to, že nie všetko, čo nám podsúvajú pred oči je dôležité. Väčšinou sú tie dôležité veci v pozadí. Čo sa deje v pozadí hrubomateriálneho sveta? Vo Védach je odpoveď jasná – vo Vesmíre existuje iba Energia a Sily, ktoré ju riadia. A jedna z udalostí, ktorá má do činenia s energiami a ich vzájomných súvislostí sa nám nedávno odohrala priamo pred očami. Nedávny meteorologický dážď na Urale nebola náhodná udalosť, ale nešlo ani o negatívnu udalosť. Môžeme to chápať aj tak, že táto energia sa prejavila k dispozícii v blízkosti Zeme a nastal krátky súboj dvoch nezmieriteľných protivníkov o to, kto túto energiu bude môcť využiť. Výsledok súboja dopadol v prospech Svetlých Síl. Energia bola žiadaná a bude použitá na oživujúce konania Síl Svetla. To, čo dopadlo na zemský povrch je len zlomkom tej energie, ktorá sa predtým uvoľnila v atmosfére. Pre tých, ktorí sa zaoberajú našou minulosťou hlbšie spomeňme iba to, že dopadla v oblasti, kde je Arkaim. Ak by bola „dopadla“ v Novej Judei (USA), alebo podobne energeticky orientovanej lokalite, tak by profitoval niekto úplne iný…

Čo sa deje v pozadí udalostí, ktoré máme pred očami? Dnes – po prekročení hranice Svetov – sme už neodvrátiteľne v ráne Svaroga a nezadržateľne smerujeme k zmenám, ktoré sú hĺbkové, nie „imidžové“. To, kde sa momentálne nachádzame s našou Slnečnou sústavou môžeme nazvať aj Galaktický vietor. O čo ide? Každý, kto má rád Prírodu a strávil v nej nielen krátke dni, ale ja noci, si mohol všimnúť jeden jav, ktorý je najlepšie pozorovateľný v lete, ale v menšej miere existuje aj v zime. Ráno, keď sa objaví na horizonte Slnko, na krátku chvíľu všetko živé v Prírode zmĺkne. Totiž s východom Slnka prichádza na Zem slnečný vietor, t.j. životodarná energia Jarily-Slnka. V našej zemepisnej výške trvá v lete približne 4 minúty, v zime o niečo menej. Na tento krátky okamih všetko živé zmĺkne a snaží sa načerpať čo najviac slnečnej energie tak, aby jej malo dostatok na najbližších 24 hodín. Nie náhodou máme prastarý obrad, ktorý voláme KRAMOLA. Naši Predkovia – ale Slovania a Árijci aj dnes – čakajú v Prírode na východ Slnka a v okamihu príchodu Slnečného vetra slávia RA, t.j. obracajú sa „K RA“ – preto KRAmola. Za dávnych čias nás aj preto nazývali „Kramošníkmi“, t.j. Pohanmi. Kramola je obracanie sa k Tvorcovi všetkého, ktorého voláme RAMCHA. Slovo „mola“ je  „molitva“, t.j. modlitba v staroslovienčine. Starý obrad je o modlení sa, t.j. o obracaní sa k RA.

Pretože platí ono známe „ako hore, tak dole“, tak našim vstupom do inej oblasti Galaxie sme vstúpili do analogického javu, ktorý voláme Galaktický vietor. Tento bude trvať 5 až 10 rokov a je obdobou Slnečného vetru na Midgard-Zemi. Prechádzame Meridiánom Galaxie a teda sme v oblasti, kde každým okamihom narastá energia, ktorá je skoncentrovaná práve v rovine, ktorou prechádzame. Pretože sme – ako sme hovorili – mali šťastie a dostali sa dostali do takého paralelného vesmíru, kde všetky zmeny budú nastávať postupne, t.j. nebudú skokové. Nuž ale aj toto musíme chápať z pohľadu vedenia, t.j. poznania, pretože z určitého pohľadu budú sa zmeny javiť ako skokové. Prečo? Pretože sily, ktoré ich dávajú do pohybu budú postupne mohutnieť, ale prejavia sa až vtedy, keď bude nahromadený dostatok energie na samotnú zmenu. Znamená to, že hoci v médiách nebude nič, tak môžeme pozorovať javy, ktoré odzrkadľujú stav hromadenia energie zmeny. A toto je ono „majú oči na pozeranie, ale nevidia, majú uši na počúvanie, ale nepočujú“. Musíme totiž vedieť, na čo sa máme pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Keď to robiť nebudeme, tak sa sami vzdávame „výhody“ poznania, čo však znamená, že ostávame úmyselne v nevedomosti. Nuž a nevedomosť je – z nášho pohľadu – najväčší hriech. Následok nebude „zlomyseľná pomsta“ Vyšších Síl, ale prirodzený následok toho, čo sme vykonali. To je karma, t.j. v jazyku našich Predkov „kára ma“.

V tomto čase totiž na Zemi žijú principiálne dva druhy ľudí. Sú to tí, ktorých „program v pozadí“ je nastavený na samozničenie, a tí, ktorých program je nastavený na premenu na Bohov. Vzhľadom na to, že množstvo energie, ktorá je  okolo nás neustále narastá, každý dostane dostatok energie na to, aby zrealizoval svoj cieľ. Nuž, niektorí si povedia, kto by bol taký sprostý, aby si sám nastavil program samodeštrukcie? Budete sa diviť, ale takýchto je drvivá väčšina okolo nás. Totiž všetci tí, ktorým je bližší civilizačný systém tvarov sa sami nastavili na kurz sebazničenia – hoci sa máme stať Bohmi. Mnohí povedia – ale veď dnes sa nedá žiť bez peňazí – je to osobný výber. Dostatok peňazí ako prostriedku na zabezpečenie rodiny, resp. slobody nie je to prirodzený stav Prírody. V nej totiž nikto nepotrebuje peniaze na to, aby prežil. Tá toľko skloňovaná Sloboda sa totiž dá dosiahnuť dvomi spôsobmi. Ten, kto ju dosiahne ako vysnený sen skrz peniaze, nehľadá (slušne povedané) cestu k Predkom. Druhá možnosť je dosiahnuť ju v Bohu. Toto je cesta Slovana či Árijca. Keď bude zničená civilizácia, tak zanikne aj potreba peňazí – že potom bude čas na zmenu „životného štýlu“? Ale ako sa títo „tiežslovania“ budú merať s tými, ktorí nemali – a ani nechceli mať – také množstvo peňazí ako oni, čo na druhej strane znamenalo, že mali oveľa zložitejšie životné podmienky? Nuž, treba na to pozerať inak. Kto si v lete myslí – v našich končinách by to malo byť pochopiteľné – že mu nikdy nebude treba kožuch, tak v zime zamrzne a zomrie. Kto vie, že zmena jednoducho príde, že to je prirodzený stav vecí, ten sa vopred pripraví. A tí, ktorí „rafinovane“ neurobia nič, veď kto by myslel na zimu v lete, aj tak rafinovane dopadnú. Nebude to pomsta v zmysle zlomyseľnej rekcie, bude to iba prirodzený následok toho, čo celý živor robili. Pokáranie za nevedomosť a nenasledovanie Odkazu Predkov.

Aby sme si dokreslili princíp toho, čo to je hromadenie materiálneho majetku a duchovné bohatstvo, siahnime k tomu, čo nám zanechali naši vlastní Predkovia. V Rodovom systéme sa peniaze nerazili – nie sú potrebné, bohatstvo má iný význam vôbec. Ale v časoch nástupu demokracie, t.j. štátu, v ktorom majú moc v rukách tvari, sme boli donútení podriadiť sa ich systému. Inak sa vtedy nedalo? Bola to koncentrácia Noci Svaroga, čas, ktorý predpovedal Boh Perún ako 7 kruhov života, v ktorých Sily Temna úplne ovládnu Midgard-Zem. V tejto fáze sme začali používať ako peniaze hrivny. Je to náš najstarší názov pre peniaze. Hrivna bol pôvodne obojok na šiji, či už pre koňa alebo psa. Ak zvieraťu dáme obojok, tak je jasné, že už nie je slobodné. Zavedením peňažného systému nám tvari dali na krk „obojok“. Problém je len v tom, že väčšina ľudí po celý život ani nepostrehne, kto drží v rukách vodítko jeho obojku. A tak neraz „priťahujú“ obojok iným ľuďom sami – tvari sa len v ústraní smejú. Takže majetok ako výsledok práce vlastných rúk je úplne v poriadku, ale situácia sa mení, ak ide o takú koncentráciu majetku, ktorú už daný jednotlivec ani nie je schopný za svoj život využiť. To, čo nevieme sami používať už je to, čo v skutočnosti nepotrebujeme. A tu nastáva tá deliaca čiara. Peňažný systém tvarov totiž funguje na tom, že koncentrovaním finančne vyjadriteľného majetku sa ožobračujú tí, ktorí tvoria hodnoty prácou vlastných rúk. Naše kasty vôbec neumožňujú takýto stav, toto je možné len vtedy, keď chamtivosť bude úplne riadiacim inštinktom a na toto potrebovali tvari vymyslieť kasty, ktoré sú z nášho pohľadu parazitické. No byť členom takejto parazitickej kasty si vyžaduje zodpovedajúce nastavenie myslenia a konania, t.j. opustenie Rodového princípu. No a takýto stav začne formovať energie na tej istej frekvencii, ako je to, čo chcú dosiahnuť. A takéto frekvencie sa odzrkadlia na stavbe energetického tela, t.j. ak chcete, tak farbe aury. Práve preto môžeme povedať, že podľa farby aury sa dá spoznať, kto nastávajúce udalosti prežije a kto nie. A toto je onen program, podľa ktorého bežíme. Cieľ veľkého materiálneho majetku – bez ohľadu na výhovorky že prečo – je dôsledkom životného štýlu a neúcty k Predkom. Nemajú síce žltú, t.j. zlatú farbu v aure – ale veď tú aj tak vidí málokto. Nuž, už majú svoju odmenu. Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá a ich čin im spustili autodeštrukčný program – sú totiž absolútne nekompatibilný s tým, čo nezadržateľne prichádza.

Sme v pomerne zriedkavej situácii. Hoci spodná hierarchia démonov nás chce zničiť, horná hierarchia démonov nás podporuje. Práve preto dnes môžeme o týchto veciach hovoriť otvorene. O čo ide? Príchod „zimy“ pre Tmu a „leta“ pre Svetlo je totiž neodvrátiteľný. Ako sme už neraz hovorili, v našej, Svetlej Hierarchii sú veci usporiadané tak, že všetky úrovne Bohov konajú podľa Konov, niekde nazývaných aj Pokonov (t.j. Podľa Konov). Reakcie Vyšších Síl Svetla sú preto predpovedateľné v tom zmysle, že nemôžu zmeniť svoj princíp činnosti. Preto vieme, že konanie v prospech Rodu je vždy pozitívne, že zrada záujmov Rodu je vždy zločinom. V našej Hierarchii jedine človek koná slobodne, t.j. môže svoje konanie nasmerovať buď k Svetlým, alebo Temných Silám. Nikto mu v tom nemôže zabrániť. Podobne to je aj v prípade Hierarchie Temných Síl. Vyššie úrovne Démonov konajú zásadne v zmysle Konov, aj keď princípy ich kódexu sú protichodné našim. Sú však predpovedateľné – opäť v zmysle princípu, nie času či priestoru. A opäť najnižšia zložka Démonickej Hierarchie má umožnené konať mimo Konov. To sú tí, ktorí dostali pod kontrolu našu Midgard-Zem. Vyššej Hierarchii Démonov nevadí, ak na Midgarde prežije Kultúra, pretože tá je postavená na úplne iných princípoch, ako sú ich. Ide najmä o to, že Kultúra sa chová voči Zemi ako dieťa k matke, t.j. jemne cicia mlieko z prsníkov. Civilizácia sa chová ako parazit, t.j. namiesto cucania hryzie matku zubami.

Musíme si ešte – pre poriadok – ozrejmiť ďalšiu vec. To, že Horná hierarchia Démonov je „na našej strane“ neznamená, že odteraz pôjde všetko hladko a samo. Práve naopak. Démoni, ktorí majú v rukách moc na Zemi nám prichystali veľa „zábavy“. Ich hlavným cieľom je to, že my všetci by sme mali byť postupne podriadení feudálnemu systému. Tým nemyslíme návrat oblečenia či mravov stredoveku, ale to, čo už sa pomaly pred našimi očami skladá. Feudálny systém totiž predpokladá existenciu výlučne oligarchov a bezmajetných nevoľníkov. Forma nevoľníctva je dnes skôr postavená na akomsi elektronickom koncentračnom tábore, ale kríza to už začína ukazovať. Postupne má zaniknúť stredná vrstva, a ani tí zradcovia Rodov, ktorí si nadobudli slobodu z peňazí na účet menej šťastných členov iných Rodov nebudú výnimkou. Mýlia sa, ak si myslia, že tvari vymysleli finančný hodnotový systém pre nich. Oni sa len stali bábkami v rukách tvarov, ožobráčili ostatných bielych ľudí, nakarmovali, ale ako sa píše v Knihe Múdrosti Perúna, nakoniec ich tvari o ich „čestne nadobudnutý“ majetok aj tak pripravia. Ale netreba ich ľutovať, nadmieru veľký majetok sa totiž dá získať iba zaradením sa do niektorej z parazitických kást.

Ako to je možné? Napríklad, aby ste niečo dostali v prostredí civilizácie, tak bolo potrebné vyrúbať lesy a pozabíjať v nich zvieratá. Potom vystavať plynovody a ropovody. Vyhĺbiť bane a lomy, postavať betónové džungle. Vystavať rafinérie a iné fabriky, začať tvoriť odpady a všetky ti veci, ktoré si myslíme, že sú „normálne“. Áno, aj Kultúra má kozmické koráby a ničivé zbrane. Sú dokonca ničivejšie ako to, čo dokáže urobiť civilizácia. Veď otvorené, horúce vojny vždy vyhrávame.

No naše koráby sa získavajú úplne inak. Náš kozmický koráb vyrastie z jedného kusu kryštálu, nepotrebujeme železiarne, rafinérie a podobne. Vari najpochopiteľnejší rozdiel ako ukážka oboch prístupov je v tom, že človek civilizácie sa dohovorí s iným človekom na Zemi supermoderným mobilným telefónom, zatiaľ čo človek Kultúry komunikuje telepatiou, ale prostredníctvom Obradov aj s úrovňami mimo Zeme, t.j. s Bohmi a Predkami.

Prírodu si vážime, rozumieme evolučnému vývoju a máme v úcte aj štvornohých a zelených bratov – zvieratá a rastlinstvo. Inak by sme neboli Kultúra.

Teda späť k našej téme. Zmena Vekov je neodvratná, teda je zbytočné jej odporovať. Preto Vyššej Hierarchii Démonov vôbec nevadíme. Oni považujú nerastné suroviny Midgard-Zeme za svoj majetok, a preto nechcú, aby ich niekto ťažil. No Kultúra ich nebude používať tak či onak. Otázkou ostávajú tí, ktorých je tu dnes veľa a nepatria ku Kultúre, ale ani nevedia žiť bez hryzenia Zeme, t.j. bez parazitovania na Prírode a iných ľuďoch. A tu je zase „záujem“ oboch Vyšších hierarchií zhodný, civilizácia musí byť zničená. Inou otázkou sú zase démonické bytosti najnižšej úrovne, ktoré majú momentálne v rukách moc a chcú ju využiť na konečnú likvidáciu Rasy. Tu sa v určitej fáze nevyhneme ani definitívnemu riešeniu bojom. No kto si myslí, že za jeho peniaze mu všetko „zabezpečia“ také štruktúry, ako demokratická Polícia, Súdy či Prokuratúra bude prekvapený.

Z uvedeného začína byť jasné, že oná známa „zlatá miliarda“, ktorá má podľa plánov Svetovej vlády prežiť na Zemi sa môže ukázať v úplne inom ponímaní. Tento ich plán neráta ani so zásahom našich Bohov, ale ten nevie predpovedať nikto. Už samotný fakt narastania energie okolitého prostredia (Galaktický vietor) a už spustené programy každého jednotlivca nás posúvajú k tomu, že „zlatá miliarda“ môže vyzerať úplne inak. Môže ísť o obraz, ktorý hovorí, že prežijú iba tí, ktorí majú v aure zlatú farbu. Je to totiž odraz ich Duchovnosti. My už vieme, že duchovný človek dokáže riadiť hmotu. Rozumie hierarchii živlov a vie, načo tu tvari dali hrivny. Vedci dokonca dnes hovoria, že našli „gén duchovnosti“. Rovnako už vedia aj určiť aj „gén vraha“. Vlastnosti človeka sú totiž identifikovateľné v jeho DNA. Je to paradoxná situácia. Na vedecko-populárnych televíznych kanáloch môžete dnes vidieť veci, ktoré odporujú tomu, čo učí kresťanstvo a aj učebnice pre deti v školách. Ale mení tieto učebnice niekto? Duchovný človek dokáže prežiť v extrémnej situácii aj vtedy, keď všetci okolo neho zahynú. Opakujeme iba to, že „Duchovný“ neznamená „chodiaci do kostola“. Takže na čo dávať pozor? Odpoveď máme zase v odkaze Predkov – Védach. Máme byť ako včely, nie ako muchy. Včela lieta po krásnych, voňavých kvietkoch a zbiera nektár. Kde lieta a čo zbiera mucha vie každý. Najskôr teda musíme nazbierať dostatok nektáru, a potom ho použiť na to, aby sme prežili. Kde je tento nektár? Tam, kde všetko ostatné, v Dedičstve našich Predkov. Nie cudzích, našich. Sú to Védy, obrady a rituály. Staré, nie nedávno vymyslené. Naši čitatelia už vedia, že prastará Kultúra nemá nič náhodné. Všetko má svoj hlboký zmysel a dôvod.

Pozrime sa aj na hĺbkový význam slov KULTÚRA a CIVILIZÁCIA podľa kanónu starého, slovienskeho skratkového a slabikového písma:

KULTÚRA
KULT – ctenie si, váženie si, nasledovanie niečoho.
RA – Svetlo istiny Najvyššieho, Pravda.

Kultúru teda môžeme chápať ako váženie si Pravdy, dodržiavanie Pravidiel ži život podľa Pravidiel ustanovených PRAVOU, t.j. BOHMI.

CIVILIZÁCIA
Hoci každý slovník nás pošle k latinskému slovu „civilis“, t.j. patriaci občanovi, úctivý, prívetivý, zdvorilý, hneď vidíme, že ide iba o etické normy chovania sa človeka a nie jeho etické vlastnosti.

CI (ČI, KI) – energia.
VILI – tok rozdelenia.
ZA – následnosť, umiestnenie.
CI (ČI, KI) – energia.

Teda CI-VILI-ZA-CI (JA) je čosi ako (Ja som) rozdelená prvopočiatočná energia. Nuž áno, v civilizácii ten, kto tvorí nemá, lebo mu výsledok jeho práce (energiu) prevezme parazit, alebo – čo je ešte horšie – paraziticky konajúci zradca Rodu…

Teraz sa môžeme na chvíľku pozastaviť a pozrieť sa na to, ako tvari ničia Rasu. Naši Bohovia za 6 dní stvorili Svet, na siedmy deň odpočívali. Človeka stvorili na svoj Obraz a podobu. Tento Obraz a podoba sú uložené v genóme. Na ôsmy a deviaty deň tvoril už Pán, ktorý vytvoril tvarov na svoj Obraz a podobu, ktorá je protichodná našej. Ich úlohou je zničiť nás. No genóm nie je len tak, „voľne“ vystavený útokom. Okolo neho je vytvorená kruhová obrana. To, čo dávame do kruhu tradične chránime. Takže na to, aby zničili náš genóm, najskôr museli zničiť formu vlády, t.j. z Dŕžavy prešli na štát, čo sa viaže na pokresťančenie Slovanov, t.j. na rok 988 v prípade Kyjevskej Rusi a niečo krátko po 991 v prípade Veľkej Moravy. Čo do vnútornej organizácie sme prešli od Rodového, Kopného Práva na Demokraciu. Grécky klasik Platón vymenováva typy riadenia spoločnosti z toho pohľadu, že je to postupná degradácia v neprospech obyvateľa. Najlepšie začína Aristokraciou, pričom Demokracia je predposledná a posledný stupeň je Tyrania… všetko ide podľa plánu.

Po zničení vonkajšieho kruhu ostáva ďalší kruh, ktorý tvorí Kultúra a Jazyk. Pojem Kultúra sme si práve vysvetlili, na problém postupného ničenia starého, slovienskeho jazyka sme poukázali už neraz. Ide o znefunkčnenie Staroslovienskej Bukvice a činnosť Fantómov kresťanstva, t.j. Cyrila a Metoda.

Nie náhodou sú útoky nasmerované takto a idú v takejto postupnosti. Ak by sme vzali iný, dnes často používaný význam slova Kultúra, tak sa pozrime napríklad na „kultúru rastlín“. Vyrastie malá rastlinka do veľkej, ak je zasadená do nesprávnej kultúry? Všetci vieme, že ani náhodou. A sme tam, kde sa dostávame často. Naša prastará Kultúra má nie náhodou tie prastaré Obrady a Rituály, ktoré má. Nie nadarmo máme Zápovede Bohov a Predkov, nie nadarmo sú odevy, oberegy a všetko s tým súvisiace. Už náš jazyk má ďaleko od slovienskeho, lepšie sú na tom Ukrajinci a Bielorusi, najlepšie Rusi. No po definitívnej likvidácii našej Kultúry už dorazia Rasu úplne. A to si mnohí tiežslovania ešte vymýšľajú vlastné, „intuitívne“ obrady či rituály, vlastné súvislosti, ktoré nemajú nič, alebo veľmi málo spoločné so starobylou Kultúrou našich Predkov. Preto nás ničia, pre našu ľahostajnosť. Nie oni sú silní, my sme slabí a ľahostajní!

Ak si sám, tak to neznamená, že nie si nikomu potrebný, ale je to preto, lebo je ti jedno, kto stojí vedľa teba.

Zo Zápovedí Vochvov

Ešte sa pozrime na otázku veku našej Kultúry z pohľadu jednej z najprestížnejších vied dneška, DNA Genealógie. Našim zdrojom bude jedna z najväčších vedeckých autorít sveta v oblasti DNA Genealógie, profesor biochémie Harvardskej Univerzity, Anatolij Kľosov. Tento vedec, člen Svetovej Akadémie Vied a Umení, doktor Chemických vied už v minulosti jeden zo špičkových vedcov ZSSR, je doslovne žijúcou legendou jednej z najrozvinutejších vied dneška vôbec.

Ako hovorí profesor Kľosov, archeológovia skúmajú materiálne znaky a na základe ich vlastností tvoria všetky svoje klasifikácie, pričom dôležitá je podobnosť materiálnych znakov. DNA Genealógia operuje – čítate dobre – pojmom Rodu. Ak jeden Rod mení príznaky svojej materiálnej existencie, tak sa tvorí rozdielna archeologická kultúra, ale stále ide o jeden a ten istý Rod. Rodov je preto oveľa menej ako archeologických kultúr. Podľa jeho zistení sú Predkovia Východných Slovanov oveľa starší ako predkovia Angličanov, Španielov, Írov, Francúzov, Škandinávcov… Je pravda, že existuje veľká škandinávska skupina, ale geneticky pochádza z Ruskej roviny a nie naopak. Vidno to na rozdielnych „goplotypoch“, t.j. súhrne všetkých mutácií DNA. Škandinávske skupiny sú veľmi blízko Východným Slovanom, ale sú už z prostredia Škandinávie. Čo sa týka ich vzťahu k Východným Slovanom, tak škandinávske skupiny sú vo vzťahu k Slovanom druhotné.

Z genetického pohľadu sú Východní aj Západní Slovania jedna skupina, ktorú vedci označujú ako AR1A. Slovami profesora Kľosova, Slovania sú mnohorozmerný fenomén. Napríklad z pohľadu lingvistiky existujú jazyky slovanskej skupiny, pričom tieto jazyky existujú takto cca 1 500 rokov. Ale z pohľadu genetiky už aj títo Slovania mali pred 1 500 rokmi svojich otcov a matky, ktoré mali rovnako svojich rodičov a svojich rodičov atď. No Slovania v Európe majú podľa oblastí od 5 000 do 9 000 rokov.

Aj keď nám pribudli ďalšie vedecké dôkazy – hoci ide o veľmi prestížny vedný odbor – v učebniciach sa akosi stále nič nemení…

Čo si treba zapamätať? Nasledujme radu Predkov a buďme ako včely, nie muchy. Zbierajme a zhromažďujme nektár a nie to, čo „zbierajú“ muchy. A nech nikoho nepomýli, že aj mucha môže niekedy vysoko lietať či silno bzučať. Nie je let ako let.

NAŠI PARTNERI: