PSYCHOTROPNÉ ZBRANE

17. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Ešte pred tým, ako prejdeme k hlavnej téme článku by sme vás radi upozornili chystanú zmenu. V blízkej budúcnosti vynovíme našu stránku. Nová stránka bude síce aj na tejto, pôvodnej doméne, ale už dnes sa môžete na ňu pozrieť. Nájdete ju na www.vedy.in. Hoci je to indická doména, je na nej uložený nový návrh. Už obsahuje všetky články, ktoré sú tu, ale nie všetky súčasti sú už plne funkčné. Ako sme sľúbili, bude tam aj internetový obchod – oberegy, kummiri, knihy, videá a podobne. Postupne budeme našu ponuku rozširovať, pričom týmto postupne zahajuje aktivitu naše občianske združenie Sláva a budeme častejšie ako doteraz vykonávať aj prednášky na tému slovanskej védickej kultúry, bojových umení a zabezpečovať aj ďalšie, s našou prastarou kultúrou súvisiace veci. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade, že nájdete na našej novej stránke nedostatky, či máte nejaký nápad, ktorý by ju ešte vylepšil, aby ste nám tieto návrhy posielali. Zároveň ďakujeme tým, ktorí už takúto aktivitu prejavili.

Dnes sa pozrieme na problematiku, ktorá je už dávno súčasťou nášho každodenného života, ale väčšina ľudí ju nevidí. No a tí, ktorí cítia, že čosi nie je v poriadku ostávajú osamotení, pretože nikto im neverí. Problémom je, že keď aj viacerí ľudia sa spoja a snažia niečo urobiť, nevedia ako a proti čomu bojovať. K týmto javom patria rôzne nevysvetliteľné a nepredvídateľné zmeny osobnosti, samovraždy, vraždy nielen cudzích ale aj vlastných členov rodiny vrátane detí, vystrieľanie žiakov v školách či náhodných okoloidúcich na miestach, kde je veľká hustota prechodiacich, cestujúcich, či nakupujúcich a podobné udalosti. Pod tieto udalosti sa podpisuje celá rada príčin, ale jedna z najvážnejších je používanie psychotropných zbraní. Vysoká úmrtnosť na základe takýchto „skratov“ je napríklad dnes v Srbsku. Že o tom „slobodné médiá“ nehovoria? Je to ešte vôbec pre niekoho z našich čitateľov prekvapenie? Jedno si pamätajme hneď od začiatku – zomierame pod účinkom nasadenia zbraní, ktorými nás systematicky vyhladzujú. Ako sa nazýva stav, keď obyvateľstvo krajiny zomiera pod účinkom zbraní cudzincov? A mení niečo na veci, že o existencii takýchto zbraní verejnosť ani netuší? Nuž, dlhodobo osvedčený a najlepší spôsob ako niečo utajiť je presvedčiť ľudí, aby tomu neverili. Potom ľahko dosiahne daná skupina to, čo chce, a to bez stôp a dôkazov. A takýto ľudia a skupiny existujú. Kto tomu neverí, zbytočne číta stránky ako je naša. Ale zdravomysliaci človek musí vedieť, že ak je nás už len 2,7% na Zemi, tak to nie je „samé od seba“.

Ako príklad na vysvetlenie podstaty nasadenia psychotropných zbraní použijeme informácie, ktoré pred časom priniesol jeden ruský televízny kanál. Ide o udalosť, ktorá sa odohrala pred viac ako 15 rokmi, takže dnes už nepodlieha utajeniu.

Jednej noci v zime roku 1993 sa o pol tretej v noci zobudil na chlad vo svojom byte generálmajor KGB Boris Rodnikov, ktorý bol v rokoch 1991-93 Prvým zástupcom Náčelníka Hlavného Riadenia Ochrany Prezidenta. Zhrozený uvidel, ako jeho žena stojí na parapete dokorán otvoreného okna a chystá sa urobiť krok vpred. V poslednej sekunde k nej priskočil, zachytil ju a zabránil jej vyskočiť. Generál Rodnikov je expertom v oblasti používania extrasenzorických subjektov, či skrátene a populárne hypnózy pre oblasť získavania informácií. V okamihu vedel, že jeho žena takto nekonala prirodzene, ale že sa dostala pod vplyv psychotropnej techniky. Musíme vedieť ďalšiu dôležitú vec. Hoci spravodajské služby používajú rôzne typy „šamanov“, hypnotické médiá a podobné „klasické“ metódy, dnes už najšpičkovejšie spravodajské služby používajú špeciálne prístroje, s ktorými dokážu také veci, že – podľa vyjadrenia odborníkov – hoci šamani, čierni mágovia a podobné subjekty dokážu strašne veľa, moderná technika už „naháňa strach aj im“.

Generál Rodnikov nebýva v Moskve, ale v malej dedinke v jej blízkosti. Hneď ráno vyslal operatívnu skupinu, aby vyšetrila prípad. V procese vyšetrovania vysvitlo, že v tichej uličke oproti jeho domu (býva v menšej bytovke) parkovalo v noci auto patriace americkému veľvyslanectvu tak, že z auta bol priamy výhľad na okná jeho spálne. Či už pôsobil z jeho vnútra človek, alebo bola použitá špeciálna aparatúra, sa zistiť už nedá. No išlo o zámernú, profesionálne vedenú akciu.

Vyšetrovaním bolo overené, že išlo o americkú pomstu schopnému generálovi za to, že rok predtým – v roku 1992 – prekazil starostlivo pripravený americký plán, ktorého cieľom bolo doviesť do ozbrojeného konfliktu Rusko a Čínu. Vzájomný vojenský konflikt dvoch najväčších konkurentov USA by viedol k ich veľmi rýchlemu oslabeniu a definitívnej dominancii USA.

Dnes už iba bioroboti (pod vplyvom svojho programu) nevidia, že existuje čosi nekonečne obrovské, čosi, kde dokážu niektorí ľudia odchádzať a aj sa vracať, čosi, v čom nieto ani času ani vzdialeností. Presne nevieme, čo to je, ale dávame tomu rôzne názvy – kolektívne bezvedomie, astrál, informačné pole, ale aj mnohé iné. Nevieme si to – vo Svete  Javi – predstaviť, ako si nevieme predstaviť nekonečno. Ale musíme vedieť, že okrem jednotlivcov, ktorí žijú medzi nami a vidia energie, okrem šamanov, volchvov, čiernych mágov a podobných subjektov, do tohto informačného poľa vstupujú – a to už rutinne – aj spravodajskú služby, skrz rôznych subjektov, najčastejšie v stave hlbokej hypnózy. Ak ste niekedy už stretli takýchto ľudí, tak viete o čom je reč. Nuž a tí, ktorých zamestnávajú spravodajské služby sú experti ďaleko nad schopnosťami takýchto, inak veľmi výnimočných a vzácnych ľudí. Títo ľudia už majú aj odborné názvy. Napríklad „stalker“ je ten, kto dokáže odísť do Inosvetia a aj sa vrátiť. Extrasenzoricky mimoriadne nadaný človek, ktorého používajú na ťažké úlohy v hlbokej hypnóze sa nazýva „sleeper“, pričom samotný jav bytia mimo telo je už bežne označovaný ako OBE (Out of Body Experience).

Generál Rodnikov dal pokyn, aby sa operátor jeho skupiny (sleeper) nakontaktoval na mozog vtedajšieho amerického prezidenta Busha staršieho. No a pred očami ruskej tajnej služby sa odkryli hrozné súvislosti, skryté za politický problém vzťahov Ruska a Japonska. V tom čase prebiehali intenzívne diplomatické rozhovory, ktorých predmetom bola japonská snaha dostať od Ruska Kurilské ostrovy. Japonci boli pod veľkým tlakom USA, aby ostrovy od Ruska žiadali. Ale hra bola rozohraná oveľa ďalej. Na dôležitých miestach v politických kruhoch aj v armáde v Číne mala americká Agentúra ovplyvňovania už pripravených ľudí, ktorí – nevedome – boli naprogramovaní na signál. Týmto signálom mal byť okamih odovzdania Kurilských ostrovov Japonsku. Ak by Rusko tento akt zavŕšilo, tak predprogramovaný okamžitý následok mal byť útok Číny na Rusko.

Podľa svedectva generála Rodnikova, v okamihu vyjasnenia detailov amerického plánu museli pristúpiť k improvizácii v jednaniach z Japonskom tak, aby zachránili Jeľcinovi tvár. Preto pri prípravách oficiálnej návštevy B. Jeľcina v Tokiu napadla ruská strana úroveň bezpečnostných opatrení, ktoré vykonali Japonci na ochranu ruského prezidenta. Táto aféra prebehla aj v médiách, aj keď skutočné dôvody neboli verejnosti známe.

Dnešné nepokoje po celom svete – súčasti sieťových vojen – sú často čo do pôvodu „technicky“ pripravené práve cez starostlivo pripravených „subjektov“, ktorí – a toto je veľmi nebezpečné – ani netušia, že ich niekto naprogramoval na použitie ako „hračku“.

Treba však povedať, že ani náhodou nejde o nové veci. Veľmi veľa takýchto výskumov bolo realizovaných vo fašistickom Nemecku. Pod osobným vedením Himlera boli takéto výskumy systematicky robené organizáciou Ahnenerbe. Organizácia v skutočnosti spadala pod SS. Po porážke fašistov si víťazné mocnosti „rozobrali“ zdokumentované výsledky pokusov vrátane filmov, ktoré sa však ani na jednej strane nikdy nedostali na verejnosť. A tak verejnosť žije v sladkej bezstarostnosti, pretože keby bolo známe čo aj len to, čo vedeli zasvätenci už v časoch druhej svetovej vojny, tak by mnohí nemohli ani spávať. Otázka je, či to, že môžu „sladko, demokraticky, spinkať“, im zaručí nedotknuteľnosť…

 V určitých životných situáciách sa dávajú do pohybu také sily – energie – ktoré si bežný človek nevie ani len predstaviť. Je napríklad známe, že zhodou okolností skoro v rovnakom čase vydali Hitler aj Stalin rozkaz, aby ich filmoví dokumentaristi v skutočnom boji muža proti mužovi – t.j. na život a na smrť – natočili zábery, ktoré mali poslúžiť na ďalší výskum v oblasti nasadzovania paranormálnych (t.j. psychotropných) zbraní v reálnom boji. Ani na jednej strane tento rozkaz nebol splnený. Dôvod je v tom, že v takýchto situáciách nemôžu existovať pozorovatelia. Všetci sa vždy stávajú účastníkmi bojov. Uvoľňuje sa obrovská energia, ktorá vedie k fyzickej likvidácii nepriateľa, pričom neraz vojaci vykonávali doslovne zázraky. No po boji to boli opäť normálni ľudia, ktorí si zväčša neuvedomovali, že konali v podstate zázraky.

Dnes je situácia o hodný kus vpredu. Určite každý sa takým či onakým spôsobom dostal do kontaktu s takými vecami ako „zarieknutie“, „počarovanie“, „zoči“ a podobne. Väčšina ľudí tomu v podstate neverí – toto je badateľný výsledok úspechu práce takýchto síl. Neveriť a hotovo. Treba však povedať, že nevenovanie pozornosti takýmto veciam – čo je typický materializmus – iba znemožňuje napadnutému subjektu pochopiť ich podstatu a znižuje jeho schopnosť obrany na skutočnú nulu. No pôsobenie takýchto síl – v rukách odborníkov – naivný svetonázor obetí nedokáže zastaviť. Stávajú sa – vedome, následkom svojho svetonázoru – ľahkými cieľmi.

Pozrime sa na ďalší zdokumentovaný prípad. V novembri roku 2005 priviezla sanitka do jednej z nemocníc mesta Pskov v Rusku veľmi úspešného miestneho podnikateľa, krstným menom Dmitrij. Diagnóza znela silná obličková slabosť. Napriek všetkej snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť, a lekárska veda smrť „prirodzene“ vysvetlila. Problém bol v tom, že dotyčný podnikateľ neprechodil ani len angínu. Bolo by to zapadlo medzi ostatné „bežné“ prípady, keby mu predtým nebol sňatý aurogram. Robí sa pomocou špeciálneho prístroja a vyzerá napríklad takto:

Konkrétny aurogram nešťastného Dmitrija vykazoval v oblasti obličiek anomáliu:

Človek, ktorý vykonáva takéto vyšetrenia bol však skúsený a zistil, že takáto anomália je spôsobená úmyselnou činnosťou inej osoby. Nakoniec sa ukázalo, že všetko zariadila jeho manželka, ktorá sa jednoducho rozhodla prebrať veľmi úspešnú firmu svojho manžela.

Energia sa dá usmerňovať rôznymi spôsobmi. Dmitrijova manželka nakreslila na papierik obličky a pridala k nemu vlasy obete. Toto spálila a zmiešala s plastelínou. Z plastelíny vyformovala figúrku svojho manžela. No a potom pôsobila „štandardne“ – rezala nožom, vpichovala ihlu. Nakoniec docielila smrť svojho muža. Dnes už vieme aj to, že účinnosť sa zvyšuje tým viac, čím viac je figúrka podobná tomu, na koho je účinok zameraný. Preto dnes rôzne subjekty používajú aj počítačové programy, ktoré dokážu nasimulovať tvár človeka:

Nedá sa síce vždy zaručiť, že subjekt zomrie, ale jeho paralyzáciu dosiahne už aj slabý hypnotizér.

Do sféry práce s biopoľom – alebo ak chcete aurou – spadá aj populárne umenie bezkontaktného boja. V lete roku 1996 prebehla takáto porovnávacia skúška na medzinárodnom porovnácom cvičení vojsk špeciálneho určenia, ktoré sa konalo v Uralskom vojenskom okruhu v Rusku. V posledný deň cvičenia predvádzal inštruktor Specnazu, podplukovník Lavrov ukážkové cvičenia, pričom súčasťou ukážky – za prítomnosti príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek – bol aj bezkontaktný boj. Túto ukážku si poľahky nájdete aj na youtube, pričom bola prehliadnutá už viac ako 2 miliónmi divákov.

Ruské velenie potrebovalo zistiť schopnosti Američanov v tejto oblasti, nuž inštruktor dostal úlohu, aby v priebehu ukážky udrel na niektorého z Američanov, čo aj urobil. Reakcia prišla do mesiaca. Podplukovník Lavrov sa viezol v automobile, keď sa jeho šofér náhle dostal do stavu, že nebol schopný pohnúť rukami. Auto havarovalo, zišlo z cesty a prevrátilo sa. No podplukovník prežil. Ako neskôr povedal, ruská tajná služba sa dozvedela vopred o chystanom útoku, ale z viacerých dôvodov nezakročila. Alexander Lavrov po nepodarenom pokuse o zabitie v televízii:

Ak sledujete niektoré udalosti zistíte, že vôbec nie sú ojedinelé prípady, keď sa „objavia“ ľudia, ktorí si nič nepamätajú. Hoci naše média – inak asi najposlušnejšie na svete – „nevhodné“ správy spravidla neprinášajú, môžete to zachytiť z bežného života alebo zahraničných médií. Dnešná technológia – okrem zasvätených ľudí – už dokáže vyrobiť zombiov za pomoci kombinácie účinkov chemikálií (psychotropných látok), rôznych drog, hypnózy, špeciálnych antén a podobnej technológie tak, že človek, ktorý sa stal predmetom takejto zmeny si absolútne nič nepamätá. Najčastejšie sa tieto prípady v minulosti používali na násilné prevzatie cudzích agentov, ktorým úplne zmenili osobnosť a potom – v závislosti od toho, čo chceli dosiahnuť – ich buď pustili, alebo zahynuli pri plnení úlohy. Ak ide napríklad o agentov tajných služieb, tak takýto nazombiovaný agent môže byť v ochranke nejakej osoby, no pri prijatí predprogramovaného signálu sa zmení na zombiho a poslušne vykoná úlohu, na ktorú ho pripravili. Môže to byť zabitie chránenej osoby, postrieľanie iných ľudí, nejaká kompromitujúca úloha a podobné veci. Problém je v tom, že takýto signál môže prísť z hocikade. Môže to byť nejaká fráza. Môže zazvoniť jeho mobil a keď ho zdvihne, tak buď dostane hlasový pokyn, alebo elektronický signál na špecifickej frekvencii a podobné veci. Najstrašnejšie je to, že sa tomu už nedá zabrániť. Najlepší prípad pre takéhoto človeka je, keď ho použijú na 5-6 úloh a potom „vynulujú“ a prepustia. Taký človek sa zrazu precitne niekde v lesíku blízko cesty alebo železnice a nič si nepamätá. Ak má šťastie, tak mu na polícii uveria a uverejnia jeho fotografiu v médiách, čím vznikne možnosť, že ho niekto spozná. Takýto človek si spravidla zachoval v pamäti všeobecné informácie, ktoré sa netýkajú jeho osobného života. Vie v akej krajine žije, kto je prezident, ako vyzerá jablko – ale už nevie ako chutí. Ak sa dostane do rúk špecialistom, tak títo dokážu zistiť, či jeho stav je prirodzený alebo umelý. Pomocou svojich operátorov dokážu aj zistiť, ako a kde mu to urobili, no spravidla – ak ide o bývalého agenta – takýto človek môže mať niekoľko úrovní vnorenej informácie, takže skutočné poslanie už nemusí nikto nikdy zistiť. V takomto prípade sa postupuje tak, že sa človeku „nahrá“ náhradný program, ktorý však už nikdy nezaručí, že nejaký signál ho niekedy „nezobudí“. Sú už zásadne nepoužiteľný ďalej ako agenti a preto zo služieb uvoľňovaní. Spoločnou črtou násilnej zmeny osobnosti býva stav, že rôznymi formami regresnej hypnózy môžu odborníci veľmi veľa zistiť, ale vždy ostanú nejaké dva dni, cez ktoré sa už preniknúť nepodarí. Práve preto sú to už zombi, nie slobodní ľudia.

Koľko takých ľudí je dnes pripravených v každej krajine? Aký signál bude použitý na ich aktiváciu? Ich používanie vidí odborné oko už niekoľko rokov. Odnikadiaľ pochádzajúce násilie v krajinách kde nikdy nebolo – napríklad postrieľanie malých detí. „Bojovníci“ za slobodu z Maroka, Egypta, Lýbie či Sýrie. Oranžová revolúcia v Ukrajine a veľa iných prípadov. Je len otázkou času, kedy budú tieto aktivity spustené aj v iných krajinách – tam, kde by to nikto nečakal. No a bude treba „zakročiť proti terorizmu“… a ostatné už poznáte, videli sme to v poslednej dobe často. Ľudia, ktorí vidia energie vidia takéto udalosti v budúcnosti aj u nás. Nevedia presne určiť iba čas, ale my už vieme prečo.

Prečo sme toto všetko uviedli? Nuž, pre biorobotov nanič, pre ostatných ako varovanie. Spravodajské služby dnes majú neskutočné možnosti zmeny osobnosti človeka. Tým však myslíme skutočné spravodajské služby, nie tie, ktoré si myslia, že spravodajská práca spočíva v sledovaní aktuálnej opozície a vlastných spoluobčanov, odstránení nejakých nepohodlných jednotlivcov, odpočúvanie a podobné veci. Už v polovici 90-tych rokov vyhlásil vtedajší šéf CIA, že národy, ktoré nemajú dobrú spravodajskú službu budú musieť uvoľniť svoj životný priestor tým národom, ktoré ju majú. Naivní kresťanskí slovenskí bioroboti si myslia, že treba spolupracovať s „dobrými“ Američanmi – veď oni sú zárukou demokracie ako aj hollywoodskych filmov. A veru aj sú. Ale keď ešte donedávna sa americká demokracia očividne najviac prejavovala na miestach, kde je ropa alebo drogy, tak dnes už americká vláda založila úrad, ktorého cieľom je postupné ovládnutie vodných zdrojov sveta. Voda bude veľmi skoro jedným z najdôležitejších artiklov. No a vody máme zatiaľ na Slovensku dosť – kým kresťania nestihnú vyrúbať všetky lesy. Takže ak v dohľadnej budúcnosti zistia naivní slovenskí bioroboti, že sme sa stali „krajinou teroristov“, tak to je aj preto, lebo tvrdo spíme. Ale tak to aj bude. Väčšina zomrie skôr, ako sa stihne prebrať z tohto spánku. Ale im to nevadí, pôjdu predsa poslušne k svojmu Pánovi.

Nuž, nijaké varovanie nebude. Nie je tajomstvom, že väčšina tých „konšpiračných teórií“ o Svetovej vláde, ktorým „nemáme“ veriť, boli v minulosti pripravované práve pre Vek, do ktorého sme vstúpili. Hrozí tu totiž nebezpečenstvo, že veľa ľudí pod vplyvom Svetlých energií začne chápať súvislosti a ohrozí tým hegemóniu tvarov. No a vieme aj to, že tvari tiež chcú zničiť civilizáciu, aby o 10 000 rokov – keď znovu pôjde Zem do zákrytu – sa tu mohli vrátiť a znovu drancovať nerastné bohatstvo našej Zeme spolu s lesmi a vôbec všetkými prírodnými zdrojmi. Ak by tu ostala „surplus population“ (termín prevzatý z jednej z učebníc elity, knihy T. Malthusa), tak táto by dodrancovala všetko – lebo bez paralytického drancovania nevie žiť – ale to patrí tvarom (z ich pohľadu). Nikto totiž nevie, kedy príde zásah našich Bohov. Isté je len jedno, že príde.

Kto má šancu žiť v novom Veku Svetla? Tí, ktorí vedia tvrdia, že iba tí, ktorí majú v aurách zlatú farbu. A je to naozaj spravodlivé. Takýto ľudia totiž čerpajú z Rodových egregorov, aj keď nemusia všetci presne vedieť ako. Rod ich má „na dohľad“, lebo svojimi činmi si vytvorili linku a žijú podľa Spoločného Vedomia – Svedomia. No a potom sú tu členovia všetkých ostatných egregorov, najčastejšie silne naviazaní na peniaze a celkovo hmotný majetok. Touto svojou žiadostivosťou sú napojení do egregoru milovníkov hmotných majetkov a ich aura sa mení na temnú, čiernu. Môžu mať akékoľvek pekné rečičky o Slovanoch, ostanú tam, kde väčšinu života boli sami a z vlastnej vôle. Treba tu ešte povedať, že bytosti Vyšších Svetov – Svetlých aj Temných – sa chovajú zásadne podľa Konov, niekde nazývaných aj Pokonov – t.j. „Po(dľa)Konov“. Takí sú všetci Svetlí Bohovia, ale takí sú aj Démoni. Kto sa nechová podľa Konov je človek – lebo dostal Slobodu – a Besi, ktorí ovládli Zem. Bohovia a Démoni (vrátane anjelov a archanjelov) sú pravou a ľavou rukou Stvoriteľa, Ramchu. Existencia Svetlého aj Temného Sveta zabezpečuje, že tí, ktorí sú na nižšej úrovni (ľudia) sú nútení sa vyvíjať. Ak by totiž nebolo ťažkých životných situácií, tak by sme nemali dôvod sa s nimi vysporiadávať a tým napredovať po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja (Svarge). Vieme, že Duchovná Cesta sa volá „GA“, ale termín sa neskôr začal používať aj na fyzickú cestu, nielen Duchovnú púť. V jazyku to ostalo ako NoGa (noha), DráGa (dráha), GaRa (cesta nahor, k Jarile-Slnku, dnes HoRa)… preto ten, kto ide po vlastnej Duchovnej Ceste, po vlastnej ceste Vývoja ide Po Ga – je to PoGan, teda Pohan. Nie po cudzej ceste, ale po vlastnej. Po cudzej idú kresťania. A ako skončia – v súlade s informáciami z Véd – tí, ktorí prežijú kataklizmu, ale sú pevne zasadení do „majetkových“ egregorov? Práve takýto sa vždy pri takýchto zmenách Vekov v minulosti zmenili na opice. Je to karmický dôsledok za nerešpektovanie zákona vývoja Bielej Rasy. Príroda totiž nič nedáva zbytočne. Všetci dostali um, rozum a intelekt – hoci musíme vedieť, aká je ich úloha vrátane toho, že musíme ísť za ne. Ako „odmenu“ budú žiť v telách, ktoré sú síce podobné ľudským, ale nepotrebujú to, čo v ľudských telách dostali, ale ignorovali. Príroda je spravodlivá.

A ako posledné zopakujeme, že nikto nevie, kedy k tomu dôjde, ba čo je horšie, nebude nijaké varovanie. Jednoducho nastane jeden deň a noc – a Svet bude iný. Každý si musí za seba zvážiť, či stojí za to ísť Múdrou Cestou Predkov a riadiť sa ich radami. A keď už sme pri Predkoch, tak si pripomeňme, ako si oni chránili svoje príbytky pred účinkom psychotropných zbraní. Napríklad pod prah zakopávali popol z duba a dlážku v dome najskôr vyložili kravským trusom, na ktorý potom položili vrstvu zeme. No a okrem toho „štandardné“ záležitosti: obrady, pravslávenia, zariekania, cvičenia Zdravy. A čo tí, ktorí vymysleli nové obrady? Žeby mysleli aj na takéto veci?

NAŠI PARTNERI: