PUTIN V IZRAELI

28. januára 2020 | PARAZITICKÝ SYSTÉM, VYŠLO INDE

Prinášame vám zaujímavý prevzatý článok. Mysliacemu našincovi hneď napovie, prečo Putin v Rusku robí divadlo s vládou a Ústavou. Ako hovorí jeden z Murphyho zákonov: „Aj tak je všetko inak“.

S týmto článkom nájdete súvislosť aj v našom článku Návrat ZSSR, čo určite mnohým pomôže k zorientovaniu sa. Nájsť cestu v riadenom chaose dnešných premien možno iba tak, že začneme samostatne rozmýšľať a nepodliehať sugesciám médií. Ak budeme pozerať tam kde všetci, tak aj uvidíme to čo všetci… Pozerať inde – ako vidno – však nedokáže každý.

Odporúčame vám aj krátke video, ktoré ukazuje to, čo už sme aj my hovorili – dnešné štáty bývalého Východného bloku sú iba súkromnými firmami na území pôvodných, právne však stále existujúcich krajín a zaregistrované v Londýne. Tak existuje ZSSR, takto existuje ČSSR, ale aj ostatné krajiny. Ale pretože vo svetovej elite už začalo definitívne rozdávanie kariet kto z koho – môžeme sa dožiť aj toho, že bude dôsledne uplatnená zodpovednosť za rozkradnutie národného majetku. Našim oligarchom svojho času napomohli k tomu západné elity – ale zodpovednosť za všetko rozkradnutie nesú domáci oligarchovia. „Západniarov“ nikto nevidel…

https://www.youtube.com/watch?v=ranV39_3Zr4

Prečo zatiaľ „nevidno“ ZSSR, ČSSR a iné národné krajiny? Zatiaľ nemajú „personál“ (nie sú vytvorené orgány moci a správy), ale akonáhle sa personál spamätá a nastúpi na svoje miesta – právne pole existuje – zmeny sa udejú rýchlo. Západ dodnes uznáva existenciu našich pôvodných krajín – sú stále zapísané v registri OSN, takže nie je dôvod, aby potom na požiadanie obnovených krajín nevydával hľadaných zločincov… na tresty vymerané podľa socialistických zákonov. Ešte len uvidíme veci…

Pôvodný ruský článok:

Podľa plánovanej účtovnej uzávierky hynú nielen ľudia na kľúčových pozíciách, ale slávnostné pohrebné udalosti sa tiež presúvajú v súlade s potrebami medzinárodného finančného zákonodarcu. Čerstvým príkladom toho je Deň pamiatky Holokaustu, ktorý sa oslavuje každoročne 27. januára. Pamätný dátum je ustanovený rezolúciou OSN z 1. novembra 2005. Tak prečo potom v roku 2020 boli pamätné obrady prenesené na 23. januára?

Aby bol presunutý dátum podpísania účtovných dokumentov, lebo deň sem, deň tam – mŕtvi sa sťažovať nebudú – ale tu hľa, s kontrolnými orgánmi finančnej správy UCC sa s presúvaním dátumov zahrávať nedá. Zlé jazyky hovoria, že 23. januára sa v Izraeli zrealizovala súvaha dvoch trustov/štátov – Ruskej federácie a Izraela, následkom čoho vznikol jeden právny subjekt… Nový Izrael/Rusko. Ale to je najväčšie tajomstvo, takže nikomu ani muk…

Ide o to, že Ruská Federácia je ako subjekt zlikvidovaná, ako aj jej riadiace orgány. To znamená, bolo treba vytvoriť nový oblbovák pre dôverčivých občanov ZSSR. A tak v mútnej vode od 1.1.2020 vytvorili novú RF… kvôli tomu vykonávajú fejkové „zmeny“ v Ústave, ktorá vo svojej podstate ani nie je Ústavou.

Súvaha nového trustu pod názvom „Ruská Federácia“, ktorá bola založená Mišustivom a spol. na príjmy za tri roky vo výške 300% ceny za byty a iného majetku drahých Rusov, teda presnejšie občanov ZSSR (tri domáce tabatierky a semišová bunda… tri bundy), majiteľmi čoho v záznamoch aj sú uvedení, a čo vystupuje ako základné imanie odovzdané do trustu generálovi Spoločnosti Ježišovej v roku 2016 na 5 rokov. A tak aj z ničoho vznikla nová „Ruská Federácia“, ako cirkevný trust na 5 rokov a fond (digitálny) vo Švajčiarsku. Tu sú osobne, ako digitálne osoby teraz zapísaní všetci „drahí Rusi“. Tieto príjmy (okolo 70 miliónov rubľov ročne na človeka) sú zapísané ako aktíva novej RF-cie. Zdalo by sa, my sme uviedli príjmy z cudzieho majetku a vy tíško seďte. Načo „spájať zostatky do extázy“ spolu s Izraelom? Ide o to, že aj Izrael je komerčný trust a 72 rokov od dátumu jeho vytvorenia (v roku 1948) uplynulo, čo znamená, že musí byť zlikvidovaný. No predsa neponecháme takémuto osudu a rozhorčeniu „štvrtinu nášho národa“? Veď obidva trusty riadia jedni a tí istí ľudia, a okrem toho tu je aj stará dohoda z roku 1976 medzi R. Gravettom a „Primusom“, ako predstaviteľom judského kráľa o tom, že územie ZSSR sa stane Novým Izraelom!

Nuž hľa, ako sa hovorí, slávnostné podpísanie zjednotenej súvahy sa uskutočnilo 23. januára v Izraeli, aby boli dodržané právne požiadavky UCC, ktoré zaväzujú poskytnúť päť dní na protest tej strany, čej práva boli poškodené týmto podpísaním.

Najpravdepodobnejšie žiaden protest do stanovenej doby podaný nebude, a od 1.2.2020 my budeme ako keby žiť, bez najmenšej potuchy, v druhej krajine a novej formácii z RF-ie a Izraela – v „Novom Izraeli“, a/alebo Ruskej Republike (RR) modelu 1917-18 roku!

Mimochodom, v Izraeli sa nepripravovali k podpísaniu spojenej súvahy o nič menej ako v Moskve – preto aj v predvečer vrátili RF-ii cirkevné nádvorie „v zemi zasľúbenej“, skrz ktoré sa prenáša aj titul poručníka na Palestínu Ruského impéria, čo umožňuje teraz v predvolenom nastavení, aby si „drahí Izraelčania“ prisvojili občianstvo Ruskej republiky…()

TEV-AVIV, 23. jan. – RIA Novosti, Alexandrovské nádvorie v Jeruzaleme môže byť odovzdané Rusku už do 60 dní, vyhlásil v interview korešpondentovi RIA Novosti minister ekológie Izraela Zejev Elkin. Táto otázka sa posudzovala na stretnutí podpredsedov medzivládnej komisie v stredu. „Vyšli sme v ústrety ruskej žiadosti zahájiť procedúru spojenú s vyjasnením vlastníctva Alexandrovského nádvoria v Starom meste (Jeruzalema). Rusko podalo dokumenty, ktoré dokazujú, že je potrebné ho považovať za časť majetku Ruskej Pravoslávnej Cirkvi (RPC) skrz známe Imperátorské Pravoslávne Palestínske Spoločenstvo“, povedal Elkin, ktorý vedie medzinárodnú komisiu za Izrael.

Podľa jeho slov sa začala právna procedúra, ktorá môže vyjasniť tieto práva na nehnuteľnosť. „Boli zverejnené ruské námietky, a teraz počas 60 dní – ak nikto nebude namietať a nepodá svoje dôkazy – toto nádvorie bude zapísané na meno RPC. Ak budú alternatívne žiadosti a apelácie, tak to pôjde na súd na prijatie rozhodnutia na základe dokumentácie, ktorá existuje“, dodal minister.

Následkom odovzdania a zjednotenia súvah novovyrobenej RF-ie a Izraela, ktorý podlieha likvidácii a uzavretiu, ako aj konsolidácii tohto na úrovni použiteľného zákonodarstva dvoch subjektov, v rámci práv RR (1917), ako štátu cudzincov a inovercov, takto vzniká takzvané právo riadenia Ruského Impéria (RI) a ZSSR dvomi privilegovanými národmi podľa britského zákona z roku 1836. Prvý privilegovaný národ sú Židia/Jezuiti/Qakeri (k ním sa od 1.1.2020 pridali aj Arméni, ktorí sa vyhlásili za Hebrejov); a druhý, lojálni Rusi (Rusi, Malorusi/Ukrajinci a Bielorusi) z roku 1922. Poškodenou stranou sa stávajú všetky ostatné národy a národnosti v RI a ZSSR – ako cudzinci Ruského Impéria, ktorí boli oslobodení z rabstva Rusmi a stali sa občanmi ZSSR následkom Októbrovej revolúcie, ale nepochopili svoje šťastie a dobrovoľne sa zriekli svojich práv prenasledovaním a genocídou ruského obyvateľstva a vyhlásením svojich „nezávislostí“ v 90-tych rokoch… Návrat do rabského postavenia si ešte neuvedomili, o to viac, že odvolávka na zákon z r. 1922 sa bude napĺňať postupne, veď práve v tom je podstata balíka „úprav k Ústave“.

Prvým zákonodarným aktom o cudzincoch sa stala „Charta o riadení cudzincov“, vydaná v roku 1822. Ona spolu s „Chartou o sibírskych Kirgizoch“ určovala systém riadenia neslovanských národov Sibíri. Väčšina jeho ustanovení bola v platnosti do Februárovej revolúcie (prevratu).

Ku „spájaniu zostatkov v extáze“ a zodpovedajúcej návšteve Putina v Izraeli sa viedla dlhá a tajná príprava zákonodarstva k tomu, aby Rusov, ako privilegovaného národa bolo čo najmenej. Ticho a nenápadne 22. januára 2020 (deň pred návštevou Putina v Izraeli) Gosduma v treťom čítaní odhlasovala dodatky k zákonu „O pôvodných národoch“ a posunula ho do Rady federácie. V zmysle zákona pôvodné národy majú len právo na život a na milosť a nemilosť od dvoch privilegovaných národov. Nijaké penzie, nijaká sociálna podpora, nijaké práva – len dane – a prežitie. Prečítajte si sami aj vrátane Konvencie OSN o pôvodných národoch. Nový subjekt Rusko/Izrael – to nie je ZSSR, v ktorom sa rovnaké práva priznávali všetkým národom a všetkým národom boli poskytované rovnaké sociálne garancie.

V súlade so zapracovanými úpravami, teraz akékoľvek zhromaždenie, ktoré sa týka miestnej samosprávy, určenie štatútu územia alebo čohokoľvek, čo sa nepáči mocipánom, ba dokonca aj akékoľvek spoločenstvo či štruktúra (napríklad obchod a zľavy členskou kartou), ktoré obsahujú vaše osobné údaje, môžu byť považované za „zhromaždenie miestnej občiny“ a všetci jeho účastníci „personalizovaní ako Rusi“ dostanú štatút „malého národa“ a zodpovedajúcu stratu práv bez ohľadu na to, či sa stretli ako občina, odbory, alebo v akejkoľvek inej forme všeobecnej samoorganizácie občanov.

Okrem toho, provokatéri už pôsobia a aj budú lákať rôznych politicky aktívnych občanov ako všakovakých „Rusičov/Víťazov/Krivičov/Rodnovercov/Božičov/občanov RSFSR/členov odborov ZSSR“ atď. do „občinných kruhov“, aby im mohol byť udelený štatút „pravých, titulárnych, pôvodných národov“, bez vysvetlenia ohľadom straty štatútu privilegovaného národa, suverénov a občanov ZSSR.

Všetkým ostatným v maximálnej miere skomplikujú možnosť dokazovať fakt toho, že každý je vlastníkom občianstva ZSSR (ktoré je potrebné neustále potvrdzovať vypĺňaním vzorov dokumentov na tejto stránke atď.).

Následkom aktivity provokatérov sa môže počet obyvateľov ruskej národnosti náhodne znížiť z miliónov do niekoľko stoviek tisíc, na veľkú radosť konkurentov.

(Ako správne organizovať stretnutia na organizáciu miestnej samosprávy v právnom poli ZSSR a určenie svojho štatútu a teritórií občanmi ZSSR tak, aby ostali zachované svoje práva a tituly, na to budem časom publikovať materiál a vzory dokumentov.)

Ďalším vedením súvahy je poverená rada rabínov a rabínsky súd Izraela, im bol odovzdaný „právny a finančný dohľad“ nad „zjednoteným teritóriom štátu RF-ie (ZSSR) a Izraela, pretože druhý titulárny národ – Rusi – si zatiaľ nezorganizoval svoje orgány riadenia.

Dodatočne im bolo odovzdané právo vedenia súvahy trustu roku 1947 „Víťazi, ktorí sa vrátili z vojny“, ktorý bol otvorený v prospech Veľkej Vlasteneckej Vojny a ich potomkov. Do tohto trustu patria všetci, ktorí bojovali a boli zapísaní do zoznamov bojových a nebojových strát Červenej Armády. V roku 1944 boli všetci zapísaní ako preživší a živí víťazi vo vojne (hovorí sa, že toto právo bolo nedávno odovzdané garantovi Ústavy od generálneho tajomníka ÚV KSSZ M. Gorbačova, ale koniec koncov môžu klamať, aby mohli kradnúť…). Do daného trustu sú zahrnuté všetky príjmy trustu „Tretia nemecká ríša“ a požiadavky trustu „Nový svetový poriadok“. Ba dokonca „tento baletný zbor“ kvôli tomu, aby prevzal peniaze a nástroje ZSSR, pretože druhých zákonných a čistých prostriedkov vo svete niet. Iba dlhy.

Po odovzdaní trustov a súvah do správy „veľmi dôveryhodných osôb“ Izraela sa už netreba diviť rastu záujmu o vojnových veteránov, účastníkov blokád, deti vojny a ďalšie prednostné kategórie, ktoré majú práva požiadaviek ku trustu. S takýmto cieľavedomým „public realtions“, ktoré bolo vypracované na tému Veľkej vlasteneckej vojny sa už médiá určite čoskoro „dovtípia“, že v rokoch 1941-1945 na frontoch vojny zahynulo oveľa viac Židov ako Rusov…

Dňa 23. januára Putin a Netanjahu odhalili v Jeruzaleme monument „Účty pamäte“, ktorý je zasvätený hrdinskému činu obrancov a občanov blokády Leningradu.

Na ceremónii boli prítomní aj gubernátor Petrohradu A. Bieglov; hlavy židovských občín Petrohradu: hlavný rabín M. M. Pevzner a predseda občiny M. D. Grubarg.

„Je to dar pamäti našim predkom, ktorí zachránili svet pred fašizmom. On bude spájať naše národy, Jeruzalem a Petrohrad, Izrael a Rusko“, – poznamenal Alexander Bieglov na otváracom ceremoniály. Do základu monumentu je vložená kapsula so zemou Piskarevského memoriálneho cintorína, kde je pochovaných okolo 490 tisíc obyvateľov a obrancov blokádneho Leningradu, medzi ktorými sú aj desiatky tisíc Židov.

Monument „Účty pamäte“ bol vytvorený spoločnou, izraelsko-ruskou skupinou architektov a sochárov. V Izraeli dnes žije okolo 1 500 ľudí, ktorí prežili blokádu. Preto myšlienka odhaliť pamätník hrdinskému činu Leningradčanov sa ukázala zjavnou; s iniciatívou na jeho vybudovanie vystúpil bývalý poslanec Knessetu Leonid Litinecký.

Pamätník bol zhotovený za prostriedky Euroázijského Európskeho Kongresu pri podpore vedenia Petrohradu a Jeruzalema.

Okrem iného, odhalenie pamätníka bolo vynikajúcou zámienkou na stretnutie 23. januára, pri ktorom bola podpísaná spojená, a pre Izrael spasiteľná súvaha. Hovorí sa, že pod papiermi a súvahou RF-ie stoja dva podpisy, prvým je podpis o odovzdaní súvahy Vladimíra Vladimíroviča Putina ako garanta Ústavy a druhým – akcent akéhosi Konštantína Pavloviča Potapova ako občana ZSSR, v súlade s rodným listom a rodnými údajmi občianskeho preukazu občana ZSSR, ktorý vystupuje v medzinárodných účtoch. Tiež sa hovorí, že rukopis týchto dvoch osôb je natoľko zhodný, ako keby boli oba podpisy vykonané jedným a tým istým človekom, ale pritom absolútne iným..! Je jasné, že to všetko sú iba pletky a reči, ktorými sa nebudeme vážne zaoberať…

Na počesť slávnostného, ale tajného zjednotenia „štátov do jedného židovského monolitu“ Putin dokonca prisľúbil oslobodiť Izraelčanku Naamu Issacharovú, ktorá je v Rusku odsúdená za pašovanie drog na 7,5 roka odňatia slobody…

V RF odsúdená Izraelčanka považovala za zbytočné prosiť Putina o oslobodenie

23.01.2020

Splnomocnenkyňa pre ľudské práva v Rusku Tatiana Moskaľková vyhlásila, že odsúdená Izraelčanka Naama Issacharová sa rozhodla nenapísať ruskému lídrovi samostatnú žiadosť o omilostenie. O tom informoval Interfax.

Povedala, že dievčina je presvedčená o tom, že žiadosť mamy a vedenia Izraela sú dostatočné.

(Toto je prvý dôkaz nástupu novej právnej reálnosti? Všetky spory vnútri privilegovaného národa sa riešia vnútri rodu. Zvyčajným súdom predstaviteľa privilegovaného národa súdiť neslobodno…). Pretože spojenie súvah najpravdepodobnejšie nikto nenapadne – a od prvého februára začne účinkovať zákonodarstvo prechodného obdobia. Už netreba dlho čakať, dúfam, že čoskoro sa dozvieme podrobnosti.

Donald Trump „vediac o kulehe“, ako administrátor a dozorný orgán USS Trust, zodpovedný za vedenie svetovej súvahy pozvanie Netanjahua odignoroval a do Izraela neodcestoval, aby mu hneď po podpísaní túto súvahu nepostúpili. Taktiež nepricestoval ani poľský prezident Andrzej Duda, ako oklamaný Židmi. Bývalý obchodný partner v osobe Jezuitov, ktorým Židia „prebehli cez cestu“, a ktorí majú svoje vlastné plány na renty ZSSR.

Trump má teraz voľné ruky – on môže uznať alebo neuznať zjednotenie a Poliaci sa pokúsia pomstiť Moskve a Tel-Avivu prebratím riadenia Ukrajinou a Bieloruskom a vrátiť situáciu so zjednotením späť. Z tohto dôvodu na „slávnostnom smútočnom podujatí“ neboli prítomní V. Zelenský a A. Lukašenko. Prezident Ukrajiny uprednostnil namiesto „mimoriadnych smútočných podujatí“ zúčastniť sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a prezident Bieloruska ostal v Minsku, kde sa pripravoval na stretnutie so štátnym sekretárom USA Michaelom Pompeom…

Štátny tajomník Michael Pompeo už 1. februára dostane od Lukašenka „čistú“ súvahu, do ktorej nie sú vpísané dlhy RF ohľadom Afriky, ekonomických zón RF a ďalšie „tiché zázraky“. Putin nemohol zatajiť, ako veľmi Moskvu znepokojuje pripravované stretnutie Lukašenka a Pompea, dokonca ani nepodal ruku predstaviteľovi USA Mikemu Penceovi pri stretnutí, ale zato si popodával ruku s Charlesom aj Macronom, čo neuniklo pozornosti médií.

Dňa 23. januára 2020

Putinom odignorovaný viceprezident USA pristúpil pozdraviť sa sám

Viceprezident USA Mike Pence, mimo ktorého bez pozdravenia prešiel prezident Ruska Vladimír Putin na Fórume pamäti Holokaustu, ktorý prebehol v memoriálnom komplexe „Jad Vašem“ v Jeruzaleme, prišiel pozdraviť sa s ruským lídrom sám. Oznámil to Telegram kanál RIA Kremlinpool.

Súdiac podľa záberov, Pence tiež podal ruku prezidentovi francúzska Emmanuelovi Macronovi, premiérovi Izraela Benjamínovi Netanjahuovi a aj waleskému princovi Charlesovi.

Dňa 23. januára Putin pricestoval na Fórum pamäti Holokaustu, ktorý prebehol v memoriálnom komplexe „Jad Vašem“ v Jeruzaleme. Ako bolo spomenuté, ruský líder odignoroval v sále sediaceho viceprezidenta USA Mikea Penceho, ale podal ruku Macronovi. Popritom hlava štátu si spočiatku nevšimol princa Charlesa, ale neskôr sa s ním pozdravil.

Jednako, ani jedno médium nepomenovalo skutočnú príčinu takejto nepozornosti, ktorá hraničí s drzosťou. Príčina je v tom, že Lukašenko na posledný okamih pocítil smrteľné nebezpečenstvo pred bezvýchodiskovou situáciou preskočenia k Američanom. Nechcel sa stať posledným v nezákonnom prekladaní na súvahu Bieloruskej Republiky nielen afrického, ale v podstate všetkých „tajných“ dlhov. Chcel by si ešte požiť – hneď po prijatí cudzích dlhov na svoju súvahu by sa aj on sám dostal „na odpis“.

Ak Mike Pompeo je pre Putina nedosiahnuteľný, tak o Alexandra Grigorieviča mám zo dňa na deň väčší strach… Bezpečnostnú službu samozrejme má, ale prezidentova ochranka nie je všemocná – ak by sa prezident Bieloruska rozhodol zájsť pred stretnutím s Pompeom do slávneho mesta Soči, alebo do hocijakého iného mesta. Z cesty do Ruska sa už môže vrátiť ako iný človek, vôbec na seba nepodobný… (v tajných službách sa už dávno šušká o existencii pripraveného a natrénovaného „dvojníka“ Alexandra Grigorieviča. Ale to je určite z ríše fantázie… vari nebudú „meniť“ prezidenta pred očami užasnutého medzinárodného spoločenstva? Alebo hej? Ako sa takáto premena nazýva? „Bod po bode“?).

Vyzerá to tak, že 23. januára „naše celé VVP (slovná hračka, iniciály Putina sú tie isté ako skratka HDP v ruštine – pozn. prekl.)“ zradil záujmy všetkých svojich bývalých spojencov v boji za skrotenie Rusov – zradil všetkých nerusov žijúcich v RF-ii a obzvlášť Kaukazcov, ako aj veľkú časť Tatarov (okrem Kasimovských a tých, ktorí boli spolu so Simeonom Bikbulatovičom ešte za čias Ruského impéria zapísaní v ruských účtoch). Teraz sa z nich všetkých stali bezprávni cudzinci – rabi, dobytok a majetok privilegovaného národa. Tu možno nájsť aj potvrdenie a žiadosť o potrebe renovácie a novej vláde po celej krajine (samozrejme v prospech privilegovaného národa).

Zradil on celú svoju najvyššiu generalitu. Teraz začnú okrádať generálov pod zámienkou zosilnenia boja s korupciou a rotáciou kádrov, a potom ich budú likvidovať s „deťmi aj domácnosťou“, lebo pre jeden z privilegovaných národov svedkovia a tí, ktorí by mohli organizovať odpor nie sú potrební. Takých nepotrebuje nikto.

Rusov ako „privilegovaný národ“ on zatiaľ anulovať nemohol, preto sa všetkých Rusov a všetkých občanov ZSSR pokúsia v predvolenom móde prepísať medzi občiny domorodých národov, ako aj čiastočne vyhlásiť za pomätených a bláznov zbavených svojprávnosti (napríklad za fakt hlasovania za úpravy v neexistujúcej Ústave), aby mohli menovať opatrovníkov a vziať a konfiškovať ich majetky. A to všetko je pripravené k 20.03.2020, kedy má byť zavedený a vstúpiť do obehu nový, zlatom zabezpečený dolár. Problém je v tom, že všetko zlato na planéte je od 15. augusta 1971 vyhlásené za majetok ZSSR, čo znamená, že za základ nového dolára budú zavedené iba „účtovné kovové účty“ s „účtovným zlatom“ a skutočné zlaté pokrytie musí byť takto prevzaté/vzaté od ZSSR, a to podľa možností do 20.09.2020… no, hraničný termín je do 01.01.2021. A ako sa ho zmocnia? Nóóó, to bude ešte iná kapitola. A my sa zatiaľ pobavme na tomto „westerne“ so spájaním-rozpájaním a odstraňovaním generálov…

Mimochodom, pľúcna horúčka v Číne tiež nevznikla náhodne. Takto musí byť zničený „“uhlíkový svetový poriadok“ a začať nový svetový poriadok a technologický režim na základe „čistej energetiky“ a patentov ukradnutých od ZSSR. Ako sa hovorí, pozdravme bankárov a rozlúčme sa s ropákmi a plynármi! A zatiaľ vás všetkých pozdravujem pri príležitosti vzniku nového subjektu medzinárodného práva!

ZDROJ

28.01.2020

NAŠI PARTNERI: