RELÁCIA AKO ĎALEJ 06

29. júna 2018 | AKCIE, ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE

Jedným z fenoménov dnešného stavu je, že spoločnosť akosi očakáva, že stačí iba zmeniť „kohosi tam hore“, aby nás všetkých viedol a všetko už bude dobre.

Nedajme sa uspať na varínoch. To hlavné – čo sa týka zmeny – je ešte len PRED nami. Nič sa nestane samo, neverme sladkým rečičkám. Dŕžava bola organizovaná pomocou Kopného Práva, ale žil v nej NÁROD. Národ nie je OBYVATEĽSTVO. Presnejšie, tieto dva názvy nie sú ekvivalentné. Obyvatelia sú všetci, ktorí žijú dnes na území našej krajiny, na zemi našich Predkov. Národ je však iba tá časť obyvateľstva, ktorá sa dá charakterizovať ako NÁšROD.

Dnes by sme vlastne mali byť federáciou – naša vláda a parlament by mali konečne tento stav riešiť, keďže ho dlhodobo podporujú či zakrývajú. V našej krajine žije už minimálne 1 milión Cigánov. Hovoria, že ich je oveľa menej, ale poznáme bývalého zamestnanca Slovenského štatistického úradu, ktorý keď z neho odchádzal v roku 1995, tak tento úrad registroval 750 000 Cigánov. Kto si myslí, že ich odvtedy ubudlo, nech sa ide pozrieť do najbližšej nemocnice na pôrodnícke oddelenie…

Principiálne nemáme proti ním nič – sú tu, lebo sme im to dovolili – ale sotva ich možno rátať za Slovákov. Táto skupina však patrí do kategórie „obyvateľstvo“, nie „národ“.

V Dŕžave mali právo voliť len hlavy rodín. V demokracii všetci. Okrem už spomínaného segmentu Cigánov, k urnám pôjdu aj zločinci, podvodníci, trestanci, skorumpovaní politici (ktorým napríklad nestačí plat, ale musia drancovať aj NAŠE lesy), ovplyvniteľná, ale neskúsená mládež čerpajúca „múdrosť“ z dotykových telefónov, prostitútky, džigolovia a tak ďalej a tak ďalej. Čo chceme aby z takýchto volieb vzišlo?

Ak chceme inú kvalitu, musíme vytvoriť niečo nové, čo však už musí začať od základu novou formuláciou východiska. A to nové je ten náš známy bod „B“ – teda iba dobre zabudnuté staré. Prečo tak? Lebo tak to už v minulosti fungovalo. Ak si bod „B“ vymyslí každý sám a taký, ako sa jemu páči – tak každá skupina pôjde za svojim idolom k jeho bodu „B“. Kde sa takto môžeme dostať? Odpoveď na to pozná každý sám… Je to iba implementácia známej psychotechnológie „rozdeľ a panuj“, teda v skutočnosti „rozdeľ a podrob si“.

Ak je snaha určitého segmentu našej spoločnosti – časti národa – skúsiť zmenu aj politicky, je potrebné zostaviť stranu nového typu s detailnou, striktne jasnou štruktúrou, cieľmi a metodikou postupných krokov. Zatiaľ sa však črtajú iba nové odrody starého „plemena“. My sme aspoň – zatiaľ – nikde formulácie nového typu nevideli.

29.6.2018

NAŠI PARTNERI: