RIADENIE PROCESOV

11. decembra 2018 | DEDIČSTVO PREDKOV, TARTARIA

NAZAD DO DŔŽAVY 4

Určite je užitočné vedieť, ako riadia našu dnešnú spoločnosť. Čo je proces sme si minule principiálne vysvetlili, nemusíme teda za týmto slovom ukrývať žiadne tajuplné spojitosti s cieľom zavádzať tých, ktorí o tom nič nevedia. Predtým, ako sa pohneme ďalej je potrebné uviesť na pravú mieru dva východzie pojmy. Označujeme ich „autorita“ a „hierarchia“.

Autorita je subjekt, ktorého konanie považujeme za kategóriu zvyčajne označovanú „non plus ultra“, teda niečo v zmysle „nič nad to neexistuje“. Typické autority sú Mohamed, Ježiš, Budha, Putin, Trump, Fico, Piakin, dalajláma, matka Tereza, Puškin, Stalin… a vôbec všetko takého druhu. Na autoritu neviažeme žiadnu porovnávaciu stupnicu, jednoducho je to „non plus ultra“. Pri tejto kategórii je dôležité jedno – nikdy a nikomu nedelegujte autoritu v tom, čo tradične nazývame Zlatá Stredná cesta Duchovného vývoja. To je oblasť, v ktorej sme jedinou Autoritou my sami, potomkovia slávnych Predkov, našich Rodov. V opačnom prípade na tento subjekt presmerujete tok svojej vlastnej životnej energie – ktorý dostávame z Nebies právom narodenia sa v Rode – a budete kŕmiť buď priamo jeho, alebo takýto egregor.

Absolútne podriadenie sa esencii autority mení slobodného človeka na raba, teda na bytosť bez vôle. Za to podliehame trestu – čo je logický dôsledok porušovania Vesmírneho Konu. A rab môže byť pánom trestaný podľa ľubovôle, mučením či zabitím – lebo je rab, t.j. bytosť bez vôle a teda aj práv. Od autority ľudia nekriticky preberajú informácie – nevenujú žiadnu pozornosť ich overeniu – žiadne zdravomyslie.

Autoritou nie je ani počet „lajkov“ na sociálnej sieti či komentárov v akýchkoľvek blogoch. Je veľmi jednoduché uviesť ľudí do ilúzie, že majú v rukách meč, ktorým bojujú proti Zlu – ale v skutočnosti to je sotva špáratko. Všimnite si, že sa ukrývajú za všakovaké prezývky – utajujú svoju identitu. Ako môže racionálne uvažujúci človek vedieť, či nejde iba o niekoľko ľudí, z ktorých každý „obsluhuje“ desiatky či aj stovky všakovakých „nikov“? Veď ak sú takí spravodliví bojovníci za Pravdu – prečo nezorganizujú nejakú prednášku či konferenciu verejne?

Ak vo veci Duchovného Osvietenia uznávate externú autoritu, porušujete Kon Stavby Sveta. Informácia kanálom intuície nie je informácia kanálom egregoru. Každý má svojho Nebeského Učiteľa. V iných otázkach máte plnú slobodu preberať od kohokoľvek čokoľvek – ale nezabúdajte, že vždy preberáte aj zodpovednosť za takéto rozhodnutie. Sme v záverečnom dejstve Hry a Jemnohmotný Svet sa priblížil k nám na veľmi malú vzdialenosť – ak možno použiť takéto prirovnanie. Detailne sliedi za každým našim slovom aj skutkom – lebo iba to bude rozhodujúce kritérium pre naše zachovanie alebo rozkódovanie.

Druhou entitou je hierarchia. Hierarchia existuje všade – je Svetlá aj Temná. Kedysi bolo ťažké vysvetliť ženám, že v armáde rozkazy veliteľa nepodliehajú žiadnej diskusii. Vtedy však všetci muži slúžili v armáde. Ale dnes – keď už ani muži v armáde neslúžia – je pojem riadiacej hierarchie neznámy už aj im. V hierarchii platí strohý princíp SUBORDINÁCIE. Služobne alebo hodnostne nižší má povinnosť vykonávať rozkazy nadriadeného BEZ POSUDZOVANIA. Ak by v armáde nebol tento princíp, tak by to nebola armáda, ale detská škôlka.

Či už princípu subordinácie rozumejú ženy alebo aj dnešní muži (napríklad tí v teplákoch s veľkými zadkami) je jedna vec, na objektívnom fakte nevyhnutnosti jej dodržiavania to nič nemení. Vesmír nikto nevymenil. Veď ak našu krajinu napadne nepriateľ, tak armáda by mala proti nemu rozhodne bojovať – alebo kto chce bude, kto nechce nebude? Veď sme predsa nezávislí a máme „svoj názor“..?

Kto chce, ten už porozumel, kto nechce, pre toho je zbytočné písať viac. Majme však na pamäti – autorita a subordinácia hierarchického systému sú dve úplne odlišné veci.

Za porušenie princípov riadenia hierarchie prichádza trest. Inak by sa každý hierarchicky orientovaný systém rozpadol. A taká je aj Hierarchia Svetlého Sveta, tak je to aj s Konmi. Ale to už dobre vieme.

Kto sa v dôležitých otázkach riadi cudzími tvrdeniami a názormi bez vlastného overovania (osobnej skúsenosti) iba papagájčením, toho riadia cudzie autority. Kto porušuje princíp hierarchickej subordinácie (nerešpektuje vyššie postavené entity), ten nie je slobodný, ale v lepšom prípade EGOISTA. Ani jeden ani druhý nie je to, čo spadá do kategórie SLAVIAN.

A teraz nazad k riadiacim procesom – ako je možné, že Zem je naša a aj tak na nej podliehame riadeniu cudzincov? Ak vezmeme do úvahy princíp fungovania hierarchie znamená to, že musia existovať Kony, ktoré im to umožňujú. Vieme totiž dobre, že Temní Kony dodržiavajú. To my sme tí, ktorí Kony Stvoriteľa porušujú. Zopakujeme to – to my nedodržiavame Kony Sveta. Ide o Kony Svetla, pretože žiadne Temné Kony NEEXISTUJÚ. Sú iba jedny Kony – Kony Svetla – a platia pre všetkých (Temných aj Svetlých), pretože všetci podliehajú Stvoriteľovi.

Už spomínaný generál Petrov začal ako prvý verejne hovoriť o egregoroch a spôsobe, ako ich používajú na riadenie Sveta, teda spoločnosti. Za odhalenie tohto tajomstva zaplatil životom – jeho knihy však môžete čítať dodnes. To bol ešte skutočný, pôvodný KOB.

Vieme, že KOB založil Stalin, vieme aj to, že veľa vecí vložil do svojich diel Puškin. Tu však prichádzame k hranici, pretože aj sme na hranici Vekov. Puškin mal deda Araba – znamená to, že Arabi majú riadiť bielych? Stalin bol Gruzínec – znamená to, že Gruzínci majú riadiť bielych?

Puškin dostal potrebné informácie od neznámeho starca zo Sibíri, ktorý sa znenazdajky zjavil, dlho s ním pobýval, a potom sa rovnako znenazdajky stratil. Stalin tiež vďaka svojim kontaktom s duchovným školstvom dostal poznatky skrz iného AVEGU (posla od vnútorného Kruhu Žrecov) v pravý čas. Títo ľudia boli použití Svetlou Hierarchiou vo svojom čase preto, lebo bola Noc Svaroga a bielych jednoducho likvidovali. Inak by teda táto informácia k národu neprišla.

Ten Vek však skončil, bola dokonca uzavretá aj 12-rozmerná Hra. Nastupuje Zlatý Vek – doň samozrejme vstúpia len tí, ktorí splnia jeho parametre – a prišlo už aj naše, Svetlé Znanie Predkov. Nie je viac potrebné sa kŕčovite držať informácií minulého Veku – hoci svoje miesto v dejinách majú. Parametre Noci Svaroga NESTAČIA na prežitie v Zlatom veku. Nie je potrebné zaradzovať Puškina či Stalina medzi autority.

Začíname s novou ideológiou, od ktorej odvádzame svoju koncepciu riadenia dŕžavnej spoločnosti. Našu ideológiu symbolizuje aj úvodná fotografia tohto článku – našu koncepciu, od našich Rodov. Z obrázku je však jasné aj to, že existuje aj druhá, „farebnejšia“ koncepcia, ktorá však stojí na inej, cudzej ideológii. Rozhodnutie čo vybrať koná každý sám za seba, pretože – ak patrí k Človekom – je sám Autoritou.

Konov je nespočítateľné množstvo – veď opisujú Pravidlá, ktorými je riadený Vesmír. Keďže reč je o zmene Vekov a energeticko-informačnej štruktúre, prizrieme sa základným Konom Jemnohmotného Sveta. Postačia nám tieto štyri:

  • Nikto nemá právo vplývať na slobodné rozhodovanie inej bytosti;
  • Každý pozná svoje miesto;
  • Čo prehlásim, to aj som;
  • Každá rovinnosť má právo vytárať sebe podriadené štruktúry v rovinnosti o tri stupne nižšej.

Prvý Kon je sám osebe úplne jasný.

Druhý Kon je naviazaný na tri védické otázky, na ktoré musí vedieť odpovedať každý Človek:

  1. Kto som?
  2. Prečo som prišiel na tento Svet?
  3. Čo bude so mnou po smrti?

Odpovede sú spojené s tradičným kastovým systémom riadenia spoločnosti – zdôrazňujeme, že nie varnovým.

Tretí Kon stanovuje výšku rozmernostnej a čakrovej štruktúry, do ktorej sa vlastným prehlásením sami umiestňujeme. My sami a nikto iný. Kto prehlási „som Sloven“, ten sám seba umiestňuje do oblasti prvých troch čakier, t.j. do oblasti a pozície raba. Sám a na základe vlastného rozhodnutia (je posvätné, Svetlé Sily jeho rozhodnutie v zmysle prvého Konu Stvoriteľa absolútne rešpektujú). Tu by sme mali všetci spozornieť. Prečo sa muž volá dodnes SLOVÁK, ale žena už je SLOVENka, jazyk máme SLOVENský a žijeme na SLOVENsku? Ak by sme brali do úvahy zmenu hodnotového systému od Svetoponímania, čiže SLOVIEN, t.j. majúci Múdrosť, Slovo od Predkov k Svetonázoru na SLOVÁK (majúci múdrosť z Biblie, Slova Zákona), aj tak by sme správne mali byť SLOVÁCKO a ženy SLOVÁČKY. Niekto nás však kvalitne ZAKABALIL, hoci iné národy nás volajú správne. Už to je dôkazom magickej manipulácie.

Štvrtý Kon hovorí, že podľa toho v akej rozmernostnej štruktúre sa nachádzame aj môžeme vytvárať a riadiť sebe podčinené štruktúry. Ak dnešné dievčatá podliehajú móde prostitúcie, umiestňujú (vlastným rozhodnutím) svoju ŽivAtmu do DRUHEJ rozmernostnej štruktúry. DVA mínus TRI znamená (výsledok je pod nulou), že takéto dievča už nemôže vytvoriť žiadnu sebe podriadenú rozmernostnú štruktúru – NEMÔŽE MAŤ DETI. Bude však „kvalitná“ hviezda posteľného prádla. Pre koho také „služby“?

V delenej časti Hry – už dožívajúcej – sa typický slovanský muž rodí štvorčakrový a pracuje na dosiahnutí piatej čakrovej štruktúry. Ak sa stane kresťanom, tak bude celý život „robiť na láske“, teda na tom, aby nikdy nevystúpil zo štvrtej čakrovej štruktúry nahor. Práve srdcová čakra je totiž priestorová rozmernosť zvaná „láska“. Slovanské ženy sa rodia so siedmymi aktívnymi čakrovými štruktúrami a pracujú na osvojení si ôsmej. Ôsma je hraničná štruktúra – Smrť. Teda žena s osvojenou ôsmou čakrovou štruktúrou sa môže – vhodným obradom – stať beregiňou a odviesť Smrť od svojich rodných a blízkych. Sedemčakrová žena – sedem mínus tri – môže rodiť štvorčakrových mužov. Ak si biela žena v zmysle krišnaitskej „módy“ v Európe či Amerike bude maľovať na čelo bodku, tak umiestňuje svoju ŽivAtmu do šiestej čakrovej a priestorovej rozmernosti. Je to jednoznačná DEGRADÁCIA, t.j. zostúpenie zo siedmej do šiestej úrovne. Šiesta čakra je vhodná pre ženy hybridných národov dnešnej Indie, ktoré sa rodia päťčakrové. Pre nich to je určite vývoj nahor…

Sivý národ je štruktúrovaný inak. Ich ženy sú šesťčakrové, takže môžu rodiť trojčakrových mužov. Preto je u nich tradícia, že iba sivá žena môže porodiť plnohodnotného člena sivého národa. Ak si sivý muž vezme bielu ženu, tak synovia budú štvorčakroví – a to už nie sú „plnohodnotní“ Siví. Takýchto potom možno „spokojne“ posielať na holokausty a potom všade roztrubovať, že sa na nich pácha genocída. V skutočnosti – z ich pohľadu – ide iba o likvidáciu „odpadu“. Tento „odpad“ však sám seba považuje za vyvolený, a teda spĺňa ďalšiu požiadavku, ktorou nás riadia.

Za normálnych okolností nemôže „hodnostne nižší“ riadiť „hodnostne vyššieho“ – ale siví nás aj tak riadia. Ako to dokázali? Čo im na to dáva právo? Nuž, v prvom rade ako zvyčajne naša nevedomosť.

V Knihe kráľov Starého Zákona je opísaný príbeh, keď následníctvo po otcovi má – podľa tradície – prebrať najstarší syn. Jeho žena však chcela dosadiť svojho obľúbeného, mladšieho syna. Ten by za normálnych okolností nemal žiadnu šancu prevziať otcovo postavenie. Ona však svojmu obľúbenému synovi dala radu: „Vstúp do spálne svojho staršieho brata a zanechaj v ňom svoje semeno“. On to urobil a stal sa následníkom.

V tomto opise je uložený – dobre zakódovaný – ďalší Vesmírny Kon. Ide o to, že všetky naše orgány sú určitou kombináciou ôsmych Živlov. Berieme do úvahy obe polarity, pretože v živom tele musia pôsobiť aj deštrukčné vlastnosti Živlov, inak by sme neboli schopní „zničiť“, t.j. rozložiť a spracovať potravu. Hierarchia Živlov je daná – ako každá hierarchia – ale to už vieme. Najvyšším Živlom je ÉTER. A práve Éter (Akaši) je v tele prítomný dvomi základnými fluidami – krvou a semenom. Do tejto kategórie patrí aj moč a sliny.

Kto má v sebe semeno iného muža, ten sa mu musí podriadiť tomu, kto ho vložil. Ženy, ktoré spali s viacerými mužmi im ostávajú trvalo podriadené – ak túto linku nezrušia. Takéto niečo však nemožno vykonať len tak – zažili sme to prakticky na spoločných čistkách a meditáciách počas seminárov v októbri a novembri 2018. Na druhej strane, každý pohlavný styk vytvoril energetickú linku, ktorá ostáva pôsobiť po celý život – ak sa neodpojí, ale to zase nemožno len tak, „nezávislým želaním“. Takto môžu zase ženy – pre nevedomosť mužov – čerpať z nich po celý život ich energiu.

Je to univerzálny Kon, takže mu podliehajú aj homosexuálne pohlavné vzťahy. Ale ako realizujú toto riadenie na nás?

V Rusku je už rozšírený „šport“, že na uliciach – vidno to najmä v Moskve a Petrohrade – predávajú potraviny rôzni Uzbeci, Gruzínci, Čečenci, Cigáni a podobne. To, čo predávajú polievajú svojim semenom a tak si energeticky podriaďujú bielych, naivných, najčastejšie kresťanských rabov. Potom ich mágia na nás pôsobí nekompromisne – informačná linka je natiahnutá. Treba vedieť aj to, že tento Kon je známy aj Cigánom – nuž kupujte od nich huby a lesné plody milí Sloveni. Zaslúžite si všetko, čo dostávate.

Potraviny stačí aj poliať močom, na natiahnutie linky stačí aj bozkávanie (sliny), nemusí dôjsť až k sexu. Ak teda dobrovoľne budujeme takéto linky nečudujme sa, že sme podriadení rabi. A ide len o nevedomosť, našu neochotu rozmýšľať a ochotu podriaďovať sa autoritám.

„Nehodných“ sivých sami zabíjajú, krv sušia a prášok pridávajú do potravín, ktoré kúpite v každom supermarkete. Prečo má Coca Cola či Pepsi Cola takú farbu, akú má? Ak spolu s ňou pijeme aj sušenú, rozdrenú krv „nehodných Sivých“ – prijímame krv Sivých. Sme teda povinní sa im podriaďovať, a preto je ich Čierna mágia taká účinná. Semeno, moč, krv, sliny – to sú oveľa horšie „komponenty“ ako akési „éčka“… Podľa oficiálnych štatistík len vo Veľkej Británii ročne bez stopy zmizne okolo 300 000 ľudí. Načo asi? Takéto štatistiky však existujú v každom štáte. Okrem iného ide aj o „materiál“ pre krvavé obety.

Ako sme už písali, obrady Čiernej mágie – najčastejšie formou orgií pri ohňoch za účasti krvavých obetí – sú používané na „úpravu“ semena v okamihu jeho prenosu. V takom prípade je úplne jedno, kto je „darcom semena“. Stredoveká Európa bola práve takouto metodikou pokresťančená. Fyzická likvidácia domáceho obyvateľstva a jeho zámena „obradným materiálom“ infernálneho obsahu – to je skutočná podstata pokresťančovania. Tento „obsah“ sa však materializuje ako homosexuáli – a práve preto je dnešná „elita“ homosexuálna. Proces je možné ovládnuť aj tak, že pri sexuálnom akte s cieľom počať dieťa je v blízkosti takéhoto páru vykonávaný patričný kabbalistický obrad. Informovali nás o tom filmom ROSEMARYNO DIEŤA.

Pokračujme však v opise riadiacich procesov ďalej. Celá naša 12-rozmerná Hra bola vytvorená – v zmysle Konu – z 15-rozmernej rozmernosti. Z tejto rozmernosti – to je kompetencia Jemnohmotného Sveta – môže byť aj kedykoľvek zrušená. Dokonca sme už o tejto pripravovanej operácii boli otvorene informovaní. Kon však platí v celom Vesmíre, teda aj vnútri 12-rozmernej Hry je možné vytvárať nové, vnorené Hry (o 3 stupne nižšie). A takto boli vnútri 12-rozmernej Hry svojho času vytvorené aj trojčakrové bytosti. Na ich vytvorenie bol dôvod – dnes by sme to nazvali biotechnológia. Ešte za čias Dŕžavy boli vytvorení sluhovia – z „duší“, ktoré ešte neboli zrelé na plnohodnotné postúpenie do ríše človekov. Aby bolo každému človeku v Dŕžave jasné, že ide o sluhov, nie človekov, dostali inú farbu ako človekovia. Nie sú ani priatelia, ani nepriatelia, sú to sluhovia. A už v žiadnom prípade nie objekty sexuálnej aktivity. Ide o tých, ktorých nazývame žltí a čierni. Okrem odlišného „farebného kódu“ boli nadimenzovaní na inú životnosť. Tá má dosahovať 30-40 rokov. Čo sa týka tohto faktu a žltých, nájdete o tom informáciu aj vo filme ATLAS MRAKOV. Vidíte – všetko je k dispozícii, stačí iba chcieť a znanie prichádza. Treba však vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Oni nám práve preto posielajú „Autority“, aby sme prestali hľadať a úplne sa im oddali. Zodpovednosť však ostáva na nás. Nikto a nič nás jej nezbavilo. A oni majú právo – od Stvoriteľa – všetkých, ktorí porušujú Kony porobiť, zapojiť do Matrixu a dojiť…

Keďže sme sa v minulosti zriekli vôle, stali sme sa rabmi. Čierni mágovia nás postupne „stiahli“ z oblasti Zlatého Veku (10-12 čakrová štruktúra) do Matriarchátu (7-9 čakrová štruktúra), odtiaľ do Patriarchátu (4-6 čakrová štruktúra) a zasunuli tam, kam rabi patria – do oblasti emócií, t.j. 1-3 čakrovej štruktúry. Dostali právo aj siahnuť na náš životný čas, ktorý nám udeľuje – právom narodenia sa v Rode – Jemnohmotný Svet. Inštalovali nás teda to oblasti, ktorú sme kedysi vytvorili pre sluhov, t.j. rabov. Ak by si ho však nechali pre seba, boli by za to potrestaní, takže ho „presunuli“ na sluhov. Všetci pôvodne sluhovia (žltí a čierni) dnes žijú toľko, koľko žijú (všetko nad 30-40 rokov) na úkor nášho času, ktorý mal byť okolo 900 a viac rokov. Každý z nás teda „daruje“ svoj životný čas iným. Takto Karma na Čiernych Mágov nedopadá – čo vzali to odovzdali – a my sme tam, kam nás chceli dostať. Najhoršie však je to, že s tým súhlasíme – a tu už generujeme vlastnú Karmu. Okrem tej od nich, ktorú na nás vylievajú. Aj náboženstvo bolo vytvorené nami – aby boli zodpovedajúco riadení trojčakroví sluhovia.

Je známe, že Číňania robia na zničení bielych ľudí. Dnes sa stretávajú na štadiónoch a preklínajú nás v meditáciách, aby sme vydochli. Okrem iného používajú ďalšie metódy na našu likvidáciu – aby sme sa podriadili ich mágii. Všetko šatstvo ušité žltými má program. Ženské na to, aby si biele ženy brali žltých a rodili im deti, muži na to, aby sa nestarali o ženy, ale pili alkohol a dochli na následky. Tieto programy sa dajú ľahko zistiť mantikou – napríklad kyvadlom. Alkohol – najmä vodku – pripravujú z kanalizácie – z exkrementov. Je v nich moč od žltých, teda tým docieľujú, že bieli idioti pijú alkohol, ktorý obsahuje čínsky moč. Takto sa podriaďujú mágii žltých – a dochnú. Zistili sme, že dokonca aj minerálna voda „žltého“ pôvodu (Taiwan, Japonsko, Čína, Kórea…) tiež obsahuje ich moč. Je samozrejme prefiltrovaná – ale tu realizujú magickú, t.j. energetickú linku a nie materiálnu, t.j. hrubohmotnú.

Na vytvorenie žltých sluhov boli použité duše mačiek a psov. Nie náhodou vzniklo veľké hnutie – priam hystéria – ako sa ubližuje psíkom a mačičkám. Je to preto, lebo sa u bielych ľudí vytvára súcit – čo je kanál k týmto animovaným dušiam. Po tomto kanály odovzdávame svoju životnú energiu žltým.

Samozrejme nechceme povedať, že treba mačkám a psom ubližovať. Treba sa však zamerať na konkrétne bytosti, ktoré sú v našom okolí, nie na „mačky a psov všeobecne“. Veď oveľa zverskejšie sa chováme k dobytku a prasatám na bitúnkoch – a nikoho to netrápi?

O „dobroprajnosti“ Číňanov a zodpovedajúcej „dobroprajnosti“ putinizmu na ruský národ sa možno ľahko presvedčiť. Na internete je už dostatok materiálov, v ktorých sa dá zorientovať. Odporúčame vám pozrieť si niekoľko krátkych filmov – prvý sa volá „Putin predal Sibír Číňanom“. Treba si to pozrieť samostatne, ale dozviete sa zaujímavé fakty. Všetci oslavujú návrat Krymu – ale Putin odovzdal mnohonásobne väčšie územia Číňanom. Oni na nich barbarsky rúbu všetko dohola. Potom neraz začínajú aj ťažiť nerastné suroviny (vrátane zlata) – na ruskom území – a to beztrestne. Je známy prípad, keď prišla kontrola z krajského úradu (v našom ekvivalente) prešetriť, čo to na ruskom území – okrem drancovania lesov – Číňania robia. Číňania ich zbili a vyhodili – a Putin „o ničom nevie“. Nikoho nepotrestali.

https://www.youtube.com/watch?v=OiC8QrGrqy4

Materiálov je však oveľa viac:

https://www.youtube.com/watch?v=uLyQigUVk0

Ak by ste mali problém spustiť toto video, nájdete ho na youtube pod názvom „Интервенция. Китайцы «роботами» рубят лес в Томской области“.

Veci vôbec nie sú „okrajové“:

A vôbec služby ruskej vlády cudzincom – nielen Číňanom – sú výstižne spracované klipom Ленинград-Никола (hoci je tam narážka aj na konkrétne ruské filmy). Vzhľadom na „nevhodnosť“ tohto klipu vám odporúčame si ho nájsť manuálne (Ленинград — Никола). Pri nalinkovaní totiž stále dôjde k presmerovaniu na niečo iné. Nevhodný obsah? Má však vyše 12 miliónov prezretí.

V tomto článku sme vám priblížili procesy, ktoré sú reálne používané na to, aby nás ovládali cudzinci a ich prisluhovači. Je toho oveľa viac, ale zatiaľ toľko postačí. Je na vás, ako túto informáciu použijete. Preštudujte a osvojte si jej informačný obsah, alebo ju – na potešenie autorít – zavrhnite. Dostali ste nástroj na oslobodenie, ale ako ho použijete je vaša osobná zodpovednosť. A našim čitateľom určite netreba pripomínať zásadu Zdravomyslia.

A ako budú reagovať vševedkovia kobisti/ksbisti? Asi by mali napísať Piakinovi, nech vymení národ na Sibíri. Tí reálni už vedia – a skúsili na vlastnej koži – viac než dosť. Ale ak oni nevyjdú spoza svojich nikov na internete ani pred ľudí doma a nie sú schopní zorganizovať žiadne verejné stretnutie so svojimi čitateľmi či prednášku (iba hrdinsky ťukajú do kláves zahalení tajomstvom vševedkovskej anonymity), ako môžu vedieť, čo si naozaj dnes Rusi v Rusku myslia?

S Rusmi sa prebúdzajú aj Slovieni. Ale nebuďme ani spiacich. Je to ich právo.

PLATÓN JE MI VEĽKÝ PRIATEĽ, ALE PRAVDA JE VÄČŠÍ

                                                                                                                                                                             Voltaire

11.12.2018

NAŠI PARTNERI: