SAKRÁLNY CHOROVOD

18. septembra 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Chorovody patria medzi podstatné a základné prvky našej starobylej Kultúry. Hoci dnes sa zdá, že ide iba o akési „tančeky“, v skutočnosti je podstata oveľa hlbšie. Chorovod je Obrad, pričom my už vieme, že OBRAD pozostáva zo spojenia slov ОБАРѦДОМ, teda „obaja (alebo viacerí) vedľa seba“. Tu treba ešte poznamenať, že v našom starom, pôvodnom písme sme v textoch neoddeľovali medzery, netvorili vety či odstavce. To preto, lebo kto správne dýcha – teda v rytme Mikrokosmu, t.j. tepu vlastného srdca – ten sa aj zodpovedajúco tomuto rytmu nadychuje a vydychuje. Preto sa aj naše piesne spievali rovnako – všetci vedeli ako a kedy sa prirodzene nadýchnuť aj vydýchnuť. Dnes je táto vlastnosť (dočasne) stratená, ale my si všetko postupne navraciame.

Teda aj nápisy píšeme bez medzier – lebo pracujeme nie s lingvistickými pravidlami (ktoré zaviedli jezuiti-lingvisti), ale s prirodzeným rytmom vlastného Mikrokosmu a zároveň aj Makrokosmom nášho Priestoru a Obrazmi.

Na rovnakom rytme je vždy aj OBČINA – ak to je skutočná OBČINA, nie akési zoskupenie vedené spravidla cudzincami medzi nami, alebo – čo je dnes tiež veľmi časté – ambicióznymi jednotlivcami. Preto v skutočnej Občine vykonávať staré Obrady nie je problém… žije v jednom RYTME.

U obradov je však dôležité nielen to, ako sú vykonávané, ale aj – a to je ďalší veľký problém dneška – KTO ICH VEDIE. Podľa toho zúčastnení buď Energiu Života spoločne naberajú, alebo ju komusi odovzdávajú. Dnes rozhoduje každý sám, pretože všetky podstatné informácie sú už zverejnené. Len dodajme, že vždy aj s vlastnou zodpovednosťou za svoje činy.

Chorovody vytvárajú aj možnosť programovania našej budúcnosti. Opäť preto zdôrazňujeme, že je veľmi dôležité, kto ich vedie.

Pri pohľade na naše záznamy sa môžete všeličomu podučiť. Ak ide o človekov, ktorí sú – ako Občina – pracujúci v jednom rytme, tak sa aj tak pohybujú. Na záberoch môžete vidieť, ako a či zúčastnení držia spoločný krok, ako sa orientujú v priestore, aké udržiavajú vzdialenosti, či vôbec akú majú pohybovú kultúru. O vytvorení jedného celku možno hovoriť iba vtedy, ak všetko v Chorovode dokonale ladí ako hodinky. Posúdiť môžete sami. Spoločenstvo je vtedy „MY NÁROD“, keď dokáže jedným dychom ťahať za jeden povraz.

Prvý chorovod je Sakrálny. Sakrálny Chorovod je jedným zo základných, tradičných komponentov či nástrojov programovania našej vlastnej, šťastnej budúcnosti, ktorá však začína už Tu a Teraz, ktorá musí byť taká, akú ju chceme mať pre seba my sami.

Ostatné sú už zamerané na iné, ale vždy konkrétne účely:

18.09.2022

NAŠI PARTNERI: