SAKRÁLNY KRYM

11. septembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PRÍRODA

Prinášame vám ďalší článok z pera priateľov našej stránky, tentoraz z Krymu. Naši priatelia sa zúčastnili expedície na neobyčajné miesta Krymu, ktorú organizoval profesor Čudinov. Článok podáva pohľad na minulosť Krymu z pohľadu profesora Čudinova:

V dnešnej dobe si mnohí ľudia myslia, že Krym v minulosti pôvodne patril Krymským Tatárom. Krymskí Tatári boli súčasťou niekdajšej Osmanskej ríše, ktorá vznikla v r. 1453. Tatárom ho však Rusi odobrali v 18. storočí po 300 ročnej turecko-tatárskej nadvláde. Takto sa odvtedy stal súčasťou Ruského impéria, hoci predtým bol tureckým a ešte skôr byzantským aj gótskym.

Podľa profesora V. Čudinova v 10.-13. storočí bol Krym ruský, pričom obsadili ho vojaci Riurika z Rusi Jara a Novgorodci z Rusi Mary.

Najmä Riurikovci postavili hlavné pevnosti a architektonické pamiatky Krymu a tiež po nich ostalo veľa nápisov na skalách Krymských hôr.

Hlavné mesto Rusi Jara bola Arkona, ktorá razila mince v tom čase používané na Kryme. V tom čase sa obyvatelia Krymu považovali za Skýtov.

Toto je problematika, ktorou sa zaoberá významný odborník na staré nápisy a historik Valerij Alexejevič Čudinov, doktor filozofie a profesor, akademik RAEN, riaditeľ Inštitútu staroslovanskej a staroeuroázijskej civilizácie. Profesor Čudinov skúma aj rôzne pamiatky starého a stredovekého Krymu. Spolu so známym režisérom Sergejom Viktorovičom Strižakom vytvorili aj sériu dokumentárnych filmov o Kryme pod názvom Руское море, ktoré odhaľujú históriu Krymu.
https://www.youtube.com/watch?v=I6gn9MCald4&list=PLY97Gb3uQ1KudMxq1A95PE3_qFlh-vLU4
Podľa Wikipedie pochádza súčasný názov polostrova Krym z tureckého slova Кырым – val, stena.

Horská a pobrežná časť Krymu sa kedysi nazývala Tauria či Taurida a žili tam Tauri. Potom do Taurie prišli Skýti. Skýtia susedila s Rímskou ríšou

Skýti Krym nazývali „Кром“ a potom Turci ho neskôr premenovali na Кырым. Neskôr, keď sa stal súčasťou Ruského impéria dostal dnešný názov Крым.

Profesor Čudinov – ktorý rozlúštil ak etruské písmo – sa už dlhšie zaoberá sakrálnosťou Krymu. Aj tu našiel veľké množstvo nápisov na skalách. Svojimi poznatkami sa chce profesor podeliť nielen prostredníctvom kníh, ale aj stretnutiami so svojimi priaznivcami. Preto na svoju expedíciu po Kryme pozval 14 Rusov a mňa. Veľmi ma táto pozvánka potešila.

Pán profesor s nami navštívil záhadné miesta Krymu, učil nás čítať nápisy na skalách, prednášal nám o nevídanej minulosti, ukazoval nám miesta sily a ešte mnoho zaujímavého.

Chrám Slnka Ласпи

Po dlhej ceste lesom až k úpätiu hory Ильяс-Кая ku Chrámu Slnka sme našli prameň s čistou vodou. Tesne pred vrcholom nás vítajú drevení Kummiri:

Výhľad na Chrám Slnka je úchvatný – je to ako dlaň s prstami. V samotnom Chráme Slnka cítiť obrovskú energiu – emócie pracujú. Na taktomto mieste sa človek cíti spokojný, má čistú myseľ, želania a dôveruje životu:

Skala Парус

Skala sa nachádza pri hore Кошка pri Simeize, čo je kúpeľné mestečko). V blízkosti je aj Foros.

Skala je vysoká 30 m. Na skale našiel profesor Čudinov mužskú tvár s nadpismi: Mim Jara, Jara Chrám, Charaon. Podľa profesora jediným charaónom Rusi Jara bol Riurik. Našiel aj nápis Riurik.

Na skale Парус je portrét Riurika – podľa profesora sa tento narodil blízko Forosu, čo aj ďalší nápis: VLASŤ JARA RIURIKA, CHARAONA JARA (viď kniha – Русский Крым и Русское море autorov V. A. Čudinova a S. V. Strižaka, Moskva 2015).

Jaskynné mesto Мангуп-Кале

Nachádza sa 50 km od Simferopoľu v Bachčisarajskej oblasti. Toto miesto priťahovalo ľudí ešte za čias neolitu svojou ťažkou dostupnosťou a prítomnosťou vody. Nájdené sú tu pozostatky po Ostrogótoch a Tauroch pred rokom 500 pred n. l. Neskôr aj Skýtov, Sarmatov a Húnov.

Do dnešných čias ostali len ruiny stredovekého mesta – kniežatstva Feodoro, ktoré zaniklo v r. 1475 po vpáde Turkov. Celé mesto je zaujímavé jaskyňami vydlabanými do skaly. Profesor našiel veľké množstvo nápisov: CHRÁM RIURIKA, VEDENIE RODU RUSI JARA, JARA CHRÁM, RUS JARA – z 10. st. n.l. a predpokladá, že v minulosti Tauroskýti hovorili ruským dialektom a chrámová svätyňa Мангуп hrala dôležitú úlohu v oblasti Viery aj sociálnej. Bol to védický chrám. Po obsadení Turkami sa z mesta stala vojenská základňa.

Эски – Кермен

Je tiež jedno z nádherných jaskynných miest.

Simeiz

Malé kúpeľné mestečko s pozostatkami védických chrámov.

Skala Дива

Je skala vysoká 45m a pripomínajúca ženu pozerajúcu na oblohu s rozpustennými vlasmi. Na skale profesor našiel nápisy: MARIN CHRÁM RIURIKA STOLISTY RUSI MARY JARA… a ďalšie.

Pyramída Panea

Skala je vysoká 70 m.

Mnohé artefakty nájdené na týchto skalách sú umiestnené v múzeu v Jalte.

Dejiny Krymu majú niekoľko tisíc rokov. Ale iba posledné roky ukazujú, že je možné prečítať staré nápisy, ktoré potvrdzujú pravdivú minulosť Krymu.

VELESLAVA

12.09.2016

NAŠI PARTNERI: