SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

25. septembra 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

K udalostiam prebiehajúcim na FBSN patrilo okrem stretnutí so zaujímavými človekmi aj ranná rozcvička či hra/rozprávanie na fujarách. Fujara je totiž nástroj pôvodne určený na meditáciu, nie iba na akúsi zábavnú hru. V podstate každý hudobný nástroj má svoje špecifické“ zameranie. Ide o to, z ktorej dimenzie preberá energie. Napríklad gitara je najčastejšie umiestnená na úrovni druhej čakry – čomu zodpovedá aj väčšinové zameranie druhu hudby. Husle sú opreté o 5. čakru, teda transformujú energie 5. dimenzie. Fujara však siaha na 8. čakru, čím prenáša energie 8. dimenzie.

Aj toto je dôležité dedičstvo našich Prѣdkov!

Ranná rozcvička (Michal Ondrej):

Hra na fujare/ Vladimír Rychel:

25.09.2022

NAŠI PARTNERI: