SFÉRY VPLYVU 1

22. júla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), AS GARD, HĽADANIE, VYŠLO INDE

Materiál tohto článku nadväzuje na sériu článkov o Lesoch na Zemi. Vysvetľuje, prečo potrebovali tvari zničiť ohromné lesy minulosti, a teda načo potrebovali kremík.

Články tohto druhu nie sú spravidla ľahké čítanie, preto sme dlho váhali ohľadom ich zverejnenia. Nakoniec však nastal čas potreby uvoľnenia tejto informácie aj u nás.

Či je alebo nie je potreba oboznámenia sa s takouto informáciou, to striktne závisí od úrovne Duchovného vývoja každého jednotlivca samostatne. Každá konštrukcia musí stáť na pevnom základe – v našom prípade je základom Stará Viera, teda prastaré poznanie vecí takých, aké naozaj sú. Treba však neustále mať na pamäti, že vojnu s tvarmi sme prehrali, a teda že mnohé z informácií, ktoré sú dostupné vonkajšiemu kruhu Žrecov môžu byť – a často aj sú – zodpovedajúco upravené.

Netreba si však hneď myslieť, že všetko je vždy presne tak, ako to podáva nejaký konkrétny – bez ohľadu na to aký – zdroj. To hlavné, čo by sme mali mať na pamäti – ak sme oboznámení s látkou Staroslovienskej Bukvice – že informácie sú podávané v OBRAZOCH. A každý Obraz má – samozrejme – množstvo hrán. Nepleťme si teda čiastočné poznanie jednej či dvoch hrán s celou Istinou.

V ďalšom majme na pamäti aj védický Obraz troch slonov na korytnačke. Predstavujú tri základné piliere poznávania, ktoré sú k dispozícii každému človeku: materializmus, idealizmus a mágiu. Ak čerpáme zo všetkých troch slonov, získame prístup k poznaniu v oveľa väčšej miere, ako keby sme dogmaticky chceli všetko vysvetliť len jedným z nich – čo tak či onak robí väčšina prístupov vôkol nás.

Skutočné poznanie však ostalo zachované – a veľmi dobre ukryté – vo vnútornom Kruhu Žrecov. To, čo sa z času načas – ale dnes už čoraz častejšie – dostáva na povrch, pochádza práve z takýchto zdrojov. Nečakajme, že niekto presne oznámi, kto a skade takýto druh informácií dodal. Jednoducho prišiel čas. Poznanie Pravdy vždy umožňuje progres, kvalitatívny skok na ceste Duchovného vývoja – nech by bolo akékoľvek. A tieto informácie sú tu práve vďaka tomu, lebo boli spoľahlivo dlho ukryté. Odhalenie ich zdroja by viedlo k jeho okamžitej likvidácii.

Overenie informácie musí prebehnúť na individuálnej úrovni vnútri každého, kto príde s informáciou do styku, pretože je to vždy tehlička na ceste Duchovného vývoja. Či bude alebo nebude použitá rozhoduje každý sám za seba. Tu si musíme ujasniť jednu vec. Pred nami sú veľké zmeny na Zemi, ale nech by boli akékoľvek, sú to vždy vonkajšie zmeny. Môže sa zmeniť celý povrch Zeme, ale to nič nezmení na podstate nášho Duchovného vývoja, teda na vzťahu medzi každým z nás individuálne a Stvoriteľom. Kto dosiahne potrebnú úroveň vystúpi vyššie, kto nie, ostane tu, ba dokonca Duša môže byť aj rozkódovaná. Teda príchod kohokoľvek „očakávaného“ – od Ježiša, cez Mohameda až po Perúna – nezmení individuálnu povinnosť vlastného vývoja a zodpovednosť zaň. Príchod akejkoľvek Sily v žiadnom prípade nebude znamenať okamžité poznanie pre všetkých a oslobodenie sa od povinnosti osobného vývoja. Neupadajme do takýchto ilúzií – vo vlastnom záujme. Veď prvák v základnej škole sa s príchodom prázdnin nestáva absolventom univerzity – nech by prázdniny znamenali akúkoľvek úľavu. Postúpi vyššie len ak splní podmienky, ale vývoj nikdy preskočiť nemôže. Tehotná žena nemôže porodiť dieťa za mesiac len preto, lebo ju dajú do ideálneho prostredia.

Nech by sa tu podaná informácia zdala akokoľvek neprijateľná, nečiňte predčasné uzávery. Účastníci kurzov psychoenergolytiky vedia, že práca s obrazotvornosťou je kľúčovým faktorom na dosiahnutie kontroly nad sebou samým ako celostným človekom, nie iba našou materiálnou zložkou. Preto sa aj cvičia rôzne ideomotorické mechanizmy. Realizácia každej konkrétnej predstavy dostáva myseľ pod účinok konkrétnej frekvencie energie navodenej práve touto predstavou. A aj z Bukvice vieme, že niektoré frekvencie nám v minulosti odstránili. Teda konkrétna predstava prestavuje myseľ na konkrétne frekvencie, čo nemusí vždy znamenať reálnu existenciu praktizovanej predstavy. Ale v zmysle védickej tradície vieme, že čo si vieme predstaviť – či vidíme vnútorným zrakom – to aj jestvuje. Aj z hermetických textov vyplýva, že všetko, čo vo Vesmíre môže existovať aj existuje. Teda nemusí znamenať ani neexistenciu danej predstavy.

Pri zvládnutí schopnosti obrazného nazerania a zdravomyslia dokážete extrahovať informačný obsah od informačného šumu. Teda už len malá poznámka – texty sú pôvodne určené pre ruského čitateľa, teda niektoré veci nemusia zodpovedať dnešným zvyklostiam Západných Slovanov – máme na mysli aj ortografiu. Rovnako informácia o čase zostrojenia sfér vplyvu môže znamenať náš Letopočet, ale môže byť odvodená aj od času vysadenia Adama na Zem, čo sa odohralo 1748 od UMHCH, alebo môže ísť o úplne iné obdobie. Nedajte sa zviesť na hľadanie zádrheľov v informáciách vedľajšieho významu. Tie síce nemusia byť bezvýznamné, ale PRAVDA, t.j. VEĽKÝ OBRAZ je dôležitejší.

A ešte niečo. Kto by chcel povedať, že všetko je výmysel, existuje spôsob, ako si to overiť. Kto vie chodiť do Astrálu, ten všetko môže vidieť sám...

ZDROJ

„…Odpovedá vietor bujný –
Tam za riečkou ticho modrou
Je vysokánska hora,
v nej je hlboká nora;
A v tej nore tma smutná,
Rakva kryštálová kolíše sa
na reťaziach medzi stĺpmi.
Nevidno tam žiadne stopy
kolo toho pustého miesta;
V tom hrobe tvoja nevesta... „

Obrázok ako keby jemne naznačuje čo nám chcel povedať Alexander Sergejevič. A ak sa ešte niekto nedovtípil sľubujem, že po prečítaní tejto kapitoly úplne prehodnotíte svoj pohľad nielen na „rozprávky“ Puškina, ale aj na celú oficiálnu astronómiu. V procese čítania nadobudnú aj mnohé používané slová a výrazy ten svoj pravý význam, o ktorom sme ani netušili.

Pripomeniem, že Bohovia zakryli naše skutočné svietidlo škrupinou, ktorú ľudia načali nazývať Olymp alebo Deja. Následkom toho Bohovia osídlili Nebo a ľudia dodnes – keď ich spomínajú – ukazujú palcom na Nebo.

Aby sme v ďalšom pochopili udalosti nielen dávne, ale aj tie, ktoré sa dejú teraz, je proste nevyhnutné sa podrobne pozrieť na stavbu Deji. Spočiatku som ju začal opisovať v odstavci kapitoly Smrteľného Sveta, ale škrupina je vytvorená tak zložito, že neostáva iné, iba jej venovať celú kapitolu a to až v troch častiach!

Takže – za prvé:

ŠKRUPINA JE MNOHOROZMENÁ

Tento obrázok som už použil. Je to model atómu. Nezabúdajme však, že Vesmír je fraktálny a akousi „náhodnou zhodou“ sa model atómu veľmi podobá na model škrupiny.

Čo to znamená? To, že pozostáva z 11 slojov uložených jeden do druhého, čím zároveň opakuje princíp matriošky. Je to veľmi dobre opísané v mýtoch a rozprávkach rôznych národov.

V našom prípade to je krištáľová skrinka so zvieratami, ktoré sú povkladané jedna do druhej, pričom v poslednej je vajce. Na konci ihly je ukrytá smrť Košteja (pravda počet zvierat sa časom znížili, ale zmysel ostal).

Zvlášť zdôrazňujem, že smrť Košteja je na konci ihly. Zapamätajte si tento nezrozumiteľný slovný zvrat, vo finále sa nám bude hodiť.

Všimnite si, že to nie je rozprávka, ale ide o opis krištáľovej truhlice. Hovorí to o tom, že Predkovia veľmi ostražito uchovávali a odovzdávali poznatky deťom a vnukom o tom, kde presne sa nachádza zlo a aj o jedinom spôsobe, ako sa zbaviť okupácie planéty.

Ak rozprávky z úst do úst odovzdávali prostí ľudia, tak čím sa zapodievali veľkí myslitelia minulosti ako Pytagoras, Sokrates, Aristoteles, Ptolemajos a iní?

A to nám nikto nepovie!

Myslíte si, že nám ostala hromada kníh s ich filozofickými opismi? Vyhoďte ich – sú to všetko podvrhy. Lebo ako sa hovorí:

Mudrc vysvetlí zložité veci prostým jazykom, hlupák urobí presne naopak.

Keď človek číta práce spomenutých autoroch, nadobudne dojem ako keby šiel v lete na saniach. Také niečo mohol napísať iba nejaký narkoman!

Múdri ľudia tak NEhovoria! A už vôbec nepíšu.

Mudrc sa vyjadruje ako zurčiaci prameň – nič tam niet zbytočné. V každom slove sa obraz otvára.

Motivácia Sivých je pochopiteľná. Ide im o hermetizáciu poznania. Mňa však udivuje niečo iné: ako len dokázali zvrátiť zmysel obrázkov a výkresov, ktoré zanechali tí istí Sokratovci-Aristotelovci! Ak mladý Puškin niečo také zašifroval vo svojich riadkoch predstavte si, tak akú fantastickú informáciu museli zanechať mudrci. Berme do úvahy, že oni veľmi dobre poznali stavbu Vesmíru, ich práce sa nám však zachovali prevrátené hore nohami. My našťastie už poznáme princípy pretáčania, takže napriek všetkému sa pokúsime vydeliť zrnká pravdy.

DO VAŠEJ POZORNOSTI DÁVAM STAVBU SVETA PODĽA PTOLEMAJA:

Aby sme to skrátili, Ptolemajos vzal za základ model Aristotela, v ktorom Nebo pozostáva zo siedmych krištáľových sfér, na ktorých sú upevnené Slnko, Luna5 planét. Samozrejme, tento model nezodpovedá Prvému Keplerovmu Zákonu, ale to nie preto, lebo Ptolemajos bol hlupák, ale preto, lebo Siví priložili ruku k dielu a nebadane ho upravili. Zem umiestnili do stredu sfér, a nie sféry do centra Zeme – teda všetko presne naopak. Po okrajoch obrázka sú škaredí anjeli, ktorí len symbolizujú ich intervenciu. Tento model očividne len vďaka tomu prežil až 13. storočí (ak by sme verili Wikipedii)!

Môžete oponovať. Prečo by to hneď mal byť podvrh? Veď možno Ptolemajos videl náš Svet práve takto!

Opodstatnená poznámka, ale ja aj tak trvám na svojom: Je to podvrh! A hneď vám to aj dokážem.

Do vašej pozornosti dávam hľa takéto hračky:

Nie je to žiaden vtip! Sú to zvláštne glóbusy Neba!

Ak to niekto nepočul, zopakujem:

GLÓ-BU-SY  NE-BA

Vysvetlite mi

Ako možno chaotické rozmiestnenie hviezd okolo Zeme (podľa oficiálnej vedy) transformovať na geometricky správnu sféru?

Je to to isté, ako zmajstrovať glóbus Afriky alebo glóbus Čierneho mora!

Už ste niekedy videli glóbus Afriky?

Tak mi ukážte na planéte bod, z ktorého človek uvidí GLÓBUS SÚHVEZDÍ!

Wikipedia: „… predstava o nebesnej sfére vznikla v dávnej minulosti; za základ bol vzatý zrakový vnem existencie kupolovitej nebesnej klenby…“

Keďže v dávnej minulosti sa o existencii sklenenej gule v centre Zeme ani nediskutovalo, tak robili takéto glóbusy!

V ďalšom bude viac…

ARMILÁRNA SFÉRA!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Armilárna sféra kláštora Exorial vo Vatikáne.

Všimnite si ju a zapamätajte si, kto chráni sféru zo štyroch svetových strán.

Sú to proste majstrovské umelecké diela, v ktorých sa spája dokonalé zvládnuté vyhotovenie s hlbokými poznatkami konštrukcie Neba. Ako vám už došlo, armilárna sféra je najpodrobnejšie spracovanie glóbusu Neba.

Dobre si všimnite: hlavná vonkajšia kostra je naša Zem, vnútri ktorej je mnohovrstvová škrupina – Nebo, ktoré Ptolemajos rozdelil na 7 sfér. Avšak v samotnom strede tejto rafinovanej konštrukcie je akási pozlátená guľa, ktorá sa na nič nepodobá, lebo Zem je tu zvonku a Slnko je na tretej orbite.

Armilárna sféra Ferdinando I., Múzeum Galilea, Florencia.

Najväčšia a najdrahšia armilárna sféra na svete. Má priemer 2 m  a výšku okolo 4 metrov. Je kompletne pozlátená. Jediné, na čo stačili schopnosti falzifikátorov bolo pripevniť na vrch kríž.

Nuž vychádza tak, že za starých čias ľudia presne vedeli, že v samotnom strede Neba je ukrytý Solar.

A hľa, dnešní bioroboti sú natoľko zaujatí nákupmi otráveného žrádla, že zoči voči armilárnej sfére nevidia armilárnu sféru, aj keď im ju strčia pred nos priamo do televízora. Pozrite sa, aby ste neskôr nepovedali, že vám nič nenaznačili:

Neviem aké historky vešajú na nos sprievodcovia múzeí Vatikánu a Florencie návštevníkom, ale ja vám ukážem posledný artefakt, ktorý rozbíja celú našu dnešnú astronómiu na márne kúsky:

Je to jediný skutočný glóbus, ktorý sa zázrakom nedostal do vatier Inkvizície (bohužiaľ neviem kde sa nachádza a ako sa zachoval). Tu je potrebné si všimnúť otvor na priesečníku bielych čiar. Ako vám už došlo, bude to potrebné na finále.

Zhrnieme si: na rozdiel od majstrovských technických umeleckých diel, papierové obrázky sa veľmi ľahko upravujú, čoho výsledky aj vidíme. Všimnite si, že na všetkých „starých“ schémach je postupnosť vrstiev obrátená spredu dozadu. Veď akože inak, dnešné stádo nepotrebuje vedieť, že žije vnútri Zeme, a že nad hlavou máme umelé Nebo so svietidlom, ktoré je ukryté vnútri.

A teraz si všimnime zvláštnu zhodu: krištáľové sféry Neba vložené jedna do druhej akosi zázračne navzájom rezonujú so zvieratami z krištáľovej rakvy, v ktorej je smrť Košteja. Ako vám už došlo, ide o jedno a to isté, a názvy zvierat – to sú znaky slovanského Zverokruhu: čertog Zajaca, čertog Kačice atď. Ale táto náhodná zhoda je proste nič v porovnaní s týmto:

Nikdy ste si nevšimli, že naše planéty nosia mená rímskych Bohov?

Možno že poviete, že ide iba o náhodu, ale je tu jedno ALE:

Ptolemajos planéty nenazýva nijako, on dáva mená priamo sféram:

Sféra Venuše

Sféra Marsa

Sféra Jupitera, atď.

Myslíte si, že ide o mená planét?

Mýlite sa!

Sú to mená Bohov! A sféry sú ich obydlia!

Takto Ptolemajos otvoreným textom ukazuje na sedem krištáľových sfér, ktoré sú vložené jedna do druhej ako matriošky, z ktorých každú riadi jeden z konkrétnych Bohov!

Teraz je už jasné,

Odkiaľ pochádzajú výrazy:
Sféra Vplyvu
Sféra Riadenia
Sféra Činnosti

Teda tak, sféra je vložená do sféry. A ako sa dá skrz 7 sfér vojsť dovnútra?

Na túto otázku nám odpovie vianočná hračka:

Jedlička vložená dovnútra skrz otvor vo sfére

A teraz si predstavte, že otvor dovnútra je uzavretý maličkou guľôčkou, na ktorej sú dvere. Dostaneme portál, bránu, prekládkovú základňu, vráta (nazvite to ako chcete), ktorá zabezpečí hermetický prechod do gigantickej krištáľovej sféry:

Vojdete do guľky → dvere sa zavrú → guľka sa otočí spolu s vami o 180° → dvere sa otvoria → vyjdete z guličky a ocitli ste sa vnútri sféry!

Ak berieme do úvahy starobylosť konštrukcie, tak musí mať názov, ktorý veľmi dobre poznáte. Sféra je grécke slovo, my sme vždy mali slovo GUĽA, preto Predkovia premenovali krištáľovú sféru na cárstvo (v ruštine je guľa ШАР, z čoho vzniklo „šarstvo“, t.j. cárstvo – pozn. prekl.). Pri prepise tohto slova latinkou do európskych jazykov sa čítalo raz „Cárstvo“, inokedy Šárstvo“, čo sa následne usadilo aj u nás. Ďalej, podľa štatútu tvarov, Obrazy je potrebné systematicky skresľovať, aby sa medzi pokoleniami pretrhlo spojenie, preto sa od čias Petra podnes Cárstvo nazýva

INštancia

→ t.j. STANica, ktorá je vložená dovnútra inej STANice.

Takýmto spôsobom čisto ruskú príponu „STV“ – bohatSTVo, bratSTVo, cárSTVo, kráľovSTVo – vymenili za zámorský, mŕtvy, slovopodobný náhradný diel „CIA“ → revolúCIA, políCIA, protistúCIA, deklaráCIA…

Daľov slovník:

Stan – miesto, kde sa zastavili pocestní pútnici, zastavenia kvôli oddychu, dočasného prebývania, aj všetko zariadenie je na mieste, s vozíkmi, dobytkom, šiatrami alebo inými zariadeniami.

Wikipedia:

Inštancia – článok v systéme podriadených orgánov (štátnych, súdnych, straníckych a pod.).

A takýchto krištáľových, nebesných cárstiev-inštancií je 7. A všetky sa krútia veľkou rýchlosťou. A každý má svoj portál, svoju ochranu pod vedením svojho Boha alebo Bohyne. Nie sú potrebné žiadne ohrady s ostnatým drôtom, prekážka sa nedá podkopať ani prevrhnúť. Do stredu Neba sa nijako nedostanete, neprejdete cez 7 nižšie rozmiestnených inštancií!

Vari to nie je geniálna obrana SOLARU?

Takto vyzerá škrupina objemovo. Teraz už viete, prečo je mnohorozmerná?

Už po niekoľký raz sa vraciame k modelu atómu.

Kto sa odváži povedať, že jeho štruktúra nie je podobná na štruktúru atómovej sféry?

Keď priletíme ku krištáľovej sfére, uvidíme ešte asi takúto bránu:

A vnútri brány:

A toto už je pohľad do samotnej krištáľovej sféry.
Hľa, to je ono, Kráľovstvo Nebesné, krištáľový dvorec:

Ako vám už určite došlo, planéty vo vesmíre sú iba brány-portály
Ktoré slúžia na prechod dovnútra krištáľových sfér – inštancií.
Každú z nich riadi konkrétny Boh alebo Bohyňa s ohromným množstvom pomocníkov – bôžikov – nuž, tu je onen Panteón Bohov!

Bohovia majú sputniky (prídete sami na pôvod tohto slova?). Okrem planét, v kozmickom priestore existuje aj množstvo kdejakého lietajúceho odpadu typu asteroidov (hviezd Roidov), komét, prstencov Saturna, plynných oblakov a ďalších transportných prostriedkov Sivých, ktoré mudrci-astronómovia uvideli v teleskopoch a hrdo nám strkajú pod nos ich snímky.

Planéty prirodzene svietia SVOJIM SVETLOM. Teraz je vám jasné, že termín „planéta“ tu už nepatrí, pretože: za prvé – „Planéta“ sa z gréčtiny prekladá ako „Blúdiaca Hviezda“, a po druhé:

Boh Saturnu riadi portál „Saturn“;

Boh Slnka riadi portál „Slnko“;

Bohyňa Luny riadi portál „Luna“, atď.

Takže o akých planétach môže byť reč?

16A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem…

Biblia, Kniha Genezis, Hlava 1

Už to je teraz jasné? Prečo v Biblii niet ani jedného slova o planétach? Pretože Biblia je postavená na jedinoboží, a tu ich je celá skupina!

A teraz dôležitý moment: všetky naše planéty až doteraz nosia názvy svojich pánov! Pravda, „oficiálna veda“ musela dovymýšľať ešte niekoľko kúskov a k nim hromadu sputnikov, aby ukázala svoju progresívnosť, a teda nedostatočnosť antických modelov sveta. Ale dokonca aj nové, falošné planéty a sputniky naďalej nazývajú menami Bohov! Vidno, že astronómov držia pod silnou kontrolou.

Pokročme ďalej. Ako povedal Jesenin:

Tvárou v tvár.
Tvár neuvidíš.
Veľké vidno iba zďaleka.

A takto sa to podarilo aj so Zemou: tvárou sme narazili na ohromnú tvár planéty. Lezieme po nej ako mravce, a hoci niekedy na ňu pozeráme aj z okna lietadla, výška 10 km nehrá nijakú rolu. Preto nijako nedokážeme odhaliť skutočnú formu Zeme.

A tvari presne toto aj využívajú. Podhadzujú nám fotografie galaxií a čiernych dier nakreslených vo Photoshope.

A teraz sa pozrime na Zem z výšky podľa skutočnosti. Ale vopred varujem: tento pohľad je veľmi rozdielny od toho, ktorý nám vytvárali v hlade od detstva. Takže ako naozaj vyzerá Zem z Kozmu? Teda zvonku?

Nuž takto:

Strapec hrozna s hrozienkami rôznych rozmerov, akurát že namiesto jednotlivých hrozienok sú k vetvičkám prirastené naše planéty. Ako je známe, hrozienka nie sú zvyčajne okrúhle, ale zľahka predĺžené. Preto naša Zem v reze vyzerá takto:

Nič vám to nepripomína?

A čo tak toto:

Po obsadení planéty tvari nielen izolovali Solar (žĺtok), ale postarali sa aj o vonkajšiu obálku Zeme. Aby nás úplne izolovali od akýchkoľvek záchranných žiarení zvonku, okupanti zaštítili planétu tak, že ju pokryli ZLATOM!

Nuž hľa, rozprávka o Sliepočke Jarabej

Ak považujete pozlátenie za vtip, tak čo poviete na toto – žeby vtip?

Máme plakať alebo sa smiať?

Socha zlatej „Zemegule“ vo Vatikáne.

Všimnite si, že vnútri pozlátenej Zeme je ešte jedna pozlátená guľa.

Na túto guľu si posvietime vo finále.

Všimnite si však celkovú kompozíciu fotografie. Na rovine v pozadí, priamo pod klenbou, stojí pamätník epifýze (šišinke), ale o tom v ďalších kapitolách.

Chceš niečo ukryť – vystav to na oči všetkým.

A navyše, tento vtip sa ešte aj krúti. Ak neľutujete 32 sekúnd svojho života, tak pozrite si toto video:

Zhrňme si:

Zem pred 7525 rokmi preformátovali tak, že zakryli jej centrálny procesor – Solar.

Okupanti zostrojili sféry vplyvu s prechodmi-portálmi, z ktorých každý riadi jeden konkrétny BOH alebo BOHYŇA so svojimi sputnikmi.

Pozorní čitateľ si zadá hneď minimálne dve otázky: čo teda sú súhvezdia a prečo nevidíme Solar skrz krištáľové sféry?

Berúc do úvahy to, že materiál vami práve prečítaný prevracia všetko, čo ste doteraz vedeli o Kozmose naruby, naliehavo vám odporúčam:

Prečítajte si druhú časť materiálu „SFÉRY VPLYVU“ najneskôr do 24 hodín.

Ako ukazuje prax, za tento čas sa informácia trošku v hlave uloží, inak by v strede druhej časti mohlo prehorieť železo. To preto, lebo podrobnejšie preberieme štruktúry a funkcie každej Sféry Vplyvu, o ktorých dokonca nemáte ani potuchy. A potom prejdeme k ústrojstvu hviezdneho Neba.

22.07.2017

NAŠI PARTNERI: