SLOBODA VÝBERU

7. júna 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

V jednom z minulých článkov sme odporúčali krátke videlo z roku 2012 „I, pet goat II.„. Vzhľadom na to, že prvý diel nikdy neexistoval, ide o slovnú hračku. V angličtine sa totiž číslo 2 – „two“ – a „too“, t.j. „tiež“ (na konci vety) vyslovia rovnako. Môžeme to teda voľne z angličtiny preložiť „Aj ja, skrotený (domáci) capko“. Smutné, ale bohužiaľ veľmi výstižné.

Pred tým, ako prejdeme k našej téme krátko odbočíme. Názov je referenciou na zbierku rozprávok „Môj domáci capko“, ktorý čítal vtedajší amerického prezident G. Bush (bez „too“) v triede školy v štáte Florida na hodine s deťmi 11. septembra 2001 v čase pádu dvojičiek v New Yorku:

Na zázname – ktorý je prístupný na internete – počuť, ako deti skandujú výrazy ako „…hits-steel-plane-must“. Je to jednoducho ukážka toho, že človečenstvo riadi ktosi zhora. Táto hra je krutá, ale my si ju ANI NEVŠÍMAME. Tým ju zároveň ODSÚHLASUJEME a plne DOBROVOĽNE.

A tu je celý problém. Vždy – a to DOBROVOĽNE – nanútime komusi, aby nás riadil. V našich podmienkach je majoritný svetonázor kresťanský. Kresťanstvo je systém, ktorý priamo mení človeka na raba božieho, čo ani neskrýva. V gréckokatolíckej (staroslovienskej) a aj „pravoslávnej“ liturgii je to povedané priamo, v mladšej slovenskej verzii – používanej najmä rímskokatolíckou cirkvou – je „rab“ premenovaný na „sluha boží“. Dobre vieme, že slovenčina nie je jazyk, ktorým bola pôvodne napísaná Biblia, teda skutočný Obraz kresťana je to, že sa DOBROVOĽNE mení na raba božieho. Nikto ho nenúti.

Ale čo má spoločné sloboda – ktorú akosi hľadáme – s rabstvom (otroctvom)? Rab určite slobodu nehľadá. Kto sa dobrovoľne upísal za raba, ten slobodu NIKDY NEDOSIAHNE. Je to dané jeho súhlasom s porobením. Ostane capkom domácim (zviera je referenciou na Zjavenia sv. Jána). Akú „slobodu“ hľadajú rabi Slovenska? Sloboda pre rabov – teda dobrovoľných RABOV – nebude NIKDY ustanovená, lebo by to bolo porušenie ich vôle, ich slobodného výberu. A ten Svetlé Sily vždy rešpektujú.

Teda dôležitý poznatok (na zopakovanie) – kresťan ako rab boží nemá nič spoločné so slovanstvom. Slovanstvo a kresťanstvo sú od seba tak vzdialené ako slobodný človeka a otrok. Pričom znovu zdôrazňujeme, že ide o otroctvo DOBROVOĽNÉ. Je to kľúčový bod.

A teraz sa dobre prizrime inej časti tej istej hry, ktorú voláme demokracia a „slobodné voľby“. Môžu mať otroci slobodné voľby? Ak hej, tak prečo hádžu svoje hlasy do URNY? Ale princíp kupčenia s Dušami sme už vysvetlili v inom článku. Voľby však slobodné sú, pretože nikto nás nenúti sa ich zúčastňovať. A ako to nakoniec vždy dopadne? Dôverčiví ľudia dobrovoľne vyberú kohosi, komu dajú právomoc za nich rozhodovať – lebo do volieb šli dobrovoľne – a potom dodatočne nadávajú, ako zle nová vláda vládne.

Začali sme kedysi Čarnoguským a Mečiarom, pokračovali Dzurindom a Ficom, ďalej máme Matoviča, Kotlebu a ďalších. Vždy niekomu dobrovoľne dávame svoj hlas, splnomocňujeme ho, aby konal, a potom sme rozčarovaní. Ale oni hrajú svoju časť hry správne, to len my nevidíme znamenia, ktoré nám vopred dávajú. V zmysle inštrukcii Izaiáša „máme oči na pozeranie, ale nevidíme, máme uši na počúvanie, ale nepočujeme“. Sme jednoducho DOBROVOĽNE SLEPÍ. Náš DOBROVOĽNÝ súhlas však nijako neospravedlňuje našu NEVEDOMOSŤ. Mali sme – a vždy máme – povinnosť používať rozum a nie riadiť sa podľa dojmov, či skôr emócií.

Treba však čestne povedať, že aktuálne vládnuca, skorumpovaná skupina hrá už svoju arogantnú hru dosť dlho. A treba tiež uznať, že sú momenty, ktoré treba oceniť aj u opozície, pretože kto leje vodu na náš mlyn, ten koná v náš prospech. Ale – chvalabohu – už konečne vyšli na svetlo aj jasné znamenia toho, ako vyzerá novo ponúkaný model riadenia Slovenska – ak dostanú moc. Pozrime sa dobre na tieto znamenia – znamenia Vekov – a konajme podľa slobodnej vôle, nie ako capkovia domáci. Ale to je iba odporúčanie, zodpovednosť za svoje konanie si ponesie každý sám. Pretože z čiernobieleho (binárneho) pohľadu na náš dnešný život sa môžu niektoré naše minulé články javiť ako podpora politiky ako takej, je z našej strany potrebné tento bod vyjasniť.

„Politický“ pohľad má tiež svoj nesporný potenciál. Premena Sveta nastúpi – či sa to niekomu páči alebo nie – a ide iba o to, aká bude jej forma. Ak sa dokážeme prebudiť vopred a nastoliť Kopné Právo, nemusia nastúpiť „nástojčivejšie“ nástroje, napr. vojna či kataklizmy. Hovoríme o našom území, nie o Svete celkovo. Ak by sa však niekto chystal vyhrať v terajšom mechanizme volieb a potom „preklopiť“ do Kopného Práva, ten by v nijakom prípade nemohol byť pod kontrolou Vatikánu. Biele nie je Čierne – a vidno to aj na farbe slovanských ľudových krojov a cirkevných profesionálov. Pravda je tak blízko, až ju nevidno – ako hovoria Tibeťania.

Pred tým ako pokročíme ďalej, si zopakujme rozdiel medzi Svetonázorom a Svetoponímaním. Pomôže nám v tom tradičný védický Obraz:

Čiernobiele, pohodlné myslenie ľudí áno/nie (volím/nevolím) predstavuje plochá Zem. Ale každý, kto žije v binárnom priestore môže čerpať Poznanie z jedného z troch slonov-pilierov. Je to Obraz troch principiálnych pohľadov na Svet a jeho Stavbu. Idealizmus, Materializmus a Mysticizmus, niekedy volaný aj Transcendentalizmus. Kto očakáva, že všetko môže vysvetliť iba exaktná veda, ten stojí na Materializme, kto si myslí, že všetko sa dozvie iba meditáciami, chodením do kostola alebo navštevovaním rôznych duchovných učiteľov, ten stojí na Idealizme. Kombinácia Materializmu a Idealizmu je Mysticizmus, t.j. materializovaná myšlienka, inak povedané Slovo. V praktickom živote to môžeme nazývať aj Mágia.

Kto uznáva – z nedostatku výšky evolučného vývoja – iba jedného zo slonov, ten má principiálne „náboženský“ pohľad, pretože si vopred stanovil filter, cez ktorý bude dostávať informácie. Nemusí ísť o priamo náboženskú prax, dnes to najčastejšie je úplne praktický EGOIZMUS. Takýto ľudia podliehajú Svetonázoru, t.j. neprijímajú – je to ich slobodné rozhodnutie – spätnú väzbu od celého systému, ktorý je principiálne trojičný. Tu patrí napríklad postoj „len Biblia“, „len Guru“, „len Piakin“, „len Perún“ a podobne. Tým – samozrejme – nechceme povedať, že tieto zdroje sú samé osebe bez hodnoty. Hlavný problém je v tom, že namiesto rozvoja vlastnej rozumovej aktivity nekriticky preberajú cudzie myšlienky, ktoré však samé osebe nemusia byť zlé. Nie sú však ich.

Védický pohľad stojí na VŠETKÝCH troch slonoch zároveň, pretože všetky tri komponenty sú súčasťou nášho každodenného života. Tu treba najviac zdôrazniť MÁGIU, pretože nás vytrvalo a dlho učili, že nič také neexistuje. Oni ju však používajú na nás sústavne a my žijeme v ilúzii, že to je „náboženská povera“. Netreba ani hovoriť, že ide o ČIERNU MÁGIU.

Pohľad na Svet, ktorý obsahuje a berie do úvahy všetky TRI zložky sa nazýva SVETOPONÍMANIE, pretože na rozdiel od jednosmerného Svetonázoru vyhodnocuje spätnú väzbu od všetkých troch vstupov. Toto voláme Viera.

Naša hlavná úloha v podmienkach dnešného Sveta je pochopiť, ako sa z cudzej hry dostať von. Ak dobrovoľne hráme cudziu hru, schvaľujeme ju. Schválenie je záväzným aktom, preto Svetlé Sily NEMAJÚ DÔVOD zasahovať – rešpektujú slobodné rozhodnutie účastníkov hry. To však nemení nič na osobnej zodpovednosti za vlastné činy ani blížiacom sa bode zlomu.

Málokto dnes chápe, že cesta von je VÝLUČNE vnútri každého z nás. Stále sa snažíme preniesť zodpovednosť za náš vývoj na kohosi externého, len aby sme nemuseli rozmýšľať. Ale inej cesty z Matrixu niet. Kto nepochopí, že dnešná doba je o tom, ako dokážeme sami vystúpiť do Výšok Duchovného vývoja, ten ostane pevne prikovaný v oblasti rabov, v oblasti emócií spodných troch čakier.

Až po výstupe do výšok Duchovného vývoja sa možno spájať, ale najskôr treba vystúpiť nahor. Naša ďalšia existencia vo Vyšších Svetoch bude o vývoji MY, namiesto základného JA. Tu však treba veľmi pozorne pochopiť o čo ide. „Ja“ v dnešnej podobe znamená EGOISTA, čo nie je produktom Duchovného Vývoja. Ten je „JA“ v zmysle samostatného Duchovného Výstupu, ale“ MY“ na Zemi spolu Nahor. Ale ostatne aj tu nájdeme pozemskú paralelu – na vrchol končiara musí vystúpiť každý sám vlastným úsilím, hoci všetci, ktorí sa tam dostanú budú mať spoločný výhľad nadol.

Pri našej analýze budeme používať obrazy z horeuvedeného kresleného filmu – je naozaj prešpikovaný slobodomurárskou, satanistickou symbolikou. Kto si myslí, že veci na Zemi sa dejú samostatne a nezávisle jedna od druhej, ten číta nesprávnu stránku. A keďže vieme, že náhody neexistujú, zameriame sa na „ponúkanú“ symboliku.

Pretože symboly riadia Svet, budeme si ich všímať. Keď sa na oblečení vedúcej osobnosti nejakého smeru (hoci aj politiky) objaví kríž a v jeho okolí Jezuiti, tu sa už nedá hovoriť o žiadnej nestrannosti a nevedomosti. Iba ak u nevedomých voličov capkov.

Pozrime sa na problematiku skrz slobodomurárske video:

Ruka zhora ukazuje na úd. Tento predstavuje kresťanstvo a všetky kresťanské dogmy spolu.

Na vrchole veže/údu je kríž. Ide o Obraz súčasného kresťanstva a jeho cirkvi. Táto sa už dávno svojimi činmi a dogmami oddelila od ľudí a od Stvoriteľa je nedozerne ďaleko. Preto ju symbolizuje stará, predajná prostitútka:

Pred svetlom prichádzajúceho Antikrista však zúfalo uteká. Namiesto skutočnej lásky ostalo už iba malé, blikajúce srdiečko. Presne také sa používajú ako reklama na bordeloch.

Ale kríže majú rôzne formy, niektoré z nich sme mali možnosť vidieť celkom nedávno:

Na Majdane v Kyjeve bolo jasne vidno, aké sú skutočné úmysly katolíckej cirkvi:

Katolícki duchovní – hoci ide o gréckokatolíkov – sa hojne objavovali v prvých radách. Nezabudnime, že Gréckokatolícka cirkev je tiež podriadená Vatikánu. Ale vráťme sa ku krížom:

Tie sa až veľmi často objavovali na štítoch vopred pripravených pouličných bojovníkov:

A neboli tu iba hocijaké kríže:

Tí, ktorí ich nosili sa nehodlali len tak prizerať. Mali presne stanovené úlohy:

Prečo práve toto číslo? A vari neviete, kto financoval celú „ľudovú revolúciu“ na Ukrajine? Tam leží aj naša odpoveď – a nie je nijako ukrytá, už ju máme priamo na očiach. Hoci niet pochýb, že za týmito krížmi nasledovalo veľa (naivných) ľudí:

Akurát vtedy nemali potuchy, koho vlastne inštalujú k moci…

Nuž a teraz už máme rovnaké „krížiky“ aj u nás doma a znova oslovujú množstvo ľudí. Žeby tentoraz šlo o niečo iné? Začneme používať vlastný ROZUM alebo nie? Ak nie tak sa môže stať, že v ďalšom kroku ich uvidíme na štítoch…

Motív kríža – nijako nie náhodne – sa objavuje aj na inom zábere:

Nebudeme detailne rozoberať symboliku robotizovaného černošského dievčatka so samopalom v ruke – postava vľavo jej rozviaže stužku, aby jej mohla stiahnuť spodný odev… teda už v roku 2012 prebiehalo pre obyvateľov Afriky programovanie na robotizovaný mód mysle, následkom čoho budú slúžiť len na boj a sex. A vari netreba pripomínať už prítomné množstvo „utečencov“ z Afriky v Európe. Sexuálne násilie už prebieha – akurát sa ututláva – zatiaľ ešte nevzali do rúk strelné zbrane. Kedy nadíde ten správny moment a dostanú na to rozkaz? Nuž a náš premiér nás ťahá do „rýchlejšej Európy“, kde budú platiť nekompromisné pravidlá Merkelovej. Tej, ktorá nemá deti, a preto je jej jedno, ako bude Európa vyzerať po nej. Ale deti nemá ani francúzsky prezident či britská premiérka. Luxemburský premiér sa navyše oženil so svojim priateľom… aj toto je v našej vládnucej elite už „norma“. Nuž k nášmu miliónu Cigánov pribudne merkelovský druhý milión… až potom sa zobudíme a začneme rozmýšľať?

Všimnite si obrátený kríž na ľavej časti pŕs postavy. Je obrátený hore nohami, čo je tiež symbolom satanistov. A kto každý k nim patrí..? Všetko máme pekne na očiach, lebo náhody naozaj neexistujú:

Ale keď už, tak ešte jedna súvislosť:

Osama Bin Ladin má uniformu s emblémom CIA – je jasné, kto ho platil. Na chrbte má čierne krídla, ide teda o temného anjela, teda presnejšie o anjela. Na oblohe je krvavý polmesiac – symbol náboženstva aj krvi. Je to zároveň svedectvo toho, že Bin Ladin stále žije. A možné je aj to, že až veľmi spokojne…

Zaujímavosťou je aj to, že je ľavák. V ortodoxnom smere Islamu – kde Bin Ladin patrí – je ľavák synom diabla, a teda v žiadnom prípade nemôže byť vodcom. Ale Bin Ladin bol:

A akosi nielen on…

Nastupujúci Antikrist však zničí všetky kresťanské cirkvi – už nie sú viac potrebné (na obrázku dole sa začína rúcať veľký kresťanský chrám, z ktorého ostanú iba trosky):

Ale zničené budú nakoniec aj všetky pyramídy – symboly moci slobodomurárov. Postupne padnú všetky tri (na obrázku naľavo od Slnka):

Symbolika je jednoznačná – vieme čo môžeme od takejto voľby čakať. Kto je znalý pomerov v katolíckych Rádoch vie, že u nich vždy a striktne platí princíp subordinácie. Znamená to, že ten, kto zložil prísahu poslušnosti Rádu dostane konkrétne výhody – vrátane moci aj peňazí – ale vzdáva sa samostatnej slobody rozhodovania. Bude už navždy poslušný svojmu nadriadenému v Ráde. Znamená to, že nech už by sľuboval pred voľbami čokoľvek, po voľbách bude plniť iba vôľu a rozkazy svojho nadriadeného v Ráde. Určite nie naivné predstavy tých, ktorí ho volili – aby nemuseli rozmýšľať.

A aké môže mať s nami – Pohanmi – úmysly katolícka cirkev? Žeby sme zabudli?

A môžete si pozrieť aj československý film natočený podľa skutočnej udalosti – Kladivo na čarodejnice. A kto povie, že niečo také nie je v dnešnej Európe možné, ten v posledných rokoch „prehliadol“ nielen Juhosláviu a Ukrajinu.

Antikrist má aktívne pôsobiť posledných 3 a pol roka svojej vlády z celkového času 7 a pol roka, potom nastúpi Nový Vek. Video bolo zverejnené r. 2012, takže vyzerá to tak, že pripravované a avizované udalosti možno čo nevidieť očakávať. Verejnosť bola informovaná, takže oni Kon stavby Sveta splnili. Kresťanská cirkev podľa všetkého – je to plán Svetovej elity – skončí, ale dovtedy urobí všetko pre to, aby za každú cenu obnovila biblický projekt a minimálne oddialila svoj koniec. Má nepredstaviteľné zdroje a možnosti – vrátane Čiernej mágie – ale vie aj to, že je v smrteľnom ohrození. A ten, kto už nemá na výber, ale má k dispozícii aj nepredstaviteľné prostriedky sa nikdy nevzdáva len tak.

Na záver sa vráťme k prvému záberu videa. Z búdky za ostnatým drôtom pod napätím vystrčí hlavu capko. Zhora presvitá svetlo cez mreže, na búdke je nakreslená silueta človeka so strážnym psom a zbraňou v ruke. Hoci prvý okamih je pri zmysloch, vzápätí upadá do stavu hypnotického tranzu, ktorým je držaný pod kontrolou. Na čele už má čiarový kód, teda je súčasťou systému Matrixu. Capko už samostatne nemyslí, je pod totálnou vonkajšou kontrolou.

A ako bude takýto capko voliť v „slobodných“ voľbách? Bez ohľadu na ponuku „pravých“, ľavých“, „liberálov“, „neštandardných“ strán, KONCEPCIA ostáva tá istá. Ak je koncepcia nezmenená – demokracia (v skutočnom zmysle slova, nie demoverzia) stále dominuje – je to ako pohyb v tej istej rúre, v tom istom koridore. Niekto ide vpravo, iný vľavo, ďalší zase v strede a podobne – ale všetci tým istým smerom a v tom istom koridore.

Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Ale dokáže to capko domáci? Mnohí sa pýtate čo robiť.

Určite je potrebné oceniť pozitívne momenty a aj individuálnu snahu ľudí, ktorí naozaj chcú veci zmeniť. Ale na oči vystavená symbolika dáva jasnú informáciu – zatiaľ nedochádza ku zmene koncepcie, teda aspoň nie v tejto programovej ponuke.

Naši Predkovia nevyslovovali ani len slovo, pokiaľ presne nevedeli, čo znamená. A aké máme istoty, že po voľbách bude neštandardná strana robiť to, čo si myslí každý z tých, čo ju chcú voliť? Dobre poznajú toho, koho volia? Sú ich naivné predstavy zhodné s profesionálnymi plánmi skupiny v pozadí, ktorá je pod kontrolou Vatikánu? Nosí na sebe slovanskú symboliku, alebo symboliku raba?

Koncepcia moci sa zatiaľ nezmenila, teda zúčastnenie sa volieb znamená PODPORENIE, presnejšie SCHVÁLENIE TOHO STAVU, KTORÝ TU EXISTUJE, vrátane kradnutia, korupcie, homosexuality či drogového dílerstva vo vládnucej špičke. Symbolika je jednoznačná.

Ak máte istotu, že nejaká skupina po voľbách naberie kurz na novú koncepciu – Kopné Právo – je to možno iba ilúzia. V každom prípade cez prezidenta dostane Svetová vláda právo pokračovať v tom, čo robí, lebo volieb sa zúčastníte DOBROVOĽNE. Svetlí Bohovia zároveň nemajú dôvod zničiť tento systém pred tým, ako to bude nevyhnutné, lebo obyvatelia Zeme ho podporujú DOBROVOĽNE. A sloboda výberu sa vo Svetlom Svete VŽDY rešpektuje. Za ňou však ide zodpovednosť a karma…

Kto sa pýta „čo mám robiť“, ten je stále ďaleko od kvality Asa. Ale aj tak odpoveď zopakujeme – zmena musí nastať hlboko vo vnútri, teda je to individuálny proces prebudenia. Prebudení Človekovia už nie sú rabi, nedajú sa riadiť Matrixom. A spolu svojou mysľou dokážu materializovať premenu na Zemi, takýto už nadviažu priamy kontakt so Svetlými Bohmi, títo ich poľahky privolajú. Z našej strany vidíme potrebu navrátiť energeticky silného bojovníka, akými SLOVIENI v minulosti boli. Ciest k tomuto stavu je veľa, jednou z nich je PSYCHOENERGOLYTIKA. Najprv sami dovnútra, potom spolu nahor. Len to je Púť Duchovného Vývoja.

07.06.2017

NAŠI PARTNERI: