SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

8. októbra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Pridávame ďalšie dobové texty pre tých čitateľov, ktorí hľadajú našu skutočnú minulosť, nie hatlaninovú verziu slovenov.

V knihe Slovieni a Jozef II. sme uviedli etymologickú analýzu ruského samskritológa, ktorý sa zameral na etnonymy „Slovien“ a „Slovák“. Výsledok je – našim čitateľom určte dobre známy – že Slov-ien je pôvodný názov a Slov-ak je etnonym vytvorený po pokresťančení Slovienov.

Pretože Povesti Vremennych Liet hovoria o Rurikovi, ktorý prišiel ku SLOVIENOM, ktorých neskôr nazýva Rusmi alebo Rusínmi, nuž Slovák je ten Rusín, ktorý namiesto ruského jazyka používa hatlaninu.

Texty sú poznačené dobou – vidno však, že to bolo obdobie, kedy jeden národ delili na viacero kresťanských konfesií, čo nakoniec doviedlo k vzájomnému odcudzeniu sa a – ako vidíme dnes – aj k bratovražedným vojnám.

Nedajme sa obalamutiť – či presnejšie ohatlaninovať slovenmi – a pamätajme na našich Veľkých a najmä spoločných Prѣdkov!

Vergun Karpatsko

Slováci či Rusíni?

Prajeme veľa pekných zážitkov pri práci s dobovou slovienčinou.

08.10.2023

NAŠI PARTNERI: