SMRŤ NA DOSAH

2. júna 2020 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Zdalo by sa, že všetko sa postupne vracia k „normálu“. Že nás trochu postrašili vírusovou psychózou, ale inak sa postupne všetko vráti tam, kde bolo predtým. Nuž – nie je to príjemné počuť – ale v tejto fáze Hry už ide o všetko. Teda aspoň čo sa týka nás, človekov, ktorých je na Zemi už menej ako 2,6% z celkovej populácie, a ktorým by paraziti mali navrátiť všetok majetok Zeme.

Nechystajú sa na to.

V máji sme uverejnili článok so záznamom odletu veľkého počtu kozmických korábov zo Zeme do Vesmíru. Niekto by sa rád potešil, že teraz už je dobre, veď už tu nie sú, aj Trump začal čistky… Opak je však pravdou. Tí, ktorí na to „mali“ – lebo takto to u Temných funguje – reagovali na ultimátum a odleteli. Ale ostali tu tí, ktorí všetku špinavú prácu pre nich robili, ale ktorých nepovažovali za hodných vziať so sebou do bezpečia. Možno to bola aj otázka prepravných kapacít. Inými slovami, ostali tu tí, ktorí už nemajú čo stratiť. V skutočnosti teraz je situácia pre nás ako človečenstvo oveľa nebezpečnejšia, pretože oni majú v rukách reálne možnosti ako nás zničiť a nad hlavou im hmatateľne visí hrozba totálnej likvidácie.

Oni dobre vedia čo prichádza. V skutočnosti majú vypracované tri hlavné scenáre.

Prvým je urobiť všetko pre to, aby Zlatý Vek vôbec nenastúpil. Energie Rána Svaroga tu už sú, ale zostúpiť na Zem a realizovať nástup Zlatého Veku môžu len a jedine cez človekov, ktorých zvodové frekvencie to umožnia. Ak človekovia zotrvávajú na frekvenciách emócií, t.j. prvých troch čakrách, tak žiadna energia Rána Svaroga cez nich nezostupuje. Zabezpečujú to už známymi metódami: uvedením más obyvateľstva do všemožných strachov (o prežitie, o zdravie, o rodinu, o seba, o výplatu, o módu…), orientáciou na nezriadený život (alkohol, drogy, internet a hry, športový sex..) a podobne. Áno, aj psychózou okolo vírusu. Aký úspech má tento prístup možno odhadnúť aj na počte tých, ktorí ešte stále nosia rúška – cez takých Vysoké energie URČITE nezostupujú. Okrem toho neustálym a všemožným presmerovávaním pozornosti na nepodstatné veci: akého priateľa má (cudzinka) prezidentka, aké rúško sa hodí k akým šatám, ktorá politická strana je lepšia, čo hovorí Piakin, čo bude v obchodoch, ako oklamať iných, kde na dovolenku, čo povie Matelko, aby sa bolo čím zaoberať…

Druhým scenárom je dostať sa do vedúcich pozícií nastupujúcich zmien, napríklad riadiť návrat ZSSR v Rusku. Ak budú riadiť tento (už neodvratný) proces, tak majú šancu ujsť trestu za to, o čo národ okradli, čo mu spôsobili počínajúc prevratom a privatizáciou. V našich podmienkach hovoríme o návrate ČSSR.

Tretím scenárom – ak prvý ani druhý neuspejú – je rozpútať globálnu vojnu, a teda dokončiť globálnu likvidáciu človekov. Tu možno pozorovať dve roviny. Zem patrí človekom a preto ak z nej odstránia človekov, tak Astrál možno celý proces zastaví… lebo nebude komu odovzdať Zem. A ak ani to nestačí, tak teda keď nie oni, tak ani my.

Potom sú tu človekovia, ktorí pracujú na zvyšovaní prílevu energií Rána Svaroga na Zem; tí, ktorí systematicky pracujú formou meditácií a preklínaním parazitov. Inak to nejde a nikdy nešlo – odkedy je Svet Svetom. To je boj s príčinami. Ostatné formy boja môžu – alebo aj nemusia – prísť na rad neskôr. Kto nepreklína, nebojuje, ale osvojil si kresťanskú, t.j. rabskú mentalitu, nech to sebe odôvodňuje akokoľvek. Neznalosť neospravedlňuje, informácie už k dispozícii sú.

Táto skupina človekov bola očividne úspešná, tok premien sa parazitom nepodarilo zastaviť, čo dokazuje aj hromadný útek ich špičiek zo Zeme. Tu len znovu zdôrazňujeme, že do Zlatého Veku vstúpia iba tí, ktorí na jeho príchode vedome a systematicky pracovali. Nikto – ani človekovia – sa len tak „nezvezie“. Všakovaké reklamované príchody štvrtej, piatej, či všakovakej inej „dimenzie“ – na ktoré stačí nečinne čakať – sa konať nebudú. Nevedomosť a nečinnosť sú príčiny, ktorých dôsledky povedú inde, nie do Zlatého Veku. Ale tu rozhoduje každý sám za seba. Obyčajná kauzálna reťaz.

Na rad sa dostal tretí scenár. Z Ruska už začínajú prichádzať informácie o pravdepodobnom prevrate v septembri. Prečo prevrat a prečo práve september?

Nuž, vyzerá to tak, že na rozdiel od naivného obyvateľstva s televíznym mozgom paraziti správne pochopili stav premien, teda znamenia časov. Nielen pochopili, ale rozhodli sa zvrátiť tok udalosti vo svoj prospech. Preto možno hovoriť o nebezpečenstve nasadenia zbraní hromadného ničenia. Ale tu nevedomí spotrebitelia namietnu, že teda jadrovú vojnu nikto nerozpúta… a majú naozaj pravdu. Ale čo potom?

Nuž, zbraň čo do rozsahu ničenia rovná jadrovej už existuje. Ale nielenže existuje, je funkčná, odskúšaná, umiestnená, odistená… a teda pripravená na nasadenie. Dokonca – ako naznačujú informácie – už začalo odpočítavanie. A naivné obyvateľstvo sa zaoberá televíznymi programami, rúškami, politikou, piakinovskou demagógiou, proste všetkým možným, len ničím dôležitým. A teraz platí oveľa viac ako kedykoľvek predtým: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“… A oni (teda my) majú oči na pozeranie ale nevidia, majú uši na počúvanie ale nepočujú.

Pod globálnou vojnou chápeme niečo úplne iné ako pre nás mediálne pripravili. Dlhodobo vytvárali Obrazy zlých Američanov a dobrých Rusov alebo naopak – podľa územia nasadenia tejto propagandy. Vytvorili fikciu globálneho nepriateľstva národov, ale také jednorodé národy už dávno neexistujú. Niet jednoliateho národa Američanov, ani jednoliateho národa Rusov. Dokonca ani jednoliateho národa Slovákov či Čechov. Rozklad a rozvrat je vnútri každého tzv. národa dneška. Preto sa nedajte nachytať ani na „slovanské národy“. Slovania ako entita existujeme, ale v žiadnom prípade nemožno hovoriť o ucelených, jednoliatych národoch v rámci aktuálneho politického rozdelenia. Nuž ale potom kto stojí proti komu?

Ak by sme aj (naivne) predpokladali, že medzi Slovákmi nie sú zmeskovia, klony, tvárne bytosti, tak tu máme 1,2 milióna Cigánov. Nech sú takí či onakí – nie sú to Slováci. Majú svoju kultúru, svoj svetonázor, svoj mód chovania sa či reagovania na podnety. Iný národ, iný mrav. A to vďaka bratislavskej vláde aj parlamentu a ich dlhodobej „záslužnej práci“ od revolúcie.

Možno ich považovať za „Slovanov“?

A tak to je vo všetkých národoch dnešného Sveta. Zanechajme ilúzie, rozvrat je už v rodinách, zmeskovia sú už dávno medzi nami.

Teda kto bude „bojovať“ proti komu? A nie je to jasné? Paraziti proti človekom. Oni majú v rukách prostriedky, poznanie aj technológie masovej likvidácie, my naivitu ohľadom „slovanskej vzájomnosti“, demokracie, spôsobu riadenia Sveta… ale hlavne nevedomosť a negramotnosť o prostredí, v ktorom žijeme. Ale každý si je strojcom svojho šťastia. Toto príslovie je naozaj trefné.

Začnime tým akí skutoční „nepriatelia“ sú vládcovia RF-ie (putinovci) a vládcovia EÚ. Hrajú divadielko, ale teraz sa ukázalo, že sú riadení z jedného centra. EÚ zaviedla presne tie isté „antivírusové“ opatrenia ako RF-ia. Náhoda? Čo nám to ukázali? Nuž, špičky konajú podľa spoločného plánu a človekovia – ktorí žijú na jednej aj druhej strane – by sa mali navzájom nenávidieť a podľa možností vo vojne aj zabíjať. A tí, čo hore riadia jednu aj druhú stranu si môžu navzájom pripíjať. Oni v konfliktoch predsa zomierať neplánujú. To nachystali pre Gojov.

Ak sú nám jasné tieto súvislosti, tak môžeme pristúpiť k hrozbe, ktorá je naplánovaná pravdepodobne už na september tohto roku. Predtým však odporúčame jedno video z minulého roku:

Toto nenápadné, minuloročné video podáva veľmi zaujímavú informáciu. Možno v povodí rieky Jenisej minulého roku prehrmel uragán, následkom čoho spadla jedna z vežových antén, ktoré zabezpečujú GSM sieť. Samo osebe nič mimoriadne, ale…

https://www.youtube.com/watch?v=h6dx4-58MT4

Padnutú vežu našli miestni zvedavci, ktorí sa rozhodli preskúmať jej zariadenie. Boli proste zvedaví, čo to v nej také môže byť, ako sú takéto systémy zostavené, z čoho sa vlastne skladá. Možno že by sa aj niečo z toho dalo použiť na vylepšenie príjmu internetu či televízie na chate. Človek nikdy nevie…

Zdalo sa to byť jednoduché. Nuž skrinky z vysielacej veže sa dostali do garáže jedného z nálezcov. Otvorili prvú skrinku, v ktorej sa nachádzalo štandardné zariadenie na zabezpečenie GSM spojenia, 3 a 4G aparatúra, wifi moduly, rádioaparatúra a okrem iného aj akási siréna, očividne signalizácia. Najviac ich prekvapili dve vlnové cievky, aké sa používajú vo vojenských zariadeniach. Antény tejto veže prepájal ortuťový stabilizátor a bol tam aj VVF modul (veľmi vysoké frekvencie).

Celú aparatúru napojili na bežnú autobatériu, aby vyskúšali jej funkčnosť. Okamžite nastal ohlušujúci piskot v ušiach, pričom vznikol dojem, že hlavu doslovne stlačil akýsi vysoký tlak. Prítomný kamarát okamžite stratil vedomie. Na dvoroch sa divo rozbrechali psy, pričom niektoré začali až zavíjať. Odtrhli sa z reťazí a trielili preč. Dokonca všetky vtáky okamžite vyleteli a celými kŕdľami sa ozlomkrky hnali čo najvyššie a najďalej.

Skúšajúci okamžite aparatúru odpojil, ale do viac-menej normálneho stavu sa vracal minimálne 10 minút. Pociťoval slabosť a nemohúcosť. Jeho kamarát otvoril oči až o 2 hodiny a s podobnými symptómami.

Na druhý deň ráno k nemu prišiel sused s hlavou ofačovanou obväzom. V čase zapojenia aparatúry bol v obývačke. Skosilo ho ako snop a pri páde hlavou udrel do hrany stola, pričom upadol do bezvedomia.

Ukázalo sa, že všetky psy na dvoroch sa stali bojazlivými a agresívnymi, museli si na svoje rodiny znovu zvykať. Dokonca kocúry začali útočiť na neznámych, či málo známych ľudí.

Po nejakom čase sa autor informácie z videa rozhodol preštudovať návody na zariadeniach v skrinkách a vyhľadať viac informácií od výrobcov na internete. Nakoniec zistil, že za pomoci tejto aparatúry sa dajú diaľkovo ovládať všetky vlnové spektrá, čím možno vyvolávať rôzne pocitové stavy ľudí, a tým ich ako fyzicky, tak aj psychicky ovládať.

V podstate zistil, že to je zbraň hromadného ničenia, pričom takéto inštalácie sú už doslovne všade – od škôl po obytné zóny.

Zatiaľ vieme iba to, že ani zďaleka nepracujú na plný výkon. Sú však už všade.

Na Slovensku ukončili kompletné pokrytie GSM anténami v roku 2003. Prečo potom tam neustále čosi dorábajú, dopĺňajú, domontovávajú? Veď pokrytie siete to už viac nerozširuje, už to dávno nie je potrebné. Ale aj tak tam stále čosi pridávajú.

A zaoberá sa niekto tým, čo to tam vlastne nainštalovali? Žeby v jednej krajine montovali čosi, čo je pre človeka nebezpečné, pričom v druhej krajine to je pre nás prospešné? Ale už sme videli, že v globálnych projektoch konajú tie isté kroky.

Túto informáciu z Ruska doplníme ďalšou, ktorú máme z iného zdroja. Je to svedectvo človeka, ktorý už v roku 1973 slúžil v sovietskej armáde pri zbraniach – dodnes tajných – presne z tejto oblasti. Jeho svedectvo dopĺňa ďalšie články skladačky toho, čo je pre nás už nachystané.

Všetci vedia o jadrových zbraniach, ale nikto sa nezaoberá tým, že – čo do rozsahu a účinku – ekvivalent jadrových zbraní je už všade nainštalovaný. Sú to vysielacie veže pre GSM. Potrebné zariadenia na nich sú nielen nainštalované, ale aj zapojené a spojazdnené.

Existuje plán ich nasadenia v septembri tohto roku.

Okrem aparatúr GSM sú v nich doplnené cirkulárne, mikroelektronické senzory. Tento druh zbrane bol vyvinutý v armáde ZSSR a v roku 1973 – v čase vojenskej služby nášho zdroja – sa zbraňový systém nazýval OKNO.

Okno vysiela veľmi jemný lúč. Ak sa nasmeruje napríklad na kravu – takýchto testov sa zúčastnil – tak krava úplne „zmizne“. Tento zbraňový systém bol použitý v ozbrojenom konflikte na hraniciach ZSSR a Číny v priestoroch rieky Ussuri v roku 1965. Vtedy Číňania zaútočili a prekročili hranice ZSSR.

Hoci zariadenie bolo vtedy ešte len vo fáze vývoja, už bolo schopné generovať presvedčivé výsledky. Vtedy ho nazvali „laserom“, aby sa utajila informácia o čo ide. Všetkých Číňanov, ktorí prekročili hranice úplne zničili. Neostalo po nich absolútne nič. Ani stopa.

V sedemdesiatych rokoch malo zariadenie už názov OKNO, pričom naďalej sa zdokonaľovalo a prebiehali ďalšie testy jeho účinnosti. Jeho lúč nasmerovaný na akékoľvek zviera – veľké či malé – mal za následok, že zviera sa úplne „vyparilo“, doslovne zmizlo. Dnes je tento systém zdokonalený do takej úrovne, že pôsobí aj cez steny budov. A tieto zariadenia putinovský režim nariadil rozmiestniť po celej krajine, sú už v každej vysielacej veži GSM. A sú plne funkčné.

Keďže GSM bunky sú stavané na dohľad od seba, tak toto zariadenie dokáže pokryť každý milimeter kvadrátu pod jeho vektorom pôsobenia tam kde je nainštalované. Dokáže s chirurgickou presnosťou zasiahnuť iba jeden „objekt“ alebo aj všetkých ľudí na trhu či v nákupnom stredisku, v škole, škôlke či vo fabrike, v meste či na dedine. Nebude zasahovať „zlých“ Američanov, v rukách ho majú tí, pre ktorých sme tí zlí MY. My Slovania, Človekovia.

Ľudia sa zaberajú nákupom jedla, pitia či zábavy a služieb. Kto rozmýšľa o čomkoľvek mimo toho? Koľkých takých poznáte?

Putin a jeho prisluhovači majú nie náhodou nachystané podzemné bunkre. Naivne si myslíme, že proti jadrovému útoku USA. Nie, stačí pred vysielačmi GSM, ktoré sú všade. V kritickom čase treba byť mimo ich dosahu – a potom ani nebude treba pratať mŕtvoly – všetko zmizne, ostanú iba budovy a veci. A keďže pôsobia aj cez steny – veď aj tam je GSM signál – tak ostať v budove nespasí.

Celá oligarchická elita Ruska vie o tejto zbrani, nevedia o nej nič akurát tak naivní občania. Niektorí si myslia, že ich zachráni kostol, iní že výšivky, kroj, dlhé vlasy či brada…

Zariadenia inštalovali na príkaz Putina, teda on – resp. jeho mašinéria – dobre vedia, kedy ich plánujú použiť. Keď to zapnú, tak všetci už budú bezpečne ukrytí v bunkroch. Oni už vedia kedy, už majú stanovený termín. Môžeme predpokladať, že ide o september.

Toto zariadenie dokáže vyvolávať všemožné „symptómy“, vrátane vírusov. Takto ho aj z Číny rozšírili, akurát že vírus zmutoval a funguje opačne. Zariadenie síce bolo vyvinuté v ZSSR, ale putinovci ho už predali aj Číňanom. Prečo? Veď majú spoločného nepriateľa: človekov. A kde všade ho už distribuovali (predali) Číňania? Môžeme iba hádať…

Zariadenie sa testuje už dlhodobo a globálne. Všetky možné choroby pochádzajú z týchto prístrojov, pretože nič nemôže vzniknúť z ničoho. Všetko má svoju príčinu. Ožarovať začali cielene, spúšťali najskôr žiarenie krátkodobo, postupne intervaly zvyšovali. Rovnako postupovali s rozsahom frekvencií. Ak by začali hneď a s väčším výkonom, tak by to bolo podozrivé. A tak „chorobnosť“ celkovo narastá postupne, akože nebadane. Začali s presne stanovenými cieľmi, potom zapínali 5% výkonu, neskôr 10%… atď. Podľa potreby a lokality.

Keď zapnú 100% výkon, neostane tu nik. Presnejšie ani nič po nás.

Toto zariadenie vplýva na arytmiu srdca, vyvoláva ťažoby v organizme, zasahuje kĺbový systém, trasú sa nohy, ruky, stráca sa apetít, prichádzajú bolesti hlavy, k dispozícii je skrátka veľmi veľa symptómov.

Týmto zariadením dokážu aj zapínať či nastavovať parametre iných strojov či zariadení, ktoré máte vo svojom okolí. Napríklad zvukové aparatúry, ktoré môžu začať produkovať také frekvencie, ktorými dosiahnu nimi želanú zmenu vášho zdravotného stavu. To isté platí aj pre televízory, mobily a podobne.

Je to skutočná zbraň rozsahom pôsobenia rovná jadrovej.

Nebude od veci už vopred hľadať miesta napájania týchto systémov, ich napájacie káble, záložné zdroje. To bude cesta k prežitiu – ak to stihnete.

Cesta do záhuby je veriť správam z televíznych obrazoviek, oficiálnych médií vôbec. GSM systémy tu máme už 30 rokov. Nastali za toto obdobie nejaké zmeny..? A „strašiak“ 5G? Očividne ďalšia položka na odpútanie pozornosti. Pre funkciu tohto systému nie je vôbec potrebná, ale poslúži ako verejnosti podhodená kosť.

Dokážu regulovať dynamiku pôsobenia a nastaviť cieľové skupiny pôsobenia: deti, stredný vek, starcov. Senzor reaguje podľa zadaných požiadaviek. Môžu vyvolávať infarkty, mozgové príhody a podobne. To by však stále znamenalo problém s odstraňovaním množstva mŕtvol.

Sú takéto systémy aj u nás, resp. v Európe? A kto to vie? Firmy, ktoré inštalovali všakovaké doplnkové zariadenia nevedia čo tam dávali. Zaplatili im – najskôr vzali peniaze za vlastnú smrť – a hotovo. Máme globálne štruktúrovaného nepriateľa – nie USA či Rusko. Frontová línia proste neexistuje. Existuje len poznanie faktov a nevedomá naivita. Výber koná každý za seba.

Čím viac nezmyslov v mysliach, tým menej priestoru pre zdravý rozum. Aj piakinovská demagógia dobre slúži tomuto účelu. Veď on najskôr tiež má pripravené miestečko v bunkri, patrí predsa k nim.

Nuž reči o pripravovanom septembrovom prevrate v Rusku môžu stáť na reálnych základoch. Putinovský, oligarchický režim utajuje, že na Sibíri už fungujú partizánske skupiny. Likvidujú vlaky so stromami do Číny. Číňania majú zákaz ťažby dreva na svojom území – ale stav lesov Sibíri im na srdci neleží. Ani putinovským oligarchom.

V ruskej armáde aj Národnej garde sa už aktivizovali skupiny, ktoré vedia o čo ide. V rozhodujúcom momente môžu dokázať odstrániť režimu zapredaných veliteľov a prevziať moc. Takto sa naskytá šanca na prežitie – inak iba smrť. Teda možno očakávať rozhodný pokus o predídenie ničivých funkcií nasadenia GSM veží a prevzatie moci – návratu ZSSR – už v septembri. Ako to naozaj dopadne však uvidíme. Už to nie je ďaleko.

Podľa dostupných informácií môžeme súdiť, že ak v septembri 2020 nedôjde (nevedno či iba v Rusku alebo aj u nás – garancie neexistujú) k nasadeniu tohto zbraňového systému, tak sa podarilo túto hrozbu neutralizovať. Rozhodujúce zložky tohto boja sú časti spravodajských služieb a ozbrojených zložiek najmä Ruska a USA. Už spolu pracujú, ale nepodliehajú veleniu Putina. Skôr presný opak.

Svet je proste iný ako sa zdá. A – tí čo prežijú – uvidíme to, čo sme nevideli a ani netušili. Z vlaku sa nedá vystúpiť, ide iba o to, kto má kde miestenky.

Nuž, čo teda robiť? Výber má každý. Môžete toto všetko zobrať na ľahkú váhu a prejsť na inú stránku, kde sú „prijateľnejšie“ informácie. Môžete zapnúť televízor a „hodnotiť“ politiku, medzinárodné vzťahy, rúška či prezidentku. Môžete vypĺňať anketu Živého človeka“. To všetko dokáže plne zaujať a obsadiť myseľ.

V Dobšinského rozprávkach vystupuje Martinko Klingáč. On dá pokoj a zanechá svoju obeť len vtedy, ak tá uhádne jeho skutočné meno. Rozprávka nám oznamuje dôležitú skutočnosť. Poznať skutočné meno nepriateľa je to jediné, čo zabezpečí náš presný zásah do cieľa. Nedajte odvádzať svoju pozornosť všakovakými už vopred známymi menami, ako sú Deep State a podobne. Česi majú vhodné príslovie: Mená hloupých na všech sloupech. Presným menom môžeme presne lokalizovať nepriateľa v Astrále. Nepresným, či iným menom triafame vedľa. Preto nám podhadzujú všakovaké názvy, ktorými im nemôžeme ublížiť. Nekoncentrujte sa zbytočne na názvy či mená, dôležitá je podstata. Len tá dovedie k cieľu. Preto aj v našej tradícii existujú tajné mená dávané žrecom pri (skutočnom) menorečení. Cez neho vstupujeme do Jemnohmotného Sveta tam, kde sme sa dostali už v minulých inkarnáciách. Vymyslené meno vedie iba k ilúziám.

Môžete sa zamyslieť a začať adekvátne konať – spolu s takými, ktorých už dlho poznáte a viete ako zmýšľajú. Máme svoje poslanie, s ktorým sme sa narodili. Ak ho plníme, tak budeme energiami Rána Svaroga aj ochránení – odporúčame aj meditáciu vedmy Nadeždy na túto tému. Ak sa aktívne zapojíme do programovania budúcnosti, tak v rozhodujúcich okamihoch nás Astrál umiestni tam, kde bude bezpečne, resp. zruší nám nepriateľské programy. Výber rozhodnutia je len a len na nás.

02.06.2020

NAŠI PARTNERI: