STRETNUTIE ZVOLEN

15. júna 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Uverejňujeme záznam stretnutia priaznivcov našej stránky, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku v meste Zvolen. Vopred ďakujeme všetkým účastníkom za hojnú účasť. Sme radi, že v našej krajine je stále dosť tých, ktorým nie je jedno kto sme a kde smerujeme – v zmysle prastarej Kultúry našich Prѣdkov – Slovѣnov-Rusov-Rusínov.

Celý záznam uverejňujeme v dvoch častiach – čistý čas oboch častí je okolo 3,5 hodiny. Zverejňujeme ho na súkromnom serveri preto, lebo také platformy ako sú napríklad YouTube či Google očividne neboli urobené preto, aby pomáhali šíriť našu Kultúru. Ak na nich uverejníte niečo, čo síce nie je v rozpore so zákonmi demokracie, ale zato sa nepáči nejakej aktívnej skupine, tak jednoducho začnú tam systematicky zasielať námietky a „dislajky“, čo – „nič netušiacich“ správcov YouTube – presvedčí, že asi by to tam nemalo byť. Teda „názorovanie“ v plnej kráse, bez snahy čo i len vniknúť do hĺbky podávanej látky.

Ale my nechceme ovplyvňovať slobodu rozhodovania iných – a sloboda prejavu je ostatne zakotvená v Ústave SR. Otázkou zostáva, kto Ústavu naozaj číta… niekedy to vyzerá, že aj „tam hore“ sa viac orientujú podľa „lajkov“ ako podľa reálnych faktov.

Niektorí si však aj stále myslia, že keď niekto „robí zle“, tak že ho treba hlava-nehlava prevychovať. Ale tu je naozaj otázka, prečo sa takýto jednotlivci obracajú na nás. Prvý Kon nikto nezmenil – a kým bude tento Vesmír Vesmírom ani nikdy nezmení. Niekedy naozaj stačí rozmýšľať a neskákať hneď rýchlo do šablón. Veď čo ak niekto z príbuzných napríklad chodí do kostola a nedá si to vyhovoriť. Čo na tom, ak je to aj „najstaršia žena v Rode“? Veď je to jej a jej osobné rozhodnutie. Ovplyvňovať ho je – samozrejme – porušovaním Prvého Konu Všehomíru. Nenahovárajme si, že máme právo presviedčať iných. Často sa treba pozrieť do zrkadla a analyzovať, či naozaj robím správne to, čo chcem dosiahnuť. A hlavne nezabúdajme, že žrec tu nie je nato, aby presviedčal iných o vašej pravde, či komukoľvek pritakával. Žrec má vždy úlohu odovzdať informáciu tak, ako ju dostal. A uvedenie či neuvedenie získanej informácie do života je vždy zodpovednosťou toho, ku komu sa informácia dostala.

Očividným problémom dneška je akýsi druh „negramotnosti“ ohľadom misie každého človeka žijúceho v danej reinkarnácii. Hoci viac to rozoberáme vo videu, jedno treba neustále držať na pamäti – človek je entita so Živatmou a úlohou Živatmy je nadobudnúť nové skúsenosti a priniesť ich nazad ku Makoši. Teda POVINNOSŤOU človeka so Živatmou je za každých okolností zachovať VERTIKÁLNY VEKTOR pohybu v Hre. Teda úlohu plníme vtedy a len vtedy, ak smerujeme trvalo nahor, minimálne do 10. dimenzie, aj keď zo základných seminárov odchádzame s vedomím už v 16. dimenzii. Mnohí nemyslia na tento fakt – presnejšie Rodovú povinnosť – a vertikálny pohyb nahrádzajú horizontálnym. Najčastejšie ide o koncentráciu na uchovanie čo najlepšieho zdravia, či chov kozičiek, ovečiek, pestovanie rôznych rastlín, kroje a podobne. Samozrejme, to všetko je „naše“ – ale nepostačujúce. Ak Zem zaplnia iba takí, ktorých záujem – a to hovoríme IBA o človekoch – je iba nekonečne sa vnárať do horizontálnej informácie, tak Zem prestane plniť opornú bázu pre nadobúdanie vertikálnych poznatkov a bude ZNIČENÁ. A Zem je živá – kedysi dávno to bol niekto ako my – teda človek.

Zachovanie vertikálneho princípu pohybu znamená, že človek neustále stúpa nahor do vysokých dimenzií – a Zlatý Vek začína 10. dimenziou. Po ceste si „berieme“ všetko, čo potrebujeme, ale nevliezame zbytočne ďaleko do vnútra žiadnej dimenzie – najmä nie pod 10. Môžeme si to pripodobniť situácii známej zo života. Ak sa napríklad úzkostlivo snažíme zdravo žiť a tomu podriaďujeme svoj životný rytmus – výborne. Ale my potrebujeme zdravo žiť a zároveň stúpať NAHOR. Je to ako keď prechádzame vzdelávacím systémom. Musíme prejsť základnou školou, spravidla prechádzame aj strednou školou, mnohí pokračujú na vysokej. Všetky tieto zložky potrebujeme, ale našou úlohou nie je ostať naveky v základnej škole len preto, lebo sa nám tam začne páčiť. Vezmeme všetko, čo je nám potrebné a pokračujeme nahor – presne ako zdravie a život v +3. dimenzii (zdravá výživa…). V nami použitom príklade to je podobné tomu, že po absolvovaní učebného procesu v základnej škole chceme v nej stále ostať – teda „pokračujeme štúdium“ napríklad zisťovaním koľko tehiel presne má budova našej (základnej) školy, koľko metrov štvorcových má celá škola a aj každá miestnosť v budove, koľko škridlíc je na streche a podobne. Takto môžeme v „základnej škole“ ostať celý život – ale potom sa určite nedožije absolvovania strednej, prípadne vysokej školy. Inými slovami – premrhaná reinkarnácia a nutnosť opakovať ročník… komu to treba?

Principiálne rovnaká situácia je so „slovanstvom“ v ponímaní málo vertikálne vyvinutých subjektov. Akurát že ide o +6. dimenziu.

Na svojej ceste sa nepozerajte na to, ako to robia iní. To je ich starosť a zodpovednosť, ako vaša cesta je vaša starosť a zodpovednosť.

Veľmi dôležitým bodom našej Kultúry je chápať a myslieť v Obrazoch. Tu podotýkame, že nie v akýchsi obrázkoch, ako keby akýchsi ikonách v telefóne. Bez myslenia a chápania vecí a procesov v Obrazoch nie je v našej Kultúre možný výstup nahor – teda plnenie misie danej reinkarnácie. Neustále majme na pamäti, že každý Obraz má množstvo hrán, ale sú a ostanú to iba hrany toho istého Obrazu.

Nuž a ďalej musí každý sám a za seba. Život je riadený proces so spätnou väzbou (riadením) – inak je to iba program biorobota. Vertikálny faktor vývoja sa nedá ničím nahradiť, ale rozhoduje každý sám. Aj vrátane tých, ktorí nič nerobia v J/H Svete, iba čakajú, až sa to nakoniec prejaví v Javi. Dočkajú sa – to jedno je isté. Otázkou je iba to, ako budú na nástup Zlatého Veku reálne – nie špekulatívne – pripravení. Ako vo všetkom vo Svete – je to technický proces. Kto splní parametre prejde, kto nie – skončil. Žiadna ľútosť, žiadna nenávisť, žiadne vysvetľovanie. Proste a jednucho kauzálna reťaz.

Príležitosť uprednostňuje pripravenú myseľ.

PRVÁ ČASŤ ZÁZNAMU

DRUHÁ ČASŤ ZÁZNAMU

15.06.2023

NAŠI PARTNERI: