TEHLIČKY EGREGORU

5. júna 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Egregory sa v poslednom období stali dosť „populárnym“ pojmom. Ešte nie tak dávno sme o nich nevedeli nič, teraz ich spomína už kdekto. Treba povedať aj to, že aj my sa dostávame k podstate mnohých nových informácií postupne. Ono však v podstate ani nejde o nové informácie. Tu môžeme zopakovať starú múdrosť, že všetko nové je iba dobre zabudnuté staré. V našom prípade naozaj veľmi dobre.

Nové informácie nám umožňujú si postupne skladať mozaiku okolitého Všehomíra, čím zároveň zanechávame magický kaleidoskop. Hoci ešte ani zďaleka nepoznáme všetky tehličky celej stavby, už si vieme aj tie chýbajúce viac-menej domyslieť. Príde čas aj na ne.

Takýto druh postupného objasňovania doteraz neznámeho je pre človeka principiálne normálny. Prečo tvrdíme, že to je tak si môžeme vysvetliť jednoduchým príkladom. Človek – ako kategória – je bytosť, ktorá má telo, Dušu, Ducha, Kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta a – a to je najpodstatnejšia podstata – Živatmu. V energiách Rána Svaroga sa človekom aktivizujú kanály, ktoré môžeme nazvať aj mentálne. Je to v princípe súčasť Kanálu Živatmy. Kto navštevuje miesta Sily, vykonáva meditácie – samozrejme, nie je meditácia ako meditácia, my odporúčame metodiku Vedmy Nadeždy – cez toho začínajú prechádzať Vysoké energie. Presnejšie, každá meditácia je práca s energiami, ale tie majú také frekvencie, aké prechádzajú cez toho, kto meditáciu vedie, resp. aké má (alebo nemá) mravné hodnoty. Na toto netreba zabúdať – nie je jedno, kto meditáciu vedie.

Vynecháme podrobnosti a opíšeme o čo ide v prípadoch miest Sily. Možno sa vám už stalo, že na túre v horách sa vám niektoré miesta prechádzali veľmi ťažko. Ide o to, že keď prídeme na miesto Sily, tak by sme mali na ňom pobudnúť – časom sa to nedá univerzálne vyšpecifikovať. Miesto Sily – ak máte prístupové práva – odovzdáva svoju informáciu tomu, kto ju má právo prevziať. Preto sa na takomto mieste treba – pri prvom prechode – zastaviť, aby ste mohli absorbovať celú energetickú „dávku“. Ak nezastavíte, tak energiu strácate – preto sa ťažko ide ďalej. Môžete to silovo prekonať, ale to už nie je konsolidácia fyzického a energetického tela. Je to ignorancia, nie súlad s Prírodou.

Energetické miesta sú buď iba čírou, nenaformátovanou energiou, alebo boli do nich v minulosti uložené špecifické informácie (ako nám boli sprístupnené napríklad na Velesture). Ak sú čírou energiou, tak tá má spravidla svoje frekvencie, t.j. svoje predurčenie. Niektoré miesta liečia, iné napríklad spájajú mladé páry pevným rodinným putom a vytvárajú podmienky na šťastné, mnohodetné, dlhé spolužitie a podobne. Napríklad na vrchol Paradajsu vychádzali mladí práve za takýmito energiami. Potom ich zablokovali kresťania… ale už sú naspäť.

Ak bola do miesta Sily v minulosti vložená informácia, tak tá môže byť principiálne dvojakého druhu. Ak je všeobecná, tak je dostupná každému, kto má zodpovedajúce prístupové práva. Inými slovami, musí mať odstránený negatív a Živatmu vyššie ako stádo okolo. Rozšírenie Vedomia znamená výstup Živatmy (u človekov) do konkrétnej čakry, t.j. do konkrétnej výšky.

Takéto miesta sú často na kameňoch označené vytesaným rovnoramenným krížom. Nemá to nič spoločné s kresťanstvom. Je to skrátka označenie miesta Sily – ako kóta (┼). Vedľa tohto symbolu býva neraz doplnená vytesaná vlnovka – ale nejde o hladinu vody či „rybolov“, ako niektorí „zasvätenci“ tvrdia. Energia je jednoducho vlnovej povahy, teda tí, ktorí ju aj vidia to často takto do skaly v minulosti vysekávali.

Ak je do skaly vysekaný krížik – môže byť rovnoramenný, alebo aj s jedným dlhším ramenom – tak zobrazuje energetický kríž človeka. V takomto prípade oproti dlhšiemu ramenu je na konci krátkeho (resp. jedného) ramena doplnený kruh (♀). Nejde o „egyptskú“ mystiku, je to znak, ktorý si niekto konkrétny v minulosti vysekal pre seba. Pokresťančovanie bolo kruté mučenie – niečo viac je nižšie – a preto sme si my sami, v predtuche istej smrti zanechávali pre seba „energeticko-informačné“ kapsule. Takto označené miesto Sily nesie zakódovanú energeticko-informačnú zložku, akúsi „tajnú schránku“, v ktorej sme si my sami v minulej inkarnácii zanechali informáciu, ktorá je určená len a výlučne pre nás. V ďalšom živote nastane doba, že budeme potrebovať staré poznatky, ktoré sme si my sami nadobudli v minulých životoch. Preto takto označené miesta Sily sú adresné. No a my sa nerodíme náhodne a bez spojitostí s ostanými, ktorí nám na životnej púti prichádzajú do cesty…

Teda na mieste Sily treba postáť a absorbovať do seba celú tú energiu, ktorá je tam prístupná. V horách stačí prvý raz, keď je raz energia osvojená, tak v budúcnosti už bude také miesto pre nás prechodné bez námahy.

Ak chceme prevziať takto uloženú informáciu napr. z kameňa, stromu a pod., tak najlepšie je dotýkať sa zdroja v 3 bodoch. Povedzme čelom a oboma rukami. Ak ide napr. o lúku, tak treba dosiahnuť čo najväčšiu styčnú plochu s energetickým miestom. Ideálne je ľahnúť si na brucho alebo chrbát.

Ale preciťovanie a dĺžka „preberania“ už závisí od prístupov a – a to najmä – od miery neprítomnosti negatívu. Preto ono známe: čistka-meditácia..!

Informácia je však spravidla mnohoúrovňová, mnohoslojová. Znamená to, že síce ju potrebujeme absorbovať celú, ale vyjasňovať sa nám bude postupne. Časom nám začne „dochádzať“ to či ono, a zdanlivo bez javnej príčiny. To je už proces postupného „dopĺňania“, t.j. odkrývania hlbších a hlbších slojov informácie. No a to sa deje prostredníctvom mentálneho kanála, ktorého výkonnosť závisí znovu od – odstránenia negatívu…

Človekom sa postupne absorbovaná informácia „rozbaľuje“, tvari, klony a im podobný takýto kanál proste nemajú. Preto sú teraz takí nervózni – nám očividne postupne „dochádza“ a oni netušia ako to je možné.

Na miestach Sily preto v minulosti jezuiti obetovávali našich Predkov. Tým vytárali egregory a zároveň zahlcovali komunikáciu Svetlých energií medzi miestami Sily, ktoré začali po celej krajine vyžarovať energiu smrti a ničoty.

Skratkovo si tento postup opíšeme. Musíme vedieť, čo sa dialo.

Nič v tomto svete nevzniká náhodou, a teda ani egregory. Takéto štruktúry však nevznikajú „náhodne“, len tak, akosi samé od seba. Také niečo nie je možné.

Priblížme si to principiálne na príklade peňazí. Ani tieto nevznikli len tak, z ničoho nič. Keď sa zostavuje akýkoľvek projekt (napr. peniaze), tak najskôr je potrebné vytvoriť energeticko-informačnú substanciu, čo je to forma egregoriálnej štruktúry. Táto sa v ďalšom kroku nabíja ohromným energeticko-informačným zdrojom. Až následne sa k tomuto energeticko-informačnému zdroju „priväzuje“ špecifický, konkrétny peňažný znak.

Každý z peňažných znakov má svoju vlastnú energeticko-informačnú štruktúru. Napríklad sovietsky rubeľ vytvorili Žreci veľmi vysokého vysvätenia, ktorí ho pripojili k 16. rozmernosti. Americký dolár je pripojený približne k 6. rozmernostnej štruktúre. Euro je zase napojené na rozmernostné štruktúry niekde medzi 4. a 5. úrovňou.

Keď zostavovali globálne plány na likvidáciu človečenstva, ktoré žije na Zemi, tak vlastne začali vytvorením nosného projektu. Pod tieto plány a projekty potom vytvárali špecifické egregoriálne štruktúry. Tieto egregoriálne štruktúry museli tiež nabiť realizačnou energiou (niečo ako pohonné hmoty v aute), na čo potrebovali množstvo špecifickej, energeticko-informačnej substancie.

Každý egregor vytvárali niekoľko desiatok rokov. Je doň vložených ohromné množstvo umŕtvených Duší. Obrovské množstvo.

Tí, ktorí nám teraz vládnu, sú principiálne – oproti človekom – nízkorozmerní, teda nie sú schopní vystúpiť do vysokých rozmerností. My však vieme, že egregor prebýva na úrovni 7. čakry (Rodnik), ktorá je napojená na 7. rozmernostnú štruktúru. Špička čiernych mágov operuje zo 6. rozmernosti, iba naozaj ich veľkí vysvätenci sú Bohovia – teda dosahujú 9. rozmernosť.

Keďže egregor je lokalizovaný v 7. rozmernosti, tak musel ho vytvoriť niekto, kto má na základe Konov Všehomíra právo – energetické prístupy – niečo také urobiť. Inými slovami, egregor, ktorý napája 7. čakru energetického tela človeka žije v 7. rozmernosti. Musel byť teda vytvorený z 10. rozmernosti. Ale tu sa žiaden tvar či iný parazit nikdy nemá šancu dostať. Ako to teda dokázali, resp. stále dokážu?

Dá sa to jediným spôsobom. Tak utýrať človekov, aby v stave smrteľnej agónie a nepredstaviteľnej bolesti odovzdali „dobrovoľne“ svoje prístupové práva do nájmu, t.j. do ich služieb. Musí to byť človek, pretože iba človek má úplnú energeticko-informačnú štruktúru a Živatmu.

Dnes všetci Temní (Čierni) mágovia – bez výnimky – budujú všetko výlučne na prinášaní krvavých, človečích obiet. Oni inak nedokážu tvoriť vo vysokých rozmernostných štruktúrach – len a jedine všetko skrz prinášanie ľudských obetí, prelievaním krvi. Iba tak dokážu zrealizovať svoje projekty vo vyšších rozmernostných štruktúrach.

Musia rezať človekov, iní im potrebné štruktúry proste nemajú. Ich vlastné rozmernosti na to nijako nestačia.

Takto berú do zajatia človekov, ktorí majú všetky energetické štruktúry. Skrz násilie na nich – presnejšie krutým a nemilosrdným mučením – od nich získavajú ich súhlas na riadenie ich psychickej energie. Lebo oni práve túto psychickú energiu človekov posielajú do ich vlastných štruktúr.

Netreba veľa predstavivosti nato, aby sme pochopili, čo to vlastne robia. Dnes nenávratne mizne mnoho človekov – prioritne malých detí. V súčasnosti prebieha totálne, masové prinášanie človečenských krvavých obetí. Zúčastňujú sa toho všetci tí, ktorí patria k čiernym mágom.

Potom tu máme kategóriu, ktorú by sme mohli označiť ako „bielych“ mágov. Títo síce nerežú človekov, ale zato hojnosť zvierat – psov, mačky, kravy, baranov, napríklad na obrad spotrebovávajú aj 5-7 tiav naraz. Potrebujú, aby tiekla krv, množstvo krvi. A viete si predstaviť, čo stvárajú na bitúnkoch?

Oni potrebujú krv, emanácie strachu zo smrti, emanácie zomierania. To sú absolútne najsilnejšie impulzy, ktoré dokážu vydolovať násilím, krutým mučením z človekov aj zvierat.

Takto vyrobili egregory, takto vyrobili matrice, ako aj všetky štruktúry takéhoto druhu. Vznikali tak, že do nich dlhodobo ukladali psychickú energiu obetovávaných človekov za ťažkého mučenia. Všetko len s jediným cieľom: získať maximálne množstvá psychickej energie z obetí.

Toto je teda ich hlavná realizačná metóda. Krvavé obete a násilné vymáhanie súhlasu na používanie psychickej energie obetí.

Všetko veľmi dobre skrývajú, k týmto informáciám sa nedá dostať len tak. Takto pre nás a z nás tvoria oni svoje plány. Egregoriálne štruktúry sú mysliace štruktúry, pretože sú zostavené z ohromného množstva psychickej energie.

Toto sú teda egregory a egregoriálne štruktúry. V tomto procese uväznili Duše, Duchovné štruktúry, ba neraz aj Živatmy. Sú také miesta Sily, kde robili takéto obety a neraz sa tam dodnes nachádzajú uväznené Živatmy. Vari ani netreba doplniť, že „so súhlasom“ obetí. Nuž, aj dnes sú takéto miesta pre mágov zaujímavé, a preto sa na ne namáhajú dostať. Aj na naše obrady často takýto prichádzali, aby zistili, či im neukážeme práve takéto miesta. Nemožno veriť všetkým len zato, lebo prídu na slovanskú slávnosť, často aj v kroji, s bradou či dlhými vlasmi. To ale tiež neznamená, že každý takto vystrojený je na Temnej strane. Znamená to len to, že to, ako kto chodí upravený neznamená NIČ.

A teraz – s týmito strašnými poznatkami – čo si môžeme pomyslieť o tých „slovanských“ demokratoch, ktorí za nič nebudú preklínať? Na čej strane vlastne sú? Nuž jedno je isté – na našej nie. Veď ak nechcú pôvodcov týchto zverstiev ničiť, tak schvaľujú ich krvavé metódy. Oni im dávajú demokratické práva a slobody…

A my ostatní nezabudnime, že Pravda oslobodzuje. Málokedy je príjemná, ale dôležité je to, že to je Pravda. A o toto dnes ide. Žiť v Pravde a bez ilúzií. Veď sme Víťazi.

A na dôvažok poslednú poznámku. Kde patria tí, ktorí meditujú na posilnení egregorov..?

06.06.2020

NAŠI PARTNERI: