TEOLOGICKÁ GLOBALIZÁCIA

11. októbra 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Neraz sme už písali o rozličných proroctvách. Či sa plnia alebo neplnia je vždy samostatná otázka, ale dôležité je poznať podstatu toho, o čo v nich ide. Inak riskujeme, že nepochopíme podstatu toho, čo sa deje vôkol nás. A to v časoch materializujúcej sa zmeny Vekov nie je práve najmúdrejšie riešenie.

Proroctvá bývajú pozitívne aj negatívne, ale to, aké sú nikdy nie je bezdôvodné. Ide o to, že neraz sú zostavené vynikajúcimi odborníkmi na skryté energie a významy.

Určite ste sa neraz stretli s tým, že proroctvá ako také sú poväčšine „zaraďované“ medzi fantazmagórie, zatiaľ čo vedecký prístup je diametrálne odlišný a považovaný za jedine spoľahlivý. Toto akosi podvedome prenášame aj na nositeľov predstáv o vede ako takej.

Príkladom môže byť osobnosť každému určite veľmi dobre známa – Sir Isaac Newton. Ak by priemerný človek dostal otázku, či Newton bol stúpenec náboženských proroctiev alebo exaktnej vedy, nezaváhal by ani na chvíľu. Ale práve zdanie veľmi často klame. Newton totiž – okrem dobre známych vedeckých prác – napísal aj knihu pojednávajúcu o Zjaveniach Jána a proroctvách Daniela. Prečo a načo by to takýto osvietený duch robil? Nuž, pozrime sa naň bližšie.

Newton – hoci to nezasvätenému znie naozaj neuveriteľne – vypracoval podrobný rámcový plán vytvorenia Nového Jeruzalema. Bol totiž vtedy hlavným slobodomurárom sveta – akási obdoba úradu pápeža pre katolíkov. V skutočnosti je však pápež podriadený úradu hlavného slobodomurára sveta – je to dnes totiž jedna a tá istá jezuitská „partia“.

Newton zostavil plán implementácie projektu Apokalypsy, pričom všetky ním stanovené termíny je potrebné odpočítavať od dátumu jeho narodenia.

Vzhľadom na pozíciu Newtona v hierarchii začalo celé slobodomurárstvo plán systematicky zavádzať do života. Medzi hlavné body, ktoré vytýčil Newton a ktoré môžeme spomenúť je vytvorenie svetovej sionistickej organizácie, svetové vojny, židovský holokaust, vytvorenie štátu Izrael atď. Iba jedna „udalosť“ nebola stanovená presne – vypuknutie Tretej svetovej vojny, predtým však sú naplánované „udalosti“ ako chaos, hlad, občianske vojny… Všetko sa má skončiť približne v polovici 21. storočia a má znamenať koniec existencie ľudstva na Zemi. Áno – čítate dobre, naplánovaná je totálna likvidácia ľudstva na Zemi – vrátane samotných Sionistov. Že prečo práve tak a práve toto? Priblížme si to postupne.

Všetky naplánované vojny sú krvavé kabbalistické obety, ktoré sú nevyhnutné nato, aby prišiel Mašach tak, ako je to opísané v posvätnej knihe hnutia Chabad – Tanya. Treba vedieť aj to, že práve toto hnutie dnes ovláda celú vládnucu elitu v USA, Izraeli aj Európe, vrátane Ukrajiny aj Ruska. Kroky ruskej vlády za putinizmu detailne zapadajú do Newtonovho scenára. Rabín Piakin presne vie, prečo a začo maľuje gojom ružové obrázky – veď patrí k Chabadu…

Koniec tejto globálnej púte je opísaný v Apokalypse, teda Zjavení Jána – zánik sveta následkom globálneho rádioaktívneho zamorenia. V skutočnosti tento bod už mohol pomerne nedávno nastať – máme na mysli známy čeľabinský bolid. Málokto vie, že jeho trajektória smerovala na najnebezpečnejšie miesto na svete. Mal dopadnúť na miesto uloženia vyše 500 ton obohateného uránu a niekoľkých desiatok ton obohateného plutónia. Bolid bol však zostrelený. Verejnosti však nie je známe kým – mal totiž takú rýchlosť a hmotnosť, že to nemohla byť žiadna pozemská protibalistická strela ani nič podobné.

Aby sme prešli bližšie k predmetu článku povedzme si, že Zjavenia Jána v skutočnosti nemajú žiaden vzťah k Novému Zákonu. Koncom 15. storočia ich napísal židovský rabín, gnostik Korintos (meno odvodené na počesť známeho gréckeho ostrova).

V judaizme existuje náboženský smer Chasidov, ktoré v prvej polovici 18. storočia za veľmi krátky čas ovládlo európske obyvateľstvo Poľska a priľahlých teritórií. Zrod chasidizmu sa viaže na činnosť jeho zakladateľa Beštu (1698-1760), znalého kabbalistu. Ide o organizáciu Chazarov a už od počiatku táto vetva vyzvala nespokojnosť ortodoxných rabínov. Chabad dodnes neuznáva Izrael za svetové centrum judaizmu.

Po roku 1772 sa chasidizmus rozpadol na rad vetví. Rabín Elimelech ho rozšíril v meste Ležajsk, ktoré dnes patrí do Poľska. Menachem Mendel založil občinu vo Vitevsku (dnes Bielorusko), z ktorej vyšiel Šneur Zalman, zakladateľ Chabadu, ktorý je známy ako Ľubavičský chasidizmus.

Ľubavičskí Chasidi alebo inak Chabad je dnes najsilnejším smerom chasidizmu. Jeho hlavné centrum je v New Yorku a najväčšie občiny má dnes v USA a Izraeli. Vyše 5 000 vyslancov Chabadu žije po celom svete a všade zakladajú hebrejské centrá, školy a synagógy. Predstaviteľov Chabadu dnes možno nájsť v podstate všade. Kontrolujú najmä vládu USA a Izraela, ale pod plnou kontrolou majú dnes aj Ukrajinu a Rusko.

Hlavné filozofické dielo rabína Šneura-Zalmana je už spomenutá kniha Tanya. Je to prvá práca, ktorá systematizovala chasidskú morálku, postavenú na metafyzických, kabbalistických základoch.

Jedným z najväčších úspechov na ceste ovládnutia kresťanstva bolo pripojenie Tóry a Tanachu k evanjeliám, čím vznikol Starý zákon Biblie, pričom Apokalypsu dokázali implementovať dokonca priamo do Nového zákona. Možno si všimnúť, že hoci Hebreji v podstate nenávidia samotnú postavu Ježiša z Nazaretu, kniha Zjavenia Jána im slúži doslovne ako príručka pre ich konanie. Apokalypsa je pre nich svätá kniha.

Treba nám však vedieť niečo iné – Newtonom opísaný plán konca sveta nenapísal ani Stvoriteľ, ani Diabol – je dielom temných kabbalistov, presnejšie Majiteľov svetových peňazí. Pod termínom „majitelia svetových peňazí“ rozumieme vlastníkov – akcionárov – americkej Federal Reserve Bank.

Hnutie Chabad je však iba jedno z mnohých tajných spoločenstiev, ktoré ovládajú dianie vo svete. Väčšina ľudí si naivne myslí, že udalosti okolo nás riadi Boh, ale situácia je – posledných 300 rokov – úplne iná. Infernálne sily skrz temné obrady už dávno robia na implementácii toho, čo sa dnes „populárne“ nazýva „Nový svetový poriadok“. Či sa nakoniec fyzicky materializuje alebo nie závisí od poznania alebo nevedomosti národov alebo naivného obyvateľstva – a teraz už všetkých štátov sveta. Súdiac podľa obľuby „sladkej nevedomosti“ dnešných obyvateľov sa možno obávať – už nie tak vzdialenej – budúcnosti.

Obyvateľstvo – vrátane tých, ktorí sedia v parlamentoch a vládach – si neuvedomujú, aký program materializujú tajné spoločnosti do života. Tu už by mal zohrať úlohu inštinkt sebazáchovy – ale peniaze beznádejne a totálne zmenili štruktúru ich psychiky.

Čo sa týka úsilí tajných spoločností – nejde o žiadnych naivných hlupáčikov. Ba dokonca ich môžeme nazvať hlboko teologicky orientovanou skupinou. Veď práve teológia je to, čoho sa oni v hlbokom presvedčení držia. Treba však vedieť to, že boh Starého zákona je Satan, a toho vôľu plnia, teda systematicky, podľa „hracieho plánu“ Newtona ju uvádzajú do života. Newton však nebol jediný „plánovač“, hlavné body jeho plánu premenili do „vykonávacích predpisov“ ďalší teologickí géniovia. Áno, možno ich tak nazývať, a je to aj zodpovedajúce ich poznaniu. To len dnešné obyvateľstvo (nie národ) si bohužiaľ myslí, že šťastie je v nevedomosti. A aj preto možno systém, v ktorom sa nachádzame nazývať „teologická globalizácia“.

Ak sme už začali s hnutím Chabad, v krátkosti dokončme opis hlavných bodov ich programu Apokalypsy. Veď Zjavenia Jána sú dostupné každému – a teda každý si môže prečítať, aké kroky ešte pre nás – pred definitívnym koncom hry – naplánovali. A čo sa týka materializácie ich plánu – kto nerozumie podstate toho, čo sa deje je buď obeťou alebo potravou, pričom rozprávkari typu chabadského rabína Piakina napomáhajú ovečkám ostať v košiari. Cieľom všetkých takýchto a podobných „prorokov“ a metód je príprava a udržanie zdroja „zdravej“ potravy pre Matrix v správnom zložení. Veď aj my kŕmime zvieratá na farmách tak, aby nám dávali čo najviac mlieka a mäsa… ako hore, tak dole.

Ježiša z Nazaretu ako Mesiáša očakávajú iba kresťania. Iné teologické smery majú iných „mesiášov“ (Mašachov), ale vzhľadom na to, že ide o skupiny, ktoré možno zaradiť do skupiny „antikristov“, tak ich mesiáši nemajú nič dočinenia s novozákonným Ježišom Kristom. Tu len podotknime, že Ježiš z Nazaretu a Kristus boli dve úplne rozdielne osoby, časovo približne rovnako vzdialené od nášho obdobia, hoci Ježiš z Nazaretu veľa prebral z učenia skutočného Krista. Egregoriálnu postavu „Ježiš Kristus“ vytvoril Vatikán, je to však energetický program, presnejšie simulacrum (simulakra). Keďže Kristus nie je Ježišom, tak skutočný „antikrist“ nie je a ani nemôže byť ten, ktorého opisujú či očakávajú kresťania.

Ešte jednu poznámku ohľadom termínu „druhý príchod“. Každý z nás ho má „naplánovaný“. My nie sme pôvodom bytosti z Midgard-Zeme, sme tu iba dočasne. Po „zvládnutí“ učebnej látky sa vraciame tam, odkiaľ pochádzame, teda na Zem našich Rodov. To je v skutočnosti podstata termínu „druhý príchod“. Nastane, ale nemá nič do činenia s kresťanskou špecifikáciou. V podstate, kto dnes naozaj udržiava pamäť o skutočnom Kristovi a kto o skutočnom Ježišovi z Nazaretu? Odpoveď bude určite protikladná tomu, čo si dnešné zakabalené obyvateľstvo myslí…

Chabad očakáva svojho mesiáša menom Mašach. Na rozdiel od klasického judaizmu sa ich mesiáš nemal narodiť v Jeruzaleme, ale v Dnepropetrovsku. A tam aj v roku 2015 naozaj prišiel na svet. V zmysle kabbalistických metód bolo nevyhnutné, aby mu „pripravili cestu“, t.j. bolo potrebné priniesť zodpovedajúcu krvavú kabbalistickú obetu. A tak bola v roku 2014 zorganizovaná krvavá vojna na Donbase. Neorganizovali ju americké tajné spoločenstvá, ale tie – pre zmenu – organizovali krymský projekt. Pripojenie Krymu však zapadá do programu všetkých tajných spoločností zásadným spôsobom – vrátane Chabadu. Veľký génius hebrejskej mysle – mimochodom jeden z predkov izraelského premiéra Netanyahu – v minulosti vyslovil zásadné proroctvo. V zmysle tohto proroctva „keď Rusi vezmú Krym, príchod Mašacha sa značne priblíži, a keď ruské lode vplávajú do Konštantínopolu, Mašach príde bezprostredne“. Preto treba rozumieť tomu, že príchod ich mesiáša nemôže byť organizovaný bez Ruska. To muselo byť v takej či onakej podobe vtiahnuté do toho, čo dnes poznáme ako vojna v Sýrii. Dokonca aj prezident Asad – slobodomurár vysokého stupňa vysvätenia – iba plní body plánu budovania Nového Jeruzalema, a preto aj požiadal Rusko o vojenskú pomoc. V tomto scenári hrá kľúčovú úlohu malá osada na pohraničí Izraela a Sýrie meno Armageddon, teda nič nie je náhoda.

Preto bolo zorganizované zostrelenie ruského lietadla „tureckým“ letectvom či zavraždenie ruského veľvyslanca – cieľom bolo vtiahnuť Rusko a Turecko do otvorenej vojny. Jej následkom sa má rozpadnúť Turecko a rozšíriť Izrael na Veľký Izrael tak, aby sa materializovali predpovede o Novom Jeruzaleme z Knihy Zjavení.

K prepuknutiu otvoreného konfliktu (zatiaľ) nedošlo vďaka určitým vedomým kruhom v ruskej armáde. To však nič nemení na veci, že na „projekte“ sa intenzívne pracuje. Bez vojny Ruska a Turecka nemôže dôjsť k vzniku Nového Jeruzalema, preto nemožno spať na vavrínoch. Teologická globalizácia nie je rozprávka…

Keď už sme pri tajných spoločenstvách, zopakujme si, čo je o nich známe. Takéto spoločenstvá – organizácie – sú tie, ktorých členovia skrývajú určité svoje činy pred tými, ktorí k nim nepatria. Ich členovia môžu mať povinnosť skrývať, alebo zapierať svoje členstvo, pričom spravidla skladajú prísahu uchovávať tajomstvá spoločnosti. Termín „tajné spoločenstvo“ sa používa na opis bratských organizácií – napríklad slobodomurárstva – ktoré mávajú tajné ceremónie, ale môžu ho používať aj spoločenstvá, ktoré sú známe ako „univerzitné bratstvá“.

Čo sa týka ich fungovania sú tajné spoločenstvá formy sociálnej organizácie, ktoré nie sú otvorenou, oficiálnou štruktúrou. Je to spojené s cieľmi, ktoré tajné spoločenstvá sledujú. Cieľom takýchto tajných štruktúr môže napríklad byť zmena strategických perspektív vývoja politických systémov, realizácia dlhodobých projektov, ktoré prebiehajú aj niekoľko desaťročí či až stáročí, pretože ich nemožno realizovať iba aktuálne vládnucim politickým systémom. Dôležitým aspektom tajných spoločností je vytáranie alternatívneho systému spojenia a odovzdávania informácií medzi ľuďmi vnútri už existujúceho systému (mimo médií pre „dobytok“). Dnes sú tieto spoločnosti v podstate pod kontrolou jezuitov – teda satanistov.

Najznámejším spoločenstvom sú slobodomurári, ktorých názov pochádza z francúzskeho „Franc-maçonnerie“, neskôr anglického „Freemasonry“. Ako štruktúra známa verejnosti sa objavili v roku 1717 ako tajné spoločenstvo. Etika slobodomurárstva sa opiera o monoteistické náboženstvá, ale aj o staré konštitúcie, pergameny, sochy a iné materiály slobodných murárov. Oficiálne sa predpokladá, že počiatky siahajú do konca 16. až začiatku 17. storočia, pravdepodobne od majstrov murárov starých chrámov. Aj názov „masson“ pochádza zo starofrancúzštiny. Používa sa v doslovnom preklade ako „slobodomurár“.

Slobodomurárstvo je administratívne organizované vo forme suverénnych Veľkých lóží, z ktorých každá riadi slobodomurárske lóže v hraniciach svojej jurisdikcie. Počet členov lóží je spravidla od 15 do 100 ľudí organizovaných na teritoriálnom princípe. Miestne lóže sú riadené Veľkou lóžou, ktorá je v každej krajine iba jedna. Niektoré veľké lóže uznávajú jedna druhú, iné zase nie. Všetko sa riadi prastarými slobodomurárskymi pravidlami – zákonmi.

Za základnú verziu pôvodu slobodomurárstva je považovaná verzia o ich pôvode zo stredovekých murárskych cechov, ale existuje aj verzia o oveľa staršom pôvode slobodomurárstva, ktorá je odvodená z rádov Templárov alebo Rosenkruciánov, ba dokonca až z Egypta.

Dnes je slobodomurárstvo rozšírené po celom svete a zastúpené v rozličných formách – lóžach, Veľkých lóžach, najvyšších radách, kapitulách, areopágoch, konzistóriách, federáciách a konfederáciách. Existuje štatistika, ktorá hovorí, že vo svete je okolo 4 miliónov slobodomurárov.

Vari najznámejšou skupinou spomedzi tajných spoločenstiev je rád Iluminátov. Slovo pochádza z nemeckého „der Illuminatenorden“. Je to nemecké tajné spoločenstvo založené v 18. storočí – na 1. mája 1776 – v Inglostadte filozofom a teológom Adamom Weishauptom, známym stúpencom deizmu. Cieľom bolo použiť túto organizáciu na rozšírenie a popularizáciu toho učenia, ako aj ďalších liberálnych ideí osvieteneckého obdobia.

Oficiálne oznámeným cieľom iluminátov bolo zdokonalenie a povznesenie ľudstva cestou „stavby Nového Jeruzalema“. Rád bol bavorskou vládou r. 1785 zakázaný. Prvým známym iluminátom (satanistom) otvorene pri moci sa stala kráľovná Viktória, ktorá aj začala plán Nového Svetového Poriadku (Nového Jeruzalema) uvádzať do života.

Jedným z ich symbolov je Minerva.

Preskočme vpred a pozrime sa na dnešnú situáciu. V Novom Anglicku je Yale University, ktorej absolventi sa akosi „samo sebou“ dostávajú do kľúčových pozícií spoločenského a politického života…

Je to súkromná univerzita v USA a patrí do tzv. „The Ivy League”, čo je spoločenstvo ôsmych najprestížnejších súkromných amerických univerzít. Spolu s univerzitami v Harvarde a Princentone tvorí tzv. „Veľkú trojku“.

Univerzita sídli v New Havene, čo je jedno z najstarších miest Nového Anglicka, v štáte Connecticut. Je to prístavné mesto ležiace cca 120 km na severovýchod od New Yorku a cca 200 km na juhozápad od Bostonu.

Už erb Univerzity Yale mnoho napovie…

Na univerzite už tradične „funguje“ nemálo tajných spoločenstiev. Najstaršie je „Skull and Bones“, ktorého symbol je tiež veľmi dobre známy:

Ďalej tu patria tajné spoločenstvá „Scroll and Key“, „Book and Snake“, „Wolfs head“, aj „Elihu“, založené r. 1903.

Na Harvardskej univerzite pôsobí zase ďalšie tajné spoločenstvo „Strážcovia Pečate“:

O tajných spoločenstvách by sa dalo písať ešte mnoho, ale pre nás to už nemá žiaden praktický význam. Len naivný hlupák si môže myslieť, že veci vo svete sa odohrávajú len tak, samé od seba.

Strategický, rámcový plán Newtona „rozmenil na drobné“ čierny pápež slobodomurárstva Arthur Pike. Na snímke so slobodomurárskymi insígniami a viditeľným stupňom vysvätenia (33).

On bol ten, kto už stanovil presné dátumy oboch svetových vojen, boľševickej revolúcie, židovského holokaustu a podobne. On už pracoval s termínom „NWO“, hoci táto myšlienka nie je v slobodomurárstve nijako nová. Podľa jeho vlastných slov mu bol celý plán postupne nadiktovaný infernálnymi silami v tranze formou automatického písania. Veď aj nato sú obrady a rituály.

V podstate už ani nie je dôležité kto a ako „priložil ruku“ k dielu budovania Nového Jeruzalema, treba len vedieť o čo vlastne ide a čo má tento plán s každým z nás dočinenia.

Kľúčovým textom všetkých smerov – bez ohľadu na to či z USA, Západnej Európy alebo Chazarov – je Kniha Zjavení Jána. V zmysle tohto plánu je potrebné vytvoriť Nový Jeruzalem. Americká vetva si myslí, že to má byť – vrátane narodenia Mašacha – v Jeruzaleme, chazarská vetva je presvedčená, že ide o Dnepropetrovsk. Ale ani toto nie je kompletný zoznam.

Plán, ktorý realizuje aj ukrajinská a ruská vláda je organizácia Nového Jeruzalema na území Ukrajiny a južného Ruska. Všetky zásadné kroky putinovského režimu podporujú tento plán – hoci pre naivných sa to zdá úplne inak. Vždy treba prinášať krvavé obety – preto vznikla potreba vojny na Donbase. Je známe že vždy, keď donbaské jednotky odrazili útok ukrajinskej armády a vyrazili do protiútoku prišiel rozkaz z Moskvy útok zastaviť. Rovnako likvidácia všetkých starovereckých veliteľov cez ruské spravodajské štruktúry nie je žiadna náhoda. Moskovský patriarcha bol už za socializmu agentom KGB a v tejto pozícii často cestoval na Západ. Dnes je (ako slobodomurár s 33. stupňom vysvätenia) vážnym subjektom v FSB. To samozrejme ešte neznamená, že FSB má v oficiálnom popise práce likvidáciu Starovercov na Donbase. Územie Nového Jeruzalema má zahŕňať aj Krym a Soči – a práve preto musel Krym prejsť pod Rusko. Teda žiadna vlastenecká snaha o spojenie jedného národa, ale suchý plán príchodu Mašacha. Ostatne plán krymskej Kalifornie začali pôvodne realizovať už v r. 1920, ale vtedy ho povstanie krymských Tatarov prerušilo. Ilumináti-jezuiti však plánujú dlhodobo. Už Zbigniev Brzezinski vyhlásil, že „Nový Svetový Poriadok sa bude budovať na ruinách Ruska a na náklady Ruska“ – teda všetko sedí.

Územie Novej Chazarie (Jeruzalema v podaní Chabadu) má ležať aj na severnom pobreží Čierneho mora, pričom hlavné mesto má byť dnešné Soči. Preto Rusko muselo investovať miliardy do infraštruktúry nielen Krymu, ale aj Soči. Preto aj krymský most. No a na ďalší rozvoj Ruska peňazí neostáva… vrátane dôchodkov.

V polovici 21. storočia má dôjsť k svetovej vojne, ktorá zlikviduje všetok život na Zemi. Vyvolené duše – podľa Knihy Tanya ich je 600 000 – budú za odmenu prenesené do Raja, kde už ostanú blažené naveky. Preto toto všetko, preto stáročia systematického plánovania a konania. Ako to nazvať z pohľadu obyčajného človeka? Nuž, minimálne ako šialenstvo. Ale všimnite si, že „Koniec sveta“ spomína pápež, aj anglická kráľovná… aspoň vidno, kto kde patrí…

Treba však povedať, že táto riadiaca elita nie je dnes ani zďaleka jednotná v pohľade na záverečnú fázu totálnej kontroly sveta a „Veľké finále“. Jedným z opozičných smerov je prístup uchovania totálnej kontroly nad ľudstvom a zredukovanie obyvateľstva do „zlatej miliardy“. Teda – ako to chápe táto časť „vyvolených“ – keď už nadobudli takú totálnu kontrolu nad svetom, tak prečo ho zničiť, ak tu môžu ostať naveky a „dojiť kravy“? Áno, nepokorných (Slovanov) treba zlikvidovať, ostatných a povoľných „naformátovať“ rabskou ideológiou (kresťanstvo) a všetko bude v poriadku. Obmedzený počet obyvateľstva len pre potechu a potreby elity. Táto skupina je však tiež hlboko teologicky znalá, a preto siahla k odlišnej symbolike. Veď už Konfucius povedal, že „nie peniaze a nie zákon, ale znaky a symboly riadia svet“. Preto začali systematicky používať inú symboliku a posilňovať iný, ich egregor. Ako ich rozpoznať? Nuž, v judaizme je 10 hlavných bohov – Ciferov. Každý z nich má svoj symbol, ktorý dnes poznáme ako „arabské“ cifry od „0“ po „9“. Cifra „10“ je však v Kabbale posvätná – teda dôležité. Označuje ich boha – z nášho pohľadu Satana. Preto aj 10 prikázaní, preto aj 10 druhov cifier na peniazoch a cenných papieroch a podobne. Teda v Kabbale je „10“ sakrálnym symbolom ich boha. Ak teda nechcú plniť plán totálnej Apokalypsy (likvidácie sveta), tak 10-tku obchádzajú, t.j. chcú ju „prechytriť“. Symboliku spoznáme jednoducho – 10-tka chýba – preto 9-11… ale možno preľstiť Satana?

Nechceme sa veľmi dlho rozpisovať o veciach, ktorým je najlepšie neudeľovať pozornosť, ale o ktorých je treba vedieť. Jedna vec sa tu však ešte priam žiada – otázka vlády a protiputinskej „opozície“ v Rusku. Skutočnú opozíciu v podstate zlikvidovali – vodcovia sú buď za mrežami alebo zastrašení. Boli však aj takí, ktorých už bohužiaľ niet. Vytvorili teda program riadenej opozície. Podľa neho má existovať iba putinizmus a ako opozícia Navaľný – veď iných niet. Samozrejme, že Navaľný nie je pre Rusko žiadne riešenie. Je to absolvent Univerzity v YALE a slobodomurár.

Ale aby sme jasne ukázali, že ak sa v Rusku hovorí o opozícii, tak v drvivej väčšine prípadov nejde o Navaľného, ktorého mítingy v žiadnom prípade nemajú masový charakter; pozrime si fotografiu z mítingu proti dôchodkovej reforme, ktorý organizovala Komunistická strana RF v Moskve z 2. septembra 2018:

A na týchto „masové“ protesty Navaľniat o týždeň neskôr:

Medzi Navaľného kámošov možno priradiť aj jedného z absolventov Harvardu – a teda „Strážcu pečate“, ktorý čírou náhodou zaviedol priateľský systém Facebook

Ale vráťme sa ešte ak proroctvám. Rabínom Piakinom „preklínané“ analytické centrum Sulakšina vykonalo matematickú analýzu Newtonových „proroctiev“. V princípe išlo o aplikovanie Gaussovej krivky – analýzy prirodzeného rozdelenia – na množstvo naplnených proroctiev za niekoľko posledných storočí. Ak údaje majú prirodzené rozdelenie, tak sú považované za náhodné, a teda nesú charakter prirodzený. Ak však údaje nezapadajú do tzv. prirodzeného rozdelenia, tak sú to špeciálne príčiny, t.j. sú spôsobené nie náhodne, ale špeciálne, t.j. úmyselne. Takýmto spôsobom sa napríklad v priemysle zisťujú chyby vo výrobných procesoch.

Vyšiel veľmi výstižný výsledok: všetky katastrofy predpovedané (uvedené) v Knihe Zjavení nesú ŠPECIÁLNY CHARAKTER! Inými slovami nie sú vytvorené Stvoriteľom, ale sú dielom špeciálnych príčin – našich známych tajných spoločností. Znamená to teda – ak nie sú v pláne Stvoriteľa – tak nič z toho sa pri uvedomelom konaní ľudí nemusí stať. Ale ako dnes koná obyvateľstvo? Koná či skoná?

Málo známym faktom je, že Stalinovi sa podarilo zbaviť všetkých slobodomurárov v riadiacich štruktúrach ZSSR ešte pred príchodom Druhej svetovej vojny. Ak by sa to nepodarilo, tak ZSSR by sa bolo rozpadlo ešte pred Druhou svetovou vojnou. Úspechy ZSSR boli závratné. Napriek strašnej genocíde ruského obyvateľstva mohol ZSSR už DVA ROKY PO STRAŠNEJ VOJNE – teda v r. 1947 – zrušiť lístkový prídelový systém na potraviny v krajine. V Nemecku alebo Veľkej Británii k tomu došlo až oveľa neskôr – v Británii až 2 roky po ZSSR!

Stalina zavraždili trockisti – slobodomurári – a začali s deštrukciou systému. Ten mal však také pevné, Stalinom položené základy, že zotrvačnosťou – napriek odstredivým snahám slobodomurárov – sa ZSSR stal začiatkom 60-tych rokov najúspešnejšou, najdynamickejšie sa rozvíjajúcou krajinou sveta. Za Brežneva však ešte došlo aj k úplnému zákazu všetkých slobodomurárskych lóží, čo značne pomohlo v napredovaní krajiny (dnes sú všade, teda aj u nás, čo vidno na porevolučných „úspechoch“). Slobodomurári prišli znovu so svojim členom Andropovom, ktorý v podstate už začal demontáž ZSSR. Bola to diverzia, nie slabosť – ani ekonomická – systému. No a „insideri“ Gorbačov a Jeľcin už dielo skazy dokonali.

Dôležité je jedno – záleží nám na krajine Predkov alebo sme sa stali rabmi so slučkami na krku? Tí však nie sú plánovaní za rok 2060…

11.10.2018

NAŠI PARTNERI: