ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 2.

13. augusta 2019 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

VÝSTUPOM DO VYŠŠÍCH ROZMERNOSTÍ NADOBÚDAME PRÁVO PREHLÁSIŤ REÁLNOSŤ

Od prvopočiatku postupujeme po Púti Duchovného Osvietenia (PDO). Máme však na výber prejsť do zápornej časti „-“, do kladnej časti „+“, alebo stúpať nahor. Vždy stojíme na krížnych cestách pred tromi možnosťami pri tom kameni, ku ktorému prišiel Ilja Muromec. Na kameni je napísané: doľava pôjdeš – koňa stratíš; napravo pôjdeš – ženu nadobudneš, deti ti porodí, dom postavíš. Inými slovami, takto ostaneme niekde v rozmernostiach 1-2-3-4-5. Ale ak pôjdeš priamo – nič nenájdeš, ale nadobudneš seba. Tu ale treba mať jasno, že jedno druhému nie je na prekážku – ak je správne pochopené. Púť Duchovného Osvietenia a partnerské spolužitie si nijako principiálne neodporujú. Presnejšie, PDO a chudoba nie je jedno a to isté. Znamená to, že keď postupujeme po PDO mimo „+“ a „-“ rozmerností, tak môžeme veľmi rýchlo vystúpiť do vysokých rozmerností. Každý z nás sa nachádza v nejakej svojej, konkrétnej rozmernosti, kde vedie svoju rozmernostnú Hru. V skutočnosti sú tieto rozmernosti tak nepredstaviteľne veľké, že keď sa do nich dostaneme, tak tam môžeme ostať zaseknutí aj niekoľko životov po sebe.

Každý z nás bez výnimky sa nachádza v konkrétnej, svojej rozmernostnej štruktúre. Každý človek, ktorý hrá vnútri 12-rozmernej Hry má právo slobodného výberu – rozhodnutia. Každý deň, každú hodinu, každú sekundu stojíme pred touto voľbou: naľavo, napravo, alebo priamo. A každý deň konáme rozhodnutie v prospech Svetlej Navi (Slavi) a Javi, alebo Temnej Navi a Javi. V prospech Svedomia, alebo v prospech Ambícií.

Pripomeňme si, že Svedomie vo svojej pôvodnej podstate znamená „nerob iným to, čo nechceš aby iní robili tebe“. Teda to, čo spôsobíme iným musíme byť automaticky ochotní prijať aj na seba. Žiadny pop žiadnou spoveďou ho nemôže vyčistiť, pretože je to výlučne odraz a dôsledok osobného rozhodnutia a konania. A Ambície? Všetko to, čo robíme, aby sme dosiahli materiálny prospech. Patria tu aj často odporúčané scientologické metodiky, kde nám radia dať si prvú otázku „čo mám z toho ja?“, hoci môže nasledovať otázka „čo majú z toho iní?“. Inak povedané, tu patria aj tí človekovia, ktorí sú pevne uchytení napríklad v Matriciach „Ja Egoista“, „Ja Spotrebiteľ“ a podobne. To všetko je strana Ambícií.

Nikto nemá právo ovplyvňovať slobodné rozhodnutie druhého človeka, všetky a akékoľvek takéto snahy presmerujú toho, kto ide po PDO doprava alebo doľava a podliehajú reakcii – trestu. Hriech ako taký – v kresťanskej dogmatike a poňatí – NEEXISTUJE. V Astrále vôbec takej štruktúry nieto. Je to nanútená štruktúra vytvorená Vatikánom – jezuitmi. Jestvuje iba právo slobodného výberu rozhodnutia a zodpovednosť za právo slobodného rozhodnutia (výberu). Všetko vo vesmíre podlieha referenčnému bodu Stvoriteľa: Jeho Konom. Teda reakcia na akciu – dávno známa kauzálna reťaz. Nič viac neexistuje. Všetko mimo toho sú už nanútené pojmy a štruktúry.

Dôležité je najmä to, že túto zmluvu o nenapadnutí či napadnutí práva človeka Svetlé Sily dodržiavajú, vrátane Svetlej Javi aj Navi. Keď Svetlé, Nebeské Sily prichádzajú k človeku, tak nikdy neprejavujú samostatnú iniciatívu. Na požiadanie človeka vykonajú, na pozvanie prídu, na otázku odpovedia.

Temná Jav a Nav túto dohodu nerešpektuje, presnejšie namiesto iba trestania za porušovanie Konov – za čo majú právo od Stvoriteľa trestať a čo je aj príčina ich existencie – začali už aj provokovať na Ich porušovanie. Podľahnutie takémuto pokušeniu je však tak či onak plná zodpovednosť človeka. Oni vždy vytvárajú všemožné provokačné pasce alebo dodávajú dezinformácie, ktoré vlákajú človeka tam, kde nakoniec urobí to, čo potrebujú oni. Takto sa spravidla prepadne do jednej z rozmernostných štruktúr, kde sa nadlho zasekne, vlepí. Ale ak toto rozhodnutie – teda výber rozhodnutia v prospech Temnej Javi či Navi – vykonal sám človek, niet koho iného viniť. Bude niesť dôsledky, a to nemusí byť iba v materiálnej rovine. Okrem toto ešte existujú aj také štruktúry, ktoré majú právo trestať, ktoré dokážu na človeka prelievať v podstate akékoľvek cudzie následky (cudziu Karmu) na to, aby sme ju odpracovávali, ba existuje ešte množstvo ďalších štruktúr, ktoré zodpovedajú za množstvo ďalších vecí.

Ale nikto nemôže napadnúť len tak, z ničoho nič, pre nič, za nič. Potrebujú niečo, o čo sa môžu zachytiť. Tie ako keby háčiky – o ktoré sa môžu v nás zachytiť – v „+“ a „-“ rozmernostiach – to sú naše emócie, city, preciťovania. Ak vám je zle, treba sa dobre poobzerať vôkol seba, koho kŕmite.

Aby sme sa mohli oslobodiť od všetkých naviazaností, ktoré máme v „-“ rozmernostných štruktúrach, od všetkého negatívu, ktorý prebýva v nízkorozmernostných štruktúrach, naša ŽivAtma má „plavákovú“ štruktúru. Znamená to, že keď nemá blokovanú cestu – odstránili sme jej z cesty negatív – tak sama, ako plavák, stúpa nahor, do vyššej rozmernostnej štruktúry. Všetko, čo je nato treba je čistka, čistka a čistka, všetko ostatné už máme.

Kon Stavby Sveta hovorí, že v Jemnohmotnom Svete existuje Hierarchia, a to oveľa mohutnejšia, než aká existuje na Zemi. Jemnohmotný Svet je striktne hierarchická štruktúra, t.j. je to Rozmernostná Štruktúra. A tak všetko, čo môže realizovať človek, ktorý sa nachádza v 9. rozmernostnej štruktúre, nemôže realizovať človek, ktorý sa nachádza vo 4. rozmernosti. Každý má svoje vlastnosti. My máme od počiatku 16-tkovú štruktúru, právom narodenia sa a iba počas života nás spúšťajú do nižších rozmerností. Prečo to robia? Preto, aby sme nemali právo prejaviť svoju vlastnú reálnosť.

Ak dokážeme vyskočiť spod vplyvu 8. a 9. rozmernosti do oveľa vyšších rozmerností, tak potom už môžeme prejaviť reálnosť. Akú? Šťastie, hojnosť, prekvitanie, a to ako pre seba, tak aj pre svojich rodných a blízkych. A preto nadol spúšťajú špeciálne programy a háčikové návnady, ktoré majú za úlohu nás udržať v nízkych rozmernostných štruktúrach, a to ako v „+“, tak aj v „-“ oblastiach.

VÝZNAM ČAKRÁLNYCH ŠTRUKTÚR V ROZMERNOSTIACH PRIESTOROV

Kedysi sme žili v 10., 11. a 12. Rozmernosti, teda v priestore Zlatého Veku. Teraz každý z nás žije tam, kde žije. Každý si môže sám zistiť, kde vlastne žije. Všetky rozmernosti je možné pomenovať:

„-1„ Strach o vlastný život. Ak vyžarujeme strach o vlastný život, tak sa nachádzame v „-1“ rozmernosti;

„-2“ Sexuálne zvrátenosti. To, keď na obrazovkách ukazujú mužské a ženské genitálie, to je prejav „-2“ rozmernosti;

„-3“ Strach z hladu, strach, že sa nedožijem výplaty, že ostanem bez peňazí. Čo budem potom zajtra robiť? A vystačia mi peniaze do výplaty? Ako nachovám svoje deti…

„-4“ Závisť, nenávisť, žiarlivosť, „ak ťa nemôžem mať ja, tak nech ťa nedostane nikto“…

„-5“ Komunikácia so znakom „-“. Vyžarujú ju čakacie kancelárie šéfov, riaditeľov, „ja som šéf, ty si nula“…

„-6“ Vidím Jemnohmotný Svet so znakom „-“;

„-7“ Komunikujem s Jemnohmotných Svetom so znakom „-“;

„-8“ Žrecovská štruktúra. Mám právo vytvárať reálnosť so znakom „-“. Pretože v Jemnohmotnom Svete jestvuje Kon Stavby Sveta, ktorého jeden z bodov hovorí, že akákoľvek bytosť, vysoká substancia, má právo vytvárať svoju reálnosť o tri rozmernosti nižšie od seba. Z 8. už môžeme vytvárať reálnosti pre 5. rozmernosť;

„-9“ Číra satanistická štruktúra, dominancia, hegemónia.

„+1“ Narodil/a som sa;

„+2“ Vytvoril som sebe podobného. Spojenie cez pupočnú štruktúru so všetkými deťmi. U muža spojenie so ženou, u ženy spojenie s mužom;

„+3“ Som sýty. Osvedčiť a potvrdiť svoje svoju existenciu na Zemi;

„+4“ Srdcová čakra. Ľúbosť;

„+5“ Komunikatívnosť so znakom „+“. Postavil som dom, zasadil strom, vychoval cnostné potomstvo. Môj, priateľ, môj spolužiak môj sused;

„+6“ Vidím Jemnohmotný Svet so znakom „+“;

„+7“ Komunikujem s Jemnohmotných Svetom so znakom „+“;

„+8“ Žrecovská štruktúra. V 8. rozmernosti sa nachádza štruktúra Smrť, človek, ktorý sa dvíha vyššie môže riadiť svoj život;

„+9“ Svetlí Bohovia Javného Sveta. Božie substancie;

10., 11., 12. rozmernosti zodpovedajú za kolektívne sebauvedomenie si. Spoločná, bratská štruktúra Slovanov. Moja Dŕžava, Moja Otčina. Tu sú tie najvyššie emanácie a preciťovanie.

1., 2. a 3. rozmernosť predstavujú emocionálnu sústavu. Akonáhle začínate prejavovať emócie znamená to, že sa nachádzate v prvej, druhej, alebo tretej rozmernosti. Sú to najtuhšie aj najzraniteľnejšie čakrálne štruktúry.

Predpokladajme, že človek cíti strach o svoj vlastný život, poníženie, strach z ničoty. Vtedy sa jeho Živatma automaticky nachádza v -1., -2., alebo -3. rozmernosti. V 1., 2. a 3. sa nachádzajú naše emócie, celý emocionálny systém. Vo 4., 5. a 6. rozmernosti sa nachádza systém citov; v 7., 8. a 9. a vyššie je lokalizovaný systém preciťovania.

Po tom, ako sme si vyjasnili, ktoré rozmernosti za čo zodpovedajú, môžete si sami overiť, v akej rozmernosti sa nachádzate vy.

  • Bojíte sa umrieť?
  • Bojíte sa žiť?
  • Bojíte sa, že začne vojna?
  • Strach z chudoby? Hladu? Zmrzačenia? Strach o svoje deti?

Súdiac podľa toho, čo ukazuje naša televízia, čím nás napcháva naša vláda – čo myslíte, čo na nás systematicky vyžarujú?

Môžete si pozrieť aj staršiu prednášku z Brezna, kde je tento systém členenia rozmernostných štruktúr vysvetlený podobnejšie. Samozrejme, že ide o principiálny pohľad. Nové informácie nám prichádzajú neustále:

VPYV MÉDIÍ

Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí: „Všetko v Stavbe Sveta má právo vytvárať svoju vlastnú v priestore reálnosť o tri rozmernosti nižšie od seba. Všetko v Stavbe Sveta má právo ovplyvňovať to, čo sa nachádza o 3 rozmernosti nižšie neho samého“. Zadajme si otázku, čo môže ovplyvniť človek, ktorý sa nachádza v 1., 2. alebo 3. rozmernosti? Ak sa človek nachádza v depresii, starostiach, v emocionálnom stave, v sexuálnej posadnutosti, tak nie je v stave zostrojiť žiadnu reálnosť, je to proste nemožné.

Práve preto sa o nás „starajú“ naša milá vláda a parlament, ktoré umožňujú na obrazovkách premietať všakovaké strašenia, vraždy, sex, porná, aj strach o vlastný život, alkoholizmus, hlad. Ak si overíte samých seba, často pociťujete strach o vlastný život? Strach, ktorý vás plne zachvacuje? Ak sa budeme trvale nachádzať v 1., 2. alebo 3. rozmernosti, budeme tam, kde nás chcú mať. A najlepšie čo najnižšie, až v „septiku“. Pretože podľa Konu Stavby Sveta – ostávame tam dobrovoľne – akú reálnosť (o 3 rozmernosti nižšie) si tam môžete vytvoriť? Samozrejme že – ŽIADNU. Takže podľa toho, čo na nás chrlia demokratické médiá – teda podľa ich názoru – sa máme nachádzať najlepšie na úrovni „-1.“, „-2.“ a „-3.“ rozmernosti.

Prečo sa to tak robí? Pretože -9, satanská štruktúra môže vytvárať programy iba v -6 rozmernosti. Ale aby mohli „kŕmiť“ -6 rozmernosť, tak my musíme sedieť v „-1“, „-2“ a „-3“ rozmernosti.

V „-6“ existuje parazitická štruktúra a nás podriaďujú práve tejto parazitickej štruktúre („každá vláda je od Pána“) nato, aby sme sa stali potravou pre nich. Pretože „-1“, „-2“ a „-3“ sú najtuhšie rozmernosti, do ktorých keď sa dostaneme, tak sa tam môžeme „zadrhnúť“ aj na mesiace. Za toto porušovanie Konov – t.j. za naše dobrovoľné pobývanie v nízkych rozmernostiach – má „-6“ rozmernosť plné právo sťahovať z nás energiu, našu energetickú substanciu. V tomto naozaj sme.

Našou úlohou je vyvarovať sa všetkých návnad na háčikoch tak, aby sme neboli ani v „-“, ani v „+“ rozmernostiach. Pamätajme, že tie háčiky, ktoré sú návnadou na naše vtiahnutie do nízkych rozmerností sú naše emócie, city, preciťovania. Vyššie umiestnené preciťovania sa ťažko uvedomujú. Emócie sú ľahko detekovateľné, emóciami je možné aj nakaziť, emocionálne pôsobenie jestvuje, a keď je ponúknutý háčik, tak človek v „-1“, „-2“ a „-3“ rozmernosti veľmi ľahko zapadne do emócie. A keď už on sám do emócie upadol, tak po tomto kanály je možné sťahovať z neho jeho energetickú substanciu.

Naša povinnosť je stúpať po Púti Duchovného Osvietenia a oslobodzovať sa od všetkých návnad na háčikoch, ktoré sa nachádzajú dole. Tými najzložitejšími a najboľavejšími návnadami na háčikoch sú naše vlastné strachy. Je to základná štruktúra, ktorá nás udržiava v „-1“ rozmernosti. „-2“ – sexuálne zvrátenosti a „-3“ strach z ničoty, chudoby, hladu, strachu o rodných a blízkych, beznádej. To sú základné návnady, ktoré pevne udržiavajú v nízkych, emocionálnych štruktúrach. Akonáhle človek prejaví akékoľvek vlastnosti naviazanosti na niečo, je to príznak toho, že sa nachádza vnútri Hry.

Púť Duchovného osvietenia leží mimo „-“ aj „+“ rozmerností. Zlatá Púť Duchovného Osvietenia, to je Znanie a Schopnosti Zlatého Veku o tom, ako rýchlo vyskočiť do oveľa vyšších rozmerností.

pokračovanie

13.08.2019

NAŠI PARTNERI: