ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 4.

17. septembra 2019 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

POHYB NAHOR MUSÍ PREBIEHAŤ POSTUPNE A PO ROZMERNOSTIACH

Prinášame dokončenie cyklu slovanských energetických čistiek meditáciou.

Je to podobné, ako keď dostanete kľúče od auta a vychádzate na verejnú cestu. Vtedy už máte povinnosť poznať pravidlá cestnej premávky, pretože vyjsť len tak na cestu je veľmi nebezpečné. Presne tak sa musíme naučiť aj pravidlá cestnej premávky v Jemnohmotnom Svete (J/S).

Musíme vedieť, čo sa kde nachádza, keď si myslíte toto, dostanete toto, ak si myslíte hento, dostávate hento, ak si neželáte nič, dostávate všetko. Vedma Nadežda takto vysvetľuje Púť, na ktorú ju nasmerovali jej Učitelia.

Zlatá Púť Duchovného Osvietenia leží medzi Temnou Javou a Navou a Svetlou Javou a Navou v prostriedku. Pred nami visí lákadlo mrkvička, zozadu prichádzajú kopance. Našou úlohou je cestovať vo vlaku a nebežať pred lokomotívou, t.j. nedať sa nalákať na peknú návnadu pred nami, ale ani nezaostávať, lebo následne prichádzajú kopance. Náš výstup musí prebiehať po poriadku a postupne po rozmernostiach. Dva kroky vpred, krok nazad. Jeden a ten istý bod v priestore prechádzame trikrát. Je to tak potrebné preto, aby sa nepretrhla logická reťaz. Ľubovoľný človek, ktorý naberá takúto vysokorozmernostnú energetickú substanciu, by mohol poľahky stratiť rozum. V prípade vedmy Nadeždy toto nehrozí, pretože jej Učitelia ju previedli cez J/S akurátne, postupne, po tejto Púti Duchovného Osvietenia medzi Svetlou Javou a Navou a Temnou Javou a Navou: 2 kroky nahor, krok nadol. Druhé kroky už idú ľahko, už len zbierame kamienky. A tretie idú už po vychodenej ceste, dá sa už aj bežať, dokonca prefrčať aj autom.

GENETICKÁ PAMÄŤ

Čo do podstaty sú tieto vedomosti – Znanie – nám poskytované žrecovskými vedomosťami Zlatého Veku. A podľa toho, ako sa k nim budeme vzťahovať, tak aj budeme žiť v budúcnosti. Predpokladajme, že sme žili, žili, žili a dožili sa až do dneška. Sme spokojní s tým, ako prebiehal náš život? K šťastiu sa treba smerovať. A aspoň niečo pre jeho dosiahnutie konať.

Pozrite sa na seba a povedzte si: „Nuž hľa, takto som už ja žil. Teraz si želám, mám predsavzatie žiť inak. Chcem sa naučiť skúmať spôsob, ako sa dá žiť inak. Chcem žiť šťastne, v prekvitaní, v hojnosti, vo vzájomnej ľúbosti…“

Dnes existuje veľmi veľké množstvo všakovakých ponúk v štýle príďte, ja vás naučím ako šťastne žiť. Ale žrecovské učenie hovorí: budete žiť šťastne vtedy, ak nad tým popracujete. Vedma Nadežda je ako ukazovateľ na rázcestí troch ciest: pôjdeš napravo, toto spoznáš, pôjdeš naľavo, hento spoznáš, pôjdeš priamo, spoznáš toto. Ale rozhodnutie konáme vždy my sami. Nikto nás samých za nás šťastnými neučiní. A ak aj hej, tak len na určitý, krátky časový úsek. A ak aj, tak určite si za to vezme nejakú svoju výplatu.

Šťastie je vecou každého, alebo inak je to vzťah seba k samému sebe. Ak si povolím stať sa šťastným – tak som šťastným. Ale ak si to sám nepovolím, ba ešte sám seba za to trestám – tu už nieto pomoci.

A okrem toho ešte existujú v J/S štruktúry, ktoré nás môžu trestať, ako sú aj také, ktoré môžu na nás zlievať akékoľvek cudzie odpracovávania, ako aj štruktúry, ktoré zodpovedajú za to, za hento, za tamto.

Na seminároch vedmy Nadeždy sa približne 95% účastníkov stáva vidiacimi, ale za predpokladu že majú potenciál, a pokiaľ si sami nezakrývajú svoje vlastné videnie. A to, čo začínajú spočiatku vidieť nie sú vždy tie najkrajšie obrázky. Ide najmä o útoky, o prebíjanie našich jemnohmotných tiel, videnie tých programov, ktoré na nás zlievajú. Spočiatku to je poriadny šok. Ide zväčša o to, čo odpracovávame za iných. V podstate prichádza spravodlivý hnev a želanie potrestať vinníkov.

My, Slaviani máme špecifickú mentalitu, ktorá spočíva na prítomnosti Svedomia a chováme sa približne podľa vzorca: trikrát mi dokáž, že si môj nepriateľ a ja ti uverím. Ale tí, ktorí sú riadení ambíciami sa chovajú podľa iného vzorca: dokáž mi, že si môj priateľ a ja ti uverím, že ním naozaj si. V skutočnosti máme mentalitu štýlu 150 ráz mi dokáž, že si môj nepriateľ a až potom uverím ti, že ním naozaj si, a až potom ti niečo na odvetu urobím.

Aj samotná Nadežda – podľa jej slov – bola taká; vždy predpokladala, že možno to ona sama je čímsi vinná, že naozaj to s ňou je čosi nie v poriadku. Nakoniec sa ukazovalo, že to ona je vinná za to, že ju napadli. Že niekoho uviedla do pokušenia. Ukázala svoje vlastné, krásne štruktúry v J/S a tak ju napadli. Nuž, o čo teda ide? Ukazuje sa, že aj v tom je vinná ona…

Rozmernostné rozpoloženie celej Hry je určované tým, v akej rozmernosti žije väčšina obyvateľstva. Kedysi sme žili v 10., 11. a 12. rozmernosti, čo sa nazývalo Zlatý vek.

  • 7-8-9 – Matriarchát;
  • 4-5-6 – Slavianstvo a Patriarchát;
  • 1-2-3 – Kresťanstvo a tiež Patriarchát.

Tieto názvy zaviedla vedma Nadežda, ona sama ich zaviedla potom, ako jej boli ukázané v JS. Tieto identifikácie sú rozdielne od tradičného slavianského delenia, ktoré bolo používané za Noci Svaroga. S konkrétnymi číslami to je z pohľadu určovania čohosi v J/S vždy problematické, pretože ak sa človek zasúva do minulosti, tam platí iný tok Času, my sme iní, mentalita je iná.

V súčasnosti máme to, čo máme. Hra za niekoľko tisícročí z rozmerností 10-11-12 silne zdegradovala a prepadla sa do úrovne „septiku“, teda tam, kde teraz sme. Našou aktuálnou úlohou je zvýšiť rozmernosť Hry tým, že zvýšime rozmernosti samých seba. Znamená to – inými slovami – že záchrana topiacich sa je vecou samotných topiacich sa. Nikto nám neplánuje pomôcť. Predstavme si, že žijeme v Zlatom veku a prehlásme takúto reálnosť. K moci začínajú prichádzať Temní žreci z -9. rozmernosti a začína sa spúšťanie – klesanie – Hry. Hra klesá do 7-8-9 rozmernosti. Akonáhle sa začína prejavovať vplyv „-“ rozmernostných štruktúr, Človečenstvo hneď prechádza do druhej substancie, kde je iná reálnosť, kde platia iné pravidlá, všetko začína byť iné. Napríklad v tejto hre sa naši muži rodia so 4 otvorenými čakrami a rozpracovávajú si otvorenie 5. čakry. Kým sme žili v rozmernostiach 10-11-12 v Zlatom Veku, tak sme sa rodili s 12 otvorenými čakrami. Až potom – po spustení do nižších substancií – sa muži začali rodiť so 4 a ženy so 7 otvorenými čakrami, pričom rozpracovávajú 8.-9. čakru. Neskôr – v období Matriarchátu – muži odovzdali (energetické/ochranné) riadenie ženám, pretože oni vtedy ešte videli čo sa odohráva v J/S. Preto svet riadili ženy, preto dostali túto dôveru. Ak sa dnes zasuniete do J/S, tak tam neuvidíte prakticky NIČ. Všetko je prekryté, zablokované, zakrývajú nám kanály videnia J/S.

A aký tu bol priestor pred 30 rokmi? Vtedy sme ešte žili v rozmernostiach 4-5-6. Ten priestor, ktorý nám odovzdávali naši rodičia, to ako sme žili, to, ako sa dal preciťovať. Na dedinách po domoch ešte často nebývali ani zámky, alebo kľúč býval odložený pod rohožkou. Na dverách ani oknách sme nemali nijaké mreže. Neboli sme podozrievaví. A čo to dnes ukazujú v televízii, čo hrajú divadlá? Veď starci nám dávno hovorievali, že mládež treba vychovávať pozitívnymi príkladmi. Máme vlastnosť sa vžívať do cudzích trápení a chceme hneď pomáhať. Ale podľa televízie… Takže sa porovnávame s koho vzorom..? Ďalej sa už takto nedá pokračovať. Žijúc v strachu, v negatívnych substanciách, nie sme v stave prakticky vystrojiť žiadnu reálnosť pre nikoho ani len blízkeho, a už vôbec nie pre seba.

Slaviani sú poslednou pevnosťou, poslednými nositeľmi šestnásťkového génu. To jediné, čo môže zmeniť život je zajaviť (prehlásiť) HO, že sme to my, Slaviani Slovieni, v kom ešte jestvuje Stvoriteľova Substancia. Ale pokiaľ prebieha genocída Slavianov Slovienov treba pochopiť, že prebieha vojna medzi Temným a Svetlým Žrecovstvom.

Celá naša úloha, ktorú konáme na seminároch pod vedením vedmy Nadeždy, je dať sa ňou vyviesť do vyšších rozmerností, aby sme tam spolu, dohromady zajavili (prehlásili) vyššiu Reálnosť. Ak my sami seba zbavíme akéhokoľvek problému, zajavíme (prehlásime) sa v J/S, tak my sami nadobudneme elegantnú možnosť všetci spolu, dohromady, prehlásiť Reálnosť pre našu Rus Slovienov, pre našu Vlasť.

SCELENIE FYZICKÉHO AJ JEMNOHMOTNÝCH TIEL DO 16. ROZMERNOSTI

Tu prinášame meditáciu premenenia fyzického tela do ideálneho stavu, pri ktorom fyzické telo prechádza spolu s jemnohmotnými telami do 16. rozmernosti. Takto sa pre nás všetkých, pre každého, kto sa takejto meditácie aktívne zúčastní, v tu a teraz vytvorí nový priestor, v ktorom z fyzických tiel všetkých účastníkov spolu odchádzajú, topia sa, miznú všetky bloky, prekážky, všetky upchávky, ktoré sú následkami prítomnosti negatívu.

Takéto telo umožní priamy prechod do 16. rozmernosti, t.j. pri nástupe oznámeného konca existencie 12-rozmernej Hry nebude potrebné žiadne nové telo. To je ale možné iba u Človekov s čistou, nemiešanou štruktúrou Krvi (t.j. Slωvѣnov).

Treba však uviesť, že Nová Hra nebude „iba“ 16-rozmerná. Znamená to však to, že ak by to aj bol prvý, počiatočný stupeň rozmernosti Novej Hry, umožní prechod do tejto Novej Reálnosti bez nutnosti straty tela a nového zrodu.

Tento opis prinášame v takej forme, aby mohol byť priamo – v priamej reči – použiteľný (najlepšie v skupinovej) meditácii.

Všetky bloky, svorky, pokrývky, upchávky vnútri našich tiel odchádzajú, miznú, prebieha očista fyzických tiel, jemnohmotných tiel všetkých nás spolu farebnými filtrami.

Prvý filter – prichádza ružová farba: je to najefektívnejší likvidátor blokov komplexov menejcennosti, nespokojnosti so sebou, výčitiek voči sebe samému, tvrdého, negatívneho vzťahu k sebe;

Žltý filter: tiež vymýva z fyzických aj jemnohmotných tiel všetkých nás, všetkých spolu stav depresie, nenaplnenosti, bezvýchodiskového stavu, apatie;

Modrý filter: vymýva ilúzie vo vzťahu k sebe a ku svojim schopnostiam;

Fialový filter: vymýva výčitky voči okoliu, vyžadovanie zvýšenej pozornosti;

Hnedý filter: vymýva všetky zvyšky odrádzania, zadržiavaného hnevu, zadržiavaných výčitiek voči sebe aj okolitému svetu;

Čierny filter: vymýva stav zármutku, strachu, bezvýchodiskových situácií;

Zelený filter: vymýva melanchóliu po tom, čo sa neodohralo, neuskutočnilo ako očakávania;

Červený filter: vymýva žiarlivosť, agresivitu.

Filtre postupne menia jeden druhý a úplne vyčistia fyzické aj jemnohmotné telá od všetkých blokov, obmedzovačov, usadenín, od všetkých materializácií negatívu vo fyzických telách.

Pracujeme.

Všetky filtre – podľa miery frekvencie – menia svoje odtiene od tmavých tónov do jemných, jasných, až pastelových odtieňov.

Všetky filtre menia svoju farbu v závislosti od miery navedenia čistoty – od žiarivých odtieňov do pokojných, pastelových odtieňov a potom do čisto bielej farby.

Všetky filtre sa zlievajú do jednej čistej farby – bielej. Žiarivo bielej, prenikavo bielej a menia sa do svietiacej štruktúry, napĺňajúc fyzické aj jemnohmotné telá svietivosťou, čistým svetlom.

Každá bunka fyzických aj jemnohmotných tiel sa napĺňa Svetlom a začína vibrovať na úrovni 16. rozmernosti.

Zapojila sa prítomnosť vibračného stavu fyzických aj jemnohmotných tiel každého z nás, všetkých nás spolu v 16. rozmernosti.

Doplniteľne, cez svetelné filtre očistiť zvyšky blokov negatívu, ktorý ostal vo fyzických aj jemnohmotných telách.

Nasmerovať doplňujúcu čistku do všetkých boľavých bodov vo fyzických telách.

Pracujeme.

Doplniteľne sa odosielajú svetelné filtre cez vibračné toky do boľavých bodov fyzických tiel každého z nás, všetkých nás spolu.

Pokračovať v práci do precítenia tepla v celom fyzickom tele, do precítenia všetkých tokov skrz fyzické telá, skrz jemnohmotné telá každého z nás.

Všetky bloky, ktoré ostali s dlhodobými, zostarenými blokmi negatívu opakovane čistíme skrz svetelné filtre, cez vibračné úrovne 16. rozmernosti.

Previerka:

Nadýchneme a vydýchneme, preciťujeme ako cez celé fyzické telo prebehne vlna energie od hlavy do končekov palcov na rukách aj nohách.

Tok energie prúdi cez celé telo, ak niekde neprechádza, tak mysľou ukazujeme J/S kde je problém, a tam hneď prichádzajú liečivé toky.

Preciťujeme na vibračnej úrovni, ako cez každú bunku fyzického tela prechádza energia.

Všetky štruktúry fyzického tela sa prispôsobujú pod 16. rozmernosť.

Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako tok energie prechádza cez našu Dušu a precítime, ako sa sceľuje Duša.

Scelenie prebieha ľahko, postupne, prirodzene.

Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako energia a vibračné toky prechádzajú cez Ducha a Duch sa napĺňa potenciálom.

Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako toky energie a vibrácie prechádzajú cez našu Živatmu.

Nádych a výdych a precítime svoj vlastný kanál výstupu do J/S, precítili sme svoju celostnosť, čistotu, precítili sme celý svoj potenciál, schopnosti a možnosti, ktoré sú prakticky neohraničené.

Precítili sme seba ako veľkého tvorcu a skúmateľa, ktorý sám sebe dovolil hrať v nízkych rozmernostiach.

Preciťujeme celú neprejavenú časť seba a dovolili sme si stať sa veľkým, mohutným, silným, ohromným potenciálom, kde je možné všetko!

Nech bude tak!

Týmto je meditácia ukončená, môžeme vykonať obvyklé ukončenie.

Pre tých, ktorí sú oboznámení so Psychoenergolytikou určite poľahky využijú cvičenie DÚHA.

17.09.2019

NAŠI PARTNERI: