VEĽKÍ TRIGLAVI SVETOV

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

Veľkí Nebeskí Bohovia sú vo všeobecne slovanskej a všeobecne árijskej tradícii spojení do Svätých trojičných zväzov, ktoré nazývame Veľkí Triglavi.

Každý Veľký Triglav vypĺňa svoje špecifické činnosti vo svojom Vyššom Svete, ale taktiež vplýva na všetky rozumné formy života na Zemiach v rozličných obývaných Svetoch a Reálnostiach.

Existujú Božskí Veľkí Triglavi, ktorí ochraňujú Vesmírnym Svetom, t.j. Svetoch Navi, Svetom Javi, Svetom Slavi a Svetu Pravi. Ale taktiež existujú Veľkí Triglavi času, ktorí ochraňujú patričným časovým periódam: Jeseni, Zime a Jari. Sú Veľkí Bohovia, ktorí sú spojení do Deväťglavu, ktorí ochraňujú Letu (roku) a každému dňu týždňa.

Veľký Triglav Sveta Pravi
Jediný Tvorca-Budovateľ Ra-M-Cha, Rod-Prarodič, Boh Višeň, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Sily Budovania (Ra-M-Cha); Sily Rozmnožovania sa (Rod-Prarodič); Miesto na žitie (Višeň).

Veľký Triglav Sveta Slavi
Boh Ingl, Boh Trajan a Boh Volch, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Duchovné Poznanie a Samorozvíjanie sa (Boh Ingl); Budovanie a Vynaliezavosť (Boh Trajan); Mužnosť a schopnosť Obetovania sa za Slávu Roda svojho (Boh Volch).

Veľký Triglav Sveta Javi
Boh Svarog, Boh Perún a Boh Sventovít, ktorí dávajú všetkým ľuďom Veľkej Rasy Svedomie a Súdnosť (Boh Svarog); Vôľu a Slobodu (Boh Perún); Duševnosť a Vzájomnú pomoc (Boh Svetnovít).

Veľký Triglav Sveta Navi
Boh Veles, Boh Tarch (Dažďbog) a Boh Svätovít, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Lásku k Práci a Horlivosť (Boh Veles); Prastarú Múdrosť a Dobrotu (Dažďbog Tarch, syn Perúna); Duchovnosť a Láskyplnosť (Boh Svätovít).

Veľký Triglav Ochranca Jesene
Bohyňa Dživa, Boh Ramchat, Bohyňa Rožana, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Duševný Súcit (Bohyňa Dživa); Blahobyt a Dostatok (Boh Ramchat); Zdravé Potomstvo (Bohyňa Rožana).

Veľký Triglav Ochranca Zimy
Vyšší Boh Rod, Boh Veles, Bohyňa Moréna, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Prekvitanie Rodu (Boh Rod); Hojný lov a Plné Obilnice (Boh Veles); Harmonický oddych a Pokoj (Bohyňa Moréna).

Veľký Triglav Ochranca Jari
Nebeský Boh Kryšeň, Bohorodička Lada, Boh Perún, ktorí dávajú ľuďom Veľkej Rasy Duchovné Obrady a Tvorivé Nadšenie (Boh Kryšeň); Vzájomnú Lásku a Manželské Vzájomné porozumenie (Bohorodička Lada); Cieľavedomosť a Bratskú Vzájomnú pomoc (Boh Perún).

Veľký Deväťglav
Nebeskí Bohovia, ktorí ochraňujú a riadia dni prastarej Slovansko-Árijského týždňa; Boh Chors riadi pondelky; Boh Orej riadi utorky; Vyšší Boh Perún riadi stredu; Boh Varuna riadi štvrtky; Boh Indra piatky; Veľký Stribog riadi šiestok; Vyšší Boh Svarog riadi siedmok; Bohyňa Zaria-Mercana ôsmok a Boh Jarilo nedeľu.

NAŠI PARTNERI: