VLAK SA ROZBIEHA

4. novembra 2020 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Fotografia v tomto článku sa mnohým našim čitateľom môže zdať povedomá – podobnú sme už raz umiestnili v inom článku. V skutočnosti však vôbec nejde o tú istú fotografiu. Ak sa jej pozornejšie prizriete, nájdete jeden rozdiel – vysielacie jednotky pod vrcholom veže majú už červenú farbu.

Montéri začali pracovať na tejto veži posledný týždeň októbra, ale ešte v čase písania tohto článku na veži stále čosi robili. Ak by šlo iba o výmenu „poťahu“, tak by sa tam určite nemotali tak dlho.

O čo môže ísť? Núka sa hneď jedno vysvetlenie. Núteným testovaním neoverenými a neschválenými juhokórejskými testermi (z ktorého dostávali ľudia modré papieriky bez pečiatky, či inej identifikácie lekára) pravdepodobne implementovali do organizmu barano-oviec aj nejaké (neznáme) nanočastice. Aspoň takéto niečo našli na špičkách ihiel belgickí lekári.

Urýchlené oživenie 5G siete znamená spustenie vysokorýchlostného obojsmerného kanálu, schopného prenášať on-line informácie v reálnom čase, v podstate bez oneskorenia, a pravdepodobne aj energiu pre nanoroboty. Je to ideálne prostredie na ovládanie – okrem iného – aj nanorobotov, ktorí už sú implementovaní do organizmov mnohých ľudí. A teraz prichádza pre nich veľká chvíľa: môžu ich konečne otestovať na reálnom biomateriály. Takej príležitosti sa nedá odolať.

Hoci takýto druh informácií (oni) oficiálne klasifikujú ako „konšpiračné teórie“, existencia takýchto prác je známa minimálne od roku 1986, keď si pracovník firmy Boeing kúpil opotrebovanú kopírku. Aké bolo jeho prekvapenie, keď v nej našiel zabudnutý dokument, ktorý niesol názov SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS. Publikovali sme ho ešte v roku 2008.

Barano-ovce – ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu dali testovať – si z ich pohľadu nezaslúžia žiaden ohľad, veď ponuku prijali dobrovoľne. Charakterizuje ich posledná položka tohto materiálu – pod názvom „Faktor VI.: Dobytok“.

O úprave početnosti obyvateľstva Zeme verejne sníval Bill Gates ešte v roku 2011:

Pre neznalých angličtiny aspoň nadpis: Depopulácia (myslí Zeme) pomocou nútenej vakcinácie: Riešenie bez uhlíkovej stopy!

A hľa – už sme sa dožili tohto sna Billa Gatesa! Veď niekde to predsa musia vyskúšať…

Ak sa krátko po spustení 5G siete začnú postupne u testovaných objavovať všakovaké zdravotné poruchy (môžu testovať viacero variantov) tak sa zbytočne neznepokojujte. Bude už neskoro.

Okrem iného sa nechal premiér počuť (a napísal to aj na svojom Facebooku), že očipoval 3 milióny Slovákov…

Na tomto mieste nezaškodí trochu sebakritiky. Mnohí z nás sa nestarali o politiku – a politika nás všetkých dobehla. Už pred 1,5 rokom sme ozvučili informáciu o potrebe oživenia ČSSR. Výsledok poznáme všetci – ako sme sa „starali“ my, tak sa o nás postarali oni. Tu možno doplniť už iba niekoľkokrát opakované stanovisko: mať názory je pekná vec, ale budúcnosť nevytvárajú názory, ale činy. Ako sme sa činili, tak sme dopadli.

Nestarali sme sa ani o prácu (resp. programovanie či boj) v Jemnohmotnom Svete – konkrétne máme na mysli čiernu mágiu, resp. čiernych mágov v našej zemi. Ak sa vážne nepustíme ani do boja proti tejto nákaze, tak nás dobehne aj toto, resp. skončíme tak, ako si to predstavujú oni na základe ich programov.

Ostáva tu jedna veľmi vážna otázka: A chceme vôbec žiť a prežiť?

V tejto súvislosti môžeme citovať aj z Nového Zákona: „Kameň, ktorý stavitelia zavrhli sa stal kameňom uholným!“

Musíme si nevyhnutne narobiť poriadok u seba „doma“. Je potrebné, aby si každý z nás overil, nositeľmi akých cudzích programov sme. Žijeme v strachu o svoj život, o životy našich detí, o to, z čoho budeme (v ich systéme) žiť, v strachu z vírusu Covid a podobne? Dnes je už väčšine jasné to, čo vie zistiť každý priemerný užívateľ internetu. Samotný vírus nie je ani zďaleka taký strašný, ako sú strašné informácie o ňom šírené. Uzavreli nás do atmosféry strachu, stavu nedôvery zo zajtrajšieho dňa, stavu nedôvery v seba samého (podľa Zápovedí Perúna to je jeden z najťažších hriechov, aký môžeme spáchať), nedôvery vo svojich blížnych, stavu strachu z komunikácie s inými ľuďmi. Šíria obrovský plást dezinformácií so znamienkom MÍNUS! Tento so sebou vedie stav paniky, nestálosti všetkého, je to proste odborne programovaná psychóza.

Tento stav nám však implementujú už dávno. Už neraz v minulosti sme volili nejednu vládu, do ktorej sme vkladali veľké nádeje, ale nádeje sa akosi nikdy nenaplnili. Takto nás už dávno začali programovať na túto psychickú aj morálnu nestabilitu. Tým nás dostali do stavu virtuálnej reality. Dôležité je to, že odpojením nás od reality nás dostali dostali do stavu, v ktorom je možné zavádzať do nás akékoľvek cudzie programy, ktoré pre nás zostavili. V takomto stave ich človek môže začať ponímať ako svoje vlastné, rozumné programy.

Každý človek je nielen Mikrokozmos, my nesieme zodpovednosť aj za to, čo sa deje v našom priestore. Sme nositeľmi, udržiavačmi, ochrancami a tvorcami aj Kolektívneho Rozumu. Od toho, v akom stave je ponímanie reality každého z nás závisí aj to, ako budú žiť naše deti. Kolektívny Rozum je výsledkom toho, čo každému z nás priniesol Kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta. Toto Znanie je umiestnené v mysliach každého z nás. Je vyžarované do priestoru každého z nás a vytvára energetické pozadie, v ktorom všetci žijeme.

Znanie, ktoré prišlo po Rodových kanáloch a je uložené v našich mysliach, vytvára Kolektívny Rozum. V ňom je takto uložené všetko, čo my, teraz žijúci, máme k dispozícii. Je tam najmä ponímanie toho, čo je Dobro a čo Zlo. Teda všetko, čo nesieme v našich mysliach.

Každý z nás má svoj systém pojmov, ktorými sa riadi a ktoré má v mysli, pričom všetky spolu tvoria vôkol nás priestor. A z tohto priestoru potom čerpajú aj naši potomkovia: deti, vnuci, pravnuci. Toto voláme Kolektívny Rozum.

Deti a dorastajúca mládež, ktorá spoznáva Svet, sa často pýta ako a čo robiť, čo je správne a čo nesprávne. V našom Kolektívnom Rozume je už všetko uložené, všetky pojmy aj vysvetlenia. Všetko z pohľadu našej Kultúry. Sú tam pojmy o Dobre aj Zle, čo máme robiť a čo nie. Nesmieme klamať, zabíjať, kradnúť…).

Egregor však rozhodne nie je Kolektívny Rozum. Toto už musí byť v Ráne Svaroga jasné každému našincovi.

My naše potomstvo tradične vychovávame cez Kolektívny Rozum, v ktorom sú všetky myšlienky aj odpovede na všetky otázky. Je tam všetko, čo by malo v našej spoločnosti byť.

Dnes sa nie náhodou snažia oddeľovať deti od rodičov a naše deti napájať namiesto do Kolektívneho Rozumu do nimi vytvorených egregorov a egregoriálnych štruktúr (matrice a pod.). Mládež sa takto ľahko dostane pod cudzie vplyvy – pod egregory. V tomto treba mať jasno: Egregor nie je Kolektívny Priestor Prҍdkov!

V hre je teraz naozaj veľa. Treba pokračovať v meditáciách. Hoci sa nám môže zdať, že veci sa hýbu akosi pomaly verte, že Kon Všehomíra už koná.

Zostavenie matrice (matričnej štruktúry) pre malú skupinu ľudí dokážu aj mágovia pomocou Živelných bytostí a vyvolávaním nízkych, démonických štruktúr (často ich nazývajú aj inteligencie). Ale ak potrebujú zostaviť matricu pre národ, to už je iná kategória. Tento princíp sme už opísali v samostatnom článku. Aj Matricu SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ museli zostavovať takým istým spôsobom. To je hlavná činnosť exorcistov, jezuitov, teda čiernych mágov. Matovič aj pi. Čaputová sú bábky, ktoré ktosi z pozadia riadi. Rezanie nemluvniat je hlavným zdrojom životnej energie na vytváranie egregoriálnych štruktúr. Vytvorenie takejto štruktúry je jedna vec a privedenie jej do plnej operatívnej „funkčnosti“ je vec druhá. Krvavé obety prinášajú v podstate vo všetkých katedrálnych chrámoch, určite však najmä v tých, ktoré navštívil pápež. On len tak, prenič-zanič žiadne miesto nenavštevuje. A nedávno zdochnutý spišský biskup bol jednou z kľúčových postáv tejto ich „tvorivej“ aktivity. Kon Všehomíra ho už dostal. A pôjdu aj ďalší, ktorí sa podieľali aj zúčastňovali takýchto krvavých obetí. Toto všetko sa dá vidieť v J/S.

Keď je egregoriálna štruktúra zostavená, tak aktívnou sa stáva tak, že sa na ňu napájajú (začínajú odovzdávať svoju životnú energiu) všetci, ktorí sa vopred určeného rituálu či obradu zúčastnia. V našom prípade je podmienkou individuálneho pripojenia sa do tejto Matrice dobrovoľná účasť na testovaní. Čím viac účastníkov (donorov vlastnej životnej energie), tým silnejší bude výsledok. A to, že barano-ovce nevedia o čo ide je len ich a ich problém. Informácie už vonku sú.

Keďže funkčnosť Matrice závisí od počtu tých, ktorí sa do nej dobrovoľne zapoja, tak bolo by zaujímavé zistiť, koľko to vlastne tých účastníkov naozaj bolo.

Akosi sa nám nepodarilo nájsť presné údaje o počte testovacích miest cez prvé víkendové kolo, takže použijeme všeobecne dostupnú informáciu: cca 5 000 odberných miest.

Armádne video „Metodika na odberovom mieste“ v reálnom čase ukazuje, ako má celý postup testovania vyzerať. Ak si ho pozorne prezriete, tak zistíte, že celé video má 07:06 minút. Z toho je cca 6,5 minúty – bez prerušenia – ukázaný celý postup na odberovom mieste.

Usmernenie pre túto akciu udáva aj „otváracie hodiny“ tohto matrixového podujatia:

A teraz jednoduchá matematika. Ak si spočítame všetok čas, počas ktorého mali anonymní lekári (či aj inštalatéri?) a údernícke bunky operovať a použijeme udávaný počet zúčastnených („cez 3 000 000“), tak jednoduchým vydelením zistíme, že jedno testovanie by trvalo 2,6 minúty, t.j. niečo okolo 2:36 minút… Z toho možno usúdiť, že reálne otestovali niečo okolo 1/3 reklamovaného množstva.

Prečo jezuiti začínajú panikáriť a vnucujú nám už otvorene zločinecké postupy, ktoré nielenže porušujú Ústavu (t.j. sú právne nulitné), ale testovaním neoverenými a neschválenými preparátmi na zdravých ľuďoch porušujú aj záverečné dokumenty Norimbergského procesu? Naposledy niečo také robili nacisti v koncentrákoch – a  tých aj popravili. Aj my sa nakoniec dopracujeme k medzinárodným inštitúciám!

Ale podobnosť s nacistami nie je iba v tom. Napríklad keď Hitlerova NSDAP vyhrala voľby a získala väčšinu v Reichstagu, tak použili už klasicky známy postup. Odhlasovali si (väčšinou), že opozíciu vylučujú z parlamentu, a tak celý parlament (Reichstag) obsadili iba oni – NSDAP. Je to náhoda, že počet písmen sedí s aktuálnou diktátorskou stranou?

Minulý rok pochovávali v Moskve bývalého primátora mesta Lužkova. Túto udalosť asi u nás nezachytili mnohí, ale bola niečím naozaj výnimočným. Pochovávali ho totiž v zatvorenej rakve. Nikto si nevedel vysvetliť prečo.

Bolo to však veľmi jednoduché. Keď Lužkov zomieral, tak z „Druhej strany“ mu ukázali, čo ho – na dlhé a dlhé veky – čaká za to, ako zbedačil ruský národ. To, čo uvidel, spôsobilo na jeho tvári takú strašnú grimasu, ktorá dlho desila ešte aj popa, ktorý mu prišiel dať posledné pomazanie. Grimasa ostala na jeho tvári aj po smrti. Bola taká desivá, že nikto si netrúfol ho ukázať v otvorenej rakve.

Je to však aktuálna situácia. Tí, ktorí na nás doteraz parazitovali už nejakú dobu začínajú dostávať Obrazy toho, čo ich po smrti čaká. Nečudo, že ich obchádza des a hrôza. Preto horúčkovito robia čokoľvek, aby sa svojmu osudu vyhli. A preto aj takýto tlak na nás, na Slovensko. A takto tomu aj treba rozumieť. Nijaké „potom“ už nebude. Teda pre nich, ale možno ani pre tých, ktorí sa dali testovať. Vlak sa už rozbehol, nastupuje Zlatý Vek. Vydržme, neprestávajme meditovať a preklínať, nevzdávajme sa!

04.11.2020

NAŠI PARTNERI: