VYŠNÍ PRVOPREDKOVIA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

Vyšnými Bohmi nazývajú Pravoslávny Staroverci-Inglingovia (stará, predkresťanská Viera našich Predkov, ktorá nemá nič do činenia s kresťanstvom) tých Bohov, ktorí vo Vesmíre podporujú vývoj rôznych foriem Života a ochraňujú harmonický tok všetkých životných prejavov vo Svetlých Vesmíroch v súlade s Neotrasiteľnými Zákonmi Jediného Tvorcu-Budovateľa, ktorého my ľudia nazývame Veľký Ra-M-Cha. Každý z Vyšších Bohov vypĺňa svoje Nebeské činnosti, no pritom naši Vyšší Svetlí Bohovia pomáhajú ľuďom, ktorí idú po Cestách Duchovného a Duševného Vývoja, po Cestách tvorivého Budovania a Čírej Lásky, po Pravedných cestách, na ktorých Čisté Svedomie je meradlom všetkého.

Ako možno vidieť na Svarožom Kruhu, slovanský systém určovania času je úplne odlišný od dnešného. V prvom rade počet našich Súhvezdí, teda v prastarom, staroslovienskom vyjadrení „Čertogov“ alebo príbytkov Bohov je 16. Každé súhvezdie je pod ochranou konkrétnej vyššej Sily – Boha a má aj svoj vlastný runový znak. Ak sa dobre pozriete tak zistíte, že Bohyňa Moréna má runu Mara, ktorá je do dnešných dní erbom nášho národa. Aj keď význam nám zmenili.

V súčasnosti sa nachádzame na konci obdobia Noci Svaroga, alebo vo vyjadrení hinduistov na konci Kali Jugy, ktorá trvala 1 620 rokov. Obdobie nadvlády žiarenia Súhvezdia Líšky končí na jesennú rovnodennosť 2012. Rokom 7520 (2012) nastupuje obdobie pod nadvládou žiarenia Súhvezdia Vlka, teda Boha Velesa. Vraciame sa domov, do Sveta Svetla. Blíži sa koniec časov Tmy.

Už niekoľkokrát sme sa odvolávali na runy. Aby bolo jasné prečo, je potrebné sa zmieniť o pôvode slovanských a árijských písem. V mnohých Rodoch Veľkej Rasy v prastarých časoch existovali samostatné formy zápisu a čítania Múdrosti, ktorá sa uchovávala v tom či onom Rode, Klane alebo Kaste. Pod celkovou gramotnosťou našich Predkov musíme rozlišovať štyri druhy písomníctva Rasy: Da’Árijské Trjagy, Ch’Árijské Runy, Svätoruské Obrazy (Bukvica, Runika, Črty a Rezy) a Rasénske Molvice.

 • Ra-M-Cha (RAMCHA). Jediný Tvoca-Budovateľ, Vyššia Nepoznateľná Bytosť, vyžarujúca prvopočiatočné Životodarné Svetlo Radosti a prvotný Oheň Stavby Sveta (Život nesúca Inglia), z ktorého vzniklo všetko, čo teraz existuje, ale tiež jestvujúce v minulom viditeľnom a neviditeľnom vesmíre a všemožné obývané Vesmíry.

ROD-PRARODIČ – neodnímateľná časť jediného Tvorcu-Budovateľa – Veľkého Ramchu. Rod-Prarodič je jediným Bohom-Ochrancom všetkých Rodov Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Rodu.

BOH INGL – Večný Boh-Ochranca Prvopočiatočného Životodarného Ohňa Stavby Sveta (Život nesúcej Inglie) a Čistého Svetla Duchovného Poznania a Budovania.

 • BOH ROD – personifikácia množstva všetkých Svetlých Bohov a premúdrych Predkov našich. Je Jediný a Množstvenný zároveň. Keď hovoríme o všetkých Prastarých Bohoch a Veľkých a Múdrych Predkoch našich – Pračšuroch, Pradedoch, Dedoch a Otcoch, tak hovoríme – to je môj Rod. K nemu sa obraciame, keď potrebujeme podporu Bohov a Predkov, lebo naši Bohovia sú naši Otcovia a my sme ich deti. Boh-Ochranca Súhvezdia Bociana na Svarožom Kruhu.

BOH ROD – personifikácia množstva všetkých Svetlých Bohov a premúdrych Predkov našich. Je Jediný a Množstvenný zároveň. Keď hovoríme o všetkých Prastarých Bohoch a Veľkých a Múdrych Predkoch našich – Pračšuroch, Pradedoch, Dedoch a Otcoch, tak hovoríme – to je môj Rod. K nemu sa obraciame, keď potrebujeme podporu Bohov a Predkov, lebo naši Bohovia sú naši Otcovia a my sme ich deti. Boh-Ochranca Súhvezdia Bociana na Svarožom Kruhu.

BOH VYŠEŇ – Boh-Ochranca nášho Vesmíru vo Svetlých Svetoch Navi, t.j. Slavi. Starostlivý a mocný Otec Boha Svaroga. Boh-Ochranca Súhvezdia Finista (Sokola) na Svarožom Kruhu.
Posvätné zviera: Finist
Posvätný strom: Višňa

 • BOH SVAROG – Vrcholný Nebeský Boh riadiaci tok Života v našom a Stavbou Svetov Vesmíru v Javnom Svete. Veľký Boh Svarog je Otcom mnohých starých Svetlých Bohov, preto my, Pravoslávny Staroverci ich všetkých nazývame Svarožcami, t.j. Deťmi Boha Svaroga. Vyšší Boh Svarog ustanovil Nebeské Zákony Výstupu po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja. Týmto zákonom podliehajú všetky Svetlé Harmonické Svety.
 • Boh Svarog je Strážca a Ochranca Nebeského Viria (Slovansko-Árijskej rajskej záhrady), ktorý sa rozprestiera vôkol Nebeského Asgardu (Sídla Bohov), v ktorom sú zhromaždené všetky všemožné druhy stromov, rastlín a najkrajšie, najzriedkavejšie kvety zo všetkých Svetlých Svetov z jemu podriadeného Vesmíru.
 • Posvätné zviera: Medveď
 • Posvätný strom: Buk

 • BOH PERÚN (Perunkas, Perkon, Perk, Puruša) – Boh-Ochranca všetkých vojakov a mnohých Rodov z Veľkej Rasy, obranca Zemí a Rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Litovcov, Lotyšov, Poliakov, Slovákov, Srbov atď.) pred Temnými Silami, Boh-Hromovrhač, riadiaci Blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Orla na Svarožom Kruhu. Pri svojej tretej, zatiaľ poslednej návšteve nám doniesol a v meste Asgarde Irijskom dal Posvätné Védy, zapísané Ch-Árijskými Žrecovskými Runami v „Santiách Védach Perúna“ (Knihe Múdrosti Perúna).
 • Posvätné zviera: Orol
 • Posvätný strom: Dub

O Bohovi Perúnovi si povieme viac, než je bežný, encyklopedický rozsah tohto prehľadu. Je to preto, lebo práve s Bohom Perúnom a jeho sľúbenou štvrtou návštevou Midgard-Zeme je spojené razantné a konečné ukončenie vlády Temných Síl na nej. Od tretej návštevy Midgard-Zeme uplynulo k roku 2010 n. l. 40015 rokov, čo je zároveň jeden z našich letopočtov zameraných práve na uchovanie si spomienky na veľké udalosti našej minulosti.

Len v skratke si spomeňme, že náš najmenší pamätný letopočet je aktuálne 7518, pričom práve 7520 bude rok 2012 n. l. Pred 7518 sa predkovia dnešných Číňanov pokúsili vojenskou cestou ovládnuť niektoré územia Rassénie. Boli vojensky porazení a ich záväzok, že viac sa nebudú o niečo také pokúšať bol podpísaný pre 7518 rokmi. Preto tento letopočet označujeme aj ako letopočet „Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme“. S touto vojnou sú spojené dva fakty, ktoré dnes každý pozná ale v „skazenej“ podobe. Ešte aj dnes je jedným zo štátnych znakov Ruskej federácie erb Juraja zabíjajúceho Draka. Pôvodná verzia tohto erbu (aj oficiálna dnešná) zobrazuje Juraja porážajúceho žltého Draka – čo symbolizuje porážku národov žltej rasy. Tento symbol nemá nič spoločné s kresťanstvom. Je tu aj ďalšia záležitosť. Predkovia Číňanov sa zároveň zaviazali, že aby do budúcnosti zabránili prechodu ich ľudu na územie Rassénie, tak vybudujú Veľký múr. V skutočnosti, ak sa pozorne pozriete na stavbu Veľkého čínskeho múru zistíte, že všetky strieľne pôvodnej stavby boli obrátené smerom dovnútra, do vlastného územia. Až hodne neskôr, v súčasnosti, archeológovia pri „rekonštrukcii“ dostavujú strieľne aj smerom von – veď to predsa inak nie je „logické“. A nikomu to nie je divné…

Temné Sily prichádzajú z rôznych Súhvezdí Pekelného Sveta aby klamom, ľsťou a úskokom oklamali ľudí z Rodov Veľkej Rasy a dostali ich následne k sebe do poroby. Ak to nepomáha, tak ľudí unášajú násilím, aby ich vo svojom temnom Svete obrátili na pokorných otrokov a takto im odobrali možnosť Duchovného vývoja a vystupovania po Zlatej Ceste, ako ju ustanovil Boh Svarog.

Temné Sily prenikajú nielen na Midgard-Zem, ale aj na ďalšie Svetlé Zeme v Prečistej Svarge. A vtedy nastáva boj medzi silami Svetla a Tmy. Perún už v minulosti oslobodil z poroby v Pekelnom Svete našich Predkov a zavalil na Midgard-Zemi Brány Medzisvetia, ktoré viedli do Pekla Kaukazskými horami. Len pre našu orientáciu, v tie časy ako Kaukaz vznikli aj naše Tatry.

Tieto boje Svetla a Tmy sa odohrávajú v určených časových obdobiach: „po uplynutí Svarožieho Kruhu a Deväťdesiatich Deviatich Kruhov Života“, t.j. 40 176 rokoch.

Po prvých troch Nebeských Bitkách medzi Svetlom a Tmou, keď vyhrali Svetlé Sily, Boh Perún pristál na Midgard-Zem, aby ľuďom povedal o prechádzajúcich udalostiach a o tom, čo očakáva Zeme v budúcnosti, o nástupe temných čias a o nadchádzajúcich Veľkých Assach, t.j. Nebeských Bojoch.

Čas medzi Treťou a Štvrtou, t.j. definitívne riešiacou Bitkou Svetla a Tmy o Midgard-Zem možno očakávať, okrem presne vymedzeného časového obdobia oznámeného Perúnom len osciláciou v rámci Kruhu Života, t.j. 144 rokov. No ak väčšia časová jednotka prichádza plus mínus menšia časová jednotka, tak Kruh Života by mohol prísť plus mínus Kruh Liet, t.j. 16 rokov. V takom prípade by už samotný rok 7520 (2012) spadal do tohto intervalu.

Existujú aj podania o tom, že Boh Perún ešte niekoľko ráz navštívil Midgard-Zem, aby podal Tajnú Múdrosť Žrecom a Staršinom Rodov Svätej Rasy, ako sa pripraviť na temné, ťažké časy, keď Rameno našej galaxie tvaru svastiky bude prechádzať cez priestranstvá, ktoré patria silám Temných Svetov Pekla.

Temné sily, ktoré tajne prenikli na Midgard-Zem, vytvárajú všemožné lživé náboženské Kulty a obzvlášť sa pokúšajú zničiť Kult Boha Perúna, vymazať jeho pamiatku z pamäte národov, aby v časoch Štvrtej, konečnej bitky medzi Svetlom a Tmou, keď Perún priletí na Midgard-Zem ho ľudia nespoznali a tým nepochopili s akým cieľom prišiel.

V našich časoch sa objavilo množstvo „pravdivých“ proroctiev o Konci Sveta alebo Konci Čias, obzvlášť v Mesačných Kultoch, o tom, že na Zem príde sám Boh Spasiteľ. Nasledovníci jedného zo svetových náboženstiev ho nazývajú Kristom, iné náboženstvá Mesiášom, Mojžišom, Budhom, Mitrom atď. Všetko sa koncentruje na to, aby v časoch jeho príchodu na Zem Ho biely ľudia nepovažovali za svojho Vyššieho Boha a odvrhli od seba Jeho pomoc, a tým zároveň uvrhli seba úplné zničenie a zahynutie.

V časoch svojej Tretej návšteve Midgard-Zeme pred 40 015 rokmi (k r. 2010), Perún povedal ľuďom z rozličných Rodov Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu, ktorí sa zhromaždili v Asgarde Irijskom Svätú Múdrosť o nadchádzajúcom, ktorú Žreci Bielovodia zapísali ch΄Árijskými Runami a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch „Santií Boha Perúna“ (deviatich „Knihách Múdrosti Boha Perúna“).

BOH RAMCHAT (Ra, Ras, Brahma, Ramch, Rama) – Veľký Boh spravodlivého Nebeského súdu a Vesmírneho Pravoporiadku. Nebeský Sudca, ktorý dozerá na to, aby v Národoch Veľkej Rasy u potomkov Nebeského Rodu neboli narušené  krvné prikázania a Zákony RITA, ale tiež aby sa nekonali žiadne krvavé obety, vrátane ľudských.
Posvätné zviera: Diviak
Posvätný strom: Hruška

 • LADA-MATIČKA (Matka Sva) – Veľká Nebeská Matka, Bohorodička. Ľúbiaca a nežná matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých Národov Veľkej Rassénie (teritórií, na ktorých sa usadila Veľká Rasa, t.j. Slovanské a Árijské plemená a národy) a Súhvezdia Losa na Svarožom Kruhu.
 • Posvätné zviera: Los
 • Posvätný strom: Breza

 • BOH VELES – Boh-Ochranca pastierov dobytka (skotu) a zvierat ale aj Rodový Ochranca západných Slovanov – Škótov, preto sa aj v dávnoveku hovorilo, že „Veles škótsky Boh“. Po presťahovaní sa na britské ostrovy, staré Rody Slovanov-Škótov nazvali všetky osídlené provincie –Zemou Škótov – Scotland, ale na česť svojho Rodového Boha-Ochrancu nazvali miesta s najlepšími pastvinami jeho menom – dne Wales (výslovnosť dodnes v podstate „Veles“). Veles je Boh-Ochranca Súhvezdia Vlka na Svarožom Kruhu, ktorý je zároveň blízko Nebeskej Hranice, ktorá oddeľuje Svety Svetla a Svety Tmy. Ochranca Nebeských Brán Medzisvetia. Tieto Nebeské Brány sa nachádzajú na Zlatej Ceste Duchovného Vývoja, ktorá vedie do Nebeského Asgardu, ale aj do Nebeského Viria a do Svetlých Súhvezdí Valhally.
 • BOHORODIČKA MAKOŠ – Nebeská (Sva) Bohorodička, Spravodlivá Bohyňa šťastného žrebu a Osudu. Spolu so svojimi dcérami, Doľou a Nedoľou určuje Osudy Nebeských Bohov ale aj osudy všetkých ľudí z Veľkej Rasy a všetkých potomkov Nebeského Rodu žijúcich na našej Midgard-Zemi a na všetkých ďalších prekrásnych Zemiach Prečistej Svargy tak, že pre nich pletie Nite Osudu.
 • Bohyňa Makoš riadi Súhvezdie Nebeskej Labute na Svarožom Kruhu. Práve preto je táto Bohyňa zobrazovaná vo forme Bielej Labute, ktorá pláva po bezhraničnom Mori-Oceáne, t.j. po Nebesiach.

ČÍSLOBOH – riadi tok Rieky Času, Boh-Ochranca Daárijského Kruholetu a rôznych žrecovských systémov Slovansko-Árijského letopisov.

 • DAŽĎBOH – Boh Tarch Perúnovič, Boh-Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbohom (dajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Rosi, vnuk Svaroga, pravnuk Vyšeňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Rasy (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.

DAŽĎBOH – Boh Tarch Perúnovič, Boh-Ochranca prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbohom (dajúcim Bohom) preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu Deväť Santií (Kníh), ktoré patria do posvätných Véd. Syn Perúna a Rosi, vnuk Svaroga, pravnuk Vyšeňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Rasy (Bieleho Leoparda) na Svarožom Kruhu.
Na pamäť jeho veľkého víťazstva sa dodnes vykonáva na sviatok Paschy obrad s hlbokým zmyslom (narážanie maľovaných vajec).

 • BOHYŇA MARA (MORÉNA) – Veľká Bohyňa Zimy, Noci a Večného Sna a Večného Života. Bohyňa Moréna neukončieva ľudský život, ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi. Je Bohyňou-Ochrankyňou Súhvezdia Líšky na Svarožom kruhu.

Pri Bohyni Mare sa opäť pristavíme a povieme si niečo viac. Patríme totiž medzi naozaj málo národov, ktoré dnes poznajú Bohyňu-Ochrankyňu svojho národa. Hoci sa to zdá málo pravdepodobné, runový znak Bohyne Mary (u nás nazývanej aj Moréna) je dodnes našim štátnym znakom! Ak by ste začali dôkladne hľadať odkiaľ pochádza náš erb, dostali by ste sa skôr k nejasným predpokladom a nie reálnym podkladom. V podstatnej miere za zachovanie erbu môžeme ďakovať štúrovcom, ale „oficiálne“ vysvetlenia stavajú na neodôvodnenom predpoklade, že ide o „misijný dvojkríž“ katolíckej cirkvi – a, akože ináč – o veľkú zásluhu našich kresťanských svätých patrónov, Cyrila a Metoda – dvoch pologramotných mníchov. Chrámy s runou Bohyne Morény – teda dvoj ale aj trojramenným krížom, pretože runové znaky sa nadväzujú na hornú základnú líniu ako od nich odvodený a zjednodušený sanskrit – existovali na slovanských územiach dávno pred príchodom agresívneho kresťanstva a nemali s ním vôbec nič spoločné.

Bohyňa Moréna je jednou z troch sestier Premúdreho Boha Perúna. Veľmi často ju nazývajú aj Bohyňou Smrti, ktorá končí pozemský život človeka v Javnom Svete. Bohyňa Moréna neukončieva ľudský život, ale dáva ľuďom Rasy Večný Život vo Svete Slavi.

Tradične sa predpokladá, že Veľká Bohyňa Moréna má na krajnom severe Midgard-Zeme Ľadové Príbytky, v ktorým rada oddychuje po cestách po Prečistej Svarge.

Keď Bohyňa Moréna prichádza na Midgard-Zem, celá Príroda sa ukladá na pokojný zimný spánok, pohrúži sa do dlhého, trojmesačného spánku, lebo povedané je v Santiách Védach Perúna: „Veľké Ochladenie prinesie da΄Árijský vietor na túto zem a Moréna ju na tretinu Leta (= dnešného roka) prikryje svojim Bielym Plášťom“ (Santia 5, šloka 3).

A keď Moréna odchádza do svojich Ľadových Príbytkov po dni Jarnej rovnodennosti, nastáva prebudenie Prírody a všetkého života. Na počesť odchodu Bohyne Morény na Sever sa každoročne slávi sviatok Kranogor, Deň Odpustu (pôvodne Maslenica) Morény, ktorý sa tiež nazýva Sprievod Bohyne Zimy.

V ten deň sa páli slamená postava, ktorá však symbolizuje nie Bohyňu Morénu, ako si mnohí myslia, ale snežnú Zimu. Po rituáli pálenia slamenej postavy sa hrsť popola rozviala nad poľom, sadom alebo záhradou, aby vyrástla dobrá, bohatá úroda. Lebo, ako hovorili naši Predkovia: „Bohyňa Vesna na Midgard-Zem prišla, na Krasnogor nový život priniesla, oheň zapálila a zimné snehy roztopila, celú zem živou silou napojila a zo sna Morény zobudila. Matka Zem dá poliam našim životodarnú silu, bude zrno na našich poliach rásť, aby všetkým našim Rodom bola dopriata dobrá úroda“.

No Bohyňa Moréna, okrem dohliadania na oddych Prírody na Midgard-Zemi, keď Matka Príroda naberá živiace sily na jarné prebudenie pre život rastlinného a živočíšneho sveta, dohliada aj na životy ľudí. A keď pre ľudí z Rodov Veľkej Rasy nastane čas odísť na ďalekú púť po Zlatej Ceste, Bohyňa Moréna dáva rady každému zomrelému človeku v súlade s jeho pozemským Duchovným a svetským životom, ale aj vo vzťahu k jeho nadobudnutej budovateľskej skúsenosti, aby vedel, akým smerom má pokračovať na svojej posmrtnej Ceste do Sveta Navi alebo do Sveta Slavi.
Bohyňa Moréna je ochrankyňou Súhvezdia Líšky na Svarožom Kruhu.

 • BOHYŇA DŽIVA (Deva Živa, Diva, Siva) – Bohyňa večného Vesmírneho Života, Bohyňa mladých a čistých Ľudských Duší. Bohyňa Dživa dáva každému človeku Veľkej Rasy, alebo potomkovi Nebeského Rodu pri narodení sa vo Svete Javi čistú svetlú Dušu. Bohyňa-Ochrankyňa Súhvezdia Devy na Svarožom Kruhu. Dobrosrdečná manželka a záchrankyňa Tarcha Dažďboha.

BOHORODIČKA ROŽANA (Matka Rodicha, Rožanica) – Večne mladá Nebeská Bohorodička. Bohyňa rodinného dostatku a Útulku. Bohyňa-Ochrankyňa tehotných žien a mladých dievčat, ktoré ešte nepodstúpili obrady Zrelosti liet a Menorečenia vo veku dvanástich liet (čo je 108 mesiacov Slovansko-Árijského kalendára, teda obdobie dorastenia a začiatku nadobúdania vlastných životných skúseností). Bohyňa-Ochrankyňa Súhvezdia Šťuky na Svarožom Kruhu.

 • BOH SEMARGL (Ohňoboh) – Vyšší Boh, ochranca Večného živého Ohňa a strážca presného dodržiavania všetkých Ohnivých Obradov a Ohnivých Očisťovaní.
 • BOH KUPALA (Kupalo) – Boh, ktorý dáva človeku možnosť vytvoriť rôzne Ospravedlnenia a vykonať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha od rôznych chorôb boľačiek. Boh, ktorý nabáda k radostnému a šťastnému životu.

BOH SVENTOVIT – Vyšší Nebeský Boh nesúci Čisté Duchovné Svetlo Blaha, Lásky, Osvietenia a Presvietenia Sveta Pravi do Duší všetkých Bielych ľudí z Rodov Veľkej Rasy a Duší potomkov Nebeského Rodu.

 • BOH INDRA – Vyšší Boh, Hromovládca, pomocník Vyššieho Boha Perúna v Nebeských bitkách pri ochrane Prečistej Svargy a všetkých Hviezdnych Nebies pre Silami Tmy. Boh-Ochranca Mečov Spravodlivej odplaty.
 • BOH KOĽADA – Vyšší Boh riadiaci Veľké Premeny v živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Rodu.
 • V prastarých časoch daroval Vyšší Boh Koľada mnohým Rodom, ktoré sa presídľovali do západných zemí systém vyčísľovania sezónneho času kvôli vykonávaniu prác na poliach – Kalendár (Koľady dar), ale aj svoje Múdre Védy, prikázania a rady.Koľada je Bohom-Obrancom bojovníkov a Žrecov. Koľadu často zobrazovali s mečom v ruke, pričom špička meča bola obrátená ostrím nadol. Meč obrátený ostrím nadol v prastarých časoch znamenal uchovávanie Múdrosti Bohov a Predkov, ale tiež pevné dodržiavanie Nebeských Zákonov tak, ako to ustanovuje Boh Svarog pre všetky Súhvezdia Svarožieho Kruhu.

Sviatok na česť Boha Koľadu pripadá na deň zimného Slnovratu a volá sa Menari, t.j. Deň Premien. Na tento sviatok chodievali po dvoroch skupiny mužov poobliekaných do koží rôznych zvierat, ktorých volali družiny Koľadu. Spievali hymny oslavujúce Koľadu (názov dodnes prežil vo forme koledy) a usporiadávali rôzne chorovody okolo chorých ľudí, aby vyzdraveli.

NAŠI PARTNERI: