ZÁPOVEDE ČÍSLOBAGU

26. júna 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

Čísloboh je Múdry, Vyšný Boh riadiaci tok Rieky Času, a zároveň Boh Ochranca Da’Árijského Kruholetu a rozličných žrecovských systémov Slovansko-Árijského letopočtu.

V ľavej ruke drží Čísloboh meč nasmerovaný ostrím nadol, čo symbolizuje trvalú obranu a všeobecné uchovanie. V pravej ruke drží svoj štít, na ktorom je nakreslený Prastarý Runický kalendár, nazývaný Daárijský Kruholet Čísloboha.

Podľa Da’Árijského Kruholetu Čísloboha sa v minulosti viedli rozličné Letopočty vo všetkých Slovanských a Árijských zemiach. Tieto systémy sa používali pred násilným pokresťančením národov Rusi a Európy a do zavedenia nového letopočtu od Narodenia Krista (používanie Slovansko-Árijských systémov letopočtu podľa Da’Árijského Kruholetu Čísloboha bolo v Ruských zemiach zrušené cárom Petrom Alexejevičom Romanovom v Lete 7208 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme (1700 n.l.)

Napriek tomu ostali vo všetkých slovanských národoch „stopy“ používania Starého Kalendára. Napríklad príslovie „RÁNO JE MÚDREJŠIE VEČERA“. Ak sa zbavíme matrixového pohľadu uvidíme, že ak potrebujeme niečo riešiť v určitý deň, tak lepšie to urobiť ráno ten istý deň ako večer, keď už treba ísť spať. Pripomeňme si, že náš deň začína o 18:00 a trvá do 18:00 nasledujúceho dňa. Riešiť veci ráno namiesto večera je teda referencia logický postup jasnou hlavou ALE EŠTE TEN ISTÝ DEŇ.

Začiatok dňa uprostred noci – o temnej hodine – je kresťanská modifikácia Slovanom a Árijcom cudzia.

  • Narodený v Ramchate nech harmóniu prináša všetkým dietkam narodeným vo zvyšku Leta.
  • Narodení v Nebeských Čertogoch Devy nech nehľadajú svoju vyvolenú v Nebeských Čertogoch Devy.
  • Nemrhajte časom naprázdno, lebo ten, kto mrhá čiastočkami času po čiastočkách stráca Život svoj.
  • Od svitania do súmraku tvorte, ľudia, a od západu Slnka do jeho východu oddychujte, ľudia.
  • Žiadna osobná sloboda alebo vôľa nedokáže zmeniť tok Rieky Času a povinnosť pred Rodom Nebeským a Bohmi vašimi.
  • Vedzte, ľudia Rasy Veľkej, že pre život každej bytosti je určený svoj chod Času, a preto neodnímajte cudzí život, lebo narušiac chod Času iným bytostiam meníte Čas života vášho.
  • Ak sa ktorýkoľvek človek sústredí na cieľ v živote tak, že vypĺňa svoje predurčenie v súlade s tokom Času života, tak jeho život nadobudne Vyšší Duchovný význam.
  • Nemrhajte časom naprázdno, ale napĺňajte život váš svätosťou, dobrými skutkami na slávu Bohov a Predkov vašich.
  • Žite, ľudia Veľkej Rasy, podľa Svedomia a nadobudnete pokoj v Dušiach vašich a aj Čas vášho života sa zmyslom naplní.
  • Každá udalosť v Prírode a živote vašom prebieha v Čase určenom Bohmi a v určitých obdobiach a nech by ste zavrhovali všetko to, čomu je súdené sa stať, určite sa to stane.

Pripomeňme si, že Zápovede Vyšných Bohov vyjadrujú Kony Stavby Sveta. Sú stanovená od počiatku vzniku Vesmíru Stvoriteľom a na nich stojí celá Jeho stavba. Preto ŹIADNE ich porušovanie NIKDY neostane bez trestu, lebo nekonanie sa odvety za porušenie čo aj len jediného by viedlo K ZÁNIKU VESMÍRU. Druhá vec je, kedy odveta nastúpi, preto čas je relatívna entita a dosť „času“ bude aj po prechode prahom Smrti. Otázkou iba je, aká bude „odplata“.

26.06.2017

NAŠI PARTNERI: