ZASĽÚBENÁ ZEM

22. decembra 2018 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

Až príliš často počúvame, že všetko je už dávno a spoľahlivo zapísané, a že teda zbytočne si vymýšľame všakovaké nezmysly o Slovanoch ako takých. Všimnite si iba to, že väčšina takýchto zdrojov hovorí o Slovanoch v tretej osobe – teda pre nich Slovania boli „ONI“. V našej tradícii – samozrejme – si ctíme Predkov a Rod považujeme za posvätný. Aj árijská RIGVEDA označuje Rod ako tých „ktorí boli, ktorí sú a ktorí aj budú“. Áno, Rod to sú naši Predkovia ktorí už žili, sme to my, ktorí tu žijeme teraz a sú to naši potomkovia, ktorí budú žiť v budúcnosti.

Ak teda niekto hovorí o Slovanoch ako o „nich“ – t.j. v tretej osobe množného čísla – vlastne nám dáva jasne najavo, že sa medzi „nich“ (rozumej nás) vôbec neráta. Je potom len veľkou otázkou, akú to máme česť a hrdosť na vlastných Predkov, ak takýchto „odborných poradcov“ počúvame.

Neraz však už prichádzajú informácie, ktoré sa síce nehodia do oficiálnej doktríny oficiálnej vedy, ale ktoré nemôže oficiálna veda ako dobové zdroje ani vylúčiť. V „domácej“ literatúre to určite je dielo Jonáša Záborského DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO. Ak si ho vnímavo – a najmä nepredpojato – prečítate zistíte, že v mnohých prípadoch tvrdí niečo úplne iné, ako dnes povolená doktrína.

Medzi takéto diela určite patrí aj Mauro Orbini a jeho HISTORIOGRAFIA NÁRODA SLOVANSKÉHO z roku 1601, prípadne skrátená a upravená verzia vydaná v Rusku za čias Petra Prvého z roku 1722.

Zaujímavosťou je, že Maura Orbiniho pozná aj autor diela BAROKOVÝ SLAVIZMUS Rudo Brtáň, ktoré vyšlo tesne pred Druhou svetovou vojnou. Ak by sme predpokladali – čo nám dnes nezrelí ale anglosasky preformátovaní „odborníci“ tvrdia – že toto dielo nevyhovovalo socialistickému realizmu, tak prečo ho (Americká) národná strana F16 dnes nezaviedla do učebných osnov? Veď okrem Ruska ho poznajú aj Južní Slovania… a opisuje udalosti najmä z nášho územia.

Dnes si ukážeme, že existuje ďalšie dielo, ktorého pravosť a autenticitu oficiálna veda nijako nepopiera a ktoré prináša pre nás veľmi zaujímavú informáciu. Ale ako to už býva, tak ho jednoducho prehliada.

V meste Tudela v Navarrskom kráľovstve sa v r. 1130 narodil Benjamín (zomrel 1173), dnes známy ako rabín Benjamín z Tudely. Dnes toto územie označujeme ako Baskidsko. Je azda náhoda, že aj zakladateľ Jezuitov bol Bask..?

Benjamín z Tudely bol židovským rabínom a cestovateľom. Niekedy v rokoch 1163-64 cestoval po Európe, Ázii aj Afrike. Jeho živý opis Západnej Ázie predstihol opisy cestovateľa Marca Pola o niekoľko storočí. Je považovaný za veľkú osobnosť stredovekej geografie a židovskej histórie.

Hoci historici sa dodnes hádajú, kde to vlastne presne cestoval, v každom prípade opísal svoju cestu knižne. Na internete je možné voľne nájsť viacero prekladov jeho knihy z ciest v angličtine. V 19. storočí vychádzali najmä v Londýne a Chicagu. My použijeme vydanie A. Ashera z roku 1840:

Ak nahliadneme do obsahu poľahky zistíme, že na strane 164 píše aj o našom území:

Opis síce nie je nijako hlboký – jeho zaujímala najmä situácia a život židovských obcí – ale aj tak prináša jednu VEĽMI ZAUJÍMAVÚ informáciu:

Priblížme si obsah:

Ďalej nasleduje krajina BOHEMIA, nazývaná PRAHA. Tu začína SKLAVÓNIA, ktorú nazývajú Židia, ktorí tam bývajú CHANÁN (v anglickej verzii KH´NA´AN), pretože jej obyvatelia predávajú svoje deti všetkým národom, čo tiež platí pre národ RUSKA.

Táto krajina je veľmi veľká, siaha od brán PRAHY po brány KYJEVA, čo je veľké mesto na hraniciach ríše.

Krajina je veľmi hornatá a plná lesov; …

Pozrime sa aj do ďalšieho prekladu, ktorý tiež vyšiel v Londýne a vydala ho Univerzita v Oxforde:

Je to iný preklad a teda ja iné číslovanie strán. Ten istý úsek vyzerá takto:

Ten či onen preklad, židovský rabín uvádza niekoľko faktov:

  • Od brán Prahy po Kyjev vrátane leží veľká ríša;
  • Sklavónia (Slavónia) je krajina, ktorú Židia nazývajú CHANÁN (KANÁN);
  • V tejto krajine žijú SLOVANIA (SLÁVI);
  • Obyvatelia tejto veľkej ríše sú RUSI a zem sa nazýva RUS.

Takže si to zosumarizujme. Medzi Prahou a Kyjevom (vrátane) bola jedna veľká ríša (opis je z roku 1164). Hoci my sami sme svoju krajinu nazývali RUS, bola nazývaná aj SKLAVÓNIA (SLAVÓNIA). Židia nás nazývali CHANÁNCI (KANÁNCI). Je to podobné, ako keď my dnes nazývame Nemcov Nemci a oni seba Deutch.

Označenie SKLAV/SKLAVÓNIA je určite známe. Chanán a Kanán vznikol očividne prekladom cez angličtinu. V angličtine sa „CH“ píše ako „KH“. Pri nasledovných prekladoch sa už poľahky zamení „KH“ za „K“. V našej Kultúre CHA (Bukvicou XA) znamená Svetlý Tok energie. Tak aj CHÁN je tvorené z CHA+Náš, teda ten, kto riadi našu Svetlú energiu, teda tradične náš vládca. Ak sme my používali pre nášho vládcu výraz „CHÁN“, tak logicky spôsob vlády bol CHANÁT – podobným princípom je odvodený názov KRÁĽOVSTVO od KRÁĽ či od Kniežaťa Kniežatstvo. A presne tak si nás Židia označili ako CHANÁNCOV, ktorí hovoria chanánskym (kanánskym) jazykom.

Čo z toho vyplýva? Nuž, v prvom rade si dobre všimnime opisy surovej fyzickej likvidácie KANÁNCOV v Starom Zákone (ktorú realizoval vyvolený národ). Chanán opisuje rabín Benjamín ako hornatú, lesnatú krajinu – čo aj sedí na naše územie. Púšte a piesky v nehostinnej Palestíne majú k nášmu kraju ďaleko. Ak si dobre prečítate opis likvidácie Kanáncov v Starom Zákone uvidíte, že skôr ide o náš charakter krajiny. Opis bol iba úmyselne literárne prenesený do ďalekej Palestíny, aby nás to dnes „netrápilo“. Ba čo viac, dnes sa kresťanskí Sloveni tešia, ako boli zlikvidovaní „zlí pohania“… čím okultne schvaľujú likvidáciu vlastných Predkov cudzincami(?).

Zabíjali našich Predkov u nás, na našom území a likvidovali našu Kultúru. Je to opis pokresťančovania Slovanov. Jeden náš známy používa zaujímavý argument: „V minulosti boli pokresťančení Frankovia, Sasi, Prusi, teda Germáni celkovo, potom Slovania atď. Prečo ale nikto nepokresťančil Židov..?“

O násilnom pokresťančovaní našich Predkov – presnejšie fyzickej likvidácii – svedčí nejeden nález na našom území. Bohužiaľ všetky boli „spoľahlivo uložené“ tak, aby sme sa k nim nedostali.

Napriek tomu vieme o mieste, ktoré bolo v minulosti močiarom. V jeho blízkosti je Miesto Sily, teda lokalita, kde na povrch vychádza pozitívna, Svetlá energia. Na takýchto miestach naši Predkovia stavali Svätilištia a Kapištia, tam bývali aj Svätoháje.

Čierni mágovia používajú „technológiu“ uzatvárania pozitívnych energetických miest na zemi tak, ako je opísané vo videozázname z tohto miesta. Rezali a surovo zabíjali ženy, deti, starcov a žrecov na takýchto miestach. Tento temný obrad slúži na to, aby emanácie strachu a hrôzy zo smrti zahltili, uzavreli zdroj Svetlej energie gavachom. Robili tak na miestach silných energetických zdrojov, odkiaľ sa energia šíri do ďalších, menších ohnísk. Takto zabezpečili rozšírenie strachu a hrôzy zo smrti na veľkom území. A riadil to Vatikán na čele s pápežom.

Na tomto mieste v lokalite Vysokých Tatier pohádzali do močiara mŕtvoly pozabíjaných obyvateľov slovanskej dediny. Okrem nich tam pohádzali aj Kummirov Predkov a všetky kultové predmety. Je tam „pochovaných“ niekoľko desiatok ľudí. Je to dôkaz násilného, surového pokresťančovania Slovanov. Teda presne to, čo opisuje Starý Zákon že sa odohrávalo s Kanáncami v Kanáne (Chanáne).

Žeby sme si za to mali ctiť Vatikán, pápežov, Jezuitov? Ale mnohí obyvatelia našej krajiny tak aj robia…

22.12.2018

NAŠI PARTNERI: