ZMESKOVIA MEDZI NAMI

25. februára 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V posledných článkoch sme sa začali systematicky zapodievať situáciou, ktorú by sme mohli chrakterizovať ako podmienky Novej Hry“. Nie je to názov, ktorý nájdete v „odbornej“ literatúre – vrátane literatúry náboženskej. Je to už raz tak, vôkol nás prebieha neustály pohyb, niekto putuje nahor, iný zase nadol. Jeden aj druhý smer má svoje opodstatnenie a je principiálne podporovaný. Najhoršie je (resp. bude) s tými, ktorí pasívne čakajú a nerobia nič.

Najdôležitejšie otázky nášho života sú „kto som?“, prečo som prišiel(a) na tento svet?“ a „čo bude so mnou po smrti?“. Kto hľadá odpovede, ten je na správnej ceste. Kto necháva iných, aby mu tieto odpovede poskytli – ten prehrá. Popritom ešte neraz hľadá „najlacnejšie“ odpovede. Zopakujme že tí, ktorí sú pevne vlepení do Matríc „Ja spotrebiteľ“ a „Ja egoista“ sú čo do do druhu reakcie (lebo to je ich akcia) tam, kde aj sluhovia, klony či Zmeskovia.

Cesta nahor je cesta Zlatou strednou cestou Duchovného vývoja. Je to cesta osobného oslobodenia. Hoci putujeme v Rodoch, naše putovanie je hlboko indiviuálne. Oslobodenie už prichádza, ale nebude to masový jav. Každý sa musí s touto realitou vysporiadť sám. Kto sa nevysporiada, prehrá.

Aby sme sa mohli oslobodiť, musíme mať na to čas. Oslobodiť sa totiž môže iba ten, kto má dostatok času na skúmanie samého seba. Môžeme to inak nazvať aj meditácie, čistky či psychoenergolytika. Práve tu je nevyhnutne potrebný náš vnútorný boj na medziosobnostnej úrovni. Zabezpečte si možnosť skúmať samého seba a následne sa vám otvoria vaše informačné kanály.

Každý z nás totiž prišiel na tento Svet na základe svojej voľby. Sami sme si určili miesto, sami sme si ešte pred narodením vybrali dostatočnú sadu nástrojov na vyplnenie svojej životnej misie.

Ak my sami nemôžeme nájsť dostatok času a sily nato, aby sme sami v sebe našli svoju cestu, tak o akom oslobodení môže byť reč?

V tomto prechodovom období pred nástupom Zlatého Veku prevládajú sieťové štruktúry: lídri, ktorí vidia (svoj) zmysel a tlupy vedené lídrom, no samé neschopné nájsť vlastný zmysel. Príčina objavovania sa nevedomých tlúp spočíva v masovom objavení sa nezrelých a mladých Duší na Zemi. Tento proces je spojený s geometrickým nárastom obyvateľstva za posledné dve kresťanské storočia. Keďže sa značne navýšila kvantita, bolo potrebné zaviesť triediaci proces formou filtrácie obyvateľstva. Napríklad sklonnosť k alkoholu (v akomkoľvek množstve a podobe) je úmyselne inštalovaný filter nato, aby bolo možné oddeliť zrno od pliev. Ďalšími takými filtrami sú drogy, športový sex, energetické nápoje, egoizmus, spotrebiteľský či egoistický mód práce mysle a pod. Možno neočakávane, ale aj vystavovanie sa priamym slnečným lúčom. Tie totiž neobyčajne urýchľujú starnutie organizmu, hoci to väčšine pripadá príjemné a atraktívne. Je to oblasť módy – a aj móda je filter. Aj paraziti sú takým filtrom.

Väčšina žije v trojrozmernom Svete vedomia. Môžeme hovoriť o zvieracej štruktúre mysle – ale o tom sme už písali neraz. Človek je bytosť, ktorá si uvedomuje svoje jemnohmotné telá a ich štruktúry. V zmysle našej, slovanskej tradície sa muž rodí v štvorrozmernom stave mysle a počas života sa dopracováva minimálne do piatej rozmernostnej štrukúry – onej rozmernosti, o ktorej nájdete tak veľa ale tak nejasných informácií. Naše ženy sa rodia v sedemrozmernom priestore a tradične – prechodom obradu stanovovania beregíň – ovládnu ôsmu rozmenosť, t.j. oblasť smrti a kontrolu nad ňou pre svojich rodných a blízkych. Tento prastarý slovanský obrad už vykonáva na Slovensku pre naše ženy Vedma Nadežda Tokareva na svojich seminároch.

Na výstup nad tretiu rozmernosť je nevyhnutné abstraktné myslenie. Táto schopnosť však nie je známa ani prístupná zvieratám – práve preto sú to zvieratá. Nezrelá, mladá Duša materializovaná v ľudskom tele nemá schopnosť abstraktného myslenia. Ako príklad znovu ponúkame román Bulgakova PSIE SRDCE. V slovenčine to nemá zmysel, ale ruština rozlišuje PSA a SABAKU. Bytosť so štyrmi nohami je PES, SABAKA má dve nohy. V jazyku našich Predkov – staroslovienčine – jestvuje výraz PES a PSICA. Ostatný „vývoj“ je iba umelé – ale profesionálne zavedené – skreslenie. A nie jediné. Veď preto „zabudli“ na Starosloviensku Bukvicu.

Tí, ktorí sú vždy pripravení prehrýzť krk iným kvôli peniazom prejavujú slabosť, nízkosť vývoja a primitivizmus. Do ľudských tiel materializované zvieratá sú vždy pripravené – čo neustále vidíme vôkol seba – sa pohrýzť kvôli kúsku žrádla a samičkám. V inom zmysel žitia nevidia. A ani neuvidia.

V Noci Svaroga boli všetky informácie podávané tak, ako to zodpovedalo vládnucim energiám. Dnes sú iné energie, a teda aj iná úroveň poznávania. Mysle schopné viesť abstraktné myslenie sa zorientovať vedia, zvieracie ostanú na rovnakej úrovni. Veď pes nikdy nebude jesť banány. A emócie sú iba ukazovateľom primitívneho stupňa vývoja.

Teda tak. Na Zemi naozaj žije iba jedna človečia rasa. Okrem nej žijú medzi nami v minulosti zostavení sluhovia (líšia sa farbou), klony, tvari a Zmeskovia. Majú dnes pod kontrolou človekov, ale to nie je prirodzené ovládanie skrz energetické vlastnosti – tu platí Kon o troch vyšších čakrách – ale skrz Živly a čiernu mágiu, teda ďalší Kon. Všetko však začalo tým, že človekovia im dali kontrolu nad sebou dobrovoľne – sami seba zbavili slobodnej vôle. Ako? Uznali ich za autoritu, hoci tento pricíp vždy platil opačne. Tam, kde platí kresťanské „každá duša je podriadená Pánovi“, tam je osobná autorita DOBROVOĽNE podriaďovaná externému subjektu – Pánovi. A to sú všetky náboženstvá, v našich podmienkach najmä kresťanské.

Je veľmi dôležité nevstupovať do žiadnych náboženských skupín ani do žiadnych tajných spoločností, nech by ponúkané výhody boli akokoľvek atraktívne. Kto to nepochopí – prehrá.

Medzi prvky používané na naše porobenie patrí aj dnes už veľmi pokročilý systém vytvárania fantómových výtvorov, teda digitálnych kópií nás samých. Takáto kópia – pravdepodobne najznámejšia zo systému čiernej mágie woo-doo – je vytváranie fantómových dvojníkov v podobe bábik. Na bábiku je však potrebné upevniť genetický materiál obete, čo najčastejšie býva vlas či nechet. Podľa sily mága môže ísť aj iba o fotografiu. Potom možno pôsobiť na bábiku, ale dôsledok pôsobenia dopadá na „originál“.

Dnes je obyvateľstvo krajne nevedomé v oblasti čiernej mágie – čo je ideálny stav na jej používanie proti človekom. No a dnešní „moderní, civilizovaní, spotrebiteľskí ľudia“ veľmi ľahko „rozdávajú“ svoj genetický materiál aj Životnú energiu. Veď dnes už aj muži vysedávajú v kaderníctvach. Ale podobne môže poslúžiť aj tetovanie – jeho účinnosť závisí od znakov, ktoré sú nanášané a nevedomosti ich nositeľov.

Matrix (Vatikán) zaviedol totálnu implementáciu biometrických dokladov. Znamená to, že vo virtuálnom priestore má každý z nás už vytvoreného fantómového dvojníka. Pomocou zozbieraných biometrických údajov vytvárajú veľmi presných dvojníkov nás samých v Navi, pričom presnosť ďaleko presahuje klasické možnosti fyzických bábik. Dnes už vieme, že takýmto spôsobom dokážu napríklad prekladať orgány z jedného fantómového výtvoru – čo sa následne prejaví aj v materiálnom tele, t.j. v Javi – do druhého, či spôsobovať infarkty, mŕtvice, potraty u bielych žien. V Rusku je už detekovaný vysoký počet potratov žien, ktoré sa nedajú vysvetliť inak ako magickou metodikou na báze biometrických údajov. No a dnešné moderné „mamičky“ značne pomáhajú neplnohodnotnému vývoju svojho dieťatka aj tým, že nosia nohavice a čiernu farbu (farbu smrti) vôbec. Všimli ste si, že čím ďalej tým viac bielych žien má problémové tehotenstvo? A prečo Cigánky rodia ako na bežiacom páse bez problémov? Kto ovláda mágiu a kto je naivný donor? Oplatí sa žiť v nevedomosti?

V tomto prechodovom období stojí pred parazitmi hrozba totálnej likvidácie. Po príchode Zlatého Veku Človekovia – bytosti vedomé si aj svojich jemnohmotných tiel – už nebudú slúžiť ako ich potrava. Preto vo zvýšenej miere „balia a nakladajú na loď“ svoju potravu do budúcnosti. Podľa morského práva každý tovar musí byť presne identifikovaný a označený, čomu slúžia práve fantómové výtvory. Kto nechce byť na ich lodi, ten sa z ich zoznamu musí sám „vyškrtnúť“. Opačné je znakom súhlasu – a aj dôsledku.

Rozpoznávanie Zmeskov medzi nami – ale aj klonov – je veľmi ťažké. Najmä preto, lebo už sú doslovne medzi nami – sú v našich domoch, najčastejšie príbuzní. Ako sa teda zorientovať v tejto situácii?

Neexistuje univerzálna odpoveď, každý musí nájsť odpoveď sám pre seba. Lebo aj tá najlepšia odpoveď niekoho iného je vyjadrenie osobnej skúsenosti niekoho iného – a teda nikdy nemôže plne platiť pre druhého človeka. Môže však byť nápomocná.

V tejto súvislosti sa môžeme podeliť časťou našich skúseností. To preto, lebo sú značne reprezentatívne a môžete sa na ich základe bližšie prizrieť aj svojim príbuzným. Nemôžu však byť prenesené automaticky na každý prípad. Je to iba nástroj, ktorý môžete použiť pre seba.

Pred niekoľkými rokmi sme organizovali oslavu Dňa Perúna vo Vernári. Na naše stretnutie – vďaka udaniu z kruhu príbuzných – prišla kontrola zo správy Národného parku. Následkom celého udania bola nakoniec pokuta značne prevyšujúca 1 000€. Dnes poznáme detaily tohto zákerného udania, ale princíp je veľmi prostý: Bolo viac sestier, ktoré sa narodili vo vojnových rokoch v kresťanskej rodine. Jedna sestra sa za socializmu vydala a aj skoro rozviedla. Popritom sa názorovo zjednotila s dialektickým materializom a Komunistickou stranou, pričom zamestnanie si našla v Zbore Národnej Bezpečnosti, teda Polícii. Zároveň si našla „jedinú lásku“ – ZNB (SNB). Z tohto vzťahu počala a porodila dcéru. Dcére chcela zabezpečiť otca, a preto ho tlačila silou-mocou do rozvodu. Našťastie tento sa nakoniec spamätal a odolal, nerozviedol sa. A bolo to určite správne rozhodnutie, veď už mal dvoch synov. Dcéra – v zmysle príslovia „aká matka taká Katka“ – sa rozbehla presne v koľajách matky. Prišiel však prevrat a nástup kresťanskej doktríny a dcére sa podarilo klofnúť veľkého katolíka za muža. V tom okamihu sa obe – matka aj s dcérou – stali „rodené“ katolíčky. Jedného dňa sa šťastne vydatej mladej katolíčky nič netušiaca sesternica opýtala, či by jej nepomohla na slovanskej slávnosti vo Vernári s organizáciou hier pre malé deti. Od nej sa to dozvedela matka, ktorá sa dohodla so svojím zaťkom, že sesternicinu akciu udajú. Len tak, veď predsa proti pohanom teba zakročiť a radil im to aj ich kámoš jezuitský pop. Udanie však sfabrikovali tak, aby sa dcéra nič nedozvedela. Katolícky zaťko chodieva na pivo s kolegami svojej ženy, nuž postaral sa o udanie.

„… Kto z vás je bez viny nech prvý hodí kameň“.

Teda surové rúbanie lesov dohola v Národných parkoch ich správe nevadí, ale pohanské stretnutie v Prírode bez alkoholu a s deťmi je už trestuhodné. Okrem iného slobodu takýchto stretnutí garantuje aj Ústava SR, ale keď ide o postup proti pohanom, tak žiadneho kresťana Ústava nezaujíma. A to sa ešte naivní Slovania/Pohania chcú do volieb spájať s kresťanmi…

Nedajte sa oklamať príbuzními kresťanmi. Sú pod riadením cudzieho Egregoru a inak to už nebude. Vždy sú pripravení zradiť krv a hoci aj udať príbuzných, len aby ulahodili židovskému bohu. Včera komunisti, dnes katolíci a zajtra hoci aj Číňania. Česť či Krv Rodu neznamená pre nich nič.

Zažili sme aj iný druh zrady. Majiteľ prešovského večerníka sa začal veľmi s nami kámošiť až jedného dňa vymámil od nás na komis knihy. Popredal ich a nedal nám ani euro. Svedkovia ste všetci, ktorí ste si svojho času v ich kancelárii kúpili Knihu Múdrosti Perúna. Je to veľmi príznačný faktor, pretože ide o človeka blízkeho strane F16.

Tieto dva modelové príklady možno brať do úvahy, keď máte očividne dočinenia s belochmi, pretože tu veľa človekov automaticky očakáva čestné jednanie. Človek nikdy nezrádza, nikdy nekoná poza chrbát, nikdy nezrádza Krv Rodu. Niečoho takého sú schopní iba ľudia, klony, siví či Zmeskovia. Bez ohľadu na to, že ich považujeme za príbuzných…

Odkiaľ sa berú tí, ktorí navonok vyzerajú ako my? Okrem prípadov už spomenutých v iných článkoch tu môžeme zaradiť aj ďalšie skupiny. Málo známy je fakt, že v našom obyvateľstve je množstvo potomkov Turkov. Keď v roku 1683 utrpeli porážku pri Viedni, tak ich posádky sa museli z Uhorska stiahnuť. Vtedy však požiadala RPC (Pravoslávna cirkev (kresťanská)) tureckého sultána, aby tu ponechal čo najviac vojakov, ale bez zbraní. Ich úlohou – podľa dohody s RPC – bolo iba nájsť si biele ženy a mať s nimi deti. Po viac ako 300 rokoch dnes vyzerajú ako my, ale ich jemnohmotná existencia už NIKDY neprekročí trojrozmený priestor vedomia. Nám je známe, že napríklad aj turecká posádka pri Starej Ľubovni – približne 1 000 vojakov – vtedy zložila zbrane a našli si domáce ženy, s ktorými založili rodiny. Vďaka kresťanskej cirkvi. Sú to Zmeskovia.

Mária Terézia aj so synom Jozefom II. tiež priložili ruku k dielu. Cigánom nariadili, aby sa nebrali navzájom, ale aby sa „asimilovali“ s domácim obyvateľstvom. Ďalší zdroj Zmeskov… koľko ich ešte bolo? Preto si dnes toľkí naozaj oprávnene hovoria SLOVENI…

Dnes väčšina vedomí ľudí prebýva v spiacom stave, tento stav bol však navedený úmyselne. Z tejto nedvižnej masy sú vyvádzaní iba niektorí, najmä však takí, ktorí si začínajú uvedomovať konkétne ciele a úlohy svojej materializácie.

Na rozpozanie cieľov sú vytvárané filtre, a práve filtrov je dnes na Zemi veľké množstvo. Duše s množstvom inkarnácií sú schopné vyjsť víťazne z konfrontácie s negatívnymi vplyvmi. Filtre dnes ochvátili celú Zem, v systéme je zahrnutý každý aj jeden človek. Na každého je zavedený „osobný spis“, na každého existuje detailná „databáza“. Kto prešiel filtrami je vyhodnocované na základe mnohorozmernostnej analýzy osobných vlastností. Preto tí, ktorí chcú ostať žiť na Zemi – plnohodnotne žiť – musia zvyšovať úroveň svojich osobných vlastností, zbavovať sa všakovakých závislostí, ale najmä si nemôžu vytvárať autority – idolov. Vyhýbajte sa preto vstupu do náboženských stád či politických strán. Snažte sa čo najmenej svojho času odovzdávať zamestnávateľom, 2-3 hodiny práce do dňa je viac ako dosť na zabezpečenie si potravy, ubytovania a ošatenia – všetok tento čas je váš nevyužitý potenciál potrebný na zvyšovanie kvality osobných vlastností – energetiky. Človek bol stvorený na Obraz a Podobu Stvoriteľa – ale teraz čas Človeka končí a nastupuje čas Tvorcov.

Spojenie so STVORITEĽOM je možné napriamo, ale nato je nevyhnutné dodržiavať čistotu Vedomia, čo si vyžaduje zaviesť tvrdý systém sebaohraničovania a sebakontroly v prejavovaní emócií aj odstránenie Chaosu v spôsobe myslenia.

Vo Védizme platí princíp podobnosti – ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Znamená to, že máme sa chovať tak, aby sme podobní tomu, s čím sa chceme zjednotiť, čo je našim cieľom, čím sa chceme stať. To znamená, že ako sa chováme, taký druh energie aj materializujeme. Tí, ktorí si myslia, že si „treba maximálne užívať“ až dovtedy, kým nenastane zmena a potom sa rýchlo „prepólovať“ – prehrajú. Na čo sa svojimi činmi podobajú, tým sa aj stanú.

Už sme neraz vysvetľovali, že zmeny v Éteri (Akaši) nie sú materializované v Javi okamžite. Kto má moc a schopnosť realizovať takéto úpravy ten hneď uvidí čo v Jemnohmotnom Svete zmenil, ale časový odhad materializácie výsledku v Javi je vždy iba odhadom. Rieku Času – ako žiadnu veľkú rieku – nemožno len tak z procesu toku premien vynechať. Jej tok prináša zmeny.

Proces vytvárania Tartarie – máme na mysli Dŕžavu – už začal. V zmysle známych časových faktorov môžeme očakávať, že podstatná časť zmeny bude realizovaná v druhom Kruhu Liet od konca Noci Svaroga. Podľa Knihy Múdrosti Perúna bola predpovedaná úplná moc Temných Síl na Zemi, ktorá mala trvať 7 Kruhov Života. Kruh Života je 144 rokov, teda 7 Kruhov je 144×7, t.j. 1 008 rokov. Ako východzí bod nástupu Temnej vlády je rok pokresťančenia Slovanov, t.j. 988. 988+1 008 = 1996. Koniec Noci Svaroga nastal v roku 1996. Ale návrat do Svetla musí byť postupný, lebo by ho nikto z nás neprežil. Je preto odstupňovaný po Kruhoch Liet, t.j. po 16 ročných cykloch. 1996+16 = 2012; čo bol rok prepólovania energií – nie reklamou hlásaný „KONIEC SVETA“. Teraz sa budujú základy nového, spravodlivého spoločenského zriadenia – Dŕžavy. Očakávaný koniec celého procesu je 2012+16, t.j. 2028. Do tohto „limitu“ sa zmestia viaceré známe proroctvá, okrem iného aj nám už známe indické.

V roku 2028 už bude Zlatý Vek, ale proces kompletnej premeny bude sotva ukončený. Vieme že žltí, čierni aj siví budú Jemnohmotným Svetom proste postupne vypínaní. To je možné urobiť pre nás bezpečným spôsobom preto, lebo ich Vedomie neprekračuje 3. rozmernosť. Ďalej ale nastáva problém. Ostávajú tu najmä Zmeskovia, medzi ktorých patria aj naši Cigáni. Zmeskovia majú totiž veľkú časť našej krvi, aj keď štruktúra ich mysle je zvieracia – na nízkej rozmernosti v porovnaní s vodivými vlastnosťami krvi. Problém je v tom, že majú niektoré prístupy – pôvodom naše – na ktoré v zmysle Stavby Sveta nemajú právo. Ak by boli tieto prístupy odpojené, tak pomrieme aj my, Človekovia. Ako teda riešiť túto situáciu?

Riešenie sa ukazuje až neočakávane jednoduché. Na územie Dŕžavy sa presunú všetci Človekovia, ale jej hranice budú striktne oddelené a prísne strážené. Na tento účel budú použité najpokročilejšie vojenské technológie, ktoré už majú niektoré armády sveta k dispozícii dnes – ale boli im dodané „zvonku“. Najviac dostala ruská armáda – ale nie sú pod kontrolou Zmeskov vo vláde. Môžeme otvorene spomenúť systém S500, na prekonanie ktorého NEEXISTUJE na Zemi technológia. Ďalej je potrebný sputnikový systém – ten majú Rusi aj Američania, okrem iného aj veľmi výkonný laser na orbitálnej dráhe. Už tam je dávno, je to to, čo poznáme ako Hubbleov teleskop. A hranice bude strážiť robotizovaná pechota. Nedivme sa, vojenské technológie potrebné na zabezpečenie Dŕžavy boli na Zemi už pred 100 rokmi…

Tí, ktorí nie sú dostatočne vysoko vyvinutí budú ponechaní MIMO územia Dŕžavy za prísne stráženými hranicami absolútne bez prístupu dovnútra. Dĺžka života človekov vnútri sa bude postupne zvyšovať do 300-400 rokov. Kto bude dnu a kto von – ak prežije energetickú čistku – bude rozhodnodnuté mimo možností nízkorozmerných bytostí. Medzi tými, ktorí ostanú von budú aj človekovia pevne vlepení do Matríc „Ja egoista“ a „Ja Spotrebiteľ“. Hodnota je iné ako býva cena…

Kým na podanie analógií s dnešným stavom vecí boli vypustené filmy THEY LIVE (Oni žijú), MATRIX a 13. PODLAŽIE, na opis budúcnosti môžeme nazrieť skrz filmy ELYSIUM, NOVÁ ZEM či ELIÁŠOVA KNIHA.

Samozrejme, že ide o priblíženie Obrazu, nie konkrétny scenár.

V súvislosti s prípravou už začal proces zlievania sa krajín do jediného šedého štátu Chaosu a nevedomosti, ktorému nevedomci ani neodporujú. Úplne prestanú kontroly na hraniach, presnejšie hranice medzi krajinami úplne prestanú existovať. Centrum všetkej Kultúry bude premiestnené do Dŕžavy. Na zvyšnej časti Zeme – mimo Dŕžavy – budú všetci ostatní ponechaní napospas jeden druhému, napospas svojej Civilizácii. Čo si vytvorili, to aj zožnú štandardné a spravodlivé riešenie. Veľmi rýchlo klesnú späť na im vlastnú úroveň zvierat. Všetky tieto zvieratá do 200 rokov samé vymrú, čím definitívne poskytnú celú Zem novému, vedomému Človečenstvu-Asom. Opakujeme iba to, že spolu s nimi tam ostanú aj človekovia-spotrebitelia a človekovia-egoisti.

Dovidenia v Novom Svete.

26.02.2019

NAŠI PARTNERI: