ZVLÁŠTNOSTI ROZUMOVÉHO VÝVOJA

3. novembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

V prvom rade chceme zdôrazniť, že v jednom článku nie je možné podať absolútne vyčerpávajúci opis takej zložitej veci, akou je rozumová činnosť a jej vývoj u človeka. V každom prípade sa však môžeme zamerať na niektoré osobitosti, ktoré sú civilizáciou ukrývané. Ako a prečo nemusíme nášmu čitateľovi vysvetľovať. Poznanie je však v každom prípade veľká výhoda oproti nevedomosti, ale ostáva vždy iba poznaním. Skutočnosťou sa stane to, čo dokážeme transformovať do životnej skúsenosti.

Vývoj človeka v období pohlavného dospievania – zatiaľ čo v organizme búšia pohlavné hormóny – sa rýchlo pribrzďuje. Ale ak už nastúpi sexuálna aktívnosť, tak sa stáva v podstate až nemožným. Pohlavné inštinkty začnú kontrolovať chovanie sa človeka a NEDOVOLIA prekonať evolučné štádium ROZUMNÉHO ZVIERAŤA. Tento stav spôsobujú dve základné príčiny:

  • EVOLUČNÁ BRÁNA, ktorá je otvorená pre PRECHOD vývojovým štádiom rozumného zvieraťa sa uzatvára vo veku 16-18 rokov;
  • POTENCIÁL človeka vyrábaný jeho organizmom je OHRANIČENÝ. Preto ak je použitý na sexuálnu aktívnosť, tak neostane veľa energie na správny vývoj mozgu a v skutočnosti ani organizmu ako celku.

Toto je veľmi dôležité na pochopenie princípov činnosti Temných Síl, t.j. sociálnych parazitov v našom okolí. Typickým príznakom ich činnosti je narušenie až zničenie vzdelávacieho systému a výchovy mladého pokolenia. Práve mladému pokoleniu sa nie náhodou vnucuje propagácia sexuálnej slobody a stavu dovoľovania všetkého. Používajú síce pritom podtóny starostlivosti o „slobodu osobnosti“ mladého človeka, ale hlavným ich cieľom je zastaviť evolučný vývoj našej mládeže vo vývojovom štádiu rozumného zvieraťa. Takto budú masy – a to je už dôkladne overené oveľa lepšie manipulovateľné.

Dnes sa rodia deti už vybavené na život v prostredí Vysokých psychických energií – a často vidno mamičky s cigaretou v ústach sedieť v zafajčenej kaviarni aj s „vajíčkom“. Toto je síce zväčša značkové, ale akosi im uniká živý človiečik vnútri neho. Konzumujú samé deťom „prospešné“ veci – od kávy cez energetické nápoje až po alkohol… nehovoriac o „zvukovom pazadí“. Čo môže vyrásť z takýchto detí? Nuž, najpravdepodobnejšie neprekonajú štádium vývoja rozumného zvieraťa – veď takýto Obraz im ukázali ich rodičia. Pochopiť význam dnešnej doby je síce veľmi zložité, ale toto pochopenie nesie so sebou pečať osudovosti. Nevieme či prechod na novú dobu bude skrz vojnu či kataklizmu – teda najskôr kombináciou oboch – alebo postupným prepínaním okolitého časopriestoru na Vysoké psychické frekvencie. Jedno je však potrebné dobre pochopiť – odchod zo života v takomto prelomovom období zmeny epoch z Temnej na Svetlú prináša konečnú formu „účtovania“ po smrti. Zatiaľ čo počas Noci Svaroga sme sa postupne inkarnovali a tak sa mohli – hoci postupne, t.j. pomalými krokmi – Duchovne vyvíjať, v dnešnej dobe príde z pohľadu konkrétnej existencie Duše definitívne rozhodnutie. Kto trvalo narúšal Kánony rovnovážnej existencie Sveta (Kony), toho Duša bude jednoducho po smrti rozkódovaná ako „nepodarok“. Takéto niečo tu nebolo po Veky. Preto je nastupujúca – presnejšie už prebiehajúca – zmena taká DÔLEŽITÁ! A preto si treba dobre zvážiť ako vychovať svoje deti, ako sa chovať k zvieratám či Prírode celkovo.

Prvé dve evolučné etapy vývoja človeka – etapa zvieraťa a etapa rozumného zvieraťa riadeného inštinktmi – sa v zásade vyznačujú pasívnym charakterom zo strany vyvíjajúceho sa. Rastúce dieťatko a neskôr mladistvý pripomínajú niečo ako „špongiu“. Táto „špongia“ nasáva do seba spočiatku informácie z prostredia svojej rodiny, potom všetky dostupné informácie z akejkoľvek dostupnej roviny. A v závislosti od toho, akú informáciu nasaje do seba vyvíjajúci sa človek, akej je kvality a aká je jej mnohostrannosť závisí, či sa vývoj konkrétneho človeka dostane do štádia Človeka. Vývoj človeka v týchto dvoch štádiách v podstate aktívne prebieha skrz konanie. Človek konajúc prepúšťa skrz seba nadobudnuté poznanie. Pri správnom použití poznatkov Istín človek dosiahne úroveň UVEDOMENIA si týchto poznatkov, a vtedy sa z mŕtveho nákladu menia na životodarný potok, ktorý bezo zbytku zapĺňa toho kto koná a mení ho na tvorcu. Pritom vyvíjajúci sa človek dosahuje osvietenie Poznaním a od toho momentu sa začína jeho vývoj v štádiu človeka vysoko vyvinutého. Na tomto evolučnom stupni neexistuje žiadna hranica vývoja Človeka.

Hormonálne systémy muža a ženy sa značne odlišujú, čo sa odráža na doplniteľných rozdieloch v ich psychike a reakciách v chovaní sa na vonkajšie aj vnútorné udalosti. Ženská psychika je pružnejšia ako mužská. Rozmer hypofýzy – orgánu, ktorý kontroluje hormonálny systém človeka – je u ženy oproti mužovi dvojnásobný. Pružnosť má však svoje hranice, prekročenie ktorých vyvoláva v podstate nezvratné zmeny v organizme ženy. Žena dva až trikrát rýchlejšie získava návyk na alkohol či drogy. Psychicky je síce inak pružnejšia, ale takéhoto niečoho sa zbavuje oveľa dlhšie ako muž a aj takýto odvykací proces prenáša oveľa ťažšie. V značnej miere to spôsobuje vysoká emocionálnosť žien, ľahkosť, s ktorou niektoré z nich vstupujú do stavu tranzu. Práve tieto vlastnosti fyziológie a psychiky žien im umožnili vo väčšej alebo menšej miere ovládnuť mechanizmus riadenia PSÍ ENERGIÍ a urobiť sex v ich rukách najsilnejšou zbraňou na dosiahnutie svojich cieľov. Vzhľadom na biochemické a psychické osobitosti sa takéto procesy celkovo najsilnejšie prejavujú u predstaviteľov čiernej rasy.

Vieme, že vodku pijú vôľové a silné ženy s tvrdým charakterom, ktoré poznajú cieľ svojho života. Koňaku dávajú prednosť ženy stredného veku, ktoré hľadajú teplo, láskavosť a všímavosť. Rýchlo sa aj opijú. Whisky pijú ženy, ktoré majú veľkú sebadôveru, sú bez komplexov, ale keď si vypijú, tak ich konanie môže byť nepredpovedateľné. Tequile dávajú prednosť extravagantné, čudácke ženy. Džin s tonikom väčšinou konzumujú ženy, ktoré máločomu rozumejú. Červené víno pijú emocionálne strastné nátury, ktoré sú v schopnosti opiť sa nenapodobiteľné. Dnes je naozaj neľahké nájsť cnostnú ženu. Ale neexistuje tvorenie bez ničenia, dobro bez zla, svetlo bez tmy – vo všetkom je však potrebné zachovať MIERU. Ženy sú stvorené na to, aby boli ľúbené, nie aby ich muži chápali.

Ak človek niečomu veľmi silno uverí, tak môže zmeniť okolitú skutočnosť. Ak „zapne“ svoj senzorický vyhľadávací systém vo svojom vnútri a správne sformuluje otázku, tak vyhľadávací systém veľmi rýchlo vytiahne z medzipriestoru presne to, čo hľadal, t.j. o čo žiadal. Energia viery pritiahne z nekonečnosti priestoru to, čo je potrebné. Ale to je realizovateľné iba pri splnení troch podmienok: silnej Vôle, jasného a zreteľného Obrazu a pripojeniu sa k medzipriestoru okolitého Éteru, t.j. musíme byť s ním v rezonancii.

Informačný vírus je ten najmenej bolestivý vírus zo všetkých. Vstupuje do nás bez kriku a bolesti a žije v nás bez toho, aby nás mučil horúčkou či kašľom. Sedí, zatajuje sa a čaká kedy nastane tá vhodná situácia, aby preskočil do druhého organizmu. Informačný vírus sa kopíruje sám, vo vhodnom čase pri komunikácii „nakazí“ nové Vedomie a pokračuje žiť v našej hlave.

Svet riadi Poznanie. Pochybnosti sú virtuálne červy, ktoré skresľujú, t.j. kazia naše myšlienky. Viera je chodník do Sveta Poznania. Všetko, čo vyvádza človeka z vyjazdených koľají je Znakom!

Slovo je znakový kód. Keď vyslovujeme slová, tak kompletne programujeme reálnosť v sebe zvonku aj zvnútra. Ak pochopíme tento pohľad zistíme, že svet, ktorý nás obklopuje – tu virtuálne stratégie, tam modlitby či účelovo vymyslené slová – sú znakové pakety, čo do svojej podstaty vírusy, ktoré spúšťajú špecifické „prílohy“ (psychoprogramy) alebo naopak, blokujú ich. Každý musí mať svoju vlastnú modlitbu, svoje vlastné ponímanie problematiky, inak nevieme kto a kde nás „nasmeroval“. V podstate na tomto princípe – recitovaní cudzích modlitieb či používaním cudzích slov – sa nábožensky orientovaní alebo inak nevedomí ľudia jasne a jednoznačne programujú kde chcú po smrti ísť. Ako v modlitbe tak vo všetkom, čo vyznávame, o čom sme presvedčení či jednoducho považujeme za správne nesmie byť ani jediný moment, KTORÝ NEPOZNÁME. NEVEDOMOSŤ NEOSPRAVEDLŇUJE. Čo vyvolávame, to aj dostávame. Preto staré zariekania babičiek aj fungovali. BABKY POZNALI VŠETKO O ČOM HOVORILI. Tak žili naši Predkovia.

KEĎ FORMUJEME PORIADOK V PROSTREDÍ, KTORÉ NÁS OBKLOPUJE, TAK ČISTÍME KRYŠTÁL SVOJEJ DUŠE!

Nenávisť paralyzuje logiku a zdravý zmysel. Keď začneme hľadať vinníkov, tak si zároveň programujeme veľa nepríjemností, pretože tým VSTUPUJEME DO REZONANCIE S EGREGOROM ZLA. Strach je čierna diera, ktorá do seba vpíja z okolitého prostredia rôzne negatívne myšlienkové formy – Démonov – a všakovakú mentálnu špinu. To, čoho sa ľudia najviac zo všetkého boja aj nakoniec k nim prichádza. Informácia hľadá človeka! Akákoľvek kniha je posolstvo, v ktorom je možno JEDNA STRANA ABSOLÚTNEJ ISTINY. Knihy k nám prichádzajú samé vtedy, keď sa v nás už sformovala potreba prečítať práve to, čo prišlo a nie to, čo nám umelo nanucujú. Je to akýsi test na preverenie schopnosti pokračovať ďalej po ceste poznávania.

Svet okolo nás – ten skutočný – je iný ako ten, ktorý vidíme cez prizmu Matrixu. Začíname ho pomaly, ale nezadržateľne spoznávať. Pohľad na Svet v tomto článku je prispôsobený dnešnej logike bežného života. Nezabúdajme, že nikto nezrušil KONY VESMÍRU vrátane KONOV RITA. Všetko čo prečítate – vrátane tohto článku – prijímajte s MIEROU. Niekomu stačí menej, iný potrebuje viac. Pasivita, t.j. zastavenie vo vývoji je SMRŤ DUŠE. Nezabúdajme na to.

NAŠI PARTNERI: