NEZNÁME ZNÁMO 1

18. júna 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, ZDRAVIE

Ak by sme v tomto článku chceli pojednávať iba o problematike čakier, tak táto kategória by určite nepatrila medzi niečo extra neznáme. Z určitých bodov pohľadu možno hovoriť o rôznych počtoch čakier v štruktúre človeka, ale to je skôr hľadanie sporu ako praktický, konštruktívny pohľad. V našej Kultúre sa traduje – je to tiež skôr dohoda – deväťčakrový systém, ale v skutočnosti je čakier oveľa viac. Nebude od veci pripomenúť, že namiesto názvu „čakra“ by bolo správnejšie používať „stogna“, ale vzhľadom na zaužívanosť názvu „čakra“ ostaneme – kvôli jednoduchosti – pri ňom.

Aby sme tento bod uzavreli – je to Obraz, ktorý má množstvo hrán.

Pre nás je dôležitejší veľký obraz, nie iba čriepky. Preto sa pozrime na nasledujúci obrázok:

Horná časť obrázku – pyramídová hierarchia Stvoriteľa – bola vysvetlená v inom článku, teraz sa prizrime prepojeniu. Každý z našich ľudí je napojený na svojho Nebeského učiteľa. Je to ten člen nášho Rodu, ktorý bol pri stvorení našej Duše. Nie terajšej inkarnácie. Náš pobyt vo Svete Javi môže trvať už aj miliardu rokov… hoci v posednej dobe „excelujeme“ skôr v samsárickom cykle.

Každý z nás principiálne „pracuje“ s dvomi druhmi energie. Životná energia nám bola daná pri našej inkarnácii vo vymedzenom množstve – aby sme mohli splniť svoju úlohu. Počas tejto inkarnácie nám ju nikto viac nedoplní. Druhá „forma“ energie je tá, ktorá je k dispozícii okolo nás, a mali by sme vedieť s ňou pracovať. Paraziti rozoznávajú ešte „tretí“ druh energie – je to tá, ktorú kradnú ľuďom a zvieratám, teda aj nám.

Životná energia k nám zostupuje zhora po astrálnej šnúre. Ak ju rozumne využívame, tak môžeme žiť veľmi, veľmi dlho. Zostupuje po šnúre zhora, napája naše polia – Vedogon – a postupne prestupuje dovnútra. Napája celý hlavný čakrový systém, tento následne rozdeľuje energiu ďalej a ďalej – až je v každej bunke. Ale aj bunka má svoj čakrový systém, ktorý sa javí pre jej interné štruktúry ako celý Vesmír. Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok. Vesmír nemá koniec ani nahor ani nadol. Je NEKONEČNÝ.

Tak teda našu životnú energiu dostávame po astrálnej šnúre ZVONKU smerom DOVNÚTRA. Ak máme zanesený, málo vodivý Vedogon, ak sme si tam napúšťali – cez diery vo Vedogone – kdejaké larvy, tak väčšina NAŠEJ VLASTNEJ energie sa k nám ani nedostane. Paraziti nám ju jednoducho vysajú skrz svoje larvy a naše emócie. Ale aj keď sa nakoniec čosi z nej dostane na povrch tela, tak ju ešte neraz preformátujeme na kdejaké besné frekvencie – takýmto filtrom sú napríklad aj nápisy na tričkách, vrátane rôznych symbolov a podobne. My už vieme, že oblečenie je ideologická zbraň, ale čo nám kradne našu ŽIVOTNÚ ENERGIU, to nám SKRACUJE ŽIVOT. Majme to na pamäti.

Ďalej nebuďme naivní a neverme na kdejaké „životobudiče“. Všetky látky, ktoré nám zdanlivo dodávajú energiu – energetické nápoje, alkohol, drogy a podobné „čudá“ – v skutočnosti žiadnu energiu nedodávajú. Obsahujú látky, ktoré „otvárajú ventily“ na našom energetickom prívode a odoberajú NAŠU VLASTNÚ životnú energiu v nadmernom množstve. V skutočnosti si teda opäť iba skracujeme VLASTNÝ ŽIVOT, lebo odčerpávame zo zásoby, ktorá v tomto živote nie je obnoviteľná. My sami seba – v naivnej nevedomosti – zabíjame. Pre parazitov sme teda ideálne baterky. Keď sa vybijú, tak ich vyhodia, ale my sami – vďaka karmickej sieti, vlastnej nevedomosti a nesplneným úlohám – sa vraciame nazad v tom istom cykle do toho istého Matrixu s nabitými baterkami…

Aj v tibetských textoch sa možno dočítať zaujímavé veci. Vždy, keď niekde prebieha pohlavný akt, tak v okolí sa zhromažďuje ohromné množstvo astrálnych bytostí. Sú tam tie, ktoré dúfajú v inkarnáciu – mali by to byť členovia našich vlastných Rodov, ale to, aká bytosť sa naozaj inkarnuje záleží od myšlienok a činov tých, ktorí prevádzajú sex. Rovný rovného si hľadá. Okrem týchto je tam množstvo energetických parazitov, pretože pri sexe sa uvoľňuje – väčšinou nevedome PLYTVÁ – ohromné množstvo životnej energie. Z toho istého zásobníka, ktorý nie je nahraditeľný. Démoni a tvari majú proste z nás radosť. A koho materializujú športoví egoistickí sexisti? Bude to aspoň človek? Z najväčšou pravdepodobnosťou sotva…

Medzi parazitov patria aj dnes rozšírení čierni mágovia. Ako rozoznať čierneho a bieleho mága? Je to veľmi jednoduché. Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí – ako už vieme – že NIKTO NEMÁ PRÁVO VSTUPOVAŤ DO VEDOGODNU INEJ BYTOSTI. Každý, kto tak činí je ČIERNY MÁG. Porušil právo inej bytosti na slobodu výberu. Títo – ako sme už hovorili – majú pred sebou (zatiaľ sa im zdá, že šťastný) zvyšok predposlednej inkarnácie. Ďalšia bude ich posledná – aby zožali „plody“ svojej „práce“ a príde ROZKÓDOVANIE DUŠE. Zánik, anihilácia. Raz začnú znovu z NULY. Miliardy rokov evolúcie stratené. Stvoriteľ netoleruje porušovanie Jeho Konov.

Teda všetky negatíva, ktoré žijú v nás, na nás a okolo nás v našich biopoliach – Vedogonoch – sa k nám dostávajú principiálne po dvoch cestách. Hlavná sú diery v našom biopoli – o ktoré sa moderný, „vedecky“ založený človek vôbec nestará. My vieme, že naša myseľ dostáva poznanie z troch slonov: materializmu, idealizmu a mágie. Ak nám dnes kdejaký vševedko povie, že existujú iba dva slony – a to materializmus a idealizmus – to ešte neznamená, že mágia neexistuje. Je to iba jeho – NAIVNÝ – spôsob ponímania Sveta, ktorý je jednosmerný a preto ho voláme SVETONÁZOR. Preto tento pohľad na Svet – hoci sa môže odvolávať na striktne VEDU – je v princípe náboženský.

Druhý spôsob vnikania negatívnych entít do nášho biopoľa je samostatná astrálna linka. Sú to tie entity, ktoré máme v zadnej časti nášho Vedogonu. Čierni mágovia vedia „dopomôcť“ aj tomu, ale treba nám vedieť, že týchto štruktúr sa v podstate nie je možné zbaviť. Toto sa dozviete aj z filmu Doktor Strange, a je to principiálne tak. Ak však žijeme podľa Svedomia a Cti v mravnosti za využívania poznatkov Mágie – bez porušovania Konov Stavby Sveta, t.j. Bielej – a v aktívnom menení okolitého prostredia smerom k Svetlu, tak nás nemôžu dostať pod kontrolu. Treba nám však vedieť, že stabilita je stav DYNAMICKÝ, teda prax čistenia vlastného Vedogonu musí byť na dennom poriadku. Po nástupe Zlatého Veku – pre tých, ktorí sa tam dostanú – NEBUDÚ NA ZEMI EXISTOVAŤ ŽIADNE TEMNÉ BYTOSTI – teda nebudú schopné žiť v JAVI. V astrálnych Svetoch ale budú vždy.

Prax zameraná na kontrolu vlastného Vedogonu – napríklad PSYCHOENERGOLYTIKA – by mala byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Inak nás riadia iní.

Ale všetky poznatky o spôsoboch obrany vlastného biopoľa sú účinné iba vtedy, ak sa realizujú v praxi. Tu si môžeme sami overiť, aká štruktúra riadi nás samých. Z védického pohľadu vieme, že Duch riadi Dušu a Duša Telo. Napríklad sa rozhodneme, že sa budeme vážne zapodievať psychoenergolytikou, t.j. cvičeniami na obranu biopoľa. Najlepšie sa takého cvičenia konajú v Prírode, nuž večer si povieme, že ráno vstaneme oveľa skôr a pôjdeme cvičiť do lesa či parku. Ak ráno vstaneme – podľa večerného predsavzatia – a plán naplníme, tak Duch riadi Telo. Ak sa však síce zobudíme, ale nájdeme si výhovorku – sami pre seba – prečo nemôžme vsať a ísť cvičiť, tak zvíťazilo Telo. Neriadi nás Duch, ale ono. A tak všetko ostatné je na každom z nás…

Ak však chceme mať kontrolu nad vlastným životom, treba nám vedieť aj to, ako to s negatívami okolo nás vyzerá. Reč ide o navných, t.j. poľových (vlnových) energetických štruktúrach, ktoré vyvolávajú aj patológiu organizmu. Všetky takéto hlbinné pôsobenia možno rozdeliť do troch kategórií:

Negatívne, vonkajšie energeticko-informačné pôsobenie v podobe programu – ľudovo nazývané počarovanie, urieknutie, zoči a pod. – čiernomagických energetických štruktúr rôznorodej formy (špirály, gule, pyramídy a pod.). Pochádzajú od ľudí z nášho okolia, ale aj od pôsobenia jemnohmotných astrálnych bytostí či zemských duchov;

Negatívne vnútorné informačné pôsobenie vpísané holografickou formou negatívnych, psychofyziologických stavov človeka, ktoré je realizované v celom časopriestore života človeka a uložené je v jeho podvedomí v podobe patologických foriem;

Negatívne pôsobenie vyžarovaním patogénnych budičov, ktoré sa nachádzajú v tele človeka (vírusy, baktérie, hubky, hlísty, prvoky), ktoré sa nachádzajú v ostrých, vleklých aj latentných stavoch. Patrí tu aj vyžarovanie od éterických, astrálnych, mentálnych infekcií a éterických bytostí, ktoré môžu existovať ako v podobe holografických soliónov, tak aj v podobe osamelých vĺn.

V ďalšom si priblížime tieto tri základné kategórie trochu podrobnejšie:

VOVEDENÉ PROGRAMY:

Vovedené programy a ich variácie majú na organizmus človeka najdeštruktívnejší charakter. Variácie sú čiernomagické a čiernomagické absorbujúce štruktúry. Vždy ide o pôsobenie energetických štruktúr zavedených zvonku. Rozdiel medzi nimi je ten, že vovedené programy majú jasne vyšpecifikovaný informačný obsah (závisť, žiarlivosť, zloba, nenávisť, podriadenie sa cudzím záujmom, zombirovanie, robotizácia a pod.). Čiernomagické a čiernomagické pohlcujúce štruktúry neobsahujú žiadnu informáciu a je to iba energetická špina, akýsi temný nános.

Zombirovanie je prvopočiatočné štádium degradácie psychiky, pri ktorom človek stráca schopnosť predstavivosti, tvorivosti, originálneho myslenia. Veľmi často je jedným z hlavných cieľov individuálny energetický vampirizmus, ale často býva aj globálneho charakteru. V takom prípade človek slúži ako akýsi kolektor, skrz ktorý sa zbiera životná energia aj z druhých ľudí. Energetickým vampírom sa mimoriadne darí pri čiernom odeve, ale dostávajú doslovne panický strach, ak je oblečenie biele.

Robotizácia dovádza k ešte väčšiemu poškodeniu štruktúry vedomia. Človek sa premení na akéhosi biorobota, jeho myslenie obsahuje výlučne presne vyšpecifikované, logicky usporiadané obrazy/schémy, ide teda o myšlienku na „objednávku“ pána.

ČIERNOMAGICKÉ A ČIERNOMAGICKÉ POHLCUJÚCE ŠTRUKTÚRY:

Tieto energetické štruktúry bez vyjadreného informačného obsahu nemajú formu, ktorá by sa dala presne opísať (bunka, sieťka, guľa, špirála a pod.). Sú to ako keby kapucne, ktoré sa zakladajú na človeka, alebo na jeho určité časti a orgány tak, že úplne blokujú kanály energie, ktorá sa dostáva na ich vstupy, alebo informácie či látky. V praxi môžu byť zablokované mnohé kanály, čo spôsobí ťažký priebeh choroby.

BYTOSTI V BIOPOLI A ZEMNÍ DUCHOVIA:

Bytosti žijúce v aure a zemní duchovia obývajú jemnohmotné svety, ktoré nás obklopujú. Vnikajú do aury človeka, kde naň vyvíjajú veľmi silný vplyv, čo najskôr vyvolá hraničné psychické stavy (strata kontroly nad emóciami, neadekvátne reakcie, melanchóliu, depresiu, zlý spánok a pod.

Pretože tento zoznam je – hoci aj iba rámcovo – dosť dlhý, dokončíme v ďalšom pokračovaní. Vždy však majme na pamäti, že ak my sami neovládame svoj Vedogon, tak sme rabi kohosi iného, ale najmä potravou parazitov. Preto pre nás vytvorili ideálnu chovnú ohradu – Matrix – na ktorý sme si zvykli ako na realitu. Nedajme sa však oklamať – capko domáci je za ostnatým drôtom.

A času nie je nijakovsky nazvyš…

18.06.2017

NAŠI PARTNERI: