POSOLSTVO SVETLA 1

25. mája 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Našim čitateľom už nemusíme pripomínať, že doba v ktorej žijeme sa obdivuhodným spôsobom mení. Táto zmena nakoniec vyústi do toho, čo nazývame Zlatý Vek, ale v žiadnom prípade nepôjde o prostú, formálnu výmenu „politických strán“ či akýchsi „orientácií“. Bežný obyvateľ si ani nedokáže predstaviť rozsah klamstva a súvislostí v ktorých žijeme už po generácie. Väčším problémom však je holý fakt, že drvivá väčšina obyvateľov o nejaké myslenie či poznávanie nemá ani len záujem.

Potenciál nášho prežitia možno rozdeliť do dvoch oblastí. Jedna z nich je individuálna a záleží plne od nás, druhá leží mimo nás, ale týka sa Matrixu, t.j. všetkého okolo nás. Naša individuálna úloha spočíva v nadobudnutí schopnosti zvládnuť nápor Vysokých energií, ktoré podľa všetkého zažijeme. Predtým však príde už starostlivo pripravovaný útok černokňažníkov na nás, ktorým plánujú zničiť posledné, čo do rozsahu už iba úbohé zvyšky toho, čo môžeme nazývať Slovania a Árijci. Veď bielych ľudí je na Zemi už iba 2,6% z celkovej populácie, ale tých, ktorých môžeme označiť za nositeľov slovansko-árijského Ducha je iba nepatrný zlomok z tohto už aj tak malého množstva. Zopakujme že úder – presnejšie protiúder – Vysokých energií príde ako reakcia na posledný útok černokňažníkov, ktorý bude zahájený v už nie tak ďalekej budúcnosti. Pod černokňažníkmi nehľadajte iba tých, ktorí to celé organizujú kdesi zhora a z pozadia. Ide aj o tých zradcov vlastných Rodov – najčastejšie čo do výšky evolučného vývoja Smerdov – ktorým „zachutila“ Čierna mágia. Všetko toto je spojené s nástupom Zlatého Veku.

Druhá oblasť, tá „mimo nás“ je tá, ktorú nedokážeme zvládnuť sami. Zatiaľ nebudeme zabiehať do (hrozných) detailov, ale tému sme už sčasti načrtli v článkoch o lesoch na Zemi. Tu sa musíme spoľahnúť na pomoc toho, čo môžeme označiť ako „Tretia Sila“. Nie zanedbateľnou otázkou dneška je aj to, kto ju vie požiadať o pomoc…

Predtým ako si priblížime niektoré detaily nového posolstva pre nás – ktoré na Zem zostupuje cez kontaktérov od Nebeských učiteľov – si veľmi zľahka pripomeňme, v akom prostredí žijeme:

Užitočné sa bude prizrieť skrz prizmu politiky a s ňou ruka v ruke idúcou korupciou. Nedávno sme sa z médií dozvedeli, že vláda vydelila 10 miliónov Euro na „boj proti korupcii“. Určite nejednému človeku prebleskne mysľou známe príslovie: zlodej kričí chyťte zlodeja. Aby sme nechodili okolo horúcej kaše, vyberme si jeden zo zdrojov, podľa ktorého to v našej strane a vláde nie je celkom v poriadku:

EY z Londýna zverejnila 5. apríla 2017 rebríček krajín s najväčšou korupciou v podnikaní. Málokoho prekvapí, že na prvej pozícii nájde Ukrajinu, ale naša vláda všetko „statočne“ doťahuje – na „udržanie“ dobrého miesta pre Slovensko v medzinárodnom meradle neľutujú námahu ani prostriedky. Veď 4. miesto v takomto „elitnom“ poradí nie je len tak hocičo:

Kompletnú správu môžete nájsť na oficiálnej stránke tejto inštitúcie. Odtiaľ sme ju stiahli aj my.

Nuž teda, ako to vlastne s tou našou čestnou a poctivou vládnou koalíciou je? Netreba opakovať notoricky známe fakty okolo „podnikateľa“ z Ministerstva vnútra a jemu podobných, nás zaujíma ten, kto bez akýchkoľvek škrupúľ barbarsky drancuje slovenské lesy, teda ničí našu Prírodu. Najskôr si ako minister Životného prostredia poprideľoval výnimky na ťažbu lesov kdekoľvek – veď koho dnes zaujímajú nejaké Národné parky či Príroda celkovo? – dnes ako minister hospodárstva naďalej v „podnikaní“ pokračuje. Člen vlády majúci vlastnú firmu a drancujúci národný majetok – ak toto nie je korupcia, tak čo potom vlastne je?

Ale buďme spravodliví – nie je v klube našej vlády a vládnucich strán jediný…

Už roky sledujeme pôsobenie „Západnej elity“ na Slovensku. Ako vyzerá? Nuž, naša vládnuca elita v hlavom meste „zabudla“ na to, že Slovensko má aj Stred aj Východ. Ak sa otvára nová automobilka – samozrejme na Západnom Slovensku – ak nové logistické centrum (naposledy napr. firma Amazon s tisíckou pracovných miest v Seredi, pričom prvých 1 000 ľudí už pracuje v Bratislave) tak samozrejme zase na Západnom Slovensku… a tak ďalej. Nuž akosi príliš vysoké percento geniality sa objavuje na Západe, a zase príliš vysoké percento nezamestnaných na Východe.

Podľa logickej logiky našej vládnucej elity nemožno stavať závody inde ako na Západnom Slovensku. Veď manažéri zo Západu krajiny by mali na Východ ďaleko. A tu zrazu vysvitá, že nieto dostatok pracovných síl pre novovybudované závody. Nuž – milí východniari – zanechajte svoje rodiny a domovy a odchádzajte za obživou na Západné Slovensko. Veď predsa je jednoduchšie, ak tisícky ľudí budú cestovať na Západ, ako keby 10 manažérov cestovalo na Východ. Keď na Východe manažérov niet…

Ale aby sme boli spravodliví, problém je hlbší. Po každých voľbách narastá po Slovensku počet áut so značkou BL. Ukazuje to na „patriotov“ Východu alebo aj Stredu. Hneď ako sa dostanú k moci zabúdajú, že oni sami sú z Východu a Stredu a ani len značky na autách si nedajú miestne, aby náhodu dane z nich nepodporili regióny, odkiaľ pochádzajú. Nuž, platí staré slovenské príslovie: zabudol vôl, že teľaťom bol. Smerdi vládnu krajine. Bez Svedomia a cti. Vymenili ich za peniaze. Ale čomu sa diviť, veď to bol skutočný Západniar – Hitler – ktorý hlásal, že oslobodzuje moderného človeka od nepotrebnej chiméry s názvom Svedomie… Západ má čo svetu poskytnúť…

A takto trend, ktorý sa posledné roky vyvinul je naozaj potešiteľný. Obyvatelia Východu sa väčšinou rozhodli nerozbíjať si rodiny a neodchádzať za prácou na Západné Slovensko. Veď ak už musia cestovať za obživou, tak lepšie napríklad do Nemecka, kde dostanú úplne inú výplatu.

A našej vládnucej politickej špičke akosi nie a nie dôjsť, že ak chce – čo sľubuje – riešiť nezamestnanosť na Východnom a Strednom Slovensku, tak prečo dáva budovať závody na Západnom Slovensku? Nuž vieme – bolo by tam z Bratislavy ďaleko. Ale to nie je riešenie nezamestnanosti na Východe alebo Strede.

Tak teda tu sme sa dostali. Naša vládnuca elita pozostáva z korupčných es – čo si už všimli aj inštitúcie na Západe – drogových dílerov a homosexuálov. Ale to nie je skutočný problém – oni sa iba chopili svojej príležitosti. Kto si prečítal jednu z učebníc svetovej elity – Esej o vývoji spoločnosti od Thomasa Malthusa – ten sa nijako nemôže diviť. Všetko do detailov dodržiavajú.

Skutočný problém je v tom, že im to ľudia na Slovensku schvaľujú a pravidelne ich vo voľbách nominujú tam, kde sa môžu svojim korupčným a iným „záľubám“ naďalej venovať. Akurát verejnosť nevie, čo aktom zúčastnenia sa volieb – z pohľadu Čiernej mágie – robí a hlavne načo tých, ktorých volí splnomocňuje. Bohužiaľ naozaj platí ono dobre známe NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE. Nikdy a nikoho v Matrixe.

A tu sme pri podstate celého úvodu. Ak chceme dôjsť k pochopeniu Obrazu dnešnej doby, nedostaneme sa tam bez použitia vlastnej mysle. Dnes už môžeme opísať mechanizmus podriadenosti každej demokratickej moci Svetovej vláde, ktorý je aplikovaný v každom štáte Sveta – veď všetky štáty sú podriadené práve Svetovej vláde a tá zase mimozemšťanom v podobe tu prítomných čiernych mágov. Prečo? Lebo stále vládne jedna a tá istá KONCEPCIA. Koncepcia otrokárstva. Veď im na to v každých voľbách dávame sami mandát.

Princíp fungovania mechanizmu je jednoduchý a rovnaký už veľmi dlho. Podstata je veľmi jednoduchá, ale situácia je natoľko pokročilá, že je potrebné ju pochopiť. Známy americký astronóm, kozmológ a astrofyzik Carl Sagan kedysi povedal: „Vo vesmíre len to fantastické má šancu byť skutočnosťou“.

Aby bola situácia jednoduchšia, priblížime si ju na príklade Ruska. Všetci žijeme v útvaroch, ktoré sa nazývajú ŠTÁT – ale my už dobre vieme, kto ho „vynašiel“. Štát je štruktúrou, ktorá slúži na presadzovanie záujmov DEMOKRACIE – ale tu sa opäť odvolávame na skutočný, pôvodný význam slova. A celá táto konštrukcia zapadá do systému, ktorý tradične nazývame CIVILIZÁCIA.

V štáte sa organizuje hra, ktorú sme si zvykli nazývať POLITIKA – opäť berme do úvahy skutočný význam slova. No a súčasťou politického systému sú voľby. Volieb sa bežný občan zúčastňuje tak, že hodí svoj hlas do URNY. Teda svoju slobodu zas a znova DOBROVOĽNE pochováva.

Po sčítaní počtov odovzdaných hlasov – volebných výsledkov – sa všetci vodcovia politických strán, ktorí prekročili hranicu zvoliteľnosti dostavia jeden za druhým k PoverenémuREZIDENTOVI, s ktorým uzavrú dohodu o tom, čo dostanú za každú Dušu, ktorá sa im upísala. Žirinovský si vyjedná toľko, Ziuganov zase toľko a tak všetci pekne po poriadku odovzdávajú Duše, ktoré sa im DOBROVOĽNE UPÍSALI poverenému rezidentovi (Svetovej vlády). Tento poverený rezident Svetovej vlády zase vezme všetky Duše, ktoré zobchodoval a odovzdá ich Čiernemu kňazstvu, t.j. zástupcovi mimozemšťanov na Zemi. Aj preto sú vo všetkých štátoch tajné lóže slobodomurárov a im podobných tajných Rádov, lebo cez nich prebieha „trading“ Duší. V našom prípade máme rovno povereného rezidenta scientológa, teda agendu vedie priamo ich „inside man“. Pre úplnosť dodajme, že temní žreci – čierni mágovia – boli aj za socializmu. Boli však ďaleko, nemohli žiť priamo v krajinách Východného bloku.

Temné kňazstvo získalo – dobrovoľnou účasťou ľudí na voľbách – oprávnenie na kradnutie energie všetkým, ktorí dali svoje hlasy do urien. To, že sa tak stalo z NEVEDOMOSTI nerozhoduje, lebo to bolo DOBROVOĽNE. Preto znovu opakujeme že – z védického pohľadu – nevedomosť je najťažším hriechom. Ako sme už písali v inom článku, ak nepotrestáme zločin, udeľujeme odpustenie a konáme pokánie, tak sami a dobrovoľne preberáme na seba negatívnu energiu iných, teda DOBROVOĽNE odpracovávame ich karmu, ich zločiny. Okrem toho „dostaneme“ reakciu za to, že sme nič nevykonali aj od Svetlej Hierarchie, pretože to znamená porušenie Konu Stavby Sveta.

Následkom povolenia bude počas celého (ďalšieho a ďalšieho) volebného obdobia Čierne kňazstvo vylievať na všetkých dobrovoľných účastníkov temnej hry negativitu z toho, čo sami vo svete urobili. No a všetci ju budú – popri svojej vlastnej karme – dobrovoľne odpracovávať. Ako to vidno? Predstavte si, že máte zdravú rodinu, múdre deti, dobré zamestnania a školy – ale neustále sa na vás lepí smola, depresie, problémy, choroby, slabosť, bolesti hlavy a podobné veci. Hoci – navonok – nemáte prečo byť v depresii a čiernych Obrazoch, neustále tam ste. To je znakom energetického upírstva, vrátane spracovávania cudzej karmy. A pokiaľ karma nie je „odpracovaná“ dovtedy sme v uzavretom kruhu Samsáry – hoci „iba“ vďaka cudzej karme. Možno takto stúpať na ceste Duchovného vývoja? Odpoveď si určite každý vie dať sám…

Moc Temných je nepredstaviteľná, ale nie je večná a nie neobmedzená. Existuje iba jedna krajina, ktorá dokáže prelomiť temné hry, ale nič sa nedeje len tak a hneď. Hoci napríklad Putin musí tiež plniť funkciu povereného rezidenta, popri tom však odborne a efektívne postupne vymaňuje Rusko spod temného tlaku. V predchádzajúcej vláde bol ministrom obrany RF Serďukov – ostrieľaný manažér. Pod jeho vedením začali z účtu Ministerstva obrany RF „miznúť“ ťažké miliardy dolárov. Všetko vyzeralo ako klasická megakorupcia v štýle odporúčaní Malhusa – preto to americkí experti na Rusko prijímali veľmi blahosklonne. Ich odborné, analytické „think-tanky“ už poskytovali „expertné“ prognózy o krachu Ruska. Veď o to aj Anglosasom ide – Rusko síce zarába miliardy dolárov na rope a plyne, ale peniaze sa nemajú používať na financovanie progresu – a už vôbec nie moderných vojenských technológií – najlepšie je, ak sa rozkradnú. Serďukov sa teda usmieval, miliardy z účtov mizli a Američania si mädlili ruky. Vyzeralo to na megaverziu jedného z našich predchádzajúcich manažérskych ministrov obrany, ktorý rozpredal armádne automaty po 3€ za kus. Niekoľko z nich bolo použitých pri smutne známom atentáte v Paríži…

Ale tu sa stalo čosi neočakávané. Nastúpila nová vláda a nový minister obrany Šojgu začal ako keby „z rukáva“ vyťahovať moderné vojenské technológie a urýchleným tempom ich zavádzať do ruskej armády. Nakoniec vysvitlo, že Putin s nimi zahral ich hru. Nechal ich v tom, že Serďukov kradne miliardy, ale tieto hneď odchádzali na vývoj nových vojenských technológií. Tu zrazu prišli SU-35, Bastion, Kalibre, ponorky, fregaty, Armata, nové systémy REB a množstvo ďalších technológií, ktoré definitívne posadili Američanov ďaleko na zadné sedadlo. A keďže na dobehnutie potrebujú obrovské množstvo peňazí, ruský náskok už sotva kedy dobehnú. Okrem toho ich podobne – z pohľadu technológií a kopírovaním Ruska – dobehli aj Číňania.

Ale zmeny v Rusku zasahujú aj iné oblasti. V mesiaci máj 2017 je v Dume návrh zákona, podľa ktorého budú bezdetné a jednodetné rodiny platiť vyššie dane – aby sa pozitívne stimuloval demografický vývoj. U nás niečo podobné bolo naposledy za socializmu. Ale zato sa vyvíjame ozlomkrky západoeurópsky. Máme veselého podpredsedu vlády, ktorý má veľa podobne orientovaných priateľov po Slovensku. A tak napríklad keď sa „prebehne“ po niekoľkých priateľoch primátoroch Slovenska veľa vybaví, čo platí aj naopak. Načo komu treba (zdravé) deti..? Veď Merkelová nám k nášmu miliónu Cigánov rada doplní ďalších podobných… Toľko teda stačí na pripomenutie si, kde sme sa dostali.

Ale teraz sa na to pozrime zo Svetlej strany. V predvečer veľkých zmien nášho Sveta nám boli poskytnuté dôležité informácie, teda Vysoká Energia. Čím vyšší je stupeň evolučného vývoja človeka, tým viac z Istiny sa mu dostane. Znamená to, že čím viac poznatkov, tým viac energeticko-kvalitatívnych komponentov nadobudne, a tým je aj väčšia pravdepodobnosť jeho rýchlejšieho evolučného procesu.

Ale objavenie Istiny tu, na Zemi neoslobodzuje človeka od Veľkej Zodpovednosti, ktorá je naň položená za jeho vlastný evolučný vývoj. Hranicou vývoja je vytvorenie zodpovedajúceho vedomia, ale treba vedieť, že vo Vesmíre neexistuje najvyššia forma vedomia. V aspekte životodarného Počiatku a potenciálu poznávacieho faktora je vedomie nekonečné.

Musí nám byť jasné najmä to, že súčasné evolučné položenie človeka nie je vhodné na nutné premeny, ktoré sú predo dvermi. Potrebujeme precítiť Veľký rozdiel medzi minulým a aktuálnym ponímaním aspektov toho, čo by sme mohli nazvať teóriou existencie. V tomto je ukrytá podstata potrebnej zmeny pre každého z nás, lebo ide o progresívne zdokonaľovanie sa Samotného Stvoriteľa, ktorého sme súčasťou.

Potrebujeme sa naučiť nasávať Jeho Veľkú Energiu, lebo jedine takto môžeme byť vyzdvihnutí v našom osobnom vývoji do potrebnej Úrovne zodpovedajúceho ponímania celkovo. Bez Vysokej Energie ostaneme dolu.

Dnes už nestačí povedať „Nerozumiem ale verím“, pretože za každým pojmom stojí špecifický základ Viery. Kto nič nepochopil, nemôže dosiahnuť Vieru. Len Poznanie prijímané Srdcom určuje platformu Istiny, a teda následne aj nasmerovanie Viery. Každé slovo Múdrosti je kód k otvoreniu hraníc Veľkej Istiny. Jej energiu potrebujeme predovšetkým ako Cieľ nášho formovania a progresívneho jestvovania.

V tomto aspekte sa potrebujeme gramotne zorientovať v tom, čo voláme Kony. Kony riadia Vesmír. Kony riadia človeka, pretože žije vo sfére ich účinnosti a nemôže byť mimo nich. Len osobná ľudská nevedomosť umožňuje naivne predpokladať, že človek žije sám osebe, že je nezávislý a voľný.

Akýkoľvek Kon je prejavom procesov fyzického alebo jemnohmotného Sveta pre niektorú formu existencie. Preto ľubovoľné Kony stavby Sveta vyjadrujú predovšetkým tie životné procesy, ktoré pôsobia vnútri ohromného kozmického organizmu. Ich porušovanie môže priviesť k zničeniu tohto organizmu, čo nie je prípustné. Preto Vyššie inštancie všetky takéto pokusy včas likvidujú.

Ani jedna bytosť nemôže žiť mimo Konov. Ak sa ich pokúsi obísť alebo sa im nepodriadiť, privedie to nakoniec k samolikvidácii. Aj v tomto je prejavený Kon obrany spoločného kozmického organizmu pred zničením zvnútra. Preto všetko, čo sa pokúša vyjsť za hranice Konov Hierarchie podlieha buď samolikvidácii alebo likvidácii zvnútra špeciálnymi inštanciami Hierarchie, ktoré neustále dozerajú na prísne dodržiavanie pravidiel a noriem jestvovania.

Kony sú vykladané ťažko prístupným jazykom a zložito formulovanými slovami, pretože slová sú predovšetkým zakódovanou energiou. Pre Boha je zložité vložiť mohutný energetický potenciál Konov do primitívnych písomných objektov ľudskej reči, preto On zosilňuje ich energetickú kapacitu pomocou nových slovných spojení.

Vyšní používajú spôsob myslenia, ktorý je absolútne odlišný od nášho. Ich úroveň mysle a štýl zloženia informácie natoľko presahuje ľudský, že pri preklade do dnešného pozemského jazyka Oni jednoducho nenachádzajú v ľudskom lexikóne potrebné termíny a výrazy. Preto Boh buď používa slová, ktoré sú nám známe v takých spojitostiach, ktoré sa nikdy predtým za bežných podmienok nepoužívali, alebo pridáva známym termínom nové významy, aby nám v prístupnej, zjednodušenej forme doručil energeticko-informačný náboj. V niektorých prípadoch teda dochádza aj k opačnému javu – slová nadobúdajú iný význam, ako im predtým preprogramovali Temní.

Zložitosť pochopenia Konov je v tom, že Vyšní používajú svetelné myslenie, nie obrazové, ako my. Existujeme v rozličných Svetoch, v rozličných časových konštrukciách, a teda medzi nami chýba to spoločné, na čom by sme mohli zakladať komunikáciu. Preto existujú poslovia, kontaktéri  či hlásatelia Bohov. Sú to v skutočnosti prekladatelia z jazyka Vyšných do jazyka Nižných. Ale aj medzi týmito tlmočníkmi a bežnými ľuďmi nastávajú komplikácie pri výklade ich textov. Problém je v tom, že dnešné ľudské myslenie je diskrétne, prerušované a nesie v sebe slabý energetický potenciál. U obyčajných ľudí predstavuje myslenie generovanie energie o slabom potenciály, ktorá sa rýchlo rozplynie v okolitom priestore. Preto sa potrebujeme naučiť veľmi dobre a presne myslieť, aby sme boli schopní koncentrovať svoje myšlienky do podoby zhustenej, mocnej energie. Toho sú však schopní iba zriedkaví intelektuáli, ale ani to nie je myslenie na úrovni Vyšných.

Na prelome tisícročí už začali byť zmeny vo svete viditeľné. Nastupujú noví ľudia, ktorí budú rozvíjať novú formu myslenia, budú mať iné, rozšírené ponímanie podstaty vecí a foriem jestvovania, t.j. nielen vo fyzickom Kozmose ale aj v energetických Svetoch. Preto im budú aj prístupné zložité Kony existencie.

Rozum Boha je schopný sa vyvíjať na akejkoľvek úrovni vývoja a s každým hovoriť jeho jazykom. Ale On už pripravuje ľudstvo na prechod do novej, rozumnejšej formy existencie.

Príchod nového Veku hlásajú kontaktéri už viac ako desať rokov, ale popritom skúškami a zmenami prechádzali aj krajiny. Bolo potrebné preveriť pevnosť zakorenenia Viery v ľudských Dušiach. Tento experiment pozostával z toho, že za posledné storočia bola úplne odstránení Viera vo všetkých svojich prejavoch. Vyšní chceli preveriť, ako sa bude chovať človek, ak mu ako opora ostanú iba mravné normy, t.j. ako bude schopný vykročiť vpred vo svojom Duchovnom vývoji.

Došlo k vykoreneniu vonkajších atribútov Viery, ale v Dušiach ľudí nedošlo k jej úplnej likvidácii. Akonáhle sa znovu vytvorili podmienky pre návrat možnosti Duchovných smerov, tak u tých, ktorým v hlbinách srdca žila Istinná Viera sa táto hneď prebudila a ako vták vyletela za slobodou. Milióny ľudí znovu pocítili, že veria a priznali nad sebou existenciu vyšších, Svetlých Síl. Ale v kom Viera nebola, ten ostal voči všetkým znameniam, ktoré posielali Vyšní Učitelia, hluchý a slepý.

Aby sa zasialo nové semeno, bolo potrebné najskôr obnoviť Starú Vieru. Preto sa v 80-tych minulého storočia rokoch na Zemi začali diať nezvyčajné veci. Okrem lietajúcich tanierov sa objavili jasnovidci, kontaktéri, extrasenzori, zázrační liečitelia a podobné úkazy.

Viera bola znovu obnovená za krátku dobu preto, aby sa na pozadí znovuzrodenia starého položili základy budúcnosti, ktorá je jej priamym pokračovaním. Treba teda dobre rozumieť znameniu Vekov. Stará Viera nie je cieľom sama osebe – v žiadnej svojej podobe – ale iba prostriedkom k ďalšiemu rastu nahor. Treba tiež dodať, že stupňom k návratu Viery bol aj proces reaktivovania rozličných náboženstiev, lebo to sú tak či onak hrany Istiny, pričom pre mnohých boli na začiatku jediné. A v akej miere možno hovoriť o znovuzrodení Viery možno pochopiť pri ohliadnutí sa vôkol seba.

Nová doba už vnáša svoje korekcie do procesu evolúcie ľudstva na Zemi, preto prostredníctvom kanálov spojenia na ňu zostupuje energia, ktorej moc tisícnásobne prevyšuje tú energiu, ktorá bola poslaná na Zem pred dvomi tisícročiami.

To vyvolalo nevyhnutnosť prechodu našej Zeme na novú orbitu, na nový kvalitatívny stav. Aby bolo možné na Zemi prijať a pochopiť nové Poznanie, bolo na ňu potrebné zoslať Dušu s oveľa mocnejším energetickým potenciálom ako majú obyčajní ľudia. Takto sa vytvorila možnosť cez Ňu preniesť na Zem novú, mocnú energiu. Táto energia má za úlohu previesť Zem na oveľa vyššiu Úroveň jej ďalšej existencie.

Na Zemi existuje množstvo textov, ktoré sú vo všeobecnosti – bez ohľadu na to, akou skupinou – považované za posvätné. Napriek tomu však Boha boli schopní počuť len nemnohí, preto takýchto ľudí nazývali prorokmi, mesiášmi a podobne, teda povedané dnešnou rečou možno ich nazvať kontaktérmi s Vyšným Rozumom. Všetci títo dostávali informácie z transcendentálnej oblasti, teda z oblasti nad zmyslami, telepatickým spôsobom kontaktu s Vyšnými Kozmickými Učiteľmi a odovzdávali ich ľudstvu.

Dnes už je množstvo ľudí, ktorí seba nazývajú extrasenzormi, zvýšil sa aj počet ľudí obdarených schopnosťou prijímať telepatickú informáciu od ich Nebeských Učiteľov. Dôkazom toho je aj množstvo kníh, ktoré takýto ľudia napísali.

Každý skutočný kontaktér dostáva informácie od svojho osobného Nebeského Učiteľa, ale iba veľmi málo kontaktov siaha do úrovne Vyšných Nebeských Učiteľov.

O úrovni takýchto kontaktov je možné súdiť podľa koncentrácie prijatej informácie. Čím je informácia koncentrovanejšia, tým je úroveň kontaktu vyššia. Maximálna koncentrácia zodpovedá Božej Úrovni alebo Absolútovi. Na obrázku nižšie je názorne zobrazená Pyramída Božej Hierarchie:

Ako vidno zo schémy, najvyššiu úroveň kanálu má kontakt č. 3. Zatiaľ čo kontaktéri 1, 2 a 4 dostávajú informáciu podanú prosto a pochopiteľne, kontakt č. 3 bude podávať informáciu v zložitom, koncentrovanom tvare. Človek, ktorý nie je pripravený ju bude chápať veľmi ťažko ak vôbec, lebo musí najskôr prejsť neľahkým evolučným vývojom, a až potom bude schopný sa priblížiť k Bohu a úrovni jeho pojmov. Tak či onak, takýto druh kontaktu sa objavuje iba raz za tisícročia.

Keď Boh podáva nové Poznanie čo najviac priblížené k reálnej existencii, tak sa snaží nasmerovať myslenie človeka k výšinám Božej Hierarchie. Táto Hierarchia je postavená na princípoch Veľkej spolupráce Kozmických Systémov, kde nič nie je zbytočné a navyše. Každý v nej pozná svoje miesto a nesie ohromnú zodpovednosť za akékoľvek dielo, ktoré mu bolo zverené. Pretože v Hierarchii všetko pracuje na seba, na Boha, zdokonaľuje sa, zdokonaľuje Boha, čím nahromaďuje Jeho moc a absolútny potenciál.

V spojitosti s počiatkom nového Veku a prechodom Zeme a človečenstva na vyššiu úroveň vývoja, celá Zem prechádza procesom grandióznych zmien skrz katastrofy a kataklizmy, ktoré sa na Zemi odohrávajú a budú odohrávať. Tým sa mení tvár Zeme, znovu prejdú metamorfózou všetky svetadiely, zvýši sa podiel vodných masívov, zmení sa ráz krajín, klimatické podmienky, zmení sa aj flóra a fauna. A toto všetko je príprava prostredia, v ktorom budú žiť ľudia novej kvality. Mnohým sa to síce javí ako katastrofy, ale forma nevyhnutnej zmeny je zapríčinená aj ich správaním sa voči Prírode a iným bytostiam celkovo.

Zatiaľ toľko. Málokto si uvedomuje, čo všetko spôsobujeme svojou ľahostajnosťou a najmä egoizmom. Zodpovednosť dnes nie je v móde, radšej vidíme chyby na iných. Dokonca ani neponímame skutočnú podstatu Dobra a Zla, a teda nesprávne posudzujeme aj Stvoriteľa a Diabla, pričom na druhého hádžeme aj to, čo spôsobujeme aj my. O tom však viac nabudúce.

Niet sa čo diviť, že ak porušujeme Kony musí prísť aj odveta – inak by sa mechanizmus Vesmíru rozpadol, čo nie je prípustné. V tejto súvislosti vám odporúčame porozmýšľať nad krátkym kresleným videom s názvom JA CAP DOMÁCI, ktoré síce bolo publikované ešte r. 2012, ale ktorého hlavná informácia smeruje do dneška, do toho, čo sa už začína pred našimi očami odohrávať. Ako vždy, treba vedieť na čo sa pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme:

https://www.youtube.com/watch?v=VvRzTtDDXxg
Táto verzia kresleného videa je doplnená jeho výkladom v ruštine. Hoci výklad očividne písal kresťan, nedajte sa znechutiť a použite princíp Zdravomyslia. Na internete nájdete aj iné výklady či už v angličtine a iných jazykoch, pričom niektoré sa líšia.

Nezabúdajme, každé poznanie navyšuje energetický potenciál nášho evolučného vývoja. A evolučný vývoj môže ísť iba smerom nahor alebo nadol. Tretia možnosť nie je.

25.05.2017

NAŠI PARTNERI: