REŠTART SVETLÉHO SVETA II.

5. decembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Sú aj takí – a je ich dosť veľa – ktorí si myslia, že sa o nich (v dobrom) stará kresťanská cirkev, a teda im netreba nič robiť. V prvom rade ich treba nechať tak – nie je to naša vec. Ide iba o to, aby sme nezabudli, že sa k nám v minulosti dostali formou krvavých jatiek. Oni na výber nedávajú“ kresťanstvo alebo nič (v minulosti smrť).

Mnohí si tiež naivne myslia, že to, čo dnes nazývajú Ruská Pravoslávna Cirkev (RPC) je niečo lepšie, spravodlivejšie ako vatikánsky mód. Nuž, pozrieme sa na priamu reč patriarchu RPC. „Najsvätejší“ Patriarcha Moskovský a celej Rusi Kirill (Cyril) dňa 21. septembra 2010 počas svojej prvej návštevy Ďalekého východu vo svojej funkcii pre televízny kanál Rossija povedal:

„Pravoslávna Cirkev uchováva vo svojej histórii, vo svojom Dedičstve dôležité mená svätých, apoštolom rovných Cyrila a Metoda. V určitom zmysle sme my cirkev Cyrila a Metoda. Oni vyšli z osvieteného grécko-rímskeho sveta a prišli kázať Slovanom. A kto to vlastne boli Slovania? Sú to  barbari, ľudia hovoriaci nezrozumiteľným jazykom, sú to ľudia druhej triedy, v podstate zvieratá. A hľa, k nim prišli osvietení muži, priniesli im svetlo Kristovej pravdy a urobili niečo veľmi dôležité – začali s nimi hovoriť ich jazykom, oni vytvorili slovanskú azbuku, slovanskú gramatiku a preložili do tohto jazyka Slovo Božie“.

Kto tam nevidí žiadnu spojitosť s minulosťou, tomu pripomenieme nie bezvýznamné súvislosti:

Slovania sú ponímaní ako etnickí bastardi, neschopní prijať a niesť veľké dedičstvo Árijskej rasy, ba celkovo Slovania sa nehodia na to, aby boli nositeľmi kultúry. Oni nie sú tvorivý národ, sú to štandardné zvieratá a nie osobnosti, absolútne neprispôsobiví na rozumovú činnosť“.

P. J. Göbbels, 1942, „Denníky“

Žeby podobnosť čiste náhodná?

Kto by si rád prečítal „oprášenú históriu“ bez prekladu, tomu môžeme ponúknuť aj ruskú verziu:

Ale pri mediálnej prezentácii ostaneme. Ponúka nám značné možnosti pochopenia okolitého sveta. Už sme neraz odporúčali americký film z r. 1988 pod názvom THEY LIVE. Na príbehu konkrétneho človeka je ukázaná skutočnosť riadenia ľudí mimozemšťanmi. Hlavný hrdina sa zhodou okolností dostal k okuliarom, cez ktoré vidí to, čo nie je viditeľné voľným okom. Film sa oplatí pozrieť, takže vyberáme iba niekoľko „momentiek“, ktoré nám však veľmi prístupnou formou môžu napovedať o čo dnes ide. Pripomíname, že film bol natočený v „predvečer“ prvej série farebných revolúcií, ktoré v našej krajine – pôvodnom Československu – vtedy nazvali „Zamatová revolúcia“.

Okrem skutočného významu – podprahového programovania spoločnosti – hlavný hrdina z hrôzou zistil, že ani ľudia nie sú všetci „ľudia“:

Množstvo ponúkaných časopisov – ale účel je rovnaký. Ľudia dnes čítajú iba povrchovú úroveň:

Ako sme už predtým odporúčali, film sa určite oplatí pozrieť.

Ale môžeme to nejako „aktualizovať“ na naše prostredie? Môže to znieť divne, ale ÁNO. Nedávno nás obklopila nová vlna billboardov, ktorí mnohí nazývajú „ficboardy“. Podľa nášho názoru síce premiér sám osebe nie je zlý, ale to je iba jedna z hrán jeho Obrazu. Bohužiaľ – ako je v politike štandardom – pri výstupe na Olymp moci musel s kadekým uzatvárať všakovaké kompromisy. Podobne ako Mečiar v minulosti, začínajú ho tieto „kompromisy“ dobiehať. Ide o to, že prostredie, ktoré zastupuje je už – čo je už verejným tajomstvom – preplnené homosexuálmi, drogovými dealermi, drancovačmi lesov a podobnými „osobnosťami“. Nuž, všetko vychádza na povrch – Živel Nevedomosti stráca na sile. Iným smerom to už nepôjde.

Pozrime sa iba na jednu hranu tejto Hry: DRANCOVANIE NAŠICH LESOV. Aj keď kampaň má očividne za cieľ zachrániť čo sa dá vyzerá to, že ľudia sa už zobúdzajú – a je už načase. Ak by sme sa pozreli na reklamné billboardy zo zorného uhla hore uvedeného filmu, môže ísť o niečo nasledovné.

Začalo to miestom, ktoré je veľmi symbolické. Jeho fotografia je v úvode tohto článku. Veľký reklamný billboard na pozadí smutného Obrazu DRANCOVANIA NAŠICH LESOV hovorí za všetko. Len poznamenajme, že fotografia je z územia, ktoré (naivne) voláme Národný park…  

Z pohľadu čiernej mágie štandardný jav. Ešte aj tvrdenie „držíme slovo“ znamená iba to, že iné ani pred voľbami nesľubovali a nemali na mysli. A tu vstupujeme na pôdu Svedomia. Komu nie je jedno – okrem iných vecí – že „Strana a Vláda“ (hoci aj s prímesou „národných“) drancuje našu Prírodu, ten by takých nemal viac voliť. Lebo takáto voľba – ako všetko ostatné – bude v ďalšom karmicky „zohľadnená“. Neúčasť neexistuje. Buď stúpame nahor po Ceste Duchovného vývoja, alebo klesáme dole…

Nuž teda k reštartu Svetlého Sveta. Hoci sme prešli už nejedným termínom prechodu, nakoniec neboli fyzicky realizované. Dôvody sú nám známe. Ale sú známe aj iné varianty a aspekty reštartu – napríklad staré indické proroctvo. V prvom rade majme na pamäti, že žiadne proroctvo nemožno brať doslovne – ale to už vieme. Ako teda ďalej a čo čakať?

Naša doba je výnimočná tým, že môžeme hovoriť o veciach spojených s našou Kultúrou, ale nie sme – teda otvorene – likvidovaní. Treba však mať na zreteli, že IBA VÉDICKÉ SLOVANSTVO je pre nich nebezpečné. Všakovaké KOB-y, Rodnoverectvá a podobné smery pre nich NEPREDSTAVUJÚ NIJAKÚ HROZBU. Vidno to prakticky na tom, kto je v Rusku prenasledovaný a kto nie. Každý z týchto smerov ponúka určitú Múdrosť, ale vždy je iba čiastočná a teda zapadá do systému „rozdeľ a panuj“. Celostný Obraz je pre nich nebezpečný, čiastočné čriepky v žiadnom prípade.

Jednou z príčin prečo môžete čítať tieto riadky je fakt, že Vysoké Démonické štruktúry sú – paradoxne – na našej strane. Im je jasné, že Vysoké frekvencie zostupujú – pre nich to už je viac ako viditeľný fakt. Znamená to, že Kali Juga alebo inak Noc Svaroga definitívne skončila a minimálne 10 000 rokov tu budú také podmienky, že Nízkofrekvenčné bytosti tu nebudú schopné fyzicky existovať. Nižšie Démonické štruktúry však pokračujú vo svojom pôvodnom programe, ktorý spočíva v našej totálnej likvidácii. Ak by sa im to podarilo, tak v krátkej dobe po našej likvidácii zaniknú aj oni. Ale Vysoké Démonické štruktúry dobre vedia, že tieto javy majú cyklický charakter – každý chvíľku ťahá pílku. Ak by dovolili našu totálnu likvidáciu, tak o 10 000 tisíc rokov by nemali koho znovu zotročiť, aby ťažil pre nich nerastné suroviny Zeme – lebo paraziti sami nikdy nerobia. A to nie je v záujme Vysokej Démonickej hierarchie. Svetlá Kultúra totiž NEŤAŽÍ nerastné suroviny a nedrancuje bezhlavo lesy – to je znakom iba démonických, parazitických štruktúr.

V tejto súvislosti treba vedieť, že hoci to v Európe čo sa týka priameho, t.j. otvoreného  zásahu Vatikánu proti Starej Viere nevyzerá aktuálne, útok aj tak chystajú. V Rusku už začal, organizuje ho RPC a zneužíva aj štátne štruktúry. Vatikán tiež vyškolil novú generáciu Čiernych mágov – tzv. exorcistov – ktorých úlohou je realizovať našu likvidáciu. Presne takto vyškolení „odborníci“ to riadili pred tisícročím.

Keď sa budú cítiť už dostatočne silní, zaútočia. Ale podľa dostupných informácií nám je známe, že to už bude „spúšťačom“ definitívnej reakcie Vysokých frekvencií. V okamihu ich nástupu do likvidačného útoku proti nám začne odvetný útok na nich na Vysokofrekvenčnej úrovni. Bude to jav sprevádzaný ohromnými stratami na životoch – ale iba tých, ktorí majú takú úroveň Nízkych frekvencií a aj tak nebudú schopní tu najbližších 10 000 rokov žiť. Zatiaľ to vyzerá tak, že to môže začať o 2-5 rokov.

Dovtedy sa môže odohrať všeličo vrátane globálnej vojny, kataklizmy, ale najpravdepodobnejšie kombinácie oboch. Koniec Sveta samozrejme nebude – ale totálny reštart Svetlých Síl je neodvratný. Protivník nie je v žiadnom prípade slabý, akurát jeho koniec je neodvratný a náš závisí od nás samých, od našich činov nie rečí.

Kto spĺňa charakteristiku potrebnú na existenciu vo Svete Vysokých frekvencií? Svedomie a Česť sú nutnou ale nepostačujúcou podmienkou. Potrebný je predovšetkým aktívny život na tejto frekvencii. Už len hovoriť jedno a konať druhé nepatrí do tejto kategórie – ale každý je zodpovedný sám za seba. Inak to totiž nejde. Kony Stavby Sveta platia od vzniku Sveta a budú platiť naveky. Ale nezabudnime, čím „presnejšie“ niekto dáva konkrétne dátumy, tým je menej pravdepodobné, že ide o realitu.

05.12.2016

NAŠI PARTNERI: