UČITELIA A UČITELIA

11. januára 2020 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY, METAFYZIKA, ZÁKLADY

V poslednej dobe sa ako huby po daždi vynára množstvo učiteľov slovanstva, pričom zdroj ich poznania často nie je jasný. Na tomto mieste nechceme posudzovať toho či onoho „učiteľa“, ale vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa ich ukazuje veľa, tak je potrebné vniesť do tohto predmetu prehľad.

Ako sme uviedli v minulom článku, učiteľ je životná misia, ako existujú aj iné misie. Každý má svoju. Dôležité je hľadať vlastnú, a nie ambiciózne preberať cudziu.

Celá vec stojí na časopriestore, v ktorom práve žijeme. Nie každá generácia mala to šťastie, že mohla žiť na prelome Vekov ako my. Pretože táto epocha nie je nijako náhodná, náhodní nie sú ani tí, ktorí v nej žijú. Ale pretože Živel Nevedomosti – dominantný Živel Noci Svaroga – ešte nie celkom stratil svoju moc, tak nie je ľahké nájsť orientáciu v spleti množstva všakovakých informácií. Súčasný stav by sa dal označiť aj ako Duchovný Supermarket. So všetkými spotrebiteľskými pravidlami.

Pretože nám ide najmä o poskytnutie možnosti systémového zorientovania sa našich nových čitateľov, začneme s krátkym prehľadom podstaty.

My sa venujeme Védickému Slovanstvu, čo je staroverecké učenie postavené na Slovansko-Árijských Védach, ktoré sa zachovali na Sibíri a začiatkom 90-tych rokov začali znovu knižne vychádzať v Rusku, čo je zásluhou pátra Dija z Omska. Tieto materiály nie sú pre nás cudzie, sú len dávno zabudnuté, a to vďaka prenasledovaniu, za ktoré môžeme „vďačiť“ jezuitom a ich pokresťančovaniu. Nové je iba dobre zabudnuté staré. Následkom toho bola v minulosti zničená Rus Slovienov v EurópeTartaria v Ázii. O týchto veciach sme písali.

Treba však vedieť, že to učenie, ktoré k nám prišlo skrz staroverecké Svetoponímanie bolo určené na prežitie Noci Svaroga, teda kraľovania Temna. Toto obdobie sa v indických zdrojoch nazýva aj Kali Juga.

Je to dôležité vedieť, pretože obdobie Noci Svaroga už skončilo a dnes žijeme v energiách Rána Svaroga.

Noc Svaroga mala svojich učiteľov, Ráno Svaroga má zase svojich učiteľov. Veď aj v živote to je tak. Jeden učiteľ nás môže naučiť ako prežiť arktickú zimu, iný nás naučí ako prežiť v tropickom podnebí. Oba druhy prežitia sú nevyhnutné na zdolanie k nim patriacich podmienok, ale ten, kto je vystrojený na arktické podmienky neuspeje v podmienkach trópov a opačne. Sú to dve rozdielne hrany Veľkého Obrazu, teda dve Pravdy jednej a tej istej Istiny.

A tak to je aj s učiteľmi dnešnej epochy. Učenie klasického Slovanstva bolo určené výlučne na prežitie v arktických podmienkach tuhej, treskúcej zimy. A učenie Rána Svaroga je zase určené na prežitie v podmienkach tropických pralesov a všetkého, čo k nim patrí. Vari netreba zdôrazňovať, že hrubý kožuch, kožušinové rukavice s baranicou a sánky nie je práve najvhodnejšie vybavenie do trópov.

Skoro po rozpade Východného bloku sa v Rusku objavili traja základní učitelia, ktorých úlohou bolo vniesť védické učenie do národa. Málokto však vie, že tento proces nebol ponechaný na náhodu ani zo strany spravodajských služieb. Hovoríme o ich medzinárodnej spolupráci, pretože na tejto pôde spolupracovali už pri príprave likvidácie ZSSR (aj ČSSR). Informáciu o existencii projektu „Démon Slovanstva sme v minulosti priniesli.

Prečo je pôsobenie týchto troch učiteľov Slovanstva Noci Svaroga viazané na spravodajské prostredie? Pretože informácie o cyklickej podstate vývoja spoločnosti sú v týchto kruhoch veľmi dobre známe. Pri pokresťančovaní križiaci habali všetky knihy, ktoré potom skončili v tajných archívoch. A tak ich je množstvo vo Vatikánskej knižnici, ale aj v iných archívoch. Obsahujú podrobný opis aj toho, čo sa práve deje.

Úlohou tejto operácie tajných služieb bolo vniesť modifikované informácie o Slovanstve, pretože zmena je aj tak neodvrátiteľná. Ale dá sa modulovať tak, že do podaných informácií sa zamieša niekoľko takých komponentov, ktoré po určitom čase zapôsobia ako časovaná bomba. Cieľom – ako to dnes už aj vidíme – bolo podať také informácie, ktoré spôsobia rozkol medzi nami samými, teda medzi adresátmi nášho dedičstva. Napriek tomu musíme vedieť, že informácie sú približne v 90% intervale spoľahlivosti, t.j. iba niečo okolo 10% je cudzích prímesí. Teda málo, ale presne dávkovaných.

Toto je treba vedieť preto, lebo ak každý z týchto troch zdrojov šíril informácie o Slovanstve s cca 10% skreslením, to ešte neznamená, že o tom vedeli, t.j. že to robili vedome. Teda hneď na tomto mieste im vyjadrujeme ohromný obdiv a vďaku za všetko, čo urobili pre Slovanstvo a to v časoch veľmi ťažkých.

Sústreďme sa však na fakt, že cca 10% informácií v celom ohromnom pláste nimi prineseného poznania je vírusových. A tieto vírusy sa predrali na svetlo sveta práve v pre Temných najnebezpečnejšej dobe – v Ráne Svaroga. Čím neskôr väčšina Slovienov Rusov pochopí energeticko-informačnú podstatu svojej existencie a z nej vyplývajúcich neohraničených možnostiach tvorby programov v Astrále, tým lepšie pre nich. Toto je ich hlavným cieľom, veď oni nad šiestu čakrálnu úroveň nedotiahnu (nad šiesty rozmer či šieste Nebo a podobne). Vírusy boli zostavené naozaj profesionálne.

Boli to Levašov, Chinevič a Trechlebov. Všetci traja – aj keď samozrejme nie spolu – hneď po rozpade ZSSR strávili nejaké obdobie v USA, kde im boli podané potrebné informácie pre ich ďalšiu činnosť. S maličkou prímesou, o ktorej sotva vedeli. To, čo sa s nimi postupne odohralo – vrátane zavraždenia Levašova – možno hovorí o tom, že nakoniec všetko pochopili. Ale tak či onak, patrí im nekonečná vďaka za všetko ohromné poznanie, ktoré medzi nás priniesli.

Pretože v takýchto projektoch sa nič neponecháva na náhodu, náhodou nie je ani to, kto s nimi začal spolupracovať. Spomeňme iba populárny seriál Hry Bohov, ktorý pochádza z autorskej dielne Strižaka. Na prvý pohľad je s ním všetko v poriadku, ale pravda je iná. Osobne poznáme človeka – meno by nebolo neznáme ani u nás – ktorý s ním a jeho kameramanom precestoval miesta v Rusku a na Ukrajine, kde natáčali materiály k tomuto seriálu. Strižak aj s kameramanom „šetrili náklady“, a preto si vždy v hoteloch brávali jednu spoločnú izbu. A tento náš známy jedno ráno, nič netušiac, vošiel s taškou nabaleného jedla k ním do izby a nachytal ich spolu v posteli v „najlepšom“ … akí to „Slovania“ muži si to spolu rozdávajú v posteli?

Ale ako pri všetkom, aj tu treba rozlišovať medzi konkrétnym nositeľom informácie a informáciou samotnou. Aby národ uveril upravenej verzii, musela byť podaná s približne 90% správnosťou. A my si teraz priblížime aj jeden konkrétny prípad 10% skreslenia na Staroslovienskej Bukvici. Je to naša Bukvica, Bukvica Slovienov. Odtiaľto pochádza, aj keď sa – našťastie aspoň niekde – uchovala v Rusku.

Takáto miera skreslenia je samozrejme na celom materiály, ktorý sme dostali v časoch Noci Svaroga. Reč je tak o Karune, ako aj o súbore slovanských energetických symbolov – Svastikách. Nie všetky a nie všetko vedie do našich kanálov. Preto je naozaj dôležité si vypracovať vlastný mechanizmus overovania informácií – vlastnú INTUÍCIU. Opakujeme sa, ale je to nevyhnutné.

Preto vyzývame našich čitateľov, aby si aj túto nami podávanú informáciu overovali. Ak pri čítaní týchto riadkov pociťujete energetický tok, tak informácia je založená na pravde. A platí to aj opačne.

Teda tých 10% je možné overiť iba vlastnými „zdrojmi“ – intuíciou – pretože inak nemáte záruku, že nepreberáte iba ďalší cudzí názor. Nech by sme totiž napísali čokoľvek – a nielen my – aj tak sa nájde nejaký pseudoučiteľ, ktorý nás očierni. Nedajte sa riadiť cudzími programami, sú za tým ambície a pospriadané pavučiny cudzincov. A ambície sú príznakom Temnej Javi a Navi bez ohľadu na to, že takýto „učiteľ“ hlása – samozrejme podľa jeho tvrdenia – „svetlé“ veci.

Dnes nájdete na internete množstvo materiálov o Staroslovienskej Bukvici, ale všetky sú si podobné ako vajce vajcu. Väčšinou vám ich niekto odporučí či s vami pozdieľa, ale akosi nikto „nemá čas“ na prax a podstatu. Nuž a akíže to môžu byť Slovieni Staroverci, ktorí nemajú poňatia o vlastnom písomnom systéme – Staroslovienskej Bukvici? Alebo presnejšie, ak je to pre nich iba jedna z položiek na pulte Duchovného supermarketu?

Pozrime sa trošku podrobnejšie na niektoré aspekty spojené so Staroslovienskou Bukvicou. Tých 10% zahŕňa aj úpravy mien systému bukvíc – napríklad pôvodne „Б“ nemalo pôvodne meno „Bogi“ ale „Bytie“. V systéme sú však ukryté oveľa dôležitejšie informácie. Teda poporiadku:

Systém 49 bukvíc je zostavený – ako jediný písomný systém takto dochovaný – vo forme tabuľky 7×7.

Ťažisko celého systému je sústredené na bukvici Ouk, ktorá je v ťažisku tabuľky. Cez ňu prechádzajúci riadok aj stĺpec sme vyznačili. Okrem toho sú špeciálne vyznačené aj obe krajné bukvice vo štvrtom a siedmom riadku zhora.

Štvrtý stĺpec Matrice určuje Vlastnosť a štvrtý riadok Slovo. Základnou vlastnosťou systému je podanie odkazu Predkov, t.j. Múdrosti, ktorá je prenášaná Slovom. Ide však o Slѡvѡ. Rozdiel je zásadný – v Obraze. Slovom naši Predkovia označovali aj literárne diela, nie iba slovo v dnešnom ponímaní (Slovo o Polku Igorieve).

Priesečník prvého stĺpca a riadku Slovo určuje Začiatok procesu Slova (1. stĺpec). Posledný stĺpec definuje Výsledok procesu (Slova). Prvá bukvica procesu Slova je Začiatok, t.j. „С“, poslednou je Výsledok, t.j. „Ѿ“ (Ot). Ich Obrazy poznáme.

Posledný riadok charakterizuje proces Kon, ktorého Vlastnosť je „Ѱ“. Začiatkom procesu Kon je „Ѩ“ a Výsledkom je „ӕ“.

Potiaľto v podstate nič nové.

Bukvica je preto vyjadrená Matricou, t.j. tabuľkou 7×7, pretože uchováva informácie aj o našom energeticko-informačnom systéme, teda o systéme našich čakier. Boli však tak „zašifrované“, aby prečkali Noc Svaroga. A toto opatrenie aj svoju úlohu splnilo.

Tradičné podanie systému slovanského čakrového systému je nám dobre známe, uvedieme ho preto iba rámcovo:

Spodné 3 čakry v našej tradícii zoskupujeme do Striebornej Ríše s vlastným centrom Vedomia. Prostredné 3 čakry tvoria Medenú Ríšu so svojim vlastným centrom Vedomia. Horné 3 čakry predstavujú Zlatú Ríšu – tiež so samostatným centrom Vedomia.

3 prostredné čakry Medenej ríše sú však v podstate umiestnené v jednej rovine, teda z pohľadu vertikálneho systému tradície Perúnovho vajca sú všetky 3 na úrovni čakry Jarlo, t.j. Srdce. Takto dostaneme stĺpec zo siedmych nad sebou zostavených čakier – a ten zodpovedá stredovému (štvrtému) stĺpcu systému Matrice Bukvice. Prvý stĺpec riadku Slovo – Začiatok – „C“ zodpovedá čakre Lada, posledný stĺpec – Výsledok – „Ѿ“. Obrazy týchto bukvíc platia aj na charakteristiku energetických funkcií.

LEĽA (bukvica Ot) zabezpečuje energiou proces realizácie osobnosti vnútri. Je to vydávajúca (vyžarujúca) štruktúra, pretože pravá strana je najmä u mužov takejto povahy, t.j. vzájomne pôsobiaca so sociumom. Pravá strana nášho tela je nervovo napojená na ľavú polovicu mozgu, kt. predstavuje logicko-asociatívny druh myslenia. Ide o naše domýšľanie, pomýšľanie, úmysly a pod. Hlavnou pracovnou osou čakry je horizontálna os nasmerovaná na spoločnosť. Pri vytvorení celiteľskej (liečiteľskej) funkcie je potrebné aktivizovať vertikálnu os Leli.

Počas celiteľského pôsobenia sa Leľa stáva druhým Jarlom (Srdcom), v ktorom sa formuje vertikálna aj horizontálna os tejto Sily. Tu neslobodno používať svoju osobnú energiu koncentrovanú v Jarle, ale čerpanú zo samostatného kanála. Po zavŕšení pôsobenia sa okamžite odpájame.

Energie tejto čakry vplývajú na vzdelávanie, zvýšenie úrovne profesionálneho majstrovstva, tvorivosť či realizáciu bojových činností.

Pri nedostatku energie Leli má človek problémy v komunikácii s inými ľuďmi, prejavuje sa patologická žiadostivosť, nastupujú problémy s výberom druhu zamestnania či pracovnej činnosti, rotáciou finančných prostriedkov, kryptománia.

Pre celkové zvládnutie je potrebné v meditácii pracovať s hranami Obrazu bukvice.

LADA (bukvica Slovo). Čakra nesie energie vnútorného citového sveta. Spektrum citov, kt. Lada podporuje zodpovedá človekom vysokej Duševnej orientácie. Lada je silne prepojená s Jarlom (Srdcom), je to čisto srdcová čakra. Leľa vedie viac energie Hrdla, hoci patrí k Medenej Ríši a jeho centru Vedomia.

Predstavuje energie rodinného života, vzťah k deťom, starším, príbuzným a priateľom.

Energie Leli formujú aktívne konanie človeka, sú viac spojené s prejavom intelektu. Lada je portál do vnútorného sveta človeka, prenáša jemné energie, kt. nazývame srdečnou sférou.

Skrz Ladu je možné diagnostikovať problémy so srdcom. Lada je o to výnimočnejšia oproti iným diagnostickým metódam, lebo odzrkadľuje prácu srdcovo-cievneho systému.

Nefungovanie Lady býva príčinou prakticky všetkých problémov so srdcom (okrem zranení).

Nedostatočnosť Lady závisí na tvrdom postoji dekompenzácie v procese v procese príbuzenských a priateľských vzťahov.

Indovia Ladu v podstate ignorujú, Číňania ju rozmývajú do komplikovaných opisov energetických kanálov a bodov. Je to však najväčší zabijak ľudstva – patológie srdcovo-cievneho systému.

Meditačná práca je rovnako spojená v otváraní kanálu Lady cez torznú rezonanciu grafiky bukvice.

Absolventi základného kurzu Psychoenergolytiky vedia, že u bieleho človeka sa v poslednom období otvárajú aj ďalšie čakry, ktoré sú spojené s nástupom nového Veku, ale nie sú uvedené v tradičným materiáloch Noci Svaroga. Nebolo to potrebné, lebo vtedy nefungovali.

Dnes sa dajú energeticky detekovať. Na dve z nich sa pozrieme.

V priesečníku stĺpca Začiatok a riadku Kon leží bukvica charakterizujúca čakru Velesova päta. Je to nám dobre známa Jota (Ѩ) aj so svojim Obrazom.

Velesova päta (Koreňová čakra) sa nachádza v priesečníku hlavného energetického kanálu Sily a vnútornej hranici Vedogonu. Podľa Znania Rusoslovienov Veles so svojou ženou Azovou pomáhajú žiť a prežiť skrz Silu Intuitívnej Múdrosti. V okamihu smrteľného nebezpečenstva práve do päty zostupuje Duša hľadať intuíciu, t.j. Múdru Silu, ktorá prináša spontánne (ako sa nám zdá), spasiteľné riešenie.

Cez Koreňovú čakru do Vedogonu vstupuje Stúpajúci Tok Sily, ktorý obsahuje energeticko-informačnú vlnu zo „Srdca“ Zeme. Táto čakra sa stala aktívnou nie tak dávno. Je to spojené so značným kladným, intuitívnym vzťahom mnohých človekov k našej Matke Zemi. Toto spojenie je prejavom pokusu progresívneho človečenstva vystúpiť na novú úroveň Vedomia.

Energia Velesovej päty nás zjednocuje s planétou, pripomína, že naše telá sú Krvou a Telom Zeme. Táto Sila Velesa aj s bukvicou Ѩ a Runou Velesa zabezpečuje vývoj Ducha práve v človečenskom tele.

Čakra a bukvica je spojená aj s pocitom stability, praktičnosti, pravého zakorenenia. Nedáva nám lietať v oblakoch a upadať do pseudoduchovnosti.

Je to mnohoúčelová čakra, ktorá zabezpečuje vzájomnú súčinnosť s vertikálnym Tokom Sily.

Stav čakry umožňuje diagnostikovať mnohé psychické neduhy a stavy: neurózy, depresie, fóbie, rôzne patologické závislosti.

Choduľa (bukvica ӕ) leží v energetickej osi Vystupujúceho Toku Sily na úrovni stredu holení a tiež sa aktivizovala nedávno. Je spojená s prekonávaním veľkých vzdialeností za krátky čas. Našim dávnym Predkom umožňovala teleportáciu, okamžité premiestňovanie sa ako v priestore, tak aj v čase. Ešte dávnejšie predtým sa táto čakra zúčastňovala procesu premiestňovania sa v hlbinách Kozmosu.

Na fyzickej úrovni zabezpečuje naše fyzické premiestňovanie sa v priestore, otvára nové pohybové možnosti tela, činí pohyb ľahký, tancujúci, zabezpečuje priestorové skúmanie okolitého sveta, adaptuje náš organizmus na rýchle premiestňovanie sa do iných časových a klimatických pásiem.

Na úrovni psychiky ovplyvňuje možnosť rýchlo a ľahko myslieť, prijímať zodpovedné rozhodnutia, proste rýchlo nachádzať riešenie v zložitých životných situáciách, všetko stíhať.

Tento rozsah opisu pre naše účely postačí. Dôležité je, že ak si spojíte Obrazy bukvíc a charakteristiky čakier zistíte, aké hlboké prepojenie je medzi systémom Staroslovienskej Bukvice a našou energeticko-informačnou štruktúrou. Takéto niečo však v materiáloch učiteľov Noci Svaroga budete hľadať zbytočne.

Ak by sme si tieto súvislosti ešte trochu viac zosumarizovali, tak stĺpec Vlastnosť predstavuje energetickú os nášho tela. V okienku Kon je bukvica Ѱ (Duša). V tomto bode – na prvej čakre – začína svoj výstup nahor, t.j. po Zlatej Púti Duchovného Vývoja. Druhá čakra – bukvica Ѥ – je v riadku Živatma. Je to čakra sexuálnych energií a v tomto bode dochádza k materializácii Živatmy vo Svete Javi, hoci púť začína od prvej čakry (narodenie). Veríme, že naši čitatelia si už ostatné Obrazy samostatne dokážu doplniť.

My sa zmienime už iba o priesečníku stĺpca Vlastnosť a riadu Základ, t.j. k bukvici Glagoli (Г). Jej Obraz „Pohyb“ charakterizuje, že zo siedmej čakry (stĺpcový systém) pohyb pokračuje ďalej. Siedma čakra na vrchole hlavy je síce v Zlatej Ríši, ale je to zároveň už oblasť Matriarchátu. Pretože Kon už nedovoľuje riadiť túto úroveň (9-3 je 6), tak 7. čakre deviatka nemôže zabrániť vystúpiť do a nad deviatu úroveň, teda do Zlatého Veku. Potrebná Intuícia je v čakre Velesova päta už k „dispozícii“. V oblasti Zlatého Veku je napravo výstup do Pravi – čo je bukvica Jesm (jej Obraz to vysvetľuje dostatočne). Po výstupe do Pravi sa stávame tým, čím sme boli pôvodne predtým, ako sme zostúpili do Perúnovho vajca, t.j. do 12-rozmernej Hry: šestnásťrozmerným Asom (Az).

Ostáva len v úžase obdivovať geniálny spôsob, akým nám naši Predkovia – pred očami Temných žrecov – zanechali tieto informácie v takej výstižnej, ale aj dobre ukrytej forme.

Podrobnejšie sa ďalším aspektom Staroslovienskej Bukvice budeme venovať na seminároch.

Problematiku učiteľov a Dedičstva Predkov sme ešte neukončili. V téme budeme pokračovať.

11.01.2020

NAŠI PARTNERI: