SLEPÁ ULICA

SLEPÁ ULICA

Zdroj foto: Wikipedia, Oestani Emmanuel Todd je známy ako francúzsky historik, sociológ, sociálny archeológ, žurnalista. V týchto dňoch dal interview nemeckému Berliner Zeitung v ktorom tvrdí, že v konflikte na Ukrajine sa Západ sám dostal do slepej ulice. Európa má...
MENTÁLNA ROVINA

MENTÁLNA ROVINA

V súvislosti s nedávno realizovaným Festivalom Bratania Slovanských Národov je účelné si zrekapitulovať aktuálny stav. V súlade s našim Svetoponímaním je celý náš Všehomír principiálne delený na tri Svety: JAV, NAV a PRAV. Svet Javi – teda náš materiálny Svet – priamo...
FBSN´24 – ŽDIAR

FBSN´24 – ŽDIAR

Prinášame linky na všetky záznamy z meditácií na Festivale Bratania Slovanských Národov 2024, ktorý sa tohto roku uskutočnil v Ždiari. Hlbšie si niektoré dôležité aspekty priblížime v inom článku. K záznamom len toľko, že Karpaty – ktorých súčasťou sú aj všetky hory v...
UŽ VIEME!

UŽ VIEME!

Prinášame ďalšiu pieseň z dielne Satirikov. Každá informácia je hodnotná vtedy, ak prináša užitočný informačný obsah. Vo všeobecnosti má hodnotu adekvátnosť. Aj táto pieseň nesie punc adekvátnosti. Fakt prebúdzania sa aj mladšieho pokolenia je v období približujúceho...
SEMINÁRE NSF´24 TVIER

SEMINÁRE NSF´24 TVIER

Prinášame vám záznamy všetkých meditácií z tohtoročného Najväčšieho Slovanského Festivalu v Tverskej oblasti RF na Volge. Išlo už o 12. ročník. Pre istotu opakujeme základné pravidlá našich Festivalov. Zúčastňujú sa ich iba tí, ktorí majú naživo absolvovaný Základný...
NAJVÄČŠÍ SLOVANSKÝ FESTIVAL 2024

NAJVÄČŠÍ SLOVANSKÝ FESTIVAL 2024

V mesiaci jún 2024 prebehol Najväčší Slovanský Festival 2024. V tomto roku to bol už 12-ty ročník, a tentoraz v Tverskej oblasti Ruska. Pre záujemcov prinášame záznamy niekoľkých podujatí, ktoré v rámci NSF´24 prebehli. Veľkej popularite sa už tradične teší nám už...
NÁROD A DAV

NÁROD A DAV

Človek je spoločenský tvor. Tento fakt je prijímaný všeobecne. Ale aké spoločenstvo máme zvyčajne na mysli? Pretože práve to, o akú spoločnosť ide aj principiálne determinuje kvalitu človeka, či presnejšie a všeobecnejšie humanoida. Existuje Národ a existuje dav. Ten...
BOD ÚSILIA

BOD ÚSILIA

Žijeme v dobe, ktorá podlieha veľmi rýchlo zmenám. Tieto zmeny môžeme nazvať nepretržitým vývojom a majú charakter energetickej vlny. V skutočnosti to ani nemôže byť inak. Vesmír je neustály pohyb. Čo zastane, to podlieha likvidácii, t.j. smrti. V podmienkach...