NA VÁHANIE NIETO ČASU

NA VÁHANIE NIETO ČASU

Už sme spomínali Slovenskú čítanku z r. 1865, v ktorej možno nájsť veľa zaujímavých informácií. Dnes si pozrieme kapitolu „Spevy Bohatierske“, pod ktorou je na strane 28 uvedené známe dielo Sama Chalupku Mor ho! Za básňou nasleduje krátke zhrnutie niektorých faktov,...
ZDRAVÝ ROZUM

ZDRAVÝ ROZUM

V decembri minulého roku krajiny EÚ odsúhlasili zmrazenie finančných prostriedkov pre Maďarsko vo výške 6,3 miliardy EUR. Možno predpokladať, že aj so súhlasom cudzineckej vlády SR, ktorá očividne aktívne rozvíja(la) „dobré“ vzťahy so susedskými krajinami…...
MNOHO KUCHÁROV

MNOHO KUCHÁROV

V knihe SLOVENSKÁ ČÍTANKA II. z roku 1865 sú na konci knihy uvedené (od str. 514) pod sekciou D „Slovenské porekadlá“. Jedno z nich hovorí: MNOHO KUCHÁROV POLIEVKU PRESOLÍ Na mnohých miestach našej krajiny je možné dnes vidieť obrovské množstvo „kuchárov“, napríklad:...
PRIVOLEBŇOVANIE 2

PRIVOLEBŇOVANIE 2

Toto video dopĺňa informácie o procese volenia zástupcov na riadenie krajiny z pohľadu našej prastarej Kultúry. Ako príklad pre porovnanie sme vybrali niekoľko kandidátiek politických strán tak, ako boli doručované každému domov. Zamerali sme sa na zastupiteľský...
DOBOVÉ PODKLADY

DOBOVÉ PODKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie...
UHORSKÁ RUS

UHORSKÁ RUS

Pre viacerých bolo prekvapením zistiť, že ešte nie tak dávno – presnejšie v r. 1906 – bola všeobecne zemepisne známa Uhorská Rus. Samozrejme, že dnes automaticky štartuje Matrix a hlási, že „UHORSKO“ má vzťah jedine k Maďarom – a hotovo. Ale nie tak rýchlo! Ak si...
MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

O Matrixe sme už hovorili neraz, viac či menej podrobne. Nedávno nás však udivil fakt, že je nemálo tých, ktorí síce sledujú našu stránku, ale čo do vnímania informácie sú vysoko selektívni. Pod selektivitou máme na mysli ich postoj. Z celkovej, nami podávanej...
OTVORENIE FESTIVALU 7531

OTVORENIE FESTIVALU 7531

Nahraný opravený súbor. 28.08.2023 Prinášame záznam otvorenia Festivalu Bratania Slovanských Národov 2023. VIDEO 27.08.2023 K dispozícii je už aj YouTube video:...
BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

V tomto článku nadväzujeme na náš starší článok o „čísle Človeka“: 666 – Magický kvadrát Žrecov. V článku je ukázaný príklad výpočtu „cifry života“ v nadväznosti na 9 základných povahových typov. Už sa nám viackrát stalo, že niektorí naši čitatelia sa akosi nevedia...
PRIVOLEBŇOVANIE

PRIVOLEBŇOVANIE

Názov sa môže zdať záhadný, ale má jednoduchú podstatu. Už „prihára“, teda už sa „privolebňuje“. Náš postoj ku jezuitskej volebnej matrici sme v minulosti vysvetlili, ale na všetko je potrebné sa pozerať adekvátne. Každý nový deň je stav novej Energie. Čo tým myslíme?...