10 FAKTOV O JEZUITOCH

30. októbra 2017 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Prinášame trochu obšírnejší prevzatý materiál na tému Jezuitov, ktorá je – a nielen u nás – veľmi málo pochopená. Ak nepoznáme minulosť sme odsúdení na jej opakovanie – minimálne túto zásadu by si mali naši ľudia uvedomiť. Ale vyzerá to tak, že ľudia častejšie dávajú prednosť matrixovej verzii než vlastnému rozumu. To však nič nemení na veci, že fakty ostávajú faktami a ilúzie ilúziami. Veď mnohí radšej uveria aj Megreho rozprávke o Anastázii, než aby si overili dostupné fakty. Ale v tom to práve bude – celý náš osud, o ktorom sa bude rozhodovať už v nie tak ďalekej budúcnosti. A tu môžeme iba spomenúť Puškina: „Načo sú stádam dary slobody? Ich treba rezať alebo strihať…“

Materiál je oproti pôvodnému článku spravovaný a doplnený – linky sú v texte ukázané.

Vyvarujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri to sú draví vlci…

Matúš 7:15

„Prichádzame ako baránky a budeme vládnuť ako vlci“.

Francesco Borgia, Tretí Najvyšší Predstavený (Veľmajster Rádu) Jezuitov

Spoločnosť Ježišova, ktorá sa všeobecne spomína ako Jezuiti, je ozbrojená milícia Rímskokatolíckej cirkvi. Bola schválená v r. 1540 pápežom Pavlom III. s jediným mandátom: poraziť Protestantizmus a obnoviť celosvetovú nadvládu pápeža. Aby splnili túto monumentálnu úlohu, nasadili neustále sa adaptujúce metódy pseudo-vzdelávania, sociálnych programov, infiltrácie, ako aj všetkého zla, aké si len viete predstaviť. Netreba ani zdôrazňovať, že vo svojej misii dosiahli enormný úspech, ktorý vrcholí súčasným pápežom Františkom, teda ôsmym a posledným pápežom podľa Zjavení 17. Tento zastával niekoľko najvyšších postov v Argentíne, vrátane provinčného predstaveného Spoločnosti Ježišovej a funkciu arcibiskupa v Buenos Aires. Za kardinála ho vymenoval pápež Ján Pavol II.

Najvyšší Predstavený Spoločnosti Ježišovej je oficiálny titul vodcu rímskokatolíckeho rádu, Jezuitov. Bežne ho titulujú ako Otec Predstavený. Táto pozícia je niekedy označovaná prezývkou Čierny Pápež. Súčasný Hlavný Predstavený je Ctihodný Otec Adolfo Nicolas Pachon.

A práve tento Pachon spolu s arcibiskupom z Canterbury Justinom Welby a Jorge Bergogliom (pápežom Františkom) boli pred medzinárodným súdnym dvorom v Bruseli hlavnými obvinenými v procese, ktorý bol zahájený 7. apríla 2014. Išlo o obvinenia spojené s únosmi a obchodovaním s deťmi a vraždou detí. Vtedy sa začalo v kuloároch hovoriť aj o odstúpení pápeža Františka.

Očití svedkovia, ktorí svedčili pred súdom tvrdili, že videli ako sa Welby, Bergoglio a Pachon v rokoch 2009 a 2010 zúčastňovali znásilňovania a obetných rituálov spojených s notoricky známym jezuitským, satanistickým kultom Deviaty Kruh.

Najvyšší predstavený Jezuitov Adolfo Nicolas Pachon – Čierny pápež – v máji 2014 oznámil, že zo svojej funkcie na čele Rádu odstúpi na nasledujúcom Všeobecnom jezuitskom kongrese. V tomto vyhlásení – akosi všeobecne nebolo šírené médiami – Pachon 20. mája 2014 oznámil, že odstupuje bez udania dôvodu.

Talianske televízne spravodajstvo Rome Reports označilo Pachonovu rezignáciu za „nezvyčajnú… na jedného z vedúcich prelátov cirkvi“. Bol by tretím špičkovým vatikánskym oficiálnym predstaviteľom, ktorý rezignoval zo svojej funkcie na základe stíhania ICLCJ pre zločiny proti ľudskosti. Bývalý pápež Benedikt, Jozef Ratzinger, odstúpil 11. februára 2013 – sotva dva týždne predtým, ako ho porota ICLCJ uznala vinným v spolupáchateľstve v obchodovaní s deťmi a vražde.

Vľavo čierny pápež, jezuitský Najvyšší Predstavený pápeža Františka. Vpravo biely pápež, podriadený čierneho pápeža a nastrčená figúrka vo Vatikáne.

Ako to v skutočnosti s Pachonom a Františkom dopadlo vidíme. Vyzerá to tak, že celú vinu „vzal“ na seba otec herečky Nicole Kidman – Dr. Antony Kidman – ktorý za nejasných okolností a vo vhodnom čase zahynul. Tiež patril k Deviatemu Kruhu… Predtým už bol v Austrálii obvinený zo sexuálneho zneužívania a vraždy detí počas pôsobenia v elitnom pedofilnom krúžku v Sydney.

Zdroje:

http://www.conspirazzi.com/tag/ninth-circle/
http://www.conspirazzi.com/nicole-kidmans-father-silenced-by-ninth-circle-satanic-cult/
http://humansarefree.com/2014/05/the-black-pope-and-accused-child-killer.html
http://humansarefree.com/2015/04/confessions-from-illuminati-insider-who.html

Na internete však nájdete aj dostatok iných zdrojov.

Dnes väčšina ľudí vo svete nemá ani poňatia o spôsobe akým Jezuiti fungujú, a to od svojho počiatku až dodnes. Možno povedať, že ide o poslednú šancu Sveta. Viac ako kedykoľvek predtým je vrcholne dôležité oboznámiť sa s nasledovnými historickými faktami o tejto spoločnosti zla a odhaliť temnú podstatu tohto skutočne temného rádu.

FAKT N° 1:
Už v 18. storočí mali katolícke národy dosť toho, ako jezuiti zasahujú do národných záležitostí jednotlivých štátov. Táto zlosť a rozhorčenie došlo až tak ďaleko, že žiadali, aby rímskokatolícka cirkev zrušila tento rád ako taký úplne. Značný politický tlak bol vyvinutý už na pápeža Klementa XIII. Ten však zomrel skôr, ako mohol čokoľvek zmeniť. Úloha zrušenia Rádu Jezuitov teda pripadla jeho nasledovníkovi, pápežovi Klementovi XIV. Tento pri podpisovaní dekrétu, ktorým rušil Rád Jezuitov povedal: „Podpísal som si rozsudok smrti…“ Do deviatich mesiacov zomrel. Bol otrávený.

Zdroj: http://www.pickle-publishing.com/papers/triple-crown-clement-xiv.htm

FAKT N° 2:
Žiadna iná entita na Zemi nebola tak vyhosťovaná a potláčaná katolíckymi aj nekatolíckymi krajinami ako Jezuiti:

Samozrejme, že Jezuiti neboli vyhosťovaní z mnohých krajín (dokonca aj katolíckych) kvôli ich vzdelávacej a charitatívnej činnosti. Vždy boli vyhosťovaní kvôli vykonávaniu podvratnej činnosti a sprisahaniam proti ľudstvu s cieľom presadzovať svoju vlastnú agendu.

Medzi rokmi 1555 až 1931 bola Spoločnosť Ježišova vyhostená minimálne z 83 krajín, mestských štátov a miest kvôli vedeniu politických intríg a podvratnej činnosti proti záujmom štátov – na základe záznamov rehoľného jezuitského popa [Thomas J. Campbell]. Prakticky za každým prípadom vyhostenia boli politické intrigy, politické infiltrácie, podvratná politická činnosť a podnecovanie k politickým premenám.

Jezuiti sú známy svojou skrytou činnosťou, špionážou, infiltráciou, vraždením a revolúciami. Vždy pôsobia hlboko v politickom poli a skrz politikov všetkých krajín sveta pripravujú sprisahania.

Zdroj: „The Babington Plot“, autor J.E.C. Shepherd, str. 12

Keď sú Jezuiti vyhostení z nejakej krajiny, tak dochádza iba k jednoduchej zmene stratégie a návratu do krajiny z ktorej boli vyhostení v novom prestrojení. Môžeme si zopakovať citát ich tretieho Najvyššieho predstaveného, Francesca Borgia:

„Prichádzame ako baránky a budeme vládnuť ako vlci. Budeme vyhostení ako psy a vrátime sa ako orly“.

FAKT N° 3:
Hitler namodeloval a vytvoril svoju smrtonosnú SS a politickú stranu čo do organizačnej štruktúry po vzore Jezuitov a rímskokatolíckej cirkvi:

„Organizácia SS bola vytvorená podľa princípov Rádu Jezuitov.“

Zdroj: „The Secret History of the Jesuits,“ autor Edmond Paris, str. 164

Na základe nariadenia Heiricha Himlera boli predpisy a duchovné cvičenia organizácie SS „prekopírované“ presne podľa pôvodného modelu Ignáca z Loyoly. Himlerov titul „Najvyšší šéf SS“ bol ekvivalentom jezuitského „Najvyššieho Predstaveného“, pričom celá štruktúra bola veľmi dôslednou imitáciou hierarchického poriadku používaného v rímskokatolíckej cirkvi.

„The Secret History of the Jesuits,“ autor Edmond Paris, str.  164

Predovšetkým najviac som sa naučil od Jezuitov. A rovnako Lenin, pokiaľ si pamätám. Svet nikdy nevidel nič tak impozantne nádherné ako je hierarchická štruktúra katolíckej cirkvi. Je niekoľko vecí od Jezuitov, ktoré prebral priamo do praxe našej strany.

Zdroj: Manfred Barthel, „The Jesuits: History and Legend of the Society of Jesus (New York, 1984), Adolf Hitler, str. 266.

Zakladám Rád… v mojich “hradoch” tohto Rádu vychováme mládež, ktorá zatrasie svetom… Hitler potom zastavil povediac, že už nemôže povedať viac….

Zdroj: Hermann Rauschning, bývalý národno-socialistický šéf vlády v Dantzigu: „ Hitler m’a dit „, (Ed. Paris 1939, str. 266, 267, 273.

“Hitler sa dostal k moci vďaka hlasom Katolíckeho Centra [na centrum dohliadal Jezuita Ludwig Kaas] iba päť rokov pred 1933, ale najviac cieľov cynicky odhalených v Mein Kampf bolo už realizovaných; túto knihu napísal Jezuitmi riadený Otec Bernhardt Stempfle a podpísal Hitler. Lebo… to bola práve Spoločnosť Ježišova, ktorá doviedla do dokonalosti pangermánsky program vyjadrený v tejto knihe, ktorý Hitler potvrdil.“

Zdroj: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, strana 138

Franz von Papen, ďalší nacistický exponent, ktorý zohral kľúčovú úlohu v zrealizovaní konkordátu medzi nacistickým Nemeckom a Vatikánom povedal: „Tretia Ríša je prvá svetová veľmoc, ktorá nie iba potvrdila, ale aj uviedla do praxe princípy pápežstva“.

Zdroj: http://www.chick.com/reading/books/153/153_03.asp

Konkordát podpisuje kardinál Pacelli (neskôr pápež Pius XII.). V roku 1933 bol ministrom zahraničných vecí Vatikánu. Druhý zľava je Franz von Papen, zlovestný nacista a zbožný rímsky katolík. Bol Hitlerovým diplomatickým esom a Vatikánskym agentom, napomohol Hitlerovi k moci. Stojaci ďalej napravo je málo známy vatikánsky prelát Montini, neskôr pápež Pavol VI.

Nacistické prenasledovanie cirkví“ autora J.S. Conwaya, str. 25, 26 a 162.

Hitler s ríšskym biskupom Müllerom a opátom Schachleiterom, obklopení straníckym vedením; september 1934

FAKT N° 4:
Za posledných 400 rokov Jezuiti dokázali založiť najväčšiu svetovú sieť škôl a univerzít.

Tieto prominentné školy a univerzity vyprodukovali veľa známych absolventov. Takto Jezuiti dokázali vyformovať formu myslenia pre veľa známych svetových lídrov a vygenerovať generácie politických a náboženských vodcov, ktorí sú priaznivo naklonení rímskokatolíckej cirkvi a jej doktrinálnej agende.

Známy britský kazateľ, Charles Haddon Spurgeon svojho čas varoval pred cirkevnými vysluhovačmi, ktorí absolvovali tieto univerzity, že „… oni sa držia časti evanjelia… keďže študovali na diablovej, novej jezuitskej škole“.

Zdroj: Charles H.  Spurgeon “A Solemn Warning for All Churches,” Sermon č. 68

FAKT N° 5:
Agenti Jezuitov sú zodpovední za povraždenie veľa hláv štátov za posledné stáročia:

Hlavy štátov boli povraždené Jezuitmi, keď sa pokúsili potlačiť vplyv a zasahovanie Jezuitov do ich národných záležitostí. Spomedzi hláv štátov, ktorí boli povraždené Jezuitmi spomenieme niekoľko príkladov: William Oranžský, francúzski králi Henrich III. a Henrich IV., ruskí cári Alexander I. a Alexander II., prezident Abraham Lincoln a John. F. Kennedy, mexický prezident Benito Pablo Juarez.

Abraham Lincoln si bol plne vedomý temnej podstaty Jezuitov. Povedal, „… ja nebojujem iba proti Američanom Juhu. Je to skôr boj proti pápežovi z Ríma, jeho zradným Jezuitom a ich slepím a krvilačným otrokom, pred ktorými sa musíme brániť“.

Zdroj: Fifty Years in the Church of Rome, autor Charles Chiniquy.  str. 496

„Vyzerá to tak, že Jezuiti to plánovali od začiatku vojny (americká občianska vojna 1861-1865); hľadali iba príležitosť pre realizáciu (vraždy) Abrahama Lincolna.“

Zdroj: Thomas M. Harris (brigádny generál americkej armády; autor knihy Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln)

“Obľúbená politika Jezuitov sú vraždy.”

Zdroj: Thomas M. Harris (brigádny generál americkej armády; autor knihy Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln; 1897)

„Veríme, že pápež má právo zosadiť heretických a rebelských kráľov. Takto zosadení monarchovia sa menia na notorických tyranov a môžu byť zabití prvým, kto ich stretne.“

„Ak verejná príčina nemôže zabezpečiť smrť tyrana, je zákonné, že prvý, kto príde ho zavraždí.“

[Defensio Didei, Jezuita Suarez, Kniha VI. C 4, Nos. 13, 14]

Donald Freed si spomína na konkrétny rozhovor medzi Wiliamom Colbym a Rayom Clineom. „Bolo to bizarné“, povedal Freed, „lebo predmetom rozhovoru bolo „Kedy je prípustné zavraždiť hlavu štátu?“ Colby zastával názor, ktorý nazval zdravým teologickým a filozofickým prístupom. „Katolícka cirkev“, povedal, „dlho zápasila s touto otázkou“ a došla, podľa Colbyho názoru k zdravému konceptu: „Je prijateľné“, povedal, „zavraždiť tyrana“.
[Donald Freed je priateľ spisovateľa Marka Laneho. Organizoval konfrenciu pri USC pre americkú spravodajskú komunitu a kritikov. V panelovej diskusii sedeli Lane, Ellsberg a John Gerassi, všetci kritici. Na druhej strane boli William Colby, bývalý DCI (Director of Central Intelligence od septembra 1973 do januára 1976), David Atlee Phillips a Ray Cline, bývalý zástupca DCI.]

[Plausible Denial, Mark Lane, 1991, str. 85]

agendy a zastával liberálnejšie myšlienky a ľudské práva, bol považovaný podľa štandardov Vatikánu za „tyrana“ hodného smrti.

Úryvok z knihy „Vatikánski vrahovia“ od Erica Jona Phelpsa:

Keď sa stalo jasné, že prezident Kennedy neplánuje rozvíjať Vietnamskú vojnu, spravodajská služba začala pripravovať jeho vraždu… Kardinál Spellman (Francis Spellman, arcibiskup New Yorku 1939-1967) cez FDR zariadil prepustenie „Lucky“ Luciana… A teraz kardinál potreboval láskavosť. Ak by bola zamietnutá, kardinál mohol použiť celú spravodajskú mašinériu, ktorá by zariadila odstránenie bossa. Ak by súhlasil, mohli sa otvoriť ďalšie centrá hazardných hier, napríklad v Atlantic City. Bolo jasné, že ak by prezident JFK bol odstránený, každý by mohol získať viac bohatstva, spravodajské služby by sa stali neohrozenejšie a kardinál by bol viac rešpektovaný svojimi partnermi v Ríme.

Neskôr, r. 1964, po prvý raz v histórii, rímsky pápež siahol na 14. dodatok Ameriky. Kardinál Spellman vykonal dobrú prácu a bol odmenený návštevou svojho Majstra, člena Studených Bojovníkov (prisluhovači doktríny studenej vojny) a správcom vatikánskeho zákulisia, kardinálom Montinim, ktorým bol už pápež Pavol VI.

Bol aj ďalší dôvod na odstránenie prezidenta Kennedyho. Plánoval vyzbrojiť Izrael. Loftus píše:

„V septembri 1962 Kennedy rozhodol o dodávke rakiet zem-vzduch, ktoré boli schopné zostreliť lietadlo, ale nie egyptské útočné rakety. Bol to prvý predaj americkej vlády Izraelu… Kennedy sľúbil Izraelu, že akonáhle skončia voľby r. 1964, rozbije CIA „na tisíc kúskov a rozveje ich vo vetre“… Kennedyho vraždou v novembri 1963 stratili Izraelčania svojho najlepšieho priateľa od čias, keď z Bieleho domu odišiel Truman.“

[Zdroj: The Secret War Against The Jews, John Loftus, 1994]

A prečo nechceli vatikánski Jezuiti, aby v tom čase Izrael dostal zbrane? Prečo sa Jezuitmi riadený prezident Johnson otočil chrbtom Izraelu keď egyptská armáda vyrazila cez Sinajskú púšť v prípravách na napadnutie Izraela r. 1967? Pretože útok na Izrael bolo potrebné vyprovokovať. Tento útok bol vyprovokovaný jezuitskou medzinárodnou spravodajskou komunitou cez Egypt, podhodením falošných údajov o slabosti izraelskej armády a predpokladanom zastavení pomoci Izraelu zo strany Americkej ríše. Šesťdňová vojna, navrhnutá Maltézskym rytierom Jamesom Angletonom, mala jediný cieľ: prevziať Jeruzalem spolu s Chrámovou horou. Očividný nedostatok zbraní na strane Izraela vyprovokoval naplánovanie egyptského útoku. Avšak Izrael zahájil preventívny úder a za šesť dní sa sväté mesto dostalo do rúk rímskej sionistickej vlády.

Ak by Kennedy vyzbrojil Izrael, Egypťania by sa nikdy neodvážili na taký riskantný manéver ako je vojna. Ale bez vyprovokovania vojny by nedošlo k izraelskému útoku. Bez izraelského útoku by sa Sionisti, kontrolovaní jezuitským Mossadom nikdy nezmocnili Jeruzalema. Kým bol Jeruzalem v arabských rukách, Sionisti nemohli prestavať Šalamúnov chrám – bez ich vedomia – pre jezuitského, „neomylného“ pápeža.

„Ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa menuje Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do chrámu Božieho a bude sa vydávať za Boha.“

[2 Tes 2:4]

Môžeme teda s určitosťou povedať, že jezuitský Najvyšší Predstavený, požijúc pápeža s jeho najmocnejším kardinálom zavraždil prezidenta Kennedyho.

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican03.htm#THE JESUITS — 1945-1990

v múzeu Smithsorian. Ale bol by to v oboch prípadoch omyl. Táto maľba zobrazujúca príšernú vraždu Kennedyho od Marka Balma visí vo vatikánskej katedrále sv. Pavla. Obraz sa nazýva „Pietà“ podľa slávnej sochy Michelangela, kde Mária drží telo ukrižovaného Krista a je tiež umiestnená vo Vatikáne. Nie je to desivý spôsob „oslavy“ života alebo povedzme najobľúbenejšieho amerického prezidenta? Ale ide skôr o vzdanie pocty jezuitskej agende, ktorá slúži ako skryté varovanie či pripomienka pre toho, kto by im chcel prekrížiť cestu?

Obrázok: http://minnesota.publicradio.org/display/web/2006/11/15/jfkpieta

FAKT N° 6:
Jezuiti dnes ovládajú všetky mocné tajné spoločnosti a formujú Nový Svetový Poriadok.

„Zoznam tajných spoločností, ktoré dnes kontrolujú Jezuiti dnes zahŕňa: Slobodomurárov, Maltézskych rytierov, Bilderbergovú skupinu, aj najvyššie úrovne Kolumbových rytierov, najvyššie úrovne Opus Dei, ako aj všetky podskupiny, ktoré patria pod tieto mocné entity.“

Zdroj: http://www.toughissues.org/the%20jesuit%20oder.htm

Stále existujú… (takí) v krajine, ktorí vám môžu povedať s veľkou váhou, že ak stopujete Slobodomurárov skrz všetky tieto Rády, až sa dostanete k absolútnej špičke, k hlave Slobodomurárskeho sveta kde zistíte, obávaný jednotlivec a Šéf Spoločnosti Ježišovej je jedna a tá istá osoba!

Zdroj: James Parton, 1855, americký historik, The Black Pope, M.F.  Cusack, (Londýn: Marshall, Russell & Co., 1896) str. 76.

Je nadovšetko pravda, že skutočný príklad by mohlo byť stretnutie dvoch najsilnejších mužov na Zemi. Hlavy Jezuitov a pápeža, ktorý je tiež Jezuita.

Otec Predstavený Nicolas [Najvyšší Predstavený Spoločnosti Ježišovej/ Jezuitov] sa stretol s pápežom Františkom a o tomto stretnutí napísal.

Na základe osobného pozvania pápeža Františka som prišiel do Domu Svätej Marty… Stál vo vchode a prijal ma so zvyčajným jezuitským objatím. Pri tejto príležitosti sme urobili sme niekoľko fotiek a na moju žiadosť, aby nedodržiaval protokol naliehal, aby som ho považoval za bežného Jezuitu na úrovni „Ty“. Takže som ho nemusel oslovovať „Vaša Svätosť“ alebo „Svätý Otec“. Ponúkol som mu všetky naše jezuitské kapacity, pretože v tejto novej pozícii bude potrebovať rady, názory, ľudí a pod. Preukázal mi vďačnosť za to a keď nás pozval na obed v Kúrii povedal, že určite. Zažili sme množstvo spoločných pocitov pri niekoľkých otázkach, o ktorých sme diskutoval a odišiel som s pocitom, že budeme tesne spolupracovať v službe Cirkvi…

Bolo to pokojné, humorné vzájomné porozumenie o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Odišiel som z Casa de Santa Marta presvedčený, že pápež bude rád našej spolupráci vo vinici Pána. Na rozlúčku mi pomohol do kabáta a sprevádzal ma k dverám. Potom pridal niekoľko pozdravov pre mňa od švajčiarskej gardy. Jezuitské objatie znovu ako prirodzený spôsob pozdravu bolo na rozlúčku s priateľom.

http://news.sjnen.org/2013/03/father-general-meets-with-pope-francis/

FAKT N° 7:
Jezuiti sú zodpovední za podnietenie dvoch svetových vojen a eskaláciu vojny vo Vietname po vražde prezidenta Kennedyho.

„Verejnosť prakticky nemá poňatia o ohromnej zodpovednosti, ktorú nesie Vatikán a Jezuiti na rozpútaní dvoch svetových vojen – situácia, ktorú je možné vysvetliť sčasti ohromnými financiami, ktoré sú k dispozícii Vatikánu a Jezuitom, čo im dáva moc v takom množstve sfér, obzvlášť od posledného konfliktu.“

Zdroj: Edmont Paris, The Secret History of the Jesuits, str. 9

Linka k celej elektronickej knihe

Obrázok vľavo: Pavelić pred kardinálom Stepanicom, ktorý bol zatknutý za vojnové zločiny a uväznený. Zomrel vo väzení, ale bol pápežom Jánom Pavlom II. blahoslavený r. 1998.

Obrázok vpravo: Katolícky biskup s nacistickým pozdravom na počesť Hitlera; ďalej vpravo J. Göbbels a druhý sprava Wilhelm Frick.

Uprostred symbol Ustašovcov.

Zdokumentované zverstvá, ktoré spáchali Jezuiti, obzvlášť Ustašovské, sú mimoriadne znepokojujúce a šokujúce najmä potom, ako sú k dispozícii dobové fotografie tohto zla. Toto sa nestalo stovky tisíc rokov nazad. Stalo sa to v štyridsiatych rokoch 20. storočia! Pripájame niekoľko liniek tejto satanistickej genocídy, ktorú Ustašovi spáchali pod vedením Ante Pavelića, katolíckeho, fašistického chorvátskeho vodcu, ktorý okupoval časť Juhoslávie v prospech fašistického Talianska a nacistického Nemecka – ale najmä pre pápeža. Pre mnohých obyvateľov to vtedy bolo buď obrátenie sa na katolicizmus alebo brutálne mučenie a smrť.

http://www.chick.com/reading/books/153/153_03b.asp

http://www.reformation.org/holoc3.html

http://www.spirituallysmart.com/genocide_in_croatia.pdf

FAKT N° 8:
Keď bol pápež Pius VII. oslobodený z exilu r. 1814, jeho prvým činom po návrate bolo obnovenie Rádu Jezuitov.

Pápežstvo zažilo pod Napoleonom veľké poníženie. Po jeho porážke r. 1814 pápež Pius VII. bol oslobodený a vrátil sa do Ríma. Potreba obnovy Jezuitskej milície sa stalo prvoradou úlohou. Rím nechcel byť znovu pripravený o služby Jezuitov, bez ohľadu na to, aké bremeno znamená táto služba pre rímsku cirkev a jej spojencov.

V dohode o záchrane Ríma (t.j. Rímskokatolíckej cirkevnej hierarchie) pred hroziacou stratou ovládania sveta v prospech Protestantizmu, a pre zachovanie duchovnej a časovej nadradenosti, ktorú pápežom „ukradli“ v stredoveku, Rím „odovzdal“ Rímskokatolícku cirkev Spoločnosti Ježišovej (t.j. Jezuitom); v princípe sa pápeži vzdali do ich rúk.

Zdroj: John Daniel (“The Grand Design Exposed”; 1999; strana 64) 

FAKT N° 9:
Rád Jezuitov prevzal Úrad Inkvizície krátko potom, ako bol ustanovený, čo viedlo k mučeníckej smrti miliónov svätých.

V roku 1254 pápež Alexander IV. založil Úrad Inkvizície. Prvým inkvizítorom bol Dominik, ktorý založil rád Dominikánskch mníchov (od Domini Canis, t.j. Psi Pána).

Avšak krátko potom ako Pavol III. povolil založenie Spoločnosti Ježišovej, Úrad Inkvizície odovzdal pod plnú kontrolu Jezuitov. Majstri Inkvizítori dostali výnimočné právomoci, aby vniesli svoj mandát do samých koreňov „heretikov“. To spôsobilo mučeníctvo miliónov svätých.

Nasledujúce citáty ilustrujú dopad prevzatia Úradu Inkvizície Jezuitmi:

„Musím ti hovoriť o tridsaťročnej vojne v Nemecku, ktorá bola podnietená najmä Jezuitmi, aby zbavili protestantov práva na náboženské bohoslužby, ktoré boli umožnené dohodou v Augsburgu? Alebo o írskej vzbure, o neľudských jatkách približne päťdesiat miliónov Indiánov v Južnej Amerike, Mexiku a Kube, ktoré spáchali španielski pápežovci? V skratke, doboví učenci vypočítali, že pápežský Rím prelial krv šesťdesiatosem miliónov ľudí aby zabezpečil svoje neodôvodnené požiadavky na náboženskú dominanciu.“

Zdroj: Dr.  Brownlee’s “Popery an enemy to civil liberty”, str. 105

„To bolo storočie posledných náboženských vojen v „Kresťanstve“, Tridsaťročná vojna v Nemecku, podnecovaná Jezuitmi, zníženie ľudstva ku kanibalizmu a obyvateľstva Bohémie zo 4 000 000 na 780 000, Nemecka z 20 000 000 na 7 000 000, čo premenilo Južné Nemecko skoro na púšť…“

Zdroj: Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Chapter XVII.

John Lord pri opise Jezuitov uvádza:

„Sú obvinení z presadzovania zrušenia Ediktu z Nantes, – jeden z najväčších zločinov v moderných dejinách, ktorý viedol k vyhosteniu štyristotisíc protestantov z Francúzska a poprave ďalších štyristotisíc.“

Zdroj: John Lord, Beacon Lights of History, volume VI, str. 325.

V Bohémii okolo roku 1600 bolo zo 4 000 000 obyvateľstva 80% protestantov. Keď Habsburgovci a Jezuiti skončili svoju robotu, ostalo 800 000, všetko katolíci.

Zdroj: Henry H., Pocket Bible Handbook, Chicago, 13. vydanie, 1939, str. 790.

FAKT N° 10:
Jezuiti pokračovali vo svojej deštrukčnej práci v rámci dominancie na spovedníckom poli kdekoľvek sa prišli.

“Jezuiti sa stali dominantnou skupinou dodávajúco spovedníkov kráľom, princeznám a tým, ktorí boli v takej pozícii. Nová Katolícka encyklopédia hovorí, „pôsobili ako kráľovskí spovedníci všetkým francúzskym kráľom po 2 storočia, od Henricha III. po Louisa XV.; všetkým nemeckým cisárom od začiatku 17. storočia; všetkým vojvodcom Bavorska po r. 1579; väčšine kráľov Poľska a Portugalska; kniežacím rodinám po celej Európe.“

„Ako poradcovia kráľa ovplyvňovali politiku. Kráľovský spovedník neotáľal povedať kráľovi, že má povinnosť robiť politické spojenectvá, ktoré budú podporovať svetské záujmy Cirkvi. Le Teller, jezuitský spovedník Louisa XIV., po roku 1680 presvedčil kráľa, aby odvolal Edikt z Nantes, ktorý garantoval náboženskú slobodu protestantov.“

Zdroj: http://justus.anglican.org/resources/bio/44.html

Jezuiti boli dokonca spovedníkmi pápežov. Pápežov spovedník, obyčajný pop musí byť Jezuita: musí navštíviť Vatikán raz do týždňa v presne stanovenom čase a len on smie absolvovať pápežove hriechy.

Zdroj: http://amazingdiscoveries.org/S-deception-The-New-Superior-General-A-Wolf-in-Sheeps-Clothing

ZÁVER:

Ak berieme do úvahy všetky historické fakty o Jezuitoch, je neuveriteľné a šokujúce vidieť, ako médiá a svetoví náboženskí a politickí vodcovia schvaľujú a chvália pápeža Františka. Na túto bezprecedentnú celosvetovú epidémiu nemáme slov. Je to totálna strata pamäte ohľadom Ríma a Jezuitov.

Ignatius Loyola, zakladateľ Jezuitov

Stále živé ostáva varovanie generála Shermana:

„Chcel by som pripomenúť Websterovskú definíciu Jezuitu: dizajnér a intrigán. Ak by rímskokatolícka cirkev vyhrala, pápež by sa stal univerzálnym kráľom… Jezuiti sa tu zaoberajú sprisahaniami a konšpiráciami a – ak sa im podarí – chcú nám odobrať naše šľachetné dedičstvo našej občianskej a náboženskej slobody. Vládcovia Rádu Jezuitov ospravedlňujú kradnutie, roztopašnosť, lož, prinášanie falošných svedectiev, samovraždy a vraždy rodičov a ich príbuzných. Najväčšie zločiny v dejinách spáchané proti jednotlivcom a národom boli spáchané Jezuitmi… Kdekoľvek sú Jezuiti, tam zapaľujú pochodeň na požiar, tasia meč na zabíjanie, Inkvizíciu na mučenie. Sú nepriatelia kresťanstva založeného na Biblii. Žijú pre dobývanie, majetok a slávu.“

Zdroj: Syn generála Shermana: The Life of Thomas Ewing Sherman, S.J., Joseph T.  Durkin, S.  J., (New York: Farrar, Straus a Cudahy, 1959) str. 186.

Aby sme neostali „mimo“, pripomenieme jeden aktuálny, lokálny projekt Jezuitov:

Keď sme pri Biblii, tak môžeme zakončiť citáciou z Knihy Zjavení sv. Jána (17:16):

„A desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidela neviestku, spustošila ju, obnažila, budú jesť z jej mäsa a spália ju ohňom.“

ZDROJ (spracované)

30.10.2017

NAŠI PARTNERI: