NÁVRAT ZSSR

7. októbra 2019 | DEDIČSTVO PREDKOV, TARTARIA

Sú veci, ktoré sa dajú predvídať pomerne ľahko, ale sú aj také, ktoré sa zdajú absolútne nepravdepodobné, ba môžu vyvolať až dojem šialenstva. My však vieme, že veci nie sú také, aké sa zdajú byť, že Svet je aj tak iný. A jednou z takýchto tém je obnovenie ZSSR alebo našej ČSSR. Bez ohľadu na to, ako tieto témy komentujú tí, ktorí už dlho profitujú z existencie súkromnej firmy Slovenská Republika (s.r.o.), ktorá stojí na našom majetku (a na naše náklady), majetku Národa, ktorý tu žije už od nepamäti. Navyše sa táto súkromná firma nemôže preukázať nijakým dokladom o nadobudnutí „svojho“ majetku – t.j. zeme, na ktorej (zatiaľ) existuje. A táto zem patrí nám. Deň zúčtovania za rozkradnutý majetok sa neodvratne blíži – hoci sa to momentálne zdá krajne nepravdepodobné.

Možno ste počuli o tom, že americký kreslený seriál Simpsonovci je v skutočnosti platforma, cez ktorú dávajú Svetu vedieť, čo sa bude diať. Preto to, čo ukážu v ich epizódach treba brať vážne, a to bez ohľadu na veľmi malú, či zdanlivo nijakú pravdepodobnosť nastania takejto udalosti.

V ďalšom si povieme o niektorých konkrétnych prípadoch simpsonovských predpovedí, ktoré sa dokázateľne stali, ale predtým si v skratke priblížime spôsob, akým mágovia – resp. každý, kto vie pracovať v Jemnohmotnom Svete (J/S) – dokážu pomocou tvorby a implementácie mentálnych programov ovládať materiálnu reálnosť.

Tí, ktorí sa vedia pohybovať v J/S a čítať z neho programy prekvapení nebudú. Napríklad v Rusku po odchode Gorbačova a neskôr Jeľcina bol celoplošne implementovaný mentálny program, ktorý sa dá skrátene vyjadriť asi takto: Nech sa stane hlavou štátu hocikto, ale v žiadnom prípade to nesmie byť Rus. Tento program 100% realizovali. V Rusku dodnes Rusi nemajú Rusa nikde vo vedení štátu, teda v žiadnych jeho orgánoch. Kolujú síce podobné rozprávky, ale tie môžu byť prijímané iba tým, kto v skutočnosti nemá poňatia o reálnej situácii v dnešnom Rusku. Ale to je iná téma.

Programy, ktoré sú už umiestnené v J/S museli najskôr mágovia vytvoriť, a potom ich museli pomocou nejakej platformy verejne ozvučiť. V princípe na to, aby bol medzi ľudí v priestore zavedený a rozšírený akýkoľvek program, musí tomu nevyhnutne predchádzať niekoľko etáp. Podmienkou však je, že program musí byť nejakým spôsobom verejne prezentovaný, teda vyjavený národu, ktorý sa mu má podriadiť, resp. podľa neho „fungovať“. Ak túto oblasť ponímame ako prácu žrecov, tak postup je nasledovný:

  • Akýkoľvek program musí najskôr dozrieť v hlavách (mysliach) skupiny, ktorá ho chce implementovať;
  • Potom sa zhromaždí úzky kruh žrecov, ktorí „namysľujú“ a mentálne vytvárajú energeticko-informačné pole;
  • Aby sa toto energeticko-informačné pole mohlo rozšíriť medzi ľudí, tak táto myšlienka sa musí zverejniť.

Keď je raz program verejne vyhlásený, tak či ho konkrétny jedinec prijíma alebo nie, už sa implementuje v priestore. Preto napríklad Židia musia všetky svoje plány verejne vyhlásiť, lebo to je proste konečné štádium nasadenia psychoprogramu, jeho „oživenia“. Deje sa to zvyčajne – teda implementácia do verejnosti – cez filmy (aj kreslené), hudbu, rozhlas, internet a podobne. Vtedy sa určité špecifické frázy v replikách nahlas hovoria. Napríklad beží normálny dej filmu aj so svojimi zápletkami, ale tu a tam niekde zaznie sakrálna fráza, cez ktorú sa daný, vytvorený mentálny program začne implementovať do každého, kto daný film pozerá. To isté realizujú aj cez piesne a ďalšie médiá. V skutočnosti takéto „hudobné“ skupiny žien a mužov naspievávajú alebo nahovárajú špecifické frázy. Potom každý, kto tieto špecifické repliky počúva sa stáva spolutvorcom mentálneho programu, ktorý do nás implementujú. Táto technológia je prastará a je veľmi prostá – pre tých, ktorí vedia – asi ako varenie kaše. Prebehnú dve-tri etapy a v podstate si podmania okolitý priestor.

Preto aj my pri nadobúdaní nášho priestoru nazad sa musíme rozširovať do obrovskej šírky, aby sme obsiahli celý náš priestor. Keď sa dostatočne rozšírime, tak sme schopní všetky takéto cudzie programy likvidovať – všetky sú totiž zostavené na našu podriadenosť či likvidáciu. Je to tak preto, lebo v J/S všetko závisí od úrovne prístupov, t.j. od tej rozmernosti, v ktorej sa nachádzame.

Ak sa pozrieme povedzme na tých najväčších čiernokňažníkov, šamanov či rabínov s ich Kabbalou, tak tá najvyššia rozmernosť, do ktorej sú schopní sa dostať a z ktorej môžu zostavovať ich mentálne programy je šiesta (6.) rozmernosť. Šamani dokonca sami hovoria, že vystupujú do 6. Neba. Nad 6. Nebo sa nikto z nich nedostane. Presne tak aj Židia, oni tvoria svoje vlastné programy na 6. rozmernosti, nie nad 6. rozmernosťou.

Druhá vec je tá, že oni sú aktuálne v procese zvyšovania kvality svojej krvi – všetci umelci, speváci a pod. majú spravidla matky Židovky. Otcovia im dávajú slovanské meno, obrazy krvi a fyzického tela, ale ich vnútorná štruktúra a podstata tak či onak ostáva židovská. Predpokladajú – preto to robia – že tak dosiahnu vyššie rozmernostné štruktúry. Existujú aj Židia, ktorí dosahujú nad 6. rozmernostnú štruktúru, ale tak či onak nad 9. rozmernostnú štruktúru nikdy nemôžu (nie sú schopní) vystúpiť.

Deviata (9.) rozmernostná štruktúra je hraničnou rozmernostnou štruktúrou pre Zmeskov. Preto aj pri meditáciách, ktoré prebiehali po prenesení energií z nášho Velesturu zaznelo výstražné varovanie: „Bojte sa Zmeskov!“ Židia sú v 6. rozmernosti a Zmeskovia v 9., čo je rozmernostná štruktúra oveľa vyššia. Keď sa „deviatky“ zhromaždia na spoločnú meditáciu, tak dokážu vytvoriť vysokorozmernostný – mocný – mentálny program, ktorý potom spúšťajú na náš národ podľa nám už známej (vyššie uvedenej) technológie. Teda najskôr vytvoria mentálny Obraz, ktorý energeticky nabijú, a potom cez slová, frázy (tzv. kontrolné, ovládacie body) tieto kontrolné, implementačné body verejne ozvučujú v televízii, rádiách, reklamách, hudbe, nápismi na tričkách a pod., čím svoje programy spúšťajú nadol:

All-focus

??? (a čo vlastne kontrolujú na tovare určenom pre mládež naši štátni úradníci medzi poberaním našich daní?)

Ale ak sa my spojíme a začneme kolektívne pracovať cez spoločnú afirmáciu/slovo MY (Národ, Slovieni, Človekovia a pod.), tak automaticky vystupujeme do rozmerností 10-11-12! A to je VŽDY vyššie a viac ako 9. rozmernosť. Teda naša záchrana je jedine v spojení sa dohromady. Naša spása je len a jedine v kolektívnej práci. Dokonca ak človek aj žije na nízkej rozmernostnej úrovni – lebo sa musíme starať o potravu, jesť, kŕmiť deti, platiť dane a poplatky úradníkom (čo je život na 3. Čakre, t.j. v rabskej rovinnosti) – aj tak keď sa zjednotíme, tak automaticky vystupujeme do 10-11-12 rovinnosti. To preto, lebo všetci máme dostatočný potenciál. Tento potenciál nevyužívame keď žijeme na 3. rozmernostnej úrovni. Pri spoločnej práci sa však nám automaticky otvárajú všetky prístupy a v zjednotenom stave všetci vystupujeme do 10-11-12. rozmernosti, odkiaľ už začíname pracovať spoločne. Takto sa poľahky môžeme vysporiadať s programami, ktoré pre nás zostavili zo 6. alebo 9. rozmernosti (preklínaním).

Ak to nerobíme, tak oni pre nás aj tak zostavujú im sa hodiacu reálnosť či Matricu podľa toho, na čo im stačia sily. Potom zostavia systém ovládacích, implementačných bodov, cez ktoré človek vstupuje do ich Matrice.

Na všetko je jednoduchá odpoveď: Čistka, Meditácia. Ak odstránime negatív, tak môžeme vystúpiť vysoko a využívať náš napracovaný potenciál (aj z minulých životov). Inak ostaneme v septiku.

Najskôr teda odstránime individuálny negatív, lebo ten bráni výstupu do vysokej rozmernostnej štruktúry.

Pristavme sa však pri jednom jave. Dnes sa otvára množstvo všakovakých kanálov, pretože každý aj jeden bod v každej z rozmerností môže vysielať svojim kanálom. Preto dnes treba dávať pozor, čo vlastne zachytávame. Mnohí majú „vlastné“ kanály do J/S – čo nie je nič nezvyčajné. Ale aby sme sa dostali tam do Dŕžavy, kde sme kedysi všetci žili, tak musíme nasledovať iba jednu jedinú cestu – Púť Prѣdkωv. Už sme o tom neraz hovorili. Každá púť je cesta z bodu „A“ do bodu „B“. Východzí bod je ten, v ktorom sa nachádzame a cieľový je ten, kde sa chceme dostať. Ak niekde ideme napríklad autom, tak si do navigácie nastavíme presnú adresu – a navigácia nás tam privedie. Ak sa teda chceme dostať nazad do Dŕžavy, tak musíme presne vedieť, ako Dŕžava – t.j. náš bod „B“ – vyzerá. Len tak sa doň môžeme dostať.

Dnes toľko podporované „vlastné názory“ však spravidla vedú každý inde, podporujú sebecký individualizmus a bránia zjednocovaniu. Kultúru Prѣdkωv málokto študuje, čo však znamená, že často nevieme, aká naozaj bola, resp. stále je. Kde sa prejavíme, tam nás Astrál (J/S) nakoniec „doručí“ (čo prehlásim, to aj som/ ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva). Okrem toho hromadne rozšírený „vlastný názor“ spôsobuje, že sa – v zmysle medzinárodného práva – nikdy nezjednotíme, lebo nikdy nenájdeme spoločnú reč. A tak iné etniká preberajú nad nami dohľad – a majú na to právo (Siví a Cigáni). Nedivme sa, že aj naše „slovanské skupiny a akcie“ dnes vedie presne toto iné etnikum… len aby si zaistili našu nezjednotenosť.

„Vlastný názor“ umožňuje vyskočiť do -6. rozmernosti, čo je oblasť Ambícií (alebo svedomitosti). Do ±6. rozmernosti vpúšťajú, ale na dosiahnutie ±9. rozmernosti sú potrebné konkrétne prístupové práva, teda nejaký ďalší vývoj. Spravidla to býva nejaké ďalšie učenie sa, zasväcovanie do nejakých obradov. Či už ide o „+“ alebo „–“ 6. rozmernosť, ak nie sú prístupy, tak ani jedna božská štruktúra (±9) nikoho nevpustí nad tú rozmernosť, v ktorej ho má právo riadiť. Ak sa daná skupina aj klania nejakému Božstvu (kresťania, mohamedáni, krišnaiti, judejci, budhisti…), tak žiadne Božstvo im nikdy nedovolí vystúpiť nad ±6. rozmernosť. Ide o to, že do ±6 sme potrava, nad ±6 sa im stávame seberovní. A aký Boh dopustí, aby z jeho potravy vyrástol ďalší Boh? Ani jedna Božia substancia.

Ak sme sa do nejakej božej štruktúry zasväcovali či dávali súhlas, aby nás daná Božia štruktúra viedla, dávala nám rady, pomáhala nám v nejakých situáciách, tak akékoľvek klaňanie sa, uctievanie či modlitby smerujúce k ±Bohu/ Bohom, božským substanciám majú status prísah. To znamená povolenia či dovolenia, na základe ktorých daní Bohovia majú právo využívať náš vlastný potenciál.

Takto od nás vezmú 100% našej životnej energie, ale napríklad 20-30% z nej použijú na vytvorenie našej špecifickej reálnosti tak, aby sme si nič nevšimli. Ale ďalších 70-80% si vezmú ako „platbu“ pre svoje potreby a na vytvorenie ďalšej špecifickej situácie, pri ktorej sa my budeme znova obracať k tým istým ±Bohom.

Teda programovanie „budúcnosti“ je dávno odladená technológia. Sú však aj také obdobia, kedy sa energie menia tak, že zmena nastáva z „Vyššej Moci“, nie na základe kohosi vôle či nevôle, nech by išlo o akúkoľvek vplyvnú skupinu. A taká doba – Ráno Svaroga – sa už začala.

Teraz si priblížime pre nás nezvyčajný zdroj – americký kreslený seriál The Simpsons. Prečo? Pretože v jednej z jeho epizód sa nielenže objavila – predpoveď – mapa ZSSR, ale dokonca aj dátum, kedy sa to stane realitou. Dôvody zverejnenia tejto predpovede nepoznáme, ale hnutie za obnovu ZSSR pôsobí už roky. Dnes to vyzerá viac ako nepravdepodobné, ale aké pravdepodobné vyzerali svojho času tie predpovede, ktoré sa už splnili? Niektoré z nich si pripomeňme:

V roku 1997 Simpsonovci ukázali „teroristický“ útok na dvojičky v New Yorku, ktorý sa odohral v roku 2001:

V roku 2001 predpovedali vojnu v Sýrii, ktorá sa v skutočnosti začala až v roku 2011:

Na dverách auta je zobrazená vlajka „povstalcov“, ktorá v roku 2001 ešte nebola známa.

V roku 2007 ukázali požiar v Notre Dame de Paris, ktorý „náhodou vypukol“ v apríli 2019:

Vari najzaujímavejšia je predpoveď týkajúca sa prezidenta Trumpa, ktorá bola uverejnená v roku 2002. Udalosť sa odohrala v roku 2017. Tu nielenže presne sedí rozostavenie osôb, ale dokonca aj čiastočné prekrytie Trumpovej ženy na obrázku či osoba vo svetlomodrom odeve v pozadí za saudskoarabským kráľom:

Hoci niekto môže povedať, že ide vyložene o náhody, otvoreným mysliam je jasné, že tvorcovia seriálu nemajú iba prístup k plánom Svetovej vlády, ale aj k technológii, ktorá im umožňuje nahliadať do budúcich udalostí v doslovnom zmysle. Inak sa takéto zhody – aj pri najlepšej vôli – nedajú vysvetliť.

Pre nás je však dôležitý iný rozmer tejto Hry. V 25. sérii, v 22. epizóde ukázali – hoci iba na sekundy – obnovenú mapu ZSSR:

Tu však – pri pozornom pohľade – vidíme, že ZSSR sa neobnoví v pôvodnej zostave. Okrem nej – vrátane Gruzínska, Ukrajiny, pobaltských republík – tu pribudne aj Švédsko, Fínsko a Nórsko. Ale ani to nie je všetko. Jeden z priateľov našej stránky sa na problém pozrel podrobnejšie a všimol si toto:

Z takto chápanej interpretácie by budúca zostava ZSSR obsahovala aj časť našej krajiny – Východné a Stredné Slovensko (prečo by tam nebola bohatá Bratislava je jasné: „Na Východe nič nie je“). Veríme však, že ak tento stav nastane, bude iba prechodný a Tartaria sa nakoniec obnoví v pôvodnej rozlohe.

Tento pohľad však nijako nemení fakt, že Simpsonovci ukázali termín obnovenia ZSSR.

Ale ani toto nie je všetko. Ďalšia epizóda totiž obsahuje aj ukrytú nápovedu o tom, kedy sa tak stane:

Riaditeľ školy spúšťa 79. preteky behu okolo školy. V ďalšom zábere uvidíme pokračovanie nápovedy:

Všimnime si na aké písmená ukazuje chlapec v zábere napravo: „UN“. V angličtine to znamená skratku „United Nations“, t.j. po našom OSN:

Situácia teda nastane, alebo bude oznámená či uznaná v období 79. zasadnutia Valného zhromaždenia alebo Bezpečnostnej rady OSN a na jeho pôde. Je príznačné, že sa to odohrá v čase 79. „pretekov v behu okolo školy“ a na pôde OSN, pretože žiadne zasadnutie OSN v podstate nič nevyrieši, iba účastníci absolvujú „povinné kolečko“ okolo školy. 79. zasadnutie Valného zhromaždenia prebehne v septembri 2024.

Ak sa pozrieme na celú vec logicky, tak existuje pravdepodobnosť, že ku vzniku ZSSR 2.0 dôjde skôr, pričom v roku 2024 sa buď k nemu primknú napríklad škandinávske krajiny, alebo vtedy dôjde proste k jeho oficiálnemu uznaniu. Uvidíme.

Pripomeňme, že seriál Simpsonovci patrí zatiaľ k najspoľahlivejším predpovedateľom budúcnosti. Ale aby sa takáto predpoveď splnila, Svet sa musí veľmi, ale naozaj veľmi zmeniť…

A prečo by sme sa mali primknúť k ZSSR práve my? Teda prečo vieme, ale na akom právnom podklade? Nuž, vec je pomerne jednoduchá. ZSSR – podobne ako ČSSR – právne stále existuje. Odporúčame sa oboznámiť s prednáškou na túto tému, ktorú sme uverejnili v minulom článku. Víťazné Západné mocnosti po Druhej svetovej vojne uznali a zmluvne potvrdili právo ZSSR na pripojenie si území, ktoré vo vojne od fašistov oslobodil. To terajší stav súkromných štátov na území Európy je bezprávie. Nápomocné môžu byť aj texty spomenuté v predchádzajúcom článku – list na Ministerstvo vnútra RF a najmä odpoveď Ministerstva vnútra RF. Podávajú veľmi dôležité právne súvislosti.

Či už sa Simpsonovci mýlia alebo nie bude čo nevidieť jasné. My však nezabúdajme, že momentálne vládnuci systém zameraný na našu likvidáciu máme právo aj možnosť zmeniť. Ale iba za jedinej podmienky – že budeme pracovať na zmene spolu. Inak to nepôjde. Svoj osud držíme vo vlastných rukách. A ako sme už povedali, v tomto prípade je záchrana topiacich sa záležitosťou samotných topiacich sa.

07.10.2019

NAŠI PARTNERI: