NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 1

6. januára 2024 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Nástup nového roku je už tradične obdobím bilancovania minulosti a dávania si všakovakých nových predsavzatí. Ale okrem tých, ktorí svoje plány do budúcnosti pretavujú do konkrétnych predsavzatí, sú aj takí, ktorí nevedia – vplyvom slabej vlastnej mysliacej kapacity – naformulovať vlastnú vôľu do konkrétneho, vlastného predsavzatia pre nový rok, ale iba jednoducho, mechanicky opakujú všakovaké cudzie predpovede a proroctvá. Hoci „diagnóza“ takýchto nie je vždy na prvý pohľad zrejmá, najčastejšie ide o druh, ktorý sa nevie samostatne „odlepiť“ od cudzích „ponúk“ – veď sú také lákavé – a iba ich bezducho opakuje.

Nuž nazrime krátko za záves takýchto javov – v zmysle krátkeho opakovania toho, čomu sa aj tak nepretržite v našich článkoch venujeme.

Úvodný obrázok je veľmi dôležitý. Na poslednom víkende seminára Staroslovienskej Bukvice preberáme základy Svodu Zdravy Perúna. Pred cvičením obrazotvornosti si vytvárame v priestore mysle „vnútornú obrazovku“. Keď ju aktivizujeme, tak je úplne čierna, t.j. čistá, bez cudzích myšlienok – a taká by mala ostať po väčšinu dňa u každého človeka. Čierna obrazovka v skutočnosti odzrkadľuje Prѣstor Tmavej Hmoty, ktorú moderná veda označila ako vákuum. Tmavá Hmota patrí JEDINÉMU RODU. Práve z nej Zlatá Priadka – MAKOŠ – nepretržite tká SVETLÝ VESMÍR – VŠEHOMÍR – vrátanie tiel človeka. Všetko z TMAVEJ HMOTY a utkané MAKOŠOU podlieha ZLATÉMU REZU.

Myšlienkové cvičenie „Tmavá Obrazovka“ sa dá využiť aj inak. Po osvojení si tejto techniky totiž ľahko vidno, keď zhora nadol začnú zostupovať – na vašej obrazovke – cudzie myšlienky. Vyzerá to asi tak, ako onen známy záber zo začiatku prvého filmu Matrix.

Kto ovláda svoju myseľ, tomu nie je problém tieto cudzie myšlienky vo svojej mysli uvidieť a zlikvidovať ich. Cudzie myšlienky nikdy neznamenajú pre nás nič dobrého. Ale pre mnohých sú príťažlivé…

Rozhodnutie koná každý sám. My vždy len dodávame, že za vlastným rozhodnutím si každý neodvratne ťahá osobnú – ale často aj Rodovú – zodpovednosť. Ale kto chce kam – pomôžme mu tam. Oddávanie sa cudzím myšlienkam nie je naša Kultúra. Znamená to, že takýto človek si sám a vedome prepína dvojnú bukvu „N“ svojej vlastnej informačnej matrice do cudzej (nie Našej) oblasti. Dôsledky vždy nasledujú. Svet má štrukturálnu (Obrazovú) podstatu.

ZNANIE je základom každého prvého kroku v Duchovnom vývoji – ale rovnako aj v duchovnej degradácii. Preto je u nás taký dôraz na kombináciu Ѩ-Ѭ-Ѯ! ZNANIE však musí byť – v danej, skúmanej oblasti – ÚPLNÉ, KOMPLETNÉ, nie iba ČIASTOČNÉ!

A ZNANIE nie je ani stav „som všade, preposielam všetko“. Tu len treba doplniť „preposielam“ znamená NEROZMÝŠĽAM VLASTNOU HLAVOU.

KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE.

Seneca

Čo platí už tisícročia.

Oficiálna veda – kedysi sme ju volali dejepis – hovorí, že na naše územie prišli v 8. storočí n.l. dvaja grécki olympionici a „objavili“ nám písmo. Z toho obdobia pochádza aj ďalšia historická „pamiatka“, známa pod menom Proglas (úvod k evanjeliu).

Potom sa akosi „zabudlo“, že nám cudzinci „vyvinuli“ staroslovienčinu a od r. 1850 sa hovorí už nie o „slovienčine“, ale iba „slovenčine“. Prvý raz vôbec možno uvidieť spotvorený názov „slovenčina“ namiesto „slovѣnčina“, a zároveň „sloven“, namiesto pôvodného „Slovѣn“ v knihe lingvistu, jezuitu, katolíckeho popa Martina Hattalu. A aby bolo jasné, kto zadal objednávku, tak príručka slovenčiny (a jej porovnanie s češtinou) je napísaná v latinčine. Očividne preto, aby „chlebodarcovia“ hatlaniny mohli bez problémov overiť, či poslušný psík Hattala ich objednávku splnil podľa zadaných príkazov. Teda nejakých 1 000 rokov po zavedení Bukvice táto – z „milosti“ Vatikánu zase „mizne“ a objavuje sa jezuitská HATLANINA:

Venovaná patričným jezuitským dozorujúcim autoritám.

Na jednej z úvodných strán je hneď vidno, že na Slovѣnsku sme vtedy ešte hovorili rusky, t.j. v dnešnom ponímaní rusínsky – stačí si prečítať pár slov (nie latinských):

Okrem pokusu o maximálnu likvidáciu dvojhlások vidno aj iné stopy likvidácie starých slov.

Očividne sme vtedy ešte používali slovo RAZUM, z ktorého hneď vytvorili rozum. Prečo? Nuž, z pohľadu Bukvice možno ľahko odpovedať. Ale patrí to do tej kategórie, kde aj MARA (dnes Mora), či MAKOŠ (pokúsili sa ju preformátovať na Mokoš).

MARA je v starom jazyku MAť RA. Pridaním –VA vzniká MARAVA. Prípona –VA znamená (detaily na kurzoch) „ZDROJ HLBOKEJ MÚDROSTI“. Zmenou MARAVA na Morava sa MAŤ zmenila na Mojžiša (t.j. ide o komponent zavedenia biblického projektu). Teda namiesto SVETLEJ MATKY – ZDROJA HLBOKEJ MÚDROSTI – to presunuli do úplne iného energetického kanálu – kanálu Smrti, keďže MOR je smrť a Mojžiša ani netreba komentovať.

Ten istý rukopis je aj MAKOŠ. Je to MAť KOvŠa. Kovš je „žufana“, naberačka čistej vody – a tak aj vyzerá súhvezdie, ktoré dnes označujeme ako Malý Voz. Stačí zapnúť obrazotvornosť. Ako predtým, aj tu zámenou MAtere sledovali napojenie na biblický projekt (MOjžiša). Ale u MAKOŠE má jej Meno ešte aj ďalší význam – ukazuje na tvoriacu Silu Všehomíru, ktorá tvorí všetko viditeľné aj neviditeľné (ale podliehajúce zlatému rezu) z kombinácie Živlov. Meno tejto Energie môžeme napísať aj v zhode s farebnými vlastnosťami Živlov takto:

МАКWШЬ

Takže riadenie Obrazov z pohľadu Živlov: Sila nevytvorená človekom – pomocou Najvyšších Konov Všehomíru – tvorí Vzduchom a Vodou. Zem je kombináciou všetkých troch Živlov, takže v MENE MAKOŠ je úplná informácia o riadenom, budovateľskom pôsobení všetkých Živlov vo Všehomíre.

Kto dáva prednosť svietivým stĺpčekom obrazovky Matrixu pred prácou s vlastnou mysľou, tomu je jedno či Slovѣn alebo sloven, MARAVA či morava, MAKOŠ či mokoš. Nechajme ich tam, kde sú – vybrali si sami. Najčastejšie sú to tí, ktorí sú „všade“ (a preto nie sú nikde). Platí však, že všetko, čo vytvorí myseľ existuje – teda každý si sám vyberá, kde žije, ale to hlavne znamená – čo s ním bude potom!

Na internete sme našli zaujímavý citát, asi v tomto zmysle. Ak sa stretávaš s tromi miliardármi – staneš sa štvrtým. Ak sa stretávaš s tromi šťastnými – staneš sa štvrtým. Ak sa stretávaš s tromi múdrymi – staneš sa štvrtým. Ale ak sa stretávaš s dvomi hlupákmi – staneš sa TRETÍM!

Idioti sa odvolávajú iba na materiálne znalosti exaktnej vedy, v ktorej však neraz dosahujú skutočné majstrovstvo. O tomto hovorí známy Zenonov paradox o pretekoch Achilesa s korytnačkou. Ide proste o vyjadrenie dvojnej podstaty človeka – nie príklad absurdnej prešpekulovanosti. Človek môže dosiahnuť v materiálnom svete tú najvyššiu formu a zručnosti, ale vývoj Ducha je to, prečo sme sa narodili. Žiaden super elitný bežec fyzicky nepredbehne duchovný vývoj mysle. Tá sa preto – u mnohých ľudí – oproti fyzickému úsiliu hýbe iba ako korytnačka oproti najlepšiemu šprintérovi. Ale myseľ je tá, ktorá nakoniec ostáva – a ako ju kto „vytrénoval“, tak aj po smrti bude „pretekať ďalej“…

Často nám hovoria, že všetko sa musí prejaviť v materiálnom svete – ale my hovoríme, že nielen musí, ale sa aj prejavuje. Akurát, že málokto vie načo sa pozerať a už vôbec nerozumie tomu, čo vidí. Koľkokrát každý videl kosiť trávniky v lete? Vynášajú z nich celé fúry pokosenej trávy. Ale ak by striktne platili IBA tie fyzikálne zákony, na ktoré sa exaktní materialisti odvolávajú, tak prečo nikdy neodbúda zem spod trávnika? Veď ak sa táto premieňa na trávu – zákon zachovania energie – tak zemi musí ubúdať – ale ľahko možno zistiť, že nič také sa nedeje.

Sú teda aj iné energetické zdroje ako vyložene materialistické…

Ak nám zaviedol hatlaninu jezuita, znamená to, že ide o zákerný plán. Ale to zároveň ukazuje, že musí ísť o veľa, lebo jezuiti nikdy nemrhajú energiou len tak, prenič-zanič. A zároveň sú aj majstrami Kabbaly. Kabbala je základom prejaveného okultizmu v západnom svete, pričom v súčasnosti na nej stále „beží“ praktická mágia, ktorá čerpá z kabbalistickej démonológie. A prejavila sa táto kombinácia už niekedy u nás?

Posledné voľby do Národnej rady SR boli uskutočnené 30.09.2023. Kabbalistická astrológia používa svoje označenia (mená) démonických štruktúr. V tejto oblasti existuje dosť veľa verzií, my použijeme konkrétny kabbalistický zdroj pochádzajúci z Paríža.

Obloha nad nami pokrýva 360° – plný kruh. Celý kruh je delený na 72 dielov po 5°. Každý dielik patrí jednému démonovi, t.j. je pod jeho kontrolou – ak kabbalista vie, ako ho vzývať. Ale toto kabbalisti vedia naozaj dobre.

Teda tí, ktorí „obsadili“ ako privilegovaní riadiace posty najmä v slovanských národoch, nikdy nestanovujú dátumy všetkých dôležitých udalostí len tak, náhodne. To len naivní všadeboli/truhlíkovia/Hujeri si myslia, že všetkému rozumejú… veď predsa strkajú nos do všetkého. Akurát že iba povrchovo. Na iné nieto času…

  1. september tiež – očividne – nebol stanovený ako termín volieb náhodne. A tak sa pozrime, do akého časopriestoru – t.j. pod aké démonické sily – sa pokúsil nás „nainštalovať“ termín volieb:

Obdobie od (26-30).09. patrí pod 39. démona Rechajola (191-195)°, od 30. septembra začína pôsobenie 40. démona Jejazela (196-200)°. Pôsobenie 39. démona spadá pod 30. žalm; pôsobenie 40. démona opisuje žalm 88, verš 15.

Charakteristická sféra pôsobenia démona Rechajola: mŕtva zem, zem ako prekliata, zabíjanie detí, zabíjanie otcov(!);

Charakteristická sféra pôsobenia démona Jejazela: ovplyvňuje duchov temnoty a tých, ktorí rozdeľujú spoločnosť(!).

Nuž komu bol výhodný termín volieb pod takýmito energiami?

Nevyšlo to preto, lebo sme dokázali vystavať dostatočne silnú pyramídu zo psychickej energie na ochranu nášho Národa. To je hlavná úloha seminárov Metafyziky.

Možno na to pozrieť aj tak, že snahou poverenejrezidentky bolo čo najviac priblížiť voľby k termínu vypršania dohody s Američanmi, ktorým koncom januára 2024 končí kontrakt o prenájme našich letísk. Podpísala ju iba ona bez schválenia parlamentu. Ak ju Ficova vláda nepredĺži – ak dodrží slovo, že ukrajinský konflikt nemá vojenské riešenie – tak neuvrhne SR do nebezpečenstva, že z nášho územia by štartovali F16 s cieľom útočiť na ruskú armádu. Za také niečo – Rusko to neraz zdôraznilo – sa takéto letiská stanú legitímnym cieľom pre ruskú armádu. A bude to v súlade s medzinárodným právom!

Ostávame pod nadvládou démonov, alebo už nad nami vychádza Nové Slnko?

Uvidíme čoskoro!

06.01.2024

NAŠI PARTNERI: