ÉRA PODVODU

31. decembra 2022 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Okolo nás sa rozbehla agresívna propaganda „staroverca“ Paramonova. Internet je zaplavený množstvom jeho videí, ktorých cieľom – nemožno povedať inak – je iba magorizácia slovanského etnika, a to aj za hranicou Ruska.

Našinec má už dosť demokracie a všetkých jej „výdobytkov“, zakúsili sme ich od rozbitia socialistického systému viac než dosť.

A tak sa dnes otvorila cesta pre ďalší extrém, a síce pre to, že všetko, čo prichádza z Ruska, či je v ruskom jazyku je pravda pravdúca… nepodliehajte ilúziám. Klamať sa dá v každom jazyku, ruština nie je výnimkou.

Akýkoľvek vatikánsky Rád – Hospitalierov nevynímajúc – bol vždy zameraný na likvidáciu našich Prҍdkov a našej Kultúry. Veď hlavne o tom boli križiacke výpravy. Okrem toho – ďalšia špecialita Paramonova – sa odvoláva na kráľa Šalamúna. Asi mu nestihli vysvetliť, že ŽIADEN staroverec sa nikdy nemôže dať do spolku s tými, ktorí stáli za likvidáciou našich Prҍdkov – a tu si stačí prečítať Starý Zákon.

Takže Vatikán sa odrazu rozhodol nám pomôcť..?

Zlatý Vek nie je Zlatá Éra, kde predpokladajú zachovať rovnaký stav vecí ako v demokracii, akurát miesto „Fiat Money“ – teda peňazí – budeme používať zlato. Nehľadiac na to, že ak dostal na odvrátenie tragédií pre človečenstvo (viac vo videu) 11 500 ton „bankového zlata a platiny“ (citácia Pramonova), tak načo lanári naivných do podielového družstva? Okrem iného, v Rusku sa vyťaží ročne STO TON zlata. Teda koľko rokov ťažili a ťažili, len aby potešili Paramonova?

Treba naozaj VEĽMI MÁLO VEDIEŤ (a to rozhodne nie je prípad starovercov zo Sibíri ani Slovѣnov), aby človek bral takéto niečo vážne.

Zachovajme Zdravomyslie a nebuďme naivní. Vždy sa držme Zdravomyslia.

Nedajte sa pomýliť ani tým, že prebral našu slovnú zásobu. Veď práve jezuiti hovoria, že „účel svätí prostriedky“ a „Neoklameš“ nepatrí medzi Desatoro prikázaní. Teda klamúci jezuita neporušuje biblický Zákon. Preto výstižnejšie bude hovoriť nie o „Zlatej Ére“, ale o „Ére podvodu“.

VIDEO

31.12.2022

NAŠI PARTNERI: