NEZNÁME ZNÁMO

20. decembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V našej Tradícii v tomto období slávime Sviatok Koľadu, ktorý dnešná spoločnosť pozná pod názvom zimný slnovrat. Od tohto dňa začína Jarilo Slnko silnieť a dni sa predlžovať. Preto tento sviatok ponímame aj ako príchod nového Slnka.

Nové Slnko prináša nové Energie a nové Energie nás posúvajú do novej fázy Reálnosti. A to platí obzvlášť v tomto období, v podstate v predvečer Nového, t.j. Zlatého Vѣku. Ale – ako často zdôrazňuje Hlava Starovercov – všetko nové je iba dobre zabudnuté staré. A vo Vesmíre má všetko cyklický charakter, hoci nakoniec vždy príde vyvrcholenie. To môže mať podobu ukončenia a obnovenia v postate rovnakého cyklu (aj keď v skutočnosti neexistujú dva úplne rovnaké Časopriestory, keďže už Životná Energia v každej našej bunke je po vyčerpaní jedného dňa na druhý deň doplnená úplne novou – ak je nepoškodená Informačná Matrica…), ale aj podobu ukončenia jednej vývojovej etapy a postup na novú úroveň. A toto je nami očakávaný prípad.

Tu sa môžeme odvolať na prastaré indické proroctvo – ktoré sme uverejnili pred viacerými rokmi – ale ktoré sa očividne blíži k naplneniu.

Jednou z očakávaných udalostí je aj zánik starého mocenského systému nášho sveta. Už dávno je očakávaný rozpad hlavného žalárnika sveta – USA. A tu hľa, na obdobie viac menej vymedzené zmieneným starým proroctvom prichádza nový americký film s názvom CIVIL WAR, t.j. Občianska vojna. Príchod do kín predpokladajú na jar 2024, teda do polroka môže byť aj v našich kinách. Trailer si možno pozrieť už dnes:

Prečo nás tento film zaujal? Podľa údajov z trailera totiž ide o vojnu medzi „západnými“ vojskami a Washingtonom D.C. Pod západnými vojskami figurujú armády Texasu a Kalifornie, ku ktorým sa pridala aj Florida. To všetko sú štáty, do ktorých dnes dennodenne pribúda tisícky utečencov z Mexika a Bidenova vláda nerobí – okrem financovania bratovražednej vojny na Ukrajine a dnes už aj Izraela – NIČ. Podľa niektorých útržkov textu možno predpokladať, že film v princípe obsahuje aj skryté narážky na situáciu na Ukrajine. Americký prezident v prejave síce hovorí, že „západné vojská“ utrpeli drvivú porážku (v štýle ako západné médiá podávajú dezinformácie o situácii na Ukrajine a vôbec ohľadom postupu ruských vojsk), ale zároveň vidno, ako oslobodzovacia armáda obsadila Biely dom a ťahá prezidenta za nohu spod jeho pracovného stola v Oválnom kabinete…

Pád starého, nespravodlivého a krvilačného sveta nie je možný bez pádu Impéria Zla – USA. To – samozrejme – neznamená, že všetci Američania sú zlí. Všetko však riadi „Privilegovaný Národ“ v zmysle medzinárodného práva. A – kto už pobýval v Texase – pre toho nie je tajomstvom, že nevôľa až odpor Texasanov voči centrálnej vláde vo Washingtone D.C. bola silná už začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Aspoň taká je naša osobná skúsenosť. Nuž a odvtedy sa veci tam neposunuli k lepšiemu.

Hlavnými argumentami Texasanov – podľa našej osobnej skúsenosti – sú neodškriepiteľné fakty. Najsilnejšími štátmi Únie sú Texas, Kalifornia a New York. Texas má ropu, ktorá by stačila plne pokryť jeho vlastnú spotrebu. Kalifornia má zlato a New York financie. Ale na všetky tieto – dominantné – štáty uvalil Washington najvyššie federálne dane. Texasanom sa – okrem iného – nepáči, že za ich peniaze Washington financuje okolo 1 000 vojenských základní po celom svete, s ktorými nemá bežný Texasan nič spoločné. Tak teda prečo má financovať avantúry Washingtonu? A navyše do Texasu práve federálna vláda vpúšťa tisícky migrantov, ktorí dostavajú podporu rovnako z prostriedkov, ktoré (nútene) odviedol ten istý bežný Texasan.

V USA používajú termín „inside the beltway“, ktorý je inak veľmi výstižný:

Teda federálna vláda vo Washingtone má svoj svet a záujmy „vnútri beltway“, t.j. vnútri diaľničného pásu, ktorý ako „opasok“ opásal centrum rozhodovania o USA. Ale problém je „iba“ v tom, že ciele a zámery vnútri diaľničného prstenca nehľadia na potreby tých, ktorí žijú „zvonku“ diaľničného prstenca okolo hlavného mesta. Akurát že „zvonku“ je celé zvyšné USA…

V podstate takýto postup platí pre všetky demokracie sveta – veď všade sa ukotvila piata kolóna. A teda si pripomeňme ešte jeden fakt. Vďaka politike HLAVNÉHO MESTA (nemýľme si ich s rodenými Bratislavčanmi) je bezhraničná podpora Cigánov. Dnes ich máme na Slovensku 1,2 milióna, pričom v roku 1995 ich bolo ešte „iba“ 750 000 (údaj slovenského štatistického úradu). Dnes už oficiálne štatistiky uvádzajú, že napríklad okres Kežmarok má 53% Cigánov. Pre porovnanie si uveďme, že vo viac ako 40 miliónovom Poľsku je iba niečo do 50 000 Cigánov a v Rusku – na celé územie – niečo okolo 150 000. Stačí či nestačí na zamyslenie?

Nie náhodou je na Slovensku najsilnejšia mágia práve cigánska.

Teda až ich začnú Bratislavčania stretávať na bratislavských uliciach v takom počte, ako to je dnes reálne napríklad v okrese Kežmarok, tak (zvyškové) obyvateľstvo Bratislavy slovanského pôvodu už bude iba žalostnou menšinou…

Ak teda niekto pred voľbami „zatiahne“ do hlasovania Cigánov, tak pri takom ich počte môže zásadne ovplyvniť výsledky každých volieb.

Nuž a ešte slovo k premenovaniu OĽANO na SLOVENSKO. Pre našinca znalého pravidiel Jemnohmotného Sveta je vec priehľadná. Vzhľadom na nepriazeň väčšiny obyvateľstva našej krajiny voči tejto politickej skupine bude práve táto väčšina nadávať a preklínať… Slovensko. Tak hore – v J/H Svete – posudzujú fakty, nie slovné hračky. Nadávate na Slovensko? V poriadku, zlikvidujeme Slovensko. Toto využíva ČIERNA MÁGIA. A to tu máme ešte ďalší magický subjekt – Pro(A)gresívne Slovensko. Dávajme si teda pozor, na čo nadávame. Oni vedia čo robia…

Štartovacou čiarou do našej Kultúry je Staroslovienska Bukvica vo verzii Rána Svaroga. Nejde o nič nové, iba o postupné prinavracanie „dobre zabudnutého starého“ (preto verzia Rána Svaroga). Už poradie bukvíc nie je náhodné. Každá bukvica podľa svojej polohy zodpovedá konkrétnemu Symbolu (Obrazu), pričom 27 z nich má aj číselnú hodnotu a 22 zvyšných zase predstavuje Mosty spájajúce Lúče (Čísla, t.j. zdroje Životnej Energie). Podľa toho, aké bukvice použijeme v slove sa aktivizujú aj dané prepojenia v Číslove, t.j. každé slovo má vlastný, neopakovateľný Hieroglyf, t.j. grafický Obraz slova. Dva úplne rovnané (synonymá) slová sotva vo vesmíre existujú. To už je iba dezinformačná kampaň lingvistov.

Teda každá slovienska bukva odovzdáva niekoľko kvalít: bukvu (grafému), zvuk (fonému), niektoré Číslo (v troch úrovniach: Človek, Kosmos, Čas), ale hlavne Obraz so 49 hranami (t.j. Symbol so štruktúrou 49 prepojení). V podstate existujú aj ďalšie, „vnorené“ informačné úrovne, ale toto na opis stačí. Teda kombinovať slovienske bukvy znamená kombinovať Čísla, Mosty a Obrazy.

Každá bukva je známou mohutnosťou, t.j. známou Silou či Energiou, priamo či nepriamo spojenou jemnohmotným kanálom so Silami a Energiami Všehomíru. Tieto Sily a Energie sa rozprestierajú vo Svetoch Navi aj Javi, či inak aj vo svete fyzickom, astrálnom a psychickom. Ak by sme sa zamerali na štruktúru Centier Vedomia Človeka, tak ide o Zlatú, Medenú a Striebornú Ríšu, ktoré niektoré tradičné zdroje označujú ako centrá Sily Mravnej (Zlatá Ríša), Psychickej (Medená) a Fyzickej (Strieborná). Teda každá bukva je vysielacím aj prijímacím bodom množstva vzájomných vzťahov a podobností.

Následkom tohto všetkého je kombinovanie slovienskych (t.j. prvobytných) slov pôsobenie (programovanie) na samotný Vesmír. Preto je potrebné používať správne slová, význam ktorých nám je známy.

Obrazovosť nášho písomného systému pochádza z prvobytných Rún, z runického zobrazenia slova, ktoré NEMÁ ani koreň, ani príponu či predponu. Je iba a výlučne OBRAZOM Runy spojeným v jedno s ďalšími Runami. Tento fakt potvrdzuje aj Jonáš Záborský v knihe DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH z roku 1875, pričom zverejnená bola až r. 2012 [str. 19]:

Potom obrátil pozor na zanedbaných Slovanov. Poneváč užívali nemotorné Runy, usporiadal pre nich o r. 855 písmo, zo všetkých prítomných najdokonalejšie, duchu slovančiny najprimerenejšie.

Systém Bukvice Slovienorusov-Rusínov je Obrazovým systémom, ktorý lingvisti – nevedome či systematicky úmyselne – ignorujú. Ale žiaden div – veď práve o to pri vytvorení hattalaniny/hatlaniny išlo. Bukvica je sama osebe zložitým systémom, ale je to zároveň kľúč k pochopeniu NAŠEJ vlastnej Tradície, Tradície Našich Prѣdkov. Napriek tomu sa telegraficky zmienime o jednom, akosi „zabudnutom“ aspekte:

V systéme Bukvice existujú o.i. tzv. dvojité bukvy. Preto dvojité, lebo na základe ich použitia môžu viesť k dobrým, alebo zlým výsledkom. Tu hneď opakujeme, že termíny „dobrý/zlý“ sú termíny relatívne, t.j. vzťahujeme ich iba interne na našu Kultúru. Veď čo je dobré pre líšku je sotva dobré pre zajaca. Ak sme vnútri „Nášho“, tak majú záväzný význam:

Bukvy v stredovom stĺpci Matrice Bukvice predstavujú samotnú oporu nášho energeticko-informačného systému, t.j. čakry. Preto ich je 7, lebo Svet Javi je umiestnený na prvých siedmych dimenziách. Každá čakra je napojená na zodpovedajúcu čakrálnu štruktúru, t.j. na jednu dimenziu. Priestor nad siedmou čakrou je už priestorom navným.

Tieto čakry, stĺpcovito umiestnené nad sebou predstavujú hlavnú energetickú líniu človeka, po ktorej by malo vystupovať nahor vedomie človeka – ak je myseľ v stave Tu a Teraz. Teda hoci každá dimenzia (spolu sedem vo Svete Javi) má nekonečný počet bodov, t.j. vstupných otvorov do konkrétnych kanálov, vedúcich do konkrétnych miest vo Vesmíre – Svetlom aj Temnom – Duchovný vývoj je výlučne výstup nahor. Teda to je „šachta“, v ktorej by malo naše vedomie väčšinu dňa byť.

Vedomie je v prípade človeka Živatma, v prípade nečlovekov energetický koncentrát. Každá energia – ak dosiahne jej koncentrácia kritické množstvo – nadobudne vedomie samoexistencie. Teda – a to patrí k našej tradícii – nie každý humanoid je človek. Románovo to výstižne zobrazil veľký mystik Bulgakov v diele Sabačie srdce. Sabačie preto, lebo „sabaka“ má dve nohy a pes štyri…

Hoci parametre umožňujúce aktívne podporiť hľadanie cesty po Vektore vývoja nahor sú Obrazovo k dispozícii po troch bukvách naľavo aj napravo od hlavnej, centrálnej bukvy, s Obrazmi treba pracovať obojstranným čítaním (dvukoriaď). Teda Matrica Bukvice zobrazuje Obrazové súvislosti, nie priestorové – v zmysle známeho zobrazenia štruktúry človeka:

V princípe vedomie človeka sa môže presúvať aj vodorovne, t.j. vnútri tej istej dimenzie. Horizontálna štruktúra biopoľa človeka je však delená na prednú a zadnú časť, aj keď nie priamkou (vo vesmíre neexistujú):

Len zopakujme, že v každej dimenzii je NEKONEČNÝ počet kanálov vedúcich do nekonečného počtu priestorov v rôznych častiach Vesmíru, či aj do iných Vesmírov. Teda na „preskúmanie“ všetkých nekonečných priestorov by bol potrebný nekonečný počet reinkarnácií – a tie v žiadnom prípade nie sú nekonečné, pretože každá Hra raz skončí, aj keď môže trvať miliardy rokov.

Prvá čakra a čakrálna štruktúra je priestorom, do ktorého vstupuje/materializuje sa Duša pri počatí. V tradícii sa zobrazuje čiernou farbou, pretože to je nekonečný Priestor Tmavej Hmoty patriacej Jedinému Rodu. Duša má základnú vlastnosť BUDOVANIE, a teda z tohto bodu si postupne buduje telo, ktoré je na mieru potrebám jej konkrétnej reinkarnácie (bukva W).

Čakra nad Dušou (ψ) má meno EVOLÚCIA (Ѥ). Obraz neomylne poukazuje na skutočnosť, že hlavnou úlohou zhmotnenej Duše (t.j. Ducha a teda Živatmy) je Evolúcia, t.j. vektor vývoja nahor, do Nebies. Evolúcia je ale zároveň Druhou čakrou, t.j. čakrou v priestore reprodukčných orgánov človeka, teda orgánov zodpovedajúcich za zachovanie Rodu vo Svete Javi. A tu už neraz dochádza k rôznym ponímaniam jednoduchého faktu.

Až Metafyzika nám dala možnosť plne pochopiť tieto dôležité súvislosti. Do nášho sveta sa reinkarnujú muži aj ženy. V Číslove vidíme, že ľavá strana nášho energeticko-informačného systému je ženská Ipostáza, t.j. MAKOŠ a pravou stranou je mužská Ipostáza, t.j. JEDINÝ ROD. To treba mať na pamäti, lebo každý z nás – človekov – je  prvobytne buď mužskou, alebo ženskou Ipostázou (t.j. prejavením) Čiastočky Stvoriteľa (Živatmou). Počas mnohých reinkarnácií môžeme „dočasne“ – v rámci niektorej reinkarnácie – nadobúdať mužské alebo ženské prejavenie, ale principiálnou Ipostázou ostávame naveky – teda v danom Vesmíre.

Ďalej platí, že žena prichádza do Hry BEZ KARMY, teda jej jedinou úlohou je podporiť vyvoleného muža, aby on mohol splniť svoju inkarnačnú misiu. Okrem iného zabezpečuje pokračovanie Rodu svojho muža. Ak žena začne „riadiť“ – naberá karmu, ktorú bude treba odrábať…

Muž prichádza do Hry s konkrétnou MISIOU, t.j. úlohou, na splnenie ktorej potrebuje o.i. aj energetickú ochranu vyvolenej ženy.

Z tohto rozdielu vyplýva mnoho nedorozumení medzi mužmi a ženami. Ak si priblížime našu starú tradíciu, tak dieťa prechádzalo vo veku 12 rokov Obradom menorečenia. Od tohto veku sa už výchova delila na chlapcov a dievčatá, pričom každý bol v zmysle prastarej tradície vedený k osvojovaniu si potrebných znalostí či zručností. Chlapci odchádzali vo veku 16 rokov na 5 ročnú službu k vojsku. Za toto obdobie plne vnikli do tajov vojenského umenia – od disciplíny, vzájomnej pomoci v jednotke, ovládania všetkých druhov zbraní a vôbec všetkého, čo muž potrebuje ovládať. Do ostrých bojov neboli nasadzovaní. Vo veku 21 rokov skončila príprava a z chlapca sa stal muž. V tomto veku aj zakladali svoje vlastné rodiny, a teda plnili svoju povinnosť voči Rodu.

A tu prichádzame k podstate. Kým poslaním ženy je rodiť deti a starať sa o rodinu, muž – síce má byť otcom – ale hlavne musí hľadať cestičky k naplneniu misie. Inými slovami – iba robiť deti nestačí.

Ak chlapec začne spávať s dievčatami veľmi skoro, tak hrozí, že sex sa preň stane tým hlavným, prečo žije. Kým žena je v tomto stave maximálne spokojná – jej úlohou je v prvom rade rodiť deti – tak muž má najskôr hľadať cestu k zavŕšeniu svojho Duchovného vývoja. Ale ak veľmi skoro začne so sexom, tak spravidla sa plne vtiahne do jeho energií – a neostane síl na výstup nahor. Všetka energia bude totiž spotrebovaná na sexuálnu aktivitu. A ak minieme palivo, tak nahor nevyletíme.

Preto muži až po dovŕšení 21 rokov.

Dievčatám to v podstate nevadí – v rámci dnešnej nevedomosti cítia, že oni svoju úlohu plnia. A potom riadia chlapcov tak, aby boli v každom ohľade uspokojené. Tu však hrozí, že nevedome zablokujú vývoj svojho partnera.

A to ešte ak k takýmto kontaktom dôjde pred vekom aspoň 18 rokov, tak asi každý vie, že „prvé lásky“ nie vždy vydržia dlho. Ale po rozchode bývalí partneri už spravidla chcú pokračovať v nadobudnutých „skúsenostiach“ (veď sú aj iné dievčatá, či naopak – iní chlapci) a na to – z pohľadu plnenia misie – doplácajú muži. Žena si „svoje“ plní (o čom niet pochýb).

Na nebezpečenstvo premrhania životnej energie na sex namiesto vývoja v skorej mladosti upozorňoval vo videu aj ruský generál KGB Ratnikov, ktorý sa zaoberal „psí technológiami“ ešte za ZSSR. Rovno hovorí, že ak sa sexom veľmi skoro za mladi vymíňa energia, tak jej neostane na vývoj rozumových schopností… ale detí môže byť veľa…

Samozrejme, že hovoríme o mladom veku, nie o zrelej dospelosti.

Teda preto „dvojná“ bukva Ѥ. Evolúciu možno podporiť, ale možno ju aj zablokovať. A ešte je to inak v prípade muža a v prípade ženy. Tragédia je často v tom, že nejde o nepriateľov, ale výsledok – pri pohľade z J/H Sveta – je jednoznačný  splnil či nesplnil misiu (nesplnenie je zlyhanie reinkarnácie, tretia možnosť neexistuje).

Priblížme si ešte čakru Štít (Щ) nad Evolúciou. Hneď z názvu je jasné (preto jej zmenili Meno), že Život máme povinnosť brániť aj so zbraňou v ruke (iba nám cudzie kresťanstvo zaviedlo „odpúšťajte nepriateľom“, t.j. nech si robia s nami čo chcú). Presun vedomia (Živatmy) do kladných priestorov je spojený so zdravým životným štýlom – na čom nie je nič zlého. Je tu však aj nebezpečenstvo „dvojnosti“. Trvalá koncentrácia napríklad na „zdravú výživu“ síce nie je nič zlé, ale ak taký človek zanechá Vektor nahor, tak ostatne chytený v pasci „zdravej výživy“. Tá síce predĺži Život, ale vyblokuje plnenie misie – a to je zase zlyhanie.

V podstate je jedno, či človek presunie vedomie do oblasti zdravého životného štýlu alebo strachu o existenciu (záporná časť) – výsledok je rovnaký, teda zastavenie plnenia reinkarnačnej úlohy, t.j. zlyhanie.

Nuž, kontrola nad kurzom plnenia si reinkarnačnej úlohy je stavom dynamickým, t.j. prebieha 24 hodín do dňa, 7 dní do týždňa…

20.12.2021

NAŠI PARTNERI: