ŠKÁLA SMRTI

30. decembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Život okolo nás je plný tajomstiev a záhad. Bežný človek sa zvyčajne nezaoberá rozdielom medzi nimi. Ba dokonca, často si myslí, že sa jedná o jedno a to isté. Nuž áno, hatlaninoví jezuiti/lingvisti/sloveni to presne tak aj chceli. Aby sme stratili možnosť priamo riadiť Vesmír vlastnými príkazmi, tak v prvom rade urobili všetko preto, aby maximálne znefunkčnili náš jazyk.

Absolventi seminárov Bukvice Slovienorusov-Rusínov mohli vniknúť do jej podstaty, takže vedia, že dve slová sú vtedy a len vtedy identické, ak majú identickú údelnú váhu. Tu však hneď dodajme, že hoci informácia o tejto technike sa u Starovercov zachovala, bola – ako daň zo to, že prežila – „upravená“. Z Bukvice Rána Svaroga vieme, že údelná váha sa určuje na troch – nie jednej – úrovni. Hoci v praxi na rýchlu orientáciu to stačí, podstata je trojjediná – princíp Triglavu. Dve slová sú iba vtedy identické, ak majú rovnakú údelnú váhu na úrovni nielen Človeka, ale aj Kosmosu a Času.

A okrem toho stále platí, že podstata sveta je štrukturálna.

Záhada je to, čo „neočakávane“ vyrieši či vysvetlí jeden konkrétny problém. Spravidla ide o jav, ktorý „odporuje“ všeobecne prijatým fyzikálnym zákonom. Napriek tomu však funguje. Ovládnutie a využitie záhady sa nám hlboko vryje do pamäti a poskytne nám „nádych nadprirodzena“. Záhadu vám môže vysvetliť niekto, kto ju pozná a tým vám otvorí možnosť ju využívať.

Zvládnutie tajomstva si vyžaduje dlhodobé, často celoživotné, úsilie. Človek sa do hlbín tajomstiev dostáva ťažko a prácne, nič nedostane zadarmo. Nakoniec však ovládne taký priestor, že okolitý svet s jeho kolotočom peňazí, závistlivosti a zákerností prestane byť dôležitý.

Rozdiel medzi záhadou a tajomstvom je teda ten, že zvládnutie záhady nevyžaduje žiadnu systematickú činnosť, často sa k nej môže človek dostať ako „slepá kura k zrnu“. Využitie záhady teda nevyžaduje zmenu v spôsobe života. Človek ju môže – ako akési kuriózne čudo – v prípade potreby využiť, ale inak sa zase môže vrhnúť do sveta peňazí, lží a klamstiev.

Zvládnutie tajomstva nemožno nadobudnúť „darom“. Je výsledkom dlhodobého, celoživotného snaženia. Tajomstvo vždy zmení správanie sa človeka. Človek jednoducho už nemôže ostať takým, akým bol predtým.

Nuž a tu možno učiniť dôležitý krôčik k sebapoznaniu. Stačí nám nejaká rukolapná, povrchová záhada – aby sme boli zaujímaví – alebo ideme do hĺbok tajomstiev..?

Základným zameraním tradičného, slovanského Ingliizmu – dnes ho voláme zrozumiteľnejšie Metafyzika – je práca s Prvobytnými Silami a Energiami Vesmíru. Najefektívnejšia práca je vystúpenie minimálne do 16. dimenzie – nad 12-rozmernú Hru – a vytváranie programov pre našu vlastnú budúcnosť, pre budúcnosť našich detí a vnúčat. Túto prácu konáme v stave spoločných meditácií pod vedením Vedmy a v otvorenom kanály Školy Našich Rodov, ktorá je ďaleko-vysoko nad Nebesami, teda nad 256. dimenziou (tam začína Svarga, t.j. Nebesia).

A tu sa – na naše nemalé prekvapenie – začali objavovať akési „odborné“ stanoviská, že to, čo robíme je hypnóza. Nuž, malé vedomie vysoko nedoskáče. Pozrime sa však na to trochu bližšie. Iba trochu, nestojí nám za to sa zase ponoriť do ďalšej dezinformácie. Účinky meditácie si na vlastnej koži overuje každý účastník kurzu, ale zamieňať vysokovibračný kanál nad Nebesia za nízkovibračnú hypnózu môže iba nízkovibračná myseľ. Nuž, ako v starom prísloví – vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. To je údel tých, ktorí nedovidia „za plot“. Zato však veľmi často majú pred aj za menom nejeden akademický titul…

Už Einsteinovi sa pripisuje citát, že pre oficiálnu vedu sú najväčším nebezpečenstvom entuziastickí amatéri. Profesionálny, diplomovaný vedec totiž – na základe svojho exaktného vzdelania – vie, že niečo sa proste nedá, ale amatér to nevie a urobí to.

A my už vieme, že do oficiálnej verzie dejín – histórie – sa investovalo toľko peňazí a úsilia, že ak sa objaví DÔKAZ (nie špekulácia), vyvracajúci oficiálnu verziu – tým horšie pre dôkaz.

Slovanská Metafyzika pre Život nemá nič do činenia so žiadnym druhom hypnózy – a už vôbec nejde o regresnú hypnózu.

Musíme začať v nejakom bode, ktorý sa dá naviazať na nejakú vedou uznávanú analógiu. V celom spektre otázok – spojených s jestvovaním človeka – je úzke spojenie s rytmami mozgu. Tento aspekt skúma oficiálna veda tiež.

Dnes je známe, že funkcionalita mozgu je sprevádzaná spontánnou energetickou aktívnosťou, ktorú poznáme ako „rytmy mozgu“. Vedomie človeka – čoho „výpočtovou jednotkou“ je mozog – môže prebývať v niekoľkých stavoch. Každému z týchto stavov zodpovedá špecifické frekvenčné pásmo rytmov. Veda ich oficiálne delí na:

Delta (δ) rytmus (čakrálne centrum „Г“);

Téta (θ) rytmus (čakrálne centrum „И“);

Alfa (α) rytmus (čakrálne centrum „Ν“);

Sigma (σ) rytmus (čakrálne centrum „Ծ“);

Beta (β) rytmus (čakrálne centrum „Щ“);

Gama (γ) rytmus (čakrálne centrum „Ѥ“);

Omega (ω) rytmus (čakrálne centrum „ψ“);

Je známym faktom, že ak jeden a ten istý dej či proces pozoruje niekoľko pozorovateľov naraz, tak dochádza k synchronizácii IBA α rytmu. Takže hoci viacej pozorovateľov pozoruje jedno a to isté, každý poníma videné po svojom. Každý z nich žije vo svojom svete, ktorý je oddelený od sveta toho druhého v podstate neprekonateľnou bariérou. Je to bežný stav.

Sú prípady, kedy sa rytmy mozgu môžu spojiť a zliať do jediného rytmu. Najzjavnejšie k tomu dochádza v stave hypnózy. V takom prípade u hypnotizovaného úplne mizne α rytmus (t.j. prestáva vnímať realitu) a všetky ostatné rytmy sa zosynchronizujú s rytmami hypnotizéra. Do úplnej harmónie.

Hypnóza je krajný a najškodlivejší príklad. V praktickom živote k obdobe tohto javu dochádza vtedy, keď pri komunikácii s iným človekom prechádzate od rozpoznávania slov spolubesedujúceho k pochopeniu toho, čo chcel povedať. Z pohľadu prenosu energií po identifikácii konkrétneho Symbolu prechádza energetická linka na jeho štruktúru, t.j. komunikácia prechádza cez J/H kanál. Ale aká štruktúra sa napája – lebo nejaká sa zapája vždy – závisí od množstva nám už známych vecí.

Špeciálne upozorňujeme na cigánsku hypnózu, ktorá umožňuje dostať druhého, intelektuálne oveľa viac rozvinutého jedinca pod totálnu kontrolu cigánskych záujmov. Táto cigánska metodika je spojená s externou aktiváciou θ rytmov obete, t.j. VŽDY bieleho človeka.

O mechanizme cigánskej hypnózy neraz hovoril vo svojich videách aj nedávno zosnulý generál KGB dlhé roky pôsobiaci v oblasti psí technológií Boris Ratnikov.

Ako funguje cigánska hypnóza? Pozrite sa okolo seba. Živíme 1,2 milióna Cigánov, a málokoho vôbec napadne čo sa deje. Súhlasom so zvyšovaním počtu cudzincov na území našich Prѣdkov zásadne zasahujeme do budúcnosti našich detí a vnúčat! Nehovoriac o tom, čo tu dokážu nastvárať Agresívci a Cigánovci…

Teda ak by Metafyzika pracovala s hypnózou, tak by po jej skončení mali všetci rovnaké zážitky či skúsenosti. Razumný človek viac nepotrebuje.

Stále sú takí, ktorí považujú za Slovanov len tých, ktorí nosia ľanové košele, výšivky, brady, vrkoče, kožené doplnky, oberegy a podobne. Čo robia dnes, v Energiách Rána Svaroga? Dávajú si podmienky. Ale Svet nad 12R Hrou je BEZ PODMIENOK. As podmienky vytvára, neriadi sa podmienkami nízkych dimenzií. Treba však naštartovať NAŠE myslenie. Kto hľadá podmienky, znižuje prebývanie vlastného vedomia do nízkych dimenzií. A tu platí, že čím nižšia dimenzia prebývania vedomia, tým kratší život (škála Smrti je napravo od Hry):

Napríklad „zdravý“ život s vitamínmi, cvičením, chodením do Prírody, ideálnou životosprávou nie je sám osebe zlá vec, ale ak človek nepracuje mysľou (Metafyzika), t.j. žije bez vektora nahor, tak síce bude žiť zdravo, ale iba po mieru škály Smrti (+3).

Slovan (hore opísaný) bude zase limitovaný +6…

Ale ak medzitým skončí 12R Hra…

Kto si dáva podmienky, pre toho aj platia. Záväzne.

Koncom roka 1941 stáli fašistické vojská pod Moskvou. Všetko vyzeralo tak, že čoskoro mesto padne. A tu sa odohralo niečo, čo dodnes nebolo oficiálne odtajnené. My máme túto informáciu osobne od nášho priateľa z Omska.

Stalin sa obrátil na starovercov-Árijcov Sibíri o pomoc. Dali si síce podmienky, ale nebolo to nič nesplniteľné. Jednou z nich bolo, že po poskytnutí pomoci dostanú uniformy s náplecníkmi označenými „CA“. Teda skratka „Sibírska Armáda“. Pravdepodobne z vďaky za zvrat vo vojne tieto náplecníky ostali v užívaní ešte aj dlho vo vojne.

Na žiadosť Stalina sa mobilizovalo cca 40 000 starovercov. Boli pobliekaní ako vždy – vyšívané košele so svastikami. Pretože situácia bola už naozaj kritická a armáda nemala ani dostatočné materiálne vybavenie, tak pri prílete ku Moskve piloti leteli čo najpomalšie a najbližšie nad korunami stromov. Bojovníci skákali bez padákov rovno na stromy.

A potom prišla oná osudová noc…

Proti dobre opevneným a vybaveným nemeckým zákopom sa v tichosti a bez varovania vyrútilo 40 000 nekompromisných zabijakov iba s chladnými zbraňami. Podľa svedectiev Nemcov, tí, ktorí prežili na takú hrôzu nezabudli do konca života. Nemci začali do nich strieľať na krátku vzdialenosť z guľometov, pušiek automatov – proste všetkého, čo mali vojaci poruke, ale oni nedali zastaviť. Najskôr sa priplazili v bielom oblečení na krátku vzdialenosť a potom sa vynorili ako prízraky a vyrazili do útoku. Nemci do nich strieľali a guľky – aj z ťažkých guľometov – útočiacich Árijcov OBCHÁDZALI! Neverili vlastným očiam!

Ťažko dnes presne – pri ešte neodtajnenom spise – určiť, koľko Nemcov zlikvidovali nožmi, sekerami, šabľami, ostrými čepeľami vpletenými do vlasov, ale nemecké straty boli nielen neočakávané a nevysvetliteľné, ale aj katastrofické. Po prvom útoku, už hneď po prvej noci. Išlo určite o státisícové straty. Veď koľko môže zabiť jeden vycvičený zabijak v jednom boji? 5 nepriateľov, 10… či viac?

Boja sa zúčastnil dedo nášho kamaráta aj so svojim bratom. Obaja sa rozhodli v boji pokračovať a došli – vo vyšívaných košeliach so svastikami – až do Berlína.

Nuž, ak si niekto myslí, že Slovanom sa stáva splnením vonkajších podmienok (hore vymenované), tak je vedľa. Práca so sebou samým – cvičenie, meditácie, tréning skupinového boja – nenahradí žiadna špekulácia ani ilúzia. A to platilo AJ ZA NOCI SVAROGA!

Metafyzika (vtedy Ingliizmus) bola vždy súčasťou našej Kultúry. Akurát že dnes to máme oveľa prístupnejšie – ale rozhoduje každý sám. Žiaden šamanizmus, žiadna cigánska hypnóza – iba priama práca s vlastnou mysľou na Kanále s Rodom. Inak to nebude fungovať.

Ponúkame film na porovnanie s dnešnou mládežou, skúsenosťami s fašizmom a úctou k tým, ktorí položili životy za náš dnešok (možno ho budete musieť prehrať priamo na YouTube):

Film odporúčame každému, komu nie je jedno, či sa má kto postaviť na našu zem! Je mimoriadne aktuálny aj pre nás! Bez ohľadu na dobu, láska k vlasti, hrdinstvo a ochota brániť zem Prҍdkov nemá časové ohraničenie.

30.12.2023

NAŠI PARTNERI: