ČAS ZMIEN

14. januára 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Každý už neraz počul názov „Matrix“, či „Matrica“, ale väčšine sa pritom iba vybaví film Matrix a hotovo. Takto vyzerá dodržiavanie Konov Všehomíru mágmi. Oznámili nám ako nás riadia, a pritom málokomu došla podstata podanej informácie. Teda presnejšie, málokto si ponamáhal vlastnú myseľ (cudzou sa to nedá), aby prišiel na podstatu veci. V skutočnosti to ani v minulosti nešlo, nemali sme aktivované kanály výstup do Jemnohmotného Sveta, a teda možnosť používať Zdravomyslia nebola voľne prístupná.

Dnes to však už ide, Energie sa zmenili. Ale aby väčšina ostala pripojená naďalej do Matrice, postupne prišli detailne mágmi prepracované technológie, ktoré sa dnes populárne nazývajú „sociálne siete“. Ako všetko ostatné, sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. A to, v akej sú pre každého pozícii rozhoduje – žiadne prekvapenie – každý sám.

Z pohľadu mágov splnili účel – mnoho ich účastníkov naďalej nepoužíva Zdravomyslie, ale dáva prednosť populárnemu názorovaniu. Veď myslenie a hľadanie pravdy vlastným pričinením vyžaduje vlastné myslenie… a to je dnes kameňom úrazu.

Chceme-nechceme, je to realita dneška.

Mágovia nám v minulosti vytvorili egregory – ako, to sme už vysvetlili v článku Tehličky egregoru. Hoci oni vykonávajú hlavné riadenie myslí tých, ktorí sú do nich zapojený, „technicky“ tak robia cez Matrice. Matrice, lebo ich je viac.

Film „Matrix“ ukázal – čím si mágovia splnili svoju povinnosť pred Konmi Všehomíru – že používajú Matrice na riadenie človekov. Ale za zapojenie sa do Matrice nesie zodpovednosť každý za seba. Dnes sú všetky informácie k dispozícii.

Film ukazuje iba princíp, Matrica v ňom ukázaná má prázdne Pole Hry. Princíp však ukázali.

Toto video sa bližšie zameriava na niektoré menej známe aspekty Matrice. Z nášho pohľadu ide o informácie, ktoré neboli doteraz takýmto spôsobom zverejnené je to ústretový krok k našim čitateľom, teda k tým, ktorí naozaj hľadajú a nespoliehajú sa na názorovanie. Ale ako každý element Znania, ďalší krok musí – ak je Vôľa – urobiť každý sám.

Viac vo videu.

14.01.2023

NAŠI PARTNERI: