CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM

5. októbra 2022 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Pravdepodobne každý z nás už niekedy počul toto prastaré príslovie. Celé znie takto:

CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM

NÁJDI TO, NEVEDNO ČO

Hoci sa to môže zdať zvláštne, dnes je mimoriadne aktuálne. A práve jeho výkladu sa venuje toto video.

Slogany štýlu „spájajme sa!“, či „robme aspoň niečo“ sú dnes veľmi populárne. Ale ako všetko v materiálnom svete pod kontrolou Matrice z -6. dimenzie, všetko má aj svoju druhú, odvrátenú stranu.

My Slovieni sme priam existenčne (rodovo) závislí od spoločenskej organizácia, teda od Občín, ktoré tvoria Dŕžavu. Ale najskôr treba dobre pochopiť a osvojiť si, čo to naozaj znamená a ako to naozaj je. Teda ako to je v Jemnohmotnom Svete. Inak totiž ide iba o kombináciu ilúzií a špekulácií, teda o konglomerát všakovakých (najčastejšie nepodložených) názorov.

Názorovanie je pekná vec, ale ak nie sú overené, ak nestoja pevne na troch nohách PRAVDY, či lepšie ISTINY, tak môže prevziať kontrolu druhá strana mince. Vo Svete Javi to je proste tak – všetko materiálne vrhá tieň a v tieni sa dobre darí Temnote. Nech Slnko svieti akokoľvek krásne, za kameňom či stromom je aj tak tieň. Učme sa umeniu vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Veď už známy rímsky cisár Marcus Aurelius povedal:

Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci.

Toto platilo v minulosti, toto platí aj dnes. Veď realitu tvoríme činmi, nie názorovaním.

Ak chceme čokoľvek organizovať, dajme si pozor, aby sme to neorganizovali s rôznymi „zvieratkami“ (vysvetlenie vo videu).

Pre nového kráľa zostavili novú – špeciálne podľa jeho príkazov navrhnutú – Matricu, ktorú sa aktuálne snažia celosvetovo upevniť. Niektoré dôležité detaily jej štruktúry sú vo videu. Doba hrá v náš prospech, mágovia sa trochu „prerátali“, ale ani inak nemohli. Každá taká Matrica je už svojou podstatou zostavená proti Konom Všehomíru, takže nikdy nemôže trvať večne. Priama a okamžitá likvidácia Matríc neprichádza nikdy preto, lebo obyvatelia Zeme sa do nich zapájajú dobrovoľne, hoci každá je zameraná proti Človeku. Súhlas od človekov získavajú ľsťou a klamom, ale aj takýto súhlas je súhlas, teda vždy vyjadrenie slobodnej vôle človeka. A tak vznikajú stojaté vlny – ako vo všetkých objektoch nepodliehajúcich Zlatému Rezu – a postupne takéto nekompatibilné konštrukcie ničia.

Stará Matrica sa neodvratne rozpadá, nová ešte nenadobudla želanú, projektovanú silu. A tak v tomto „medziobdobí“ mnohí už dokážu uvidieť a precítiť Čistý Priestor bez Matríc. Ale nič nepríde samo od seba, na všetkom treba pracovať. Najskôr však – a to je nutná a nepostačujúca podmienka – treba nadobudnúť dôkladné Znanie, až na jeho základe učiniť Rozhodnutie a nakoniec Konať. Z nekonečného počtu kanálov do Jemnohmotného Sveta – vrátane Temných – iba jeden je Náš. Kto to ani dnes nepochopí, tomu niet pomoci. Rozhodnúť sa musí každý sám.

Matrica koncentruje svoje riadenie na tie oblasti psychiky človeka, ktoré priamo nedokáže kontrolovať. Preto je – bez Znania vrátane metód obrany – veľmi nebezpečná. Obrazne to môžeme opísať asi ako sieťovú (počítačovú) štruktúru a driver (komunikačné rozhranie) na pripojenie sa k tejto sieti (Matrici). Drivery sú inštalovávané do myslí človekov skrz informačné vstupy. Každá myšlienka nesie vlastný informačný obsah a vykazuje vlastné energeticko-informačné pole. Neoverené názory (špekulácie) a ilúzie sú nositeľmi „pripájacích systémových komponentov“ ku Matrici. Akým myšlienkam povolí človek vstup do mysle, také drivery (programy) ony inštalujú. Potom je neskoro plakať.

Štruktúra človeka je preto vyjadrená Obrazom bukvice „Jesm“, pretože tento Obraz zahŕňa stránku fyzického tela, ale aj telá Jemnohmotné. Na fyzické telo sú naviazané zmysly, teda zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Treba zdôrazniť, že zvieracia ríša má všetky tieto zmysly oveľa vyvinutejšie ako človek. Intelekt vychádza iba a výlučne zo zdrojov poskytovaných materiálnymi zmyslami, preto je veľmi dôležité, ako sú vnemy spracovávané. Katalyzátorom premeny zmyslových (materiálnych) vnemov sú informácie (Znanie). Literatúra, ideológia, náboženstvá, názory, ilúzie. Preto nemožno považovať Intelekt za absolútny ukazovateľ brilantnej mysle.

U človeka s obnovujúcim sa kanálom výstupu do Jemnohmotného Sveta sa postupne znovuoživujú ďalšie dva „zmysly“: intuícia a jasnovidectvo. Kanál kontaktu s J/S (k Makoši) však vlastní iba človek. Niekomu funguje na 10%, inému na 100%. Až takto začína byť človek Človekom. Podrobnejšie vo videu.

VIDEO

 

05.10.2022

NAŠI PARTNERI: