BEZ HLAVY

23. augusta 2022 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Stojíme na prahu veľkých zmien. Ako to však býva v takýchto časoch a situáciách, objavuje sa veľa otázok a málo odpovedí.

Nastupuje Zlatý Vek. V skutočnosti všetky fázy jeho realizácie boli v Jemnohmotnom Svete už skompletizované. To znamená, že otázka prejavenia sa javnej, „fyzickej“ fázy môže nastúpiť v hociktorom okamihu odteraz.

Sme na to pripravení?

Proces nástupu Zlatého Veku začal už dávnejšie. Ak by sme to nahrubo zhrnuli, mohlo by to vyzerať asi takto:

My, človekovia, sme sa dostali do dobre nastavenej pasce, ktorá bola zostavovaná stáročia. Hlavný problém je ten, že sme stratili pojem o realite v tom zmysle, že SLOVO je základnou jednotkou Tvorenia.

Každé slovo má váhu, každé slovo je program. U entít so Živatmou je to doslovne tvorba prejavenej reality. Ak sme začali naše slová používať podľa cudzieho návodu, začali sme tvoriť realitu výhodnú pre parazitov a smrtonosnú pre nás. Z nevedomosti, v poslednej dobe však už skôr zo „zotrvačnej hlúposti“. To sa stane, keď mód psychického času odíde z pozície TU A TERAZ  a prejde buď do ŠPEKULATÍVNEHO alebo EMOTÍVNEHO módu. Vtedy sme pevne uchytení v Matrixe.

Dostať von sa dá – je to dokonca nevyhnutnosť na prežitie – ale výlučne podľa „priameho“ návodu, t.j. aktivizáciou osobného Jemnohmotného Kanálu. Inak to nejde.

Tu ešte poznamenajme, že ruský výraz „тонкий“ nemožno – a najmä nie v prípade metafyziky – prekladať ako „tenký“. Teda aj vo filme ZÁMYSEL treba výraz „тонкий канат“ chápať ako „Jemnohmotný Kanál“. Rabský, googlovský preklad proste nestačí.

Čo sa týka práce s akýmkoľvek jazykom, vždy je potrebné pochopiť podstatu odbornej terminológie. Parazitmi zavedené slovníky – nech sú akokoľvek „obdobné“ – rozhodne nerátajú s metafyzickými pojmami. Je to proste tak.

Znanie musí prísť prvé, ale samo osebe nestačí.

Ako vidno z Číslova, jeho upravená verzia bola po(zne)užitá v Kabbale. Preto aj Prvý Lúč presmerovali na „Ducha Svätého“ (ktorého aj kniha Sefer Jecira otvorene viaže na Satana) a Druhý Lúč – Jediný Rod – bol tiež zamenený ich Temnou Energiou. Preto aj oba tieto Lúče nazýva Sefer Jecira Prvou a Druhou Slávou. Je to však ich, nie naša Sláva.

Druhý Lúč potom „prevzal“ funkciu tvorenia a začal vyrábať „vyvolených“. Nemá však „kompetencie“ na tvorenie z Tmavej (koncentrovanej, príčinnej) Matérie – to môže len MAKOŠ.

Preto je Makoš tá Energia či Sila Všehomíru, ktorá je nad nami, ktorá je našou Matkou. Oni sa ju ešte pokúsili zameniť (často úspešne) za „Mokoš“, ale tu treba mať jasno. Každý zvuk je program, a preto Matka nie je Mojžiš. Preto „Mokoš“ je už súčasťou Biblického Projektu.

Lúče – ako vieme z Číslova – sú pospájané v určitom poriadku Mostami (každý asi počul výraz „Kalinov Most“). Nuž a vari „náhodou“ sa pápež nazýva aj „Pontifikus“, pretože latinské „pontus“ znamená „most“. Ak zamenia mosty, tak pútnik netrafí…

Aj Pontský pilát je výraz v skutočnosti smerujúci ku konkrétnemu mostu…

Zamenením mostov sme stratili pojem o realite a začali sme uzatvárať zmluvy. Každá zmluva – uzavretá aj v klame – vždy platí. Takže sme sa postupne dostali do pozície obetí a potravy parazitov. Tento stav je z Jemnohmotného Sveta dobre viditeľný, ale nikto nám nepomôže, lebo akt uzavretia zmluvy bol DOBROVOĽNÝ. A prejav nerešpektovania osobného rozhodnutia je neúprosne trestaný KONOM VŠEHOMÍRU.

Posledné roky sme dostali pomoc – prišla v Knihe Múdrosti Perúna predpovedaná Veľká Žrica.

Postupným, systematickým odstraňovaním negatívu sme otvorili komunikačný Kanál k Jedinému Stvoriteľovi a požiadali o pomoc. Ten vyblokoval kabbalistické Lúče (Prvý aj Druhý) a sám prebral kontrolu nad procesom. Dôsledkom tohto nášho volania o pomoc na Midgard-Zemi nakoniec pristála pomoc – naši príbuzní zo Zemí, z ktorých sme pred dávnymi časmi kolonizovali Midgard-Zem.

To oni začali robiť poriadky, to oni zastavili poslednú fázu našej likvidácie.

Teda žiadne samé od seba akosi príchodzie „vesmírne aliancie“ a podobné rozprávky.

Nič sa neudeje bez príčiny a príčina ich príletu je NAŠE VOLANIE O POMOC.

Všetko sa deje tak, aby človek na Midgard-Zemi prežil. Ale to neznamená, že na záchranu stačí byť človekom a sedieť v tichúčku a teplúčku za pecou. Nedajme sa naviesť ani na všakovaké provokácie.

Hlavné je oživiť komunikačný kanál a napriamo dostávať Znanie. Všetko iné je iba sprostredkovávanie – a to sa nemusí vyplatiť.

Preto semináre metafyziky – aby každý vedel ako vyzerá myseľ v 16. dimenzii a ako prejsť do Dimenzií Zlatého Veku.

Hlavné je preto myslieť a byť v stave Tu a Teraz. Preto pozor na všakovaké provokácie. Najčastejšie sú od tých, ktorí o žiadnych kanáloch spojenia s Jemnohmotným Svetom ani netušia. Ale aký vodca, taký výsledok. Každý zodpovedá sám za seba, ale každý bude musieť nakoniec zložiť vyúčtovanie, čo všetko podstúpil nato, aby vlastný Rod dostal Nahor, teda či splnil/a svoju reinkarnačnú misiu.

A tu bude iba splnil/nesplnil. Tretia možnosť NEEXISTUJE.

A kto to bude súdiť? To nakoniec a definitívne zistí raz každý za seba. Bude to však výlučne na osobnú zodpovednosť. Všetko potrebné Znanie na zvládnutie tejto úlohy je UŽ k dispozícii. Len rozhodnutie a činy neurobí za nás nik…

VIDEO

 23.08.2022

NAŠI PARTNERI: